ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*at that time*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at that time, -at that time-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at that timeA good idea occurred to me at that time.
at that timeAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
at that timeAt that time I really understood that gorillas have feelings.
at that timeAt that time I was in Canada.
at that timeAt that time I was still awake.
at that timeAt that time Mexico was not yet independent of Spain.
at that timeAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
at that timeAt that time she was a student at Yale.
at that timeAt that time she was bathing in the sun.
at that timeAt that time she was engaged in operating a tractor.
at that timeAt that time she was engaged in some sort of work.
at that timeAt that time the snow plow was certainly our hero.
at that timeAt that time the train was terribly crowded.
at that timeAt that time the whole world was hungry.
at that timeBob was washing the dishes at that time.
at that timeHe failed to become becoming a cabinet member at that time.
at that timeHe was here at that time.
at that timeHe was in America at that time.
at that timeHe was reading a book at that time.
at that timeHis fame was at its zenith at that time.
at that timeI can't express how happy I was at that time.
at that timeI could not image how cruel he was at that time.
at that timeI didn't like beer at that time.
at that timeIf he had trained himself harder at that time, he would be healthier now.
at that timeIf I had had to do it, I would have done it at that time.
at that timeIf my mother were still alive now, she would have helped me at that time.
at that timeIf only you had told me the whole story at that time!
at that timeI had a mental blow at that time.
at that timeI have never felt more alone than at that time.
at that timeI hope you will favor me with your guidance at that time.
at that timeI kept body and soul together at that time.
at that timeI'm afraid I can't make it at that time.
at that timeIt goes without saying that at that time a kind of friendship beyond master and disciple grew between the two of them.
at that timeIt happened that I was not in London at that time.
at that timeI was a high school student at that time.
at that timeI was all but dead at that time.
at that timeI was badly in need of his help at that time.
at that timeI was swimming in the pool at that time.
at that timeI was waiting for the bus at that time.
at that timeI went through so unpleasant an experience at that time.
at that timeI wish I had treated the girl more kindly at that time.
at that timeI would have done it at that time.
at that timeKen was running at that time.
at that timeMary was looking for you at that time.
at that timeNo one lived in the island at that time.
at that timePure water was washed away to this river as well at that time.
at that timeShe can't have been in her twenties at that time.
at that timeShe didn't dare to say anything at that time.
at that timeShe looked terrible at that time.
at that timeShe was cooking dinner at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครานั้น(n) at that time, See also: at that moment, Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น, Example: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
ในเวลานั้น(n) at that time, Syn. ณ เวลานั้น, Ant. ในเวลานี้, Example: ความสำเร็จของการปฏิวัติในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ส่วนสำคัญมาจากการวางแผนอันรอบคอบ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นคณะราษฎรแทบจะไม่มีกำลังในมือ
ในขณะนั้น(adv) at that time, See also: then, Syn. ในตอนนั้น, ในเวลานั้น, Example: การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพราะในขณะนั้นหนี้สูญของธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ 7% ของสินเชื่อทั้งหมด
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ครั้งนั้น(adv) at that time, Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งนั้นเธอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมจึงให้อภัยเธอ, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ขณะนั้น(adv) at that time, See also: at that moment, Syn. ในเวลานั้น, ในตอนนั้น, Example: ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก, Thai Definition: ณ เวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะนั้น[khana nan] (adv) EN: at that time ; at that moment ; then  FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ครั้งนั้น[khrang nan] (n, exp) EN: on that occasion ; at that time ; then  FR: cette fois-là
ในขณะนั้น[nai khana nan] (adv) EN: at that time  FR: alors
ในเวลานั้น[nai wēlā nan] (n, exp) EN: at that time
เวลานั้น[wēlā nan] (n, exp) EN: at that time  FR: à ce moment ; à ce moment-là

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
当初[dāng chū, ㄉㄤ ㄔㄨ, / ] at that time; originally, #2,856 [Add to Longdo]
那时[nà shí, ㄋㄚˋ ㄕˊ, / ] then; at that time; in those days, #3,070 [Add to Longdo]
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] incomparable; none to compare with at that time, #46,047 [Add to Longdo]
适值[shì zhí, ㄕˋ ㄓˊ, / ] just at that time; as it happens; by good luck, just then, #85,683 [Add to Longdo]
那时侯[nà shí hòu, ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] at that time [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
折から[おりから, orikara] TH: ในตอนนั้น  EN: at that time

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
damalsat that time [Add to Longdo]
seinerzeitat that time; at ist time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
その折り;其の折[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]
その節;其の節[そのせつ, sonosetsu] (n-adv) at that time; that time [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) (entering into) nirvana; (n-suf) (2) used after a date to indicate the death of a monk at that time; (adj-t,adv-to) (3) silent; tranquil [Add to Longdo]
折から(P);折りから;折柄;折り柄[おりから(P);おりがら(折柄;折り柄), orikara (P); origara ( ori gara ; ori gara )] (exp,n-t) (1) just then; at that time; right then; at that moment; (2) appropriate moment; (P) [Add to Longdo]
当時[とうじ, touji] (n-adv,n-t) at that time; in those days; (P) [Add to Longdo]
当年[とうねん, tounen] (n-adv,n-t) the present year; at that time [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top