Search result for

*assort*

(111 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assort, -assort-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assort[VT] จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
assort[VI] เป็นประเภทเดียวกัน, See also: แบ่ง, คัด, แยก
assorted[ADJ] หลากหลาย, See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด, Syn. mixed, varied
assortment[N] การจัดประเภท, Syn. classification
assort with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balanced weight assortmentชุดวัสดุถ่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent assortmentการแยกคู่ยีนอย่างอิสระ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]
Genetic Reassortmentการรวมตัวของยีนส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
Assorted meat plate?เนื้อผสมค่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
An assortment of thoughts, beliefs.ด้วยการรวบรวมความคิด ความเชื่อ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Of the assorted appetizers plateแค่ ? จาน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
A private assortment of images, fears, loves, regrets.การแบ่งภาพลักษณ์ส่วนตัว, ความกลัว ความรัก,ความเศร้า Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Mike, gentlemen, assorted ladies, taking over the Buy More is not only illegal, but it's very dangerous, trust me.ไมค์ สุภาพบุรุสและสุภาพสตรี กำลังยึดบายมอร์ มันไม่ใช่แค่ผิดกฏหมายนะ มันอันตรายมาก เชื่อฉันสิ Chuck Versus the Beard (2010)
It's 10 cases of assorted SMGs and PDws... along with 5000 .45 caliber ACP rounds, your personal favorite... and two cases of RPGs.สินค้าที่จะเข้ามีปืนกล และปืนกึ่งอัตโนมัติ รวมสิบลัง ราวห้าพันกระบอก ปืนคาร์ลิเบอร์สี่สิบห้ากระบอก และจรวจอาร์พีจีสอง Batman: Under the Red Hood (2010)
Assorted video games.วิดีโอเกมหลายชนิด The Bozeman Reaction (2010)
- Ammo? - 700 rounds, assorted.กระสุนละ เจ็ดร้อยนัด Tell It to the Frogs (2010)
Dorota! I need Sam Brocato and an assortment of Chlo?โดโรต้า ฉันต้องการ แซม โบรคาโต้ The Witches of Bushwick (2010)
Assorted meats. Potted meat.เนื้อต่างๆ เนื้อหมัก Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I flaked some tender young ears of corn on the side of assorted exotic breakfast meats in a Chile sauce reduction.ผมได้ใช้ข้าวโพดอ่อนกรอบบางนิ่ม เป็นเครื่องเคียงให้กับ อาหารเช้าสุดหรู เป็นเนื้อในซอสพริกละมุน Now What? (2010)
I'll buy us all an assortment of sodas.คุณอยากจะดิ่มอะไรเหรอครับ? อ้าา ผมจะเลือกมาให้เลยละกันนะ ตกลงมั๊ย? Episode #1.4 (2010)
- So sit back, relax, and enjoy your low-calorie popcorn and assorted confections while we tell you the strange and bewildering tale of a hero who has yet to enter his own story.เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อเรียงร้อยบทเพลง Rango (2011)
Now, you got your shovel, pickaxe, Benadryl, loofah, assorted snacks, some puzzle books and you're gonna need a permit.เอาล่ะ ครบแล้วทั้งเสียมพลั่วและที่ขัดตัวขนม และนี่คือหนังสืออนุญาตสัมประทาน Rango (2011)
And other assorted debaucheries.และเสวยสุขกัน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Pneumococcus, streptococcus staphylococcus and other assorted coccuses.เชื้อนิวโมคอคคัส สเตร็ปโตคอคคัส สแตปฟีโลคอตคัส และเชื้อจำพวกคอคคัสอีกร้อยแปด The Engagement Reaction (2011)
Although she does have a better assortment of hats.ยังไงหล่อนก็ได้หมวกหลายประเภท มากกว่าอยู่ดี The Kids Stay in the Picture (2011)
I got an assortment of body parts that tells me they did.ผมเจอชิ้นส่วนศพที่ บอกผมว่าพวกมันพลาด Cops & Robbers (2011)
Honey, put about 10. Assort them. It's on me.ที่รัก ใส่ไป 10 ชิ้นนะ แยกถุงด้วยฉันจ่ายเอง A Thousand Days' Promise (2011)
Well, just send her an assortment, Rose.ยกไปให้เธอเลือกให้หมดเลย โรส Tower Heist (2011)
We made it through storms and tidal waves... and a vicious assortment of seafood.เรารอดจากพายุและคลื่นยักษ์ รอดจากการเป็นอาหารของสัตว์ทะเล Ice Age: Continental Drift (2012)
"Contents of my safety deposit boxes and assorted holdings..."ของในตู้เซฟของฉันและของในครอบครองต่างๆ The Princess Dowry (2012)
We do caramel cappuccinos, and then we have, like, assorted americanos.เราทำคาราเมล คาปปูชิโน่ แล้วเราก็มีอเมริกาโน่หลายๆแบบ Birds of a Feather (2012)
No assorted crackers.ไม่มีแครกเกอร์. Bear Reunion (2012)
You know, every year, over, like, an assortment of pies, my dads and I would sing these holiday medleys by the piano.ทุกๆปีที่ผ่านมา เหมือนการจัดประเภทของพาย พ่อกับฉันจะร้องเพลง เมดเล่ย์เพลงวันหยุดด้วยเปียโน Thanksgiving (2012)
You know that I'm at my best when I have my careful assortment of bells and whistles, like steel scaffolding or my gold lamé pants.เมื่อมีกระดิ่งเข้าชุดที่คัดมาอย่างดี และนกหวีด และนั่งร้านเหล็ก หรือกางเกงทองของฉัน Swan Song (2012)
And after Conrad Grayson's assorted public embarrassments,และหลังจากที่การละอายใจต่อสาธารณชนต่างๆ ของคอนราดเกรย์สัน Revelations (2012)
Assorted sons, Frank, Alfred, Sydney, Henry.ลูกชายสารพันแฟรงก์ อัลเฟรด, ซิดนีย์, เฮนรี่ The Invisible Woman (2013)
The fact is, American secrets are for sale by an assortment of reputable vendors, myself included.ความจริงคือ ความลับของชาวอเมริกัน มีไว้เพื่อขาย โดยการจัดหาของพวกคนที่น่าเชื่อถือ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น Wujing (No. 84) (2013)
Probably committing an assortment of felonies.อาจกระทำ การแบ่งประเภทของ felonies Chappie (2015)
Neo-Nazis, skinheads, anti-Semites, SS revival groups, all kinds of assorted riffraff.นีโอนาซีสกินเฮด, ป้องกัน Semites กลุ่มเอสเอสฟื้นฟู ทุกชนิดของคนชั้นตำสารพัน Denial (2016)
James Moriarty was involved with four political assassinations, over 70 assorted robberies and terrorist attacks, including a chemical weapons factory in North Korea, and had latterly shown some interest in tracking down the Black Pearl of the Borgias,เจมส์ มอริอาร์ตี้ไปเกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าทางการเมือง 4 ครั้ง การปล้นและก่อการร้ายมากกว่า 70 ครั้ง รวมถึงอุตสาหกรรมอาวุทเคมีในเกาหลีเหนือ The Six Thatchers (2017)
- He sends his apologies his love and a small box of assorted cookies.- แต่ได้ฝากขออภัยทุกท่าน มาในกล่องขนมเล็กๆ กล่องนี้แล้ว Robots (2005)
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
What's her problem?-Das Hauptbeweisstück wurde gelöscht, weil jemand im Assortimentenraum einen starken Magneten daneben platziert hat. The Big Easy (1986)
Why don't you pick up one of the 50 kinds of weedWieso nimmst du nicht eine von den 50 Grassorten, The Young and the Stoned (2007)
Fees - Practice Vassort I'm pleased to inform you that as per my interview with the sentencing judgeAnwaltskanzlei Vassort Ich darf Ihnen mitteilen, dass der zuständige Strafvollzugsrichter Now or Never (2014)
The main one being the introduction of a foreign grass that took over the plains and drove away the native plants and animals that had provided bush tucker for centuries.Es wurde eine fremde Grassorte eingeführt, die nach ihrerAusbre/tung Pflanzen und flere verrl/eb, die über Jahrzehnte die natürliche Nahrung gewesen waren. That Sugar Film (2014)
Come on. I'm sorry I don't stock your ganja, but, um...Tut mir leid, dass ich eure Grassorte nicht führe, aber... Protect and Serve (2016)
Grandpa took three different kinds of weeds and he just kind of rubbed 'em on there.Grandpa nahm 3 verschiedene Grassorten und rieb sie da drauf. The Wedding: Part 1 (1976)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัด[V] select, See also: pick, choose, assort, Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: ในอดีตปฏิทินแม่โขงนั้นดังมากที่สุดเพราะคัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายภาพกันให้เห็น, Thai definition: เลือกจากสิ่งที่รวมกันอยู่
คัดเลือก[V] choose, See also: select, pick, assort, Syn. เลือกสรร, คัด, เลือก, เลือกเฟ้น, Example: ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย
เลือก[V] choose, See also: select, pick, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัด, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กัน, Thai definition: คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขี้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ
เลือกเฟ้น[V] select, See also: pick, choose, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เฟ้นหา, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกเฟ้นสรรหาผู้ที่จะมอบหน้าที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง, Thai definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ
เลือกสรร[V] select, See also: pick out, choose, assort, cull from, Syn. คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: งานเขียนที่สำนักพิมพ์ผลิตล้วนเป็นงานที่เลือกสรรแล้วว่ามีคุณภาพ, Thai definition: พิจารณาเลือกเอาแต่ที่ดีๆ
สารพัด[ADJ] various, See also: assorted, Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน, Example: ปัจจุบันเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับงานสารพัดชนิด, Thai definition: ทั้งหมดทั้งปวง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, ที่มีหลากหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
จัดเข้ากัน[v. exp.] (jatkhao kan) FR: assortir ; accorder ; harmoniser
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect   FR: choisir soigneusement
ผักร่วม[n. exp.] (phak ruam) EN: mixed vegetables   FR: assortiment de légumes [m]
รวมมิตร[n. exp.] (rūam mit) FR: assortiment [m] ; mélange [m]
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types   FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié
ต่าง ๆ นานา[X] (tāng-tāng nā-nā) EN: all sorts of ; a variety of ; an assortment of   FR: un assortiment de ; toutes sortes de

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSORT    AH0 S AO1 R T
ASSORTED    AH0 S AO1 R T AH0 D
ASSORTMENT    AH0 S AO1 R T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assorted    (j) (@1 s oo1 t i d)
assortment    (n) (@1 s oo1 t m @ n t)
assortments    (n) (@1 s oo1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection [Add to Longdo]
Sortiment {n} | Sortimente {pl} | Sortiment {n} an Warenassortment | assortments | assortment of goods [Add to Longdo]
schlecht zusammenpassendill-assorted [Add to Longdo]
sortieren; gruppieren; zusammenstellen | sortierend | sortiert | sortiertto assort | assorting | assorted | assorts [Add to Longdo]
sortiertasst'd. : assorted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソートメント[, aso-tomento] (n) assortment [Add to Longdo]
ミックスサンド[, mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei [Add to Longdo]
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates) [Add to Longdo]
詰め合わせる;詰め合せる;詰合わせる;詰合せる[つめあわせる, tsumeawaseru] (v1,vt) to pack an assortment of goods, etc. [Add to Longdo]
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders [Add to Longdo]
口分け[くちわけ, kuchiwake] (n) assortment [Add to Longdo]
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P) [Add to Longdo]
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks [Add to Longdo]
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]
雑書[ざっしょ, zassho] (n) assorted books [Add to Longdo]
雑色[ざっしょく;ざっしき;ぞうしき, zasshoku ; zasshiki ; zoushiki] (n,adj-no) assorted colors; assorted colours [Add to Longdo]
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees [Add to Longdo]
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1,vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise [Add to Longdo]
仕訳;仕分け[しわけ, shiwake] (n,vs) assortment journalizing (in bookkeeping); classification [Add to Longdo]
刺身の盛り合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi [Add to Longdo]
取り合わせ;取合わせ[とりあわせ, toriawase] (n) an assortment; combination [Add to Longdo]
種別[しゅべつ, shubetsu] (n,vs) classification; assortment; (P) [Add to Longdo]
盛り合わせる[もりあわせる, moriawaseru] (v1) to heap with; to assort [Add to Longdo]
独立の法則[どくりつのほうそく, dokuritsunohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of independent assortment [Add to Longdo]
品分け[しなわけ, shinawake] (n) assortment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂七杂八[zá qī zá bā, ㄗㄚˊ ㄑㄧ ㄗㄚˊ ㄅㄚ, / ] an assortment; a bit of everything; lots of different (skills), #54,675 [Add to Longdo]
综艺[zōng yì, ㄗㄨㄥ ㄧˋ, / ] Comprehensive or assorted art and literature [Add to Longdo]
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] Variety show, programme of assorted entertainment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assort \As*sort"\, v. t. [imp. & p. p. {Assorted}; p. pr. & vb.
   n. {Assorting}.] [F. assortir; ? (L. ad) + sortir to cast or
   draw lots, to obtain by lot, L. sortiri, fr. sors, sortis,
   lot. See {Sort}.]
   1. To separate and distribute into classes, as things of a
    like kind, nature, or quality, or which are suited to a
    like purpose; to classify; as, to assort goods.
 
   Note: [Rarely applied to persons.]
      [1913 Webster]
 
         They appear . . . no ways assorted to those with
         whom they must associate.     --Burke.
      [1913 Webster]
 
   2. To furnish with, or make up of, various sorts or a variety
    of goods; as, to assort a cargo.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assort \As*sort"\, v. i.
   To agree; to be in accordance; to be adapted; to suit; to
   fall into a class or place. --Mitford.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top