ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*appropriately*

AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appropriately, -appropriately-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม, Syn. fittingly, suitably, fitly, Ant. inappropriately, improperly

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม, อย่างเหมาะเจาะ, อย่างสมควร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's you who have acted inappropriately.เป็นคุณ ที่ทำอะไรที่ไม่สมควร Squeeze (1993)
In my experience, it has a 98% success rate... of getting a man's attention... and when used appropriately... it has an 83% rate of return on a dinner invitation.ตามประสบการณ์ของฉัน มันได้ผล 98 เปอร์เซนต์ ที่จะเรียกความสนใจจากพวกผู้ชาย แล้วถ้าใช้ถูกวิธี Legally Blonde (2001)
And your inappropriately short skirts.ฉันชอบกระโปรงสั้นจุ๊ดจู๋ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
So you will need to dress appropriately.เธอต้องแต่งตัวให้เหมาะสมด้วยนะ The Nanny Diaries (2007)
Or more appropriately, a woman like you.ถ้าจะพูดให้เหมาะ ผู้หญิงแบบคุณ Chuck Versus the First Date (2008)
He was blind from touching himself inappropriately.เขาไม่ได้สนใจใครนอกจากตัวเอง ไม่เหมาะเลย The Ugly Truth (2009)
NO ONE APPEARS TO BE INAPPROPRIATELY VOYEURISTIC.- การ์เซีย - ค่ะ House on Fire (2009)
He specified that should you in any way act inappropriately, เขาระบุว่าถ้าเธอทำตัวไม่เหมาะสม Gone with the Will (2009)
Act inappropriately, the board has the optionหากนายทำตัวไม่เหมาะสม บอร์ดก็มีทางเลือก You've Got Yale! (2009)
The boy next to me is acting inappropriately.ยังไง? เขาอยากจะโชว์รอยสักให้หนูดู Everyone (2009)
Well, you're forming inappropriately strong attachments to photographs of baby animals.ก็ คุณกำลังสร้าง การยึดติดที่ไม่เหมาะสม กับรูปสัตว์น้อยเหล่านี้หนะสิ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And be greeted appropriately.และได้รับการต้อนรับที่ดี While You Weren't Sleeping (2011)
No, you know, some men know how to behave appropriatelyไม่ คุณรู้ว่าผู้ชายบางคนรู้วิธีการทำตัวอย่างเหมาะสม While You Weren't Sleeping (2011)
You don't respond to anything appropriately.เธอไม่เคยตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนคนปกติ Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Has Cy ever acted inappropriately toward Tammy?ไซเคยทำอะไรที่ไม่เหมาะสม กับแทมมี่บ้างรึเปล่า Proof (2011)
If the contract is signed inappropriately, the company will be in trouble.ถ้าสัญญาผิดพลาดจริง บริษัทต้องมีปัญหาแน่ๆ Episode #1.1 (2011)
I don't think we're dressed appropriately for the occasion.ชั้นว่าเราแต่งตัวไม่ถูกกับสถานการณ์นะ American Reunion (2012)
I'm sure the situation's being handled appropriately.ฉันมั่นใจว่าเรื่อต่างๆ ถูกรับมืออย่างเหมาะสม School's Out (2012)
Yeah, see I'm just not so sure that you're handling them appropriately.คือฉันไม่มั่นใจว่าคุณ รับมืออย่างเหมาะสม School's Out (2012)
Said I was acting inappropriately.บอกว่าฉันทำตัวไม่เหมาะสม It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
No. Actually, it's quite appropriately rated.ไม่หรอก จริงๆ แล้วมันพอดีแล้วน่ะ I've Got You Under Your Skin (2012)
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม I Helu Pu (2012)
Do you think maybe you can tear yourself away from this inappropriately themed rave for a couple minutes?คุณคิดว่าคุณสามารถปลีกตัวจาก ธีมงานเพ้อเจ้อไร้สาระนี่ สักแปปได้รึเปล่า Damaged (2012)
'Cause you're my girlfriend's best friend, or because you're my girlfriend, and I kissed you inappropriately in front of your best friend?ก็เธอเป็นเพื่อนสนิทแฟนฉัน หรือเพราะว่าเธอเป็นแฟนฉัน แล้วฉันจูบเธอแบบไม่เหมาะสม ต่อหน้าเพื่อนสนิทเธอ Bunny Therapy (2012)
It will say that Agent Rigsby acted appropriately and with sound judgment when he used lethal force against Moss.มันจะเขียนถึงเจ้าหน้าที่ ริกซ์บี้ ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีความยุติธรรม ในขณะที่เขาถูกบีบบังคับให้ต้องยิง เพื่อหยุดมอสส์ Blood Feud (2012)
I've been appropriately conversant about you.ผมพูดถึงคุณแต่ในแง่ดี Saturn Returns (2012)
From now on, I will see to it that you are appropriately consulted on important matters whenever necessary.ได้ จากนี้ข้าจัดให้ ว่าจะเอาเรื่องสำคัญมาปรึกษาเจ้า ถ้ามันจำเป็น The Bear and the Maiden Fair (2013)
And I have to dress slightly more appropriately to hide my badge and gun.และฉันต้องแต่งตัวให้เหมาะสมมากขึ้นเล็กน้อย Vertigo (2013)
I am just trying to make your anxiety appropriately focused.ฉันแค่พยายามจะทำให้คุณกังวลใจขึ้นมาบ้าง เพื่อที่จะมีสมาธิกับมันนะ Out of the Frying Pan (2013)
Our closest ones, the chimpanzees they frequently behave inappropriately in public.คนที่ใกล้เคียงที่สุดของเรา, ลิงชิมแปนซี, พวกเขามักมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ Some of the Things That Molecules Do (2014)
There's no way you're marking these swaps appropriately.ไม่มีทางที่คุณกำลังทำ เครื่องหมายไม่ได้ แลกเปลี่ยนเหล่านี้อย่าง เหมาะสม The Big Short (2015)
I need to know if that son of a bitch Levar, is behaving appropriately with these girls.ทำตัวเหมาะสมกับสาวๆ รึเปล่า Rules Don't Apply (2016)
Well, then they're appropriately named, I think.งั้นคงตั้งชื่อได้เหมาะแล้ว All We Had (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมวัย(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai Definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
อย่างเหมาะสม(adv) suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
สมควร(adv) suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
เหมาะเหม็ง(adv) appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
พอเหมาะพอควร(adv) appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี, Example: ลูกควรจะใช้อำนาจและเงินทองให้พอเหมาะพอควรแก่งาน, Thai Definition: อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี
พอการ(adv) appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)
พอที่(adv) suitable, See also: appropriately, Syn. เหมาะ, ควร, Example: งานแต่งงานของลูกจัดแต่พอเหมาะพอที่ก็ดีแล้ว
พอประมาณ(adv) moderately, See also: fairly, quite, appropriately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้, Thai Definition: เพียงปานกลาง
พอสถานประมาณ(adv) appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: เขาแก้ปัญหานี้ได้ก็นับว่าเขาฉลาดพอสถานประมาณ
พอเหมาะ(adv) appropriately, See also: suitably, good, Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ, Example: กสิกรจะต้องกำหนดจำนวนสัตว์ให้พอเหมาะกับพื้นที่หนึ่งไร่ในช่วงเวลาหนึ่ง
พอเหมาะ(v) just, See also: suitably, appropriately, Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ, Example: การปรับความเข้มของจอภาพจะต้องพอเหมาะกับสายตาแต่ละคน
ตามควร(adv) appropriately, See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably, Syn. พอควร, Ant. เกินควร, Example: เขาได้รับงานตามควรแก่กำลังความสามารถที่เขามี, Thai Definition: ตามที่ควรจะเป็นหรือมีความเหมาะสมตามนั้น
ตามสมควร(adv) properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
กระเสียน(adv) fittingly, See also: appropriately, befittingly, suitably, Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน, Example: ช่างไม้ปะไม้ได้กระเสียนกันเหมาะเจาะ
หอมปากหอมคอ(adv) moderately, See also: suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง
เหมาะสม(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai Definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส
มิดีมิร้าย(adv) improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด
หอมปากหอมคอ(adv) adequately, See also: moderately, suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะเหม็ง[mǿ mēng] (adv) EN: appropriately ; properly
เหมาะสม[mǿsom] (adv) EN: properly ; appropriately ; suitably
พอประมาณ[phøpramān] (adv) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate  FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
สมควร[somkhūan] (adv) EN: suitably ; properly ; appropriately  FR: convenablement
ตามควร[tām khūan] (adv) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably  FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPROPRIATELY AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T L IY0
INAPPROPRIATELY IH2 N AH0 P R AA1 P R IY0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appropriately (a) ˈəprˈouprɪəʳtliː (@1 p r ou1 p r i@ t l ii)
inappropriately (a) ˌɪnəprˈouprɪəʳtliː (i2 n @ p r ou1 p r i@ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angemessen { adv }appropriately [Add to Longdo]
unpassend { adv }inappropriately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer [Add to Longdo]
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly [Add to Longdo]
適宜[てきぎ, tekigi] (adj-na, adj-no) (1) suitable; appropriate; (n-adv) (2) appropriately; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top