ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bailiff*

B EY1 L IH0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bailiff, -bailiff-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailiff(n) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. เจ้าพนักงานศาล๒. ผู้ช่วยนายอำเภอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม Legally Blonde (2001)
The only person guarding him's the bailiff.มี รปภ.แค่คนเดียวที่ดูเขาอยู่ คือ ไบลิฟฟ์ Otis (2006)
BAILIFF:เจ้าหน้าที่ศาล : Changeling (2008)
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น Eggtown (2008)
- Your honor,my- - Bailiff,please take the defendant into custody.โปรดพาจำเลยไปคุมขังได้ Eggtown (2008)
Bitch. - Bailiffนังตอแหล \ ปลัดอำเภอ Law Abiding Citizen (2009)
Bailiff:- ค่ะพ่อ Soul Mates (2009)
It'd be as if your bailiff accused you of sexual harassment and you assigned your stenographer to investigate.คงเหมือนกับเจ้าพนักงานศาล กล่าวหาท่านว่าล่วงละเมิดทางเพศ และท่านสั่งให้คนจดชวเลข Pilot (2011)
- A bailiff said ex-cons with gripes against the State is your specialty.ตำรวจศาลคนหนึ่งบอกว่า คดีที่พวกอดีตนักโทษ ถูกฝ่ายรัฐฟ้องร้อง เป็นคดีที่คุณถนัด Legacy (2012)
Bailiff, would you please remove the defendant?เจ้าพนักงานศาล,คุณได้โปรดกรุณา นำตัวจำเลยออกไป Scandal (2012)
Bailiff, take Mr. Faulkner into custody.นำตัวคุณฟอล์คเนอร์ไปขัง Give Me the Blame (2012)
Bailiff, remove Mr. Faulkner.เจ้าหน้าที่ เอาตัวคุณฟอล์คเนอร์ไป Give Me the Blame (2012)
If the bailiff comes, they'll take the TV.ถ้าศาลมา พวกเขาจะใช้ทีวี. One Chance (2013)
It was presented in court as evidence, then it was sent to the courthouse evidence room where it was checked out by the bailiff in Will's trial, Andrew Sykes,มีดนี่ถูกส่งไปเป็นหลักฐาน แล้วก็ถูกนำ ไปเก็บที่ห้องเก็บหลักฐานในศาล และถูกเบิกออกมา โดยตำรวจศาลในคดีของวิลล์ แอนดรูว์ ไซค์ Hassun (2014)
Our bailiff was mounted on a stag's head.คุณตำรวจของเราถูกเสียบไว้บนหัวกวาง Hassun (2014)
My mistake was never considering his innocence until the murder of a bailiff from this courthouse.ความบริสุทธิ์ของเขาไม่เคยถูกพิจารณา จากความผิดพลาดของผม จนกระทั่งตำรวจศาลถูกฆาตกรรม Hassun (2014)
He wanted a profile of the bailiff's killer.เขาอยากให้ผมวิเคราะห์ฆาตกร ที่ฆ่าตำรวจศาลนายนี้ Hassun (2014)
So, you believe the bailiff's murder was committed by the same person guilty of Will Graham's alleged crimes, yes?แล้วคุณเชื่อว่า การฆาตกรรมตำรวจศาลเกิดขึ้นโดยคนคนเดียวกัน กับที่วิลล์ แกรห์มกล่าวอ้างว่าใส่ความเขาใช่หรือไม่ Hassun (2014)
Dr. Lecter, what was the cause of death in the bailiff's murder?ด็อกเตอร์เลคเตอร์ อะไรคือสาเหตุ การตายของนายตำรวจศาลเหรอ Hassun (2014)
He was shot in the chest just like the bailiff.เขาถูกยิงที่อกเหมือนนายตำรวจศาล Hassun (2014)
- Bailiff!- ไม่มีมูล Ted 2 (2015)
Bailiff will take the defendant into custody.เจ้าพนักงานศาลจะส่งตัวจำเลยเข้าสู่เรือนจำ Free State of Jones (2016)
- Bailiff!- Bailiff! Help Daddy Find His Toenail (2007)
Bailiff, what's next?Bailiff, der nächste Fall? It's a Wonderful Lie (2007)
Bailiff?Bailiff? It's a Wonderful Lie (2007)
- Bailiff.- Bailiff. What Did You Do? (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพนักงานบังคับคดี[jaophanakngān bangkhap khadī] (n, exp) EN: bailiff ; marshal
พนักงานยึดทรัพย์[phanakngān yeutsap] (n, exp) EN: bailiff  FR: huissier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAILIFF B EY1 L IH0 F
BAILIFFS B EY1 L IH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bailiff (n) bˈɛɪlɪf (b ei1 l i f)
bailiffs (n) bˈɛɪlɪfs (b ei1 l i f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇长[zhèn zhǎng, ㄓㄣˋ ㄓㄤˇ, / ] town headman; mayor (of small town or village); bailiff, #24,119 [Add to Longdo]
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, ] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen, #59,964 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büttel {m}; Häscher {m}bailiff [Add to Longdo]
Gerichtsvollzieher {m}; Exekutor {m} [Ös.] | Gerichtsvollzieher {pl}bailiff; marshal [Am.] | bailiffs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff [Add to Longdo]
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff [Add to Longdo]
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bailiff \Bail"iff\ (b[=a]l"[i^]f), n. [OF. baillif, F. bailli,
   custodian, magistrate, fr. L. bajulus porter. See {Bail} to
   deliver.]
   [1913 Webster]
   1. Originally, a person put in charge of something;
    especially, a chief officer, magistrate, or keeper, as of
    a county, town, hundred, or castle; one to whom powers of
    custody or care are intrusted. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       Lausanne is under the canton of Berne, governed by a
       bailiff sent every three years from the senate.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law) A sheriff's deputy, appointed to make arrests,
    collect fines, summon juries, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: In American law the term bailiff is seldom used except
      sometimes to signify a sheriff's officer or constable,
      or a party liable to account to another for the rent
      and profits of real estate. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. An overseer or under steward of an estate, who directs
    husbandry operations, collects rents, etc. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burghmaster \Burgh"mas`ter\, n.
   1. A burgomaster.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) An officer who directs and lays out the meres or
    boundaries for the workmen; -- called also {bailiff}, and
    {barmaster}. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bailiff
   n 1: an officer of the court who is employed to execute writs
      and processes and make arrests etc.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top