Search result for

*applet*

(65 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: applet, -applet-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appletแอปเพล็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
appletแอปเพล็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Java appletจาวาแอพเพล็ท, โปรแกรมจาวาขนาดไม่ใหญ่นักที่ถูกเรียกให้ทำงานจากโปรแกรมอื่น เช่น เว็บเบราเซอร์ การใช้งานจาวาแอพเพล็ททำให้เราสามารถนำโปรแกรมจากเครื่องหนึ่งไปรันหรือทำงานบนอีกเครื่องหนึ่งได้โดยสะดวก แต่ก็มีข้อควรระวังว่าต้องเป็นจาวาแอพเพล็ทที่ได้จากเครื่องที่เชื่อถือได้เท่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
JANIS: There were a number of applets running.ดูเหมือนมีบางสัญญานกำลังทำงานอยู่นะ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Appletini.แอปเปิลตินี่ Duplicity (2009)
Well, I woke up in Knoxville, I'm supposed to be sleeping in Belgium, and here I am in New York waiting for an Appleteen.ผมเพิ่งมาจากนอกซ์วิลล์ เทนเนสซี ตั้งใจจะไปเบลเยี่ยมคืนนี้ แต่ตอนนี้ติดแหงกที่นิวยอร์ค นั่งรอแอปเปิลทีน Duplicity (2009)
An appletini.แอปเพิลตินี่ The Social Network (2010)
Appletini.- แอปเปิลทีนี่ Funk (2010)
Appletini.- แอปเปิลทีนี่ Funk (2010)
Little, uh, appletini, or lime Jell-O shots?แอปเปิลตินี่... สักนิด หรือไลม์เจลโล่-ช็อตดีครับ Nature of the Beast (2011)
Unless you're planning on ordering a shaved ice Appletini.Unless you're planning on ordering a shaved ice appletini. Charade (2011)
but without the appletinis.แต่ไม่มีเหล้าค็อกเทล Til Death Do Us Part (2012)
An appletini.แอปเปิ้ลตินี่ Conventions of Space and Time (2013)
A complex Kernel-mode rootkit that disables secure subsystems through compromised applets, and I'm sure I don't need to explain to you how dangerous that could be if the update were not installed.เป็นไวรัสจำพวก Kernel-mode rootkit เเบบซับซ้อนซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ด้วยระบบธรรมดาๆ ในระหว่างที่มันกำลังทำอันตรายกับข่ายงานเเอปเปิ้ลทอล์ค ผมมั่นใจว่าคงไม่ต้อง อธิบายกับคุณเเล้วมั้งว่ามันจะอันตรายขนาดไหน Trojan Horse (2013)
Did they fund the Mapplethorpe exhibit?พวกเขากองทุนจัดแสดง Mapplethorpe? The Birdcage (1996)
somewhere within the vicinity of Appleton Lake.ที่อยู่ในรัศมี ชานเมืองของ ทะเลสาบแอปเปิลตัน Pilot (2004)
Appleton's what, aut 70 miles?แอปเปิลตัน อะไรนะ ออกไป 70 ไมล์ Pilot (2004)
- This is US Marshal Stappleton. - Act fast.- สวัสดี ผมคือนักสืบ สเตฟเพทตันน์. Transporter 2 (2005)
Then i'd love to have an appletini.ผมก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะ ไปดื่มแอ๊ปเปิ้ลทีนี The Magnificent Seven (2007)
- Dr. Appleton.- ดร.แอปเปอตัน National Treasure: Book of Secrets (2007)
And they make a mean appletini.แล้วก็ที่นี่เขาก็มี แอ้ปเปิ้ลมาตินี่ ว่ะ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
There's a mapplethorpe that's coming up for auction. Uh...เดี๋ยวจะมีรูปของ Mapplethorpe ที่จะเอามาประมูลหนะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Mapplethorpe--. Mapplethorpe The Serena Also Rises (2008)
- You modeled for mapplethorpe?แม่ถ่ายแบบให้เมเปิลธอร์ปหรอคะ อ่า.. The Serena Also Rises (2008)
No one knows about that mapplethorpe.ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับรูปนั้นนี่นา The Serena Also Rises (2008)
Perhaps a mapplethorpe?บางทีอาจจะเป็นงาน mapplethorpe น่ะค่ะ? The Serena Also Rises (2008)
The US Navy guided missile cruiser Appleton apparently struck the Soviet Udaloy class destroyer in low visibility conditions.Der Fernlenk-Raketenkreuzer Appleton der US Navy fuhr offenbar bei schlechter Sicht auf einen sowjetischen Udaloy-Zerstörer auf. The Abyss (1989)
Forget Peretti and Appleton.Vergessen Sie Peretti und Appleton. New Jack City (1991)
Peretti and Appleton?Peretti und Appleton? New Jack City (1991)
Appleton and Peretti report to me.Appleton und Peretti unterstehen mir. New Jack City (1991)
Detective Appleton, when you infiltrated the CMB did the defendant, Mr. Nino Brown attempt to buy two and a half kilos of cocaine from you?Detective Appleton, nachdem Sie sich in die C.M.B. eingeschleust hatten, hat der Angeklagte, Nino Brown, versucht, von Ihnen 2,5 kg Kokain zu kaufen? New Jack City (1991)
Something like Mapplethorpe, only a little bit more personal.Wie Mapplethorpe, nur persönlicher. The Ref (1994)
Miss Appleton, you may begin.Mrs. Appleton, fangen Sie an. Liar Liar (1997)
Mark Appleton's looking for you.Mark Appleton sucht Sie. Er wartet oben. The Peacemaker (1997)
It seems that Lord Appleton Smythe has run out of money.Lord Appleton Smythe hat wohl kein Geld mehr. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
- Tell me about Appleton.- Was ist mit diesem Appleton? The Majestic (2001)
What if Appleton is more than he seems?Wenn nun an diesem Appleton mehr dran ist, als man denkt? The Majestic (2001)
"I, Peter Appleton, by way of purging myself of my indiscretions... renounce my membership in the Communist Party... and provide the names of fellow members... that those persons may have the opportunity to do as I have done.""Ich, Peter Appleton, sage mich, um mich von unüberlegten Taten zu entlasten, hiermit von meiner Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei los. Ich liefere im Zuge dessen folgende Namen weiterer Parteimitglieder, so dass die Personen die Möglichkeit haben, das zu tun, was ich tat." The Majestic (2001)
PETER: "I, Peter Appleton...""Ich, Peter Appleton..." The Majestic (2001)
Mr. Appleton?Mr. Appleton? The Majestic (2001)
Peter Appleton, Hollywood, California.Peter Appleton, Hollywood, Kalifornien. The Majestic (2001)
Mr. Appleton, you mentioned your home is Hollywood.Mr. Appleton, Sie behaupten, Ihr Wohnsitz sei Hollywood. The Majestic (2001)
Mr. Appleton... tell us about the Bread Instead of Bullets Club.- Mr. Appleton, klären Sie uns bitte über den Verein "Brot statt Munition" auf. The Majestic (2001)
Mr. Appleton came here to cooperate fully with you.Mr. Appleton kam mit der Absicht her, mit dem Komitee zu kooperieren. The Majestic (2001)
Let's cut to the chase and have him read his statement.Lassen wir also Mr. Appleton seine Erklärung verlesen. The Majestic (2001)
Mr. Appleton may proceed with his statement.Mr. Appleton möge nun seine Erklärung zu Gehör bringen. The Majestic (2001)
"I, Peter Appleton... by way of purging myself... of my indiscretions...""Ich, Peter Appleton, sage mich, um mich von unüberlegten Taten..." The Majestic (2001)
CHAIRMAN: Mr. Appleton?(Vorsitzender) Mr. Appleton? The Majestic (2001)
Mr. Appleton, the Committee's patience is wearing thin.Mr. Appleton, Sie strapazieren die Geduld des Komitees. The Majestic (2001)
- Mr. Appleton!- Mr. Appleton! The Majestic (2001)
- Frances Appleton.- Francis Appleton. The Friendly Skies (2003)
Ms. Appleton, in case it escapes your notice... you are a material witness in a federal investigation.Ms. Appleton, es ist Ihnen vielleicht entgangen, aber Sie sind eine wichtige Zeugin bei einer Ermittlung der Bundespolizei. The Friendly Skies (2003)
Campbell's. Meatballs? Comes in a box.Die Appleton-Sonderschule beherbergt schwierige, verhaltensgestörte Schüler, die sich gebessert haben.: Super Size Me (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
APPLETON    AE1 P AH0 L T AH0 N
MAPPLETHORPE    M AE1 P AH0 L TH AO0 R P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mapplethorpe    (n) (m ei1 p @ l th oo p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップルトーク[, appuruto-ku] (n) {comp} AppleTalk [Add to Longdo]
アプレット[, apuretto] (n) {comp} applet [Add to Longdo]
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレット[あぷれっと, apuretto] applet [Add to Longdo]
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  applet
      n 1: a Java application; an application program that uses the
           client's web browser to provide a user interface

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top