Search result for

*approve of*

(94 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: approve of, -approve of-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approve of[PHRV] เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses), See also: เห็นด้วยกับ, Ant. disapprove of
disapprove of[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Ant. approve of

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Niki doesn't always approve of Jessica.นิกิไม่ได้ยอมรับเจสสิกาเสมอไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Oh, so she has to approve of me before you will begin to.ต้องให้เธออนุญาตก่อน Body of Lies (2008)
I told him I didn't think you'd approve of that.- เวกัสเหรอ ใช่ สุดสัปดาห์ ตามประสาชายหนุ่มน่ะ ผมบอกว่า... The Girlfriend Experience (2009)
- Can't approve of how she lives her life.รับไม่ได้กับการใช้ชีวิตของเธอ In the Realm of the Basses (2009)
But speaking for my store and the city of Beverly Hills as a whole, we do not approve of your methods.แต่ขอพูดแทนร้านฉัน และเมืองของ เบบเวอรี่ ฮิลล์ทั้งหมด พวกเราไม่เห็นด้วย กับวิธีการของนาย Chuck Versus the Predator (2009)
I don't think jesus would approve of that.ฉันไม่คิดว่าพระเจ้าเห็นด้วยกับนั่นหรอกนะ The Wrath of Con (2009)
Now do you approve of this budget right here?ตอนนี้คุณอนุมัติ วางงบประมาณที่นี่เลยได้นะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
And board members tend not to approve of clubs with coat check girls who give happy endings.และคณะกรรมการจะไม่เห็นด้วย กับคลับที่มีผู้หญิงที่ให้ความสุขนั้นน่ะ The Freshmen (2009)
Amish don't approve of playing music.อามิชไม่อนุญาติให้เล่นดนตรี The Plain in the Prodigy (2009)
Your parents wouldn't approve of? what are you talking about?ครอบครัวคุณ คงจะไม่เห็นด้วย /n เธอพูดถึงอะไรอยู่ Enough About Eve (2009)
Or approve of the decision i made,หรือ เห็นด้วยกับการตัดสินใจ ที่ฉันทำขึ้น Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
If I can interject here, obviously Leonard is concerned that his mother won't approve of you as his mate.ขอแทรกหน่อยได้ไหม เลนนาดแค่เป็นห่วงว่า แม่ของเขาอาจจะคิดว่า เธอไม่เหมาะเป็นแฟนเขาก็ได้. The Maternal Congruence (2009)
Why wouldn't she approve of me?ทำไม แม่เขาจะไม่ชอบฉันละ ? The Maternal Congruence (2009)
Does that mean you disapprove of my ability? That's not it.คิดว่าฉันไม่เก่งพองั้นเหรอ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
excuse me. You- you obviously don't approve of the current method.โทษนะครับ เห็นชัดว่าคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีที่ใช้อยู่ You Don't Know Jack (2010)
Her mother does not approve of him.แม่ของหล่อนไม่ยอมรับเขา The Karate Kid (2010)
- because the church doesn't approve of exorcism anymore.เพราะว่าที่โบสถ์พิสูจน์เรื่องไล่ผีอะไรแบบนี้ไม่ได้น่ะสิ Unearthed (2010)
- Spotted... a family reunion only faulkner would approve of.จับได้.. การพบกันอีกครั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นราวกับนิยาย Last Tango, Then Paris (2010)
But I've read things other people have written about the things you've written, and I do not approve of the things I've read from others about the things they've read from you.แต่ฉันอ่านสิ่งที่คนอื่นเขียน เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเขียน และผมไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่คุณเขียนเลย จากที่ผมอ่านมา Excellence in Broadcasting (2010)
But that's because I knew you would disapprove of it.แต่ นั่นก็เพราะผมรู้ว่า พ่อจะต้องไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่ Chuck Versus the Living Dead (2010)
You understand that moving forward, we deal with the fact that my mother does not approve of you?เสร็จสิ้น เธอเข้าใจว่าการมุ่งไปข้างหน้า The Zazzy Substitution (2010)
How can I when you disapprove of every choice I've ever made?หนูจะทำได้ยังไงล่ะในเมื่อแม่ไม่เคยเห็นด้วย กับทุกอย่างที่หนูตัดสินใจ The Witches of Bushwick (2010)
I didn't approve of your thing with Colin, but at least I had the decency to talk to you about it.ฉันไม่ได้เห็นด้วยสิ่งที่คุณทำกับโคลิน แต่อย่างน้อย ฉันมีความเหมาะสมที่จะคุยกับคุณถึงเรื่องนี้ The Witches of Bushwick (2010)
Or would approve of.หรือที่นายจะพิสูจน์ได้ Need to Know (2010)
You've got a brother worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife.คุณมีพี่ชายที่เป็นห่วงคุณ แต่คุณก็ไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากเขาเพราะคุณไม่ คุณไม่พอใจเขา อาจเพราะเขาติดเหล้า หรือเพราะเขาเพิ่งแยกทางกับภรรยา A Study in Pink (2010)
And I lost. Arthur, you know how I disapprove of gambling.และข้าแพ้ อาร์เธอร์, เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบการเล่นการพนัน The Castle of Fyrien (2010)
I'll do something that my father won't approve of.ข้าจะทำบางอย่าง ที่พ่อข้ายังไม่ได้ตกลง The Coming of Arthur: Part Two (2010)
I know you've got a brother with a bit of money who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic,ฉันรู้ว่านายมีพี่ชายที่มีตัง ที่ค่อนข้างห่วงนาย แต่นายไม่ไปขอความช่วยเหลือ เพราะนายไม่ยอมรับเขา อาจเป็นไปได้เพราะเขาติดเหล้า Unaired Pilot (2010)
Please disapprove of it.ก็โปรดอย่ายอม ว่าไงนะ Episode #1.11 (2010)
What? Even if this woman changes her mind and wants to marry me, please don't approve of the marriage.ต่อให้ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนใจจะแต่งงานกับผม ก็อย่ายอมให้ผมแต่ง Episode #1.11 (2010)
Disapprove of the marriage until the end and please separate me from her.ขัดขวางการแต่งงานจนถึงที่สุดและกรุณาแยกผมจากเธอ เข้าใจมั๊ยครับ? Episode #1.11 (2010)
I think I know what you truly mean but my logic would never approve of it.ฉันคิดว่ารู้ความหมายที่แท้จริง แต่เหตุผลน่ะมันรับไม่ได้ Episode #1.11 (2010)
Are you concerned your parents might not approve of Leonard?เธอกังวลมั้ยว่าพ่อแม่เธออาจไม่เห็นด้วยเรื่องเลนเนิร์ด The Wildebeest Implementation (2011)
Look, I know you disapprove of me,ฟังนะ แม่รู้ว่าลูกไม่พอใจแม่ The Kids Are Not All Right (2011)
Your family is never going to approve of me. Not now.ครอบครัวคุณไม่เคยเห็นด้วยกับฉัน ไม่ใช่ตอนนี้ The Princesses and the Frog (2011)
Do you approve of my new cakes?ผ่านไหม เค้กใหม่ของผม Yougashiten koandoru (2011)
I approve of this nonsense with you and Alliser Thorne.ข้าเห็นชอบ เรื่องไร้สาระ ระหว่าง เจ้ากับแอลลิสเซอร์ ธอร์น Baelor (2011)
Luke, do you think your father would approve of what you're doing?ลุค คุณคิดว่า พ่อคุณจะเห็นด้วย กับสิ่งที่คุณ กำลังทำอยู่เหรอ Dorado Falls (2011)
You know, I've got this feeling your old man's not going to approve of this.รู้มั้ย ผมรู้สึกว่าพ่อคุณคงจะไม่ยอมรับเรื่องเราเท่าไหร่ Lockout (2012)
As I recall, you don't exactly approve of my methods.ที่ผมจำได้ คุณไม่ยอมรับวิธีของผม Heart of Darkness (2012)
I approve of your results.ฉันยอมรับผลลัทธ์ของคุณ Heart of Darkness (2012)
So it's an open, honest dialogue with my grandson you disapprove of.ฉันก็แค่พูดเปิดอก ซื่อตรง กับหลานฉัน แบบที่เธอไม่ชอบ Mockingbird Lane (2012)
I don't approve of the state, but it's good for a boy your size.แม่ไม่ชอบรัฐนี่หรอกน่ะ แต่มันเหมาะกับลูก Gone, Gone, Gone (2012)
I'm having lunch with Declan, the other one you don't exactly approve of.หนูมีนัดทานข้าวกับเดคแลน อีกคนที่แม่ ไม่ยอมรับอย่างแน่นอน Perception (2012)
Odette was dating someone, someone her grandfather didn't approve of.โอเด็ตกำลังคบกับใครบางคน คนที่ปู่ของเธอไม่เห็นชอบด้วย A Dance with Death (2012)
He said he didn't approve of the way you spend your evenings, particularly given that they always begin with you ditching him.เขาบอกว่า เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกทำในเวลาค่ำ ๆ โดยเฉพาะ เมื่อมันมักจะเริ่มด้วยการแอบหนีไปจากเขา An Innocent Man (2012)
I can't say I approve of your methods.ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเห็นด้วยกับวิธีของคุณ The Rager (2012)
Well, we know that Hector doesn't approve of Sofia's boyfriend Jack.ตอนนี้เรารู้ว่าเฮคเตอร์ไม่ยอมรับ แจ๊ค แฟนของโซเฟีย Masquerade (2012)
You know I disapprove of teenage pregnancy.คุณก็รู้ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการตั้งท้องในวัยรุ่น High Infidelity (2012)
He did not approve of the girl I am in love with.เขาไม่เห็นด้วย กับสาวที่ฉันตกหลุมรัก Tessellations (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approve ofA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
approve ofAs far as I'm concerned, I will not approve of the plan.
approve ofAs for me, I will not approve of the plan.
approve ofDid your parents approve of your marriage?
approve ofDo you approve of Jill's new hairstyle?
approve ofFather will never approve of my marriage.
approve ofGranting that you are right, we still can't approve of your plan.
approve ofHe could not approve of my going there.
approve ofHe didn't approve of wasting time.
approve ofHe dos not approve of women smoking.
approve ofHis parents approve of the engagement.
approve ofI approve of your plan.
approve ofI cannot approve of the plan, seeing (that) it costs too much.
approve ofI cannot approve of your going out with him.
approve ofI can't approve of your going out with him.
approve ofI disapprove of what you say.
approve ofI disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.
approve ofI don't approve of his decision.
approve ofI don't approve of your going out with him.
approve ofI don't approve of your washing time.
approve ofI don't approve of your wasting time.
approve ofI entirely approve of what you say.
approve ofIt has not yet decided whether to approve of your proposal.
approve ofMother will never approve of my marriage.
approve ofMy father doesn't approve of her.
approve ofSome people don't approve of professional baseball.
approve ofThe boss could not approve of what one of his men did.
approve ofThere are few but approve of his actions.
approve ofThey don't seem to approve of the plan.
approve ofWe should be the last people on earth to approve of the use of atomic energy for military purposes.
approve ofWe took it for granted that he would approve of the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นชอบ[V] approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นดี[V] approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม, Example: ประชาชนหลายๆ ฝ่ายเห็นดีด้วยกับการกระทำของรัฐบาล, Thai definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
เห็นดีเห็นชอบ[V] approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ, Example: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล, Thai definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
เห็นควร[V] see as appropriate, See also: view as proper, approve of, Syn. เห็นสมควร, Example: ที่ประชุมเห็นควรส่งเรื่องให้คณะรับมนตรีพิจารณา, Thai definition: เห็นว่ามีความเหมาะสม
เห็นควร[V] see as appropriate, See also: view as proper, approve of, Syn. เห็นสมควร, Example: ที่ประชุมเห็นควรส่งเรื่องให้คณะรับมนตรีพิจารณา, Thai definition: เห็นว่ามีความเหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of [Add to Longdo]
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor; trad. also written 贊同, #7,244 [Add to Longdo]
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor, #7,244 [Add to Longdo]
赞扬[zàn yáng, ㄗㄢˋ ㄧㄤˊ, / ] to praise; to approve of; to show approval, #9,177 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top