ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*answer to*

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: answer to, -answer to-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
answer to[PHRV] อยู่ในความควบคุม, See also: เชื่อฟัง, Syn. respond to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"His father, who lives in Baltimore, notified police after receiving no answer to repeated telephone calls.""พ่อของเขา ซึ่งอาศัยอยู่ที่บัลติมอร์" "แจ้งตำรวจหลังจากโทรไปหาหลายครั้ง แต่ไม่มีคนรับ" Field of Dreams (1989)
Well, Niki said you were Russia's answer to the Venus de Milo.ดีนิกิบอกว่าคุณมีคำตอบของรัสเซียที่จะวีนัสเดอไมโล The Russia House (1990)
To my mother... that was the answer to all her prayers.นั้นคือคำอวยพรที่เธอสวดขอ Goodfellas (1990)
Riots and violence are not the answer to nothing.การจลาจล กับ การนองเลือด ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่าง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They can do this. He should've known the answer to the question.พวกเขาทำได้ เขารู้คำตอบของคำถามนั่น Squeeze (1993)
The answer to each is the same.คำตอบทุกข้อเหมือนกันหมด Don Juan DeMarco (1994)
What would you say if I were to tell you... that the answer to all your troubles is right here... inside this little bag?เธอจะพูดยังไงถ้าฉันจะบอกเธอว่า... คำตอบของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่นี่... อยู่ในถุงเล็กๆนี้? James and the Giant Peach (1996)
That's Terry's answer to everything. Kick it if it doesn't work.นั่นคือคำตอบของเทอร์รี่กับทุกสิ่ง เตะมันถ้ามันไม่ทำงาน Dante's Peak (1997)
- But you will answer to me. - Anytime.- แต่คุณต้องเจอกับผม... Malèna (2000)
- You know the answer to that question.คุณรู้คำตอบของคำถามนี้ The Matrix Reloaded (2003)
I'm sorry, I don't have the answer to that question, but...ต้องขอโทษด้วยนะ เพราะฉันไม่รู้หรอก แต่... The Matrix Revolutions (2003)
For actually giving a real answer to a question.ที่คุณตอบคำถามผมตรงๆไงครับ Love Actually (2003)
My answer to that question is basically that I help corporations have a voice.คำตอบของผมก็คือ (ลูกค้าที่เคยใช้บริการ: ฟิลิปมอร์ริส จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรผู้สูบบุหรี่แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่) ผมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้บรรษัท The Corporation (2003)
Now, it's a very simple equation here. Somebody give me the answer to this.เอาหล่ะ คำถามง่ายๆ ใครพอจะตอบได้ไหม The Girl Next Door (2004)
All right, if no one knows the answer to this...เอาหล่ะ ถ้าไม่มีใครรู้คำตอบก็ The Girl Next Door (2004)
- You know the answer to that.ลูกก็รู้คำตอบน่า The Butterfly Effect (2004)
I think the answer to that might lie in the victim.ฉันว่า มันเกี่ยวข้องกับตัวผู้ตายทั้งหมด Cute Poison (2005)
- Raven, I asked you a question. - I don't answer to my slave name.- ฉันไม่ตอบคำถามในชื่อนั้น X-Men: The Last Stand (2006)
I proudly present the answer to mutation.ผมมีความภูมิใจจะเสนอคำตอบของการกลายพันธ์ X-Men: The Last Stand (2006)
You know the answer to this riddle.คุณรู้คำตอบแห่งปริศนานี้ The Da Vinci Code (2006)
That wasn't the answer to the question I asked.นั่นไม่ใช่คำตอบที่ผมถาม Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And when I reminded him of that he said it must have been an answer to a question.พอฉันเตือนเขา เขาบอกว่ามันต้องเป็น... The Holiday (2006)
I happen to know the answer to this. You're hoping you're wrong.บังเอิญว่าฉันรู้คำตอบนะ คุณหวังว่าคุณจะคิดผิด The Holiday (2006)
We'll be asking a series of questions. Answer to the best of your knowledge.เราจะถามด้วยคำถามเป็นชุด ขอให้ตอบ ด้วยความรู้ของคุณให้ดีที่สุด The Astronaut Farmer (2006)
I'm saying I think only you know the answer to that, Erik.ฉันจะบอกเธอว่า มีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้คำตอบ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
It will give the answer to every mystery.มันอาจจะเป็นคำตอบในปมปริศนา Death Note: The Last Name (2006)
You really want an honest answer to that?แกอยากได้คำตอบแบบตรงๆ หรือเปล่าละ? In My Time of Dying (2006)
You think I don't know the real answer to that?นายคิดว่าฉันไม่รู้รึไง ว่าที่จริงนายจะตอบว่าอะไร? Eternal Summer (2006)
I think you know the answer to that.ผมคิดว่าคุณรู้คำตอบนะ Left Turn Ahead (2007)
Unless we're in the Twilight Zone right now there is another Chuck, and I'm his clone the answer to your question is, yes, I am Chuck.นี่มันแดนพิศวงชัด ๆ ฉันเป็นชัคตัวปลอม ที่นายถาม คำตอบคือใช่ ฉันคือชัค Chuck Versus the Nemesis (2007)
Yeah, yeah, of course. But you're still vague about the probing, and I'd like to know the answer to that.ตกลงผมจะโดนอะไรแหย่รึเปล่า Chuck Versus the Helicopter (2007)
you had the answer today in class, but you didn't say it.วันนี้เธอมีคำตอบ ในชั้นเรียน, แต่เธอก็ไม่พูดมัน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Apparently, Mohinder, your blood is the answer to my ills.โมฮินเดอร์ ดูเหมือนเลือดนาย คือคำตอบของโรคที่ฉันเป็น Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
You should have the answer to that yourself very shortly.คุณกำลังจะได้รับคำตอบด้วยตัวเอง ในเร็วๆ นี้อยู่แล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)
The answer to the question...คำตอบสำหรับคำถาม Sex Trek: Charly XXX (2007)
You should know the answer to this!เธอน่าจะรู้คำตอบได้แล้ว! Lovely Complex (2007)
My other half, my one coquette, the answer to my love's duet.ดวงใจของข้า หวานใจของข้า ตอบมาให้ข้าชื้นใจหน่อย Enchanted (2007)
This is the answer to the thumbprint killer and this is where I'm going.- ฟังนะ น่าจะเป็นคำตอบที่จะพาเราไปหาฆาตกร ฉันจะไปที่นั่น Mr. Brooks (2007)
I'll tell you if you can give me the true answer to my question.ผมจะบอกคุณก็ต่อเมื่อ คุณมีคำตอบที่แท้จริง ต่อคำถามผม Mr. Brooks (2007)
But I do realise, the answer to your question is yes.แต่ฉันเข้าใจ, คำตอบของคำถามคุณคือใช่ Namastey London (2007)
Drink and gambling, that's your answer to life's problems.ทั้งดื่มทั้งเล่น นั่นแหละปัญหาของชีวิตแก Cassandra's Dream (2007)
Well, I don't think so. And I don't answer to you.ฉันไม่คิดงั้นนะ และฉันจะไม่ตอบนายหรอก High School Musical 2 (2007)
I answer to someone whose instructions supersede yours.นายพูดกับใคร? Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
The answer to 3 into 9 is 3! Ta-da-da!คำตอบของ 3 คูณ 9 ก็คือ 3 นั่นเอง Like Stars on Earth (2007)
There's no answer to that.ไม่มีคำตอบที่ตอบได้ Like Stars on Earth (2007)
And the answer to this quest, this need to... solve life's mysteries finally shows itself.บ้านที่ไหน? บ้านของเราถูกไฟไหม้หมด Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
I wake up every morning wishing I did not know the answer to that question.ผมตื่นมาทุกๆเช้า ภาวนาไม่ให้รู้คำตอบข้อนั้น Slumdog Millionaire (2008)
You really think that that stain out there is the answer to all your prayers?คุณคิดว่าคราบเปื้อนที่ผนังบ้านผม คือคำตอบของคุณงั้นใช่มั้ย Henry Poole Is Here (2008)
All right, Miss Reynolds, it's clear your fashion sense is impeccable. But I was wondering if you could tell me the answer to this problem on the board. It's "x = 132."ฉันไม่อยากเชื่อเรื่องนี้เลย ข้อมือฉันพองหมดแล้ว Harold (2008)
You know, I'd be polite and ask if you are going to enter the dogsled race, but I think all of Alaska knows the answer to that question.และผมคงต้องถามตามมารยาทว่า คุณจะสมัครเข้าแข่งล้อเลื่อนหรือเปล่า แต่ผมว่าคนทั้งอลาสก้าก็รู้คำตอบอยู่แล้ว Snow Buddies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
answer toA girl opened the door in answer to my knock.
answer toAll the answer to this question were wrong.
answer toAnswer to your name when it is called.
answer toAnswer to your name when it is calls.
answer toAt last I found out the answer to the question.
answer toDo you think there is another answer to this difficult problem?
answer toFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
answer toHe came up with an answer to our problem.
answer toHe gave a positive answer to my question.
answer toHe has been regarded as Japan's answer to Picasso.
answer toHe hit on the answer to the problem as he was having lunch.
answer toHe reflected on what answer to make.
answer toHere is our answer to your fax message dated April 1st.
answer toHe rose to speech in answer to his name.
answer toHe said nothing in answer to my charges.
answer toHe wrote a prompt answer to my letter.
answer toHis answer to her being late was to fire her.
answer toI cannot give you a definite answer today.
answer toIf I knew the answer to the question, I would tell you.
answer toI gave an answer to him with great difficulty.
answer toI know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?
answer toIn answer to her shouts people ran to help her.
answer toIt's an answer to her letter.
answer toIt was three weeks before she wrote an answer to Tom.
answer toI've got no answer to my letter.
answer toI wish I could come up with a good answer to the question.
answer toMy answer to the problem came out wrong.
answer toNot knowing what answer to make, I kept silent.
answer toPlease tell me the answer to the question.
answer toShe didn't have much difficulty finding out the answer to the problem.
answer toShe does not send the answer to what kind of letter.
answer toShe gave no answer to my letter.
answer toTell me the right answer to it.
answer toThe answer to this question is wrong.
answer toThey sent me a sample in answer to my request.
answer toThis is his answer to my letter.
answer toWe received an immediate answer to our letter.
answer toWe've received a lot of applications in answer to our advertisements.
answer toWho are you? Give us an answer to take back to those who sent us.
answer toYou must send the answer to the letter right away.
answer toYour answer to the question is not correct.
answer toYour answer to the question turned out to be wrong.
answer toYou shall have an answer tomorrow.
answer toYou shall have my answer tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเฉลยปัญหา[N] giving the answer to, See also: revealing, answering the problem, Example: การเฉลยปัญหาของอาจารย์ยังไม่กระจ่าง, Thai definition: การอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
谜底[mí dǐ, ㄇㄧˊ ㄉㄧˇ, / ] answer to a riddle, #23,054 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antwort {f}; Reaktion {f}; Erwiderung {f} (auf) | als Antwort | als Antwort auf; als Reaktion aufanswer (to) | by way of an answer | in answer to [Add to Longdo]
Lösung {f}; Ergebnis {n} | die Lösung des Rätsels | die Lösung eines Problemsanswer | the answer to this problem | the answer to a problem [Add to Longdo]
klar; rein; unverfälscht {adj} | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question [Add to Longdo]
sich vor jdm. verantworten müssento have to answer to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し子[もうしご, moushigo] (n) heaven-sent child (in answer to a Shinto or Buddhist prayer) [Add to Longdo]
答えを出す[こたえをだす, kotaewodasu] (exp,v5s) to give an answer; to find an answer to a question; to work out a solution [Add to Longdo]
無字[むじ, muji] (n) {Buddh} (See 狗子仏性) "No." (Zhaozhou's answer to the koan "Does a dog have Buddha nature?") [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top