Search result for

*ags*

(339 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ags, -ags-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bags[N] จำนวนมาก
bags[N] กางเกงหลวมๆ (คำเก่า)
bags[INT] ปล่อยให้ฉันทำเถอะ (มักใช้ในวลี Bags I!) (คำสแลง), See also: ฉันทำเอง (เธอไม่ต้อง)
in rags[IDM] (สวมเสื้อผ้าที่) ขาดวิ่นและเก่ามาก
air-bags[SL] ปอด
flagship[N] เรือสำคัญที่มีผู้บัญชาการทหารของกองทัพเรืออยู่
flagstaff[N] เสาธง, Syn. flagpole
flagstone[N] แผ่นหินสำหรับปูพื้น, Syn. paving stone, block
glad rags[SL] เสื้อผ้าที่ดีที่สุด
moneybags[N] คนร่ำรวย
cracking flags[SL] อากาศร้อนมาก, Syn. cracking the flags
cracking flags[SL] ฝนตกหนัก, Syn. cracking the flags
cracking the flags[SL] อากาศร้อนมาก, Syn. cracking flags
cracking the flags[SL] ฝนตกหนัก, Syn. cracking flags
from rags to riches[IDM] จากยาจกเป็นเศรษฐี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cragsmanผู้ชำนาญในการปีนไต่หน้าผา
flagshipn. เรือธง,เรือที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่,เรือโดยสารขนาดใหญ่
flagstaffn. เสาธง -pl. -flagstaves,flagstaffs
flagstonen. แผ่นหิน,แผ่นหินสำหรับปูพื้น., Syn. flag
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ,เครื่องแต่งตัวชุดราตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
flagship(n) เรือธง
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flagstone; flagหินแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flag; flagstoneหินแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bagsถุง [TU Subject Heading]
Flagsธง [TU Subject Heading]
Handbagsกระเป๋าถือ [TU Subject Heading]
Perinereis quatretaagsiเพรียงทราย (เพอริเนออิส ควอทรีแท็กซี) [TU Subject Heading]
Plastic bagsถุงพลาสติก [TU Subject Heading]
Rubber hot water bagsกระเป๋าน้ำร้อนยาง [TU Subject Heading]
Shoulder bagsย่าม [TU Subject Heading]
String bagsกระเป๋าเชือก [TU Subject Heading]
Disposable Bagsถุงเก็บอุจจาระ [การแพทย์]
Fractures, Wagstaffe'sกระดูกตาตุ่มในแตก [การแพทย์]
Mucosal Tagsส่วนเกินของมิวโคซ่าที่ห้อยอยู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
30 bags!30 ถุงนะ! Our Father (2008)
- Well?- Was sagst du? War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
- What?Was sagst du? Destruction Force (1977)
Bobby?Warum sagst du nichts? The Hills Have Eyes (1977)
Face it.Was sagst du? A League of Their Own (1992)
Chasin' Amy.Du jagst Amy. Chasing Amy (1997)
Well?Was sagst du? Character (1997)
As you say.Wenn du es sagst. Kundun (1997)
What?Was sagst du? Perfect Blue (1997)
What?Was sagst du? Storm Warnings (2003)
**Was sagst du? The Wanderer (2015)
- Shit!-Was sagst du? Precious Cargo (2016)
What?Was sagst du da? Episode #1.6 (2016)
You said it.Du sagst es. Lego Scooby-Doo!: Haunted Hollywood (2016)
If you like.Wenn du magst. But What Is So Headstrong as Youth? (2017)
When we showed up with our overnight bags. Lily had a new boyfriend.เวลาเราโผล่ไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า ลิลลี่มีแฟนใหม่ Chuck in Real Life (2008)
We might as well be wearing name tags.เราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสวมป้ายชื่อ Odyssey (2008)
Get full mags in those weapons.ขนกระสุนไปให้เต็มอัตรา Dead Space: Downfall (2008)
Are those bags under your eyes?มีถุงใต้ตาคุณ Birthmarks (2008)
Coags are normal.D.i.c.? การแข็งตัวของเลือดปกติ Joy (2008)
'cause when you restock, you'll actually be giving Cameron IV bags of saline.เพราะเมื่อคุณเติมของเข้ามาใหม่ คุณจริงๆแล้วให้ถุงน้ำเกลือ กับคาเมรอน The Itch (2008)
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
Pack your bags next season!นายต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ Scandal Makers (2008)
Handbags and leather accesories for the discerning lady.กระเป๋าถือและเครื่องหนัง สำหรับคุณผู้หญิงผู้มองการณ์ไกล The Bank Job (2008)
Two packets of Rothmans, 2 Senior Service and 8 bags of crisps.รอธแมน 2 ซอง ซีเนียร์เซอร์วิซ 2 กับมันฝรั่ง 8 ถุง The Bank Job (2008)
Now that we have an understanding, pick up the bags.ตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วนะ ยกกระเป๋า เดินทางได้ Babylon A.D. (2008)
Take your bags.เอากระเป๋าของคุณ Babylon A.D. (2008)
"Comrade"? You think this is about flags?สหายอะไรกัน นายคิดว่านี่เป็นเรื่องของธงชาติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You're awfully attached to this Penny character, huh wags?นายนี่รู้สึกจะห่วงนักแสดงที่ชื่อเพ็นนีจริงๆเลยนะ เจ้าดุกดิก Bolt (2008)
Hey Wags!ว่าไงเจ้าดุ๊กดิ๊ก Bolt (2008)
Tell them we'll come back and pick them up once we dump the scumbags.บอกว่าเราจะกลับไปและ รับพวกเขากลับมาหลังจากทิ้งพวกเลวนี่ก่อน The Dark Knight (2008)
- In fact... creeps me out just bein' around you fags.- จริง ๆ แล้ว... คลานมาหาฉันก็ทำให้พวกแกตุ๊ดแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
No flags. No uniforms.ไม่มีธง ไม่มีเครื่องแบบ Body of Lies (2008)
I can carry my bags.ฉันหิ้วกระเป๋าเองได้ New York, I Love You (2008)
I can help with the bags.ผมสามารถช่วยเรื่องกระเป๋าได้นะครับ Bangkok Dangerous (2008)
- I've got the bags here.-ฉันต้องแบกกระเป๋าตรงนี้ Marley & Me (2008)
And, Mrs. Hagstrom, I meant "Meteor".และคุณนายแฮกสตรอม ฉันพูดว่า "ดาวตก" จริงๆ The House Bunny (2008)
Once a player penetrates level 5, RIPLEY tags him as a security threat.เมื่อเล่นถึงระดับ 5 ริปลี่จะจัดเขาอยู่ในระดับ จับตามอง WarGames: The Dead Code (2008)
Whoever this person of interest is, RIPLEY's already got five flags on him.ถ้าหากเขาน่าสนใจ ริปลี่จะติด 5ดาวให้เขา WarGames: The Dead Code (2008)
Go down with these bags!คุณผู้หญิงอย่ามายุ่ง Gomorrah (2008)
Go ahead. I'll get the bags.ไปเถอะ พ่อจะยกกระเป๋าให้ Taken (2008)
May I have your attention. If you're waiting for oversized bags...โปรดทราบถ้าท่านกำลังคอยสัมภาระ... Taken (2008)
May I help you with your bags, Mr. and Mrs. Dixon?ขอบใจนะ,ไอ้หนู Bedtime Stories (2008)
[ Gags ][Gasps] City of Ember (2008)
Seriously. We're all on the way back to the beach right now, so you better pack your bags, buddy.พูดจริงๆ เรากำลังเตรียมเดินทาง /N กลับไปที่ชายหาดกัน The Beginning of the End (2008)
They're here, signor. The bags are packed.พวกมันอยู่ที่นี้ ซุเคร Scylla (2008)
I have my bags with me.กระเป๋าอยู่กับฉันแล้ว Eagles and Angels (2008)
And the last three agents We sent in for infiltrate this organization have come back in body bagsและสายสืบล่าสุดที่เราส่งเข้าไปอยู่กับมัน\ ก็กลายเป็นศพห่อกลับมา Fast & Furious (2009)
It's handbags with little dogs in them.แถมยังถือกระเป๋าที่มีหมาตัวเล็กๆอยู่ข้างในอีก 500 Days of Summer (2009)
# Unpacking the bags and setting up ## Unpacking the bags and setting up # 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agsTom's friends called him Mr Money Bags.
agsWe moved our bags to make room for the elderly lady to sit down.
agsWe've destroyed the enemy flagship!
agsCould you hold these bags until four this afternoon?
agsCould you put these bags in the trunk?
agsCould you put those bags in the car for me?
agsKeep an eye on the bags.
agsShe managed to carry all the bags herself.
agsOne that day, Japanese flags were flying.
agsAttach labels to all the bags.
agsThe streets were decorated with flags.
agsJane has five handbags.
agsWe waved flags to welcome members of our baseball team.
agsI am sure that more flags were burned as a result of Congress passing that law than had ever been burned before.
agsThe police were examining their bags.
agsWe put up the flags on national holidays.
agsYou should use the paper bags again and again.
agsCould you carry my bags for me?
agsI helped carry those bags.
agsMy grandmother wears a dress to rags.
agsThey waved flags to welcome the princess.
agsLet's learn the basic tags in order.
agsTheir bags were checked by security guards at the gate.
agsThe fronts of the houses were hung with flags.
agsThe buildings are filled with bags of wheat.
agsHis wife nags him constantly.
agsBy the way, this week - no matter what flags are set - it's a certainty that there will be no ecchi scenes. You'll just have to bear with it a while.
agsThat woman has two bags.
agsEvery time he meets me, he brags about his car.
agsI wear my coat to rags.
agsMay I see your claim tags?
agsHe packed his bags in haste.
agsWhere are the bags from Flight 57?
agsHow many bags do you want to check?
agsDo you have any bags to check?
agsJapanese flags were flying.
agsThe old man loaded his mule with bags full of sand.
agsI bought two bags of popcorn.
agsThere are some bags in the room.
agsCould you keep my bags here until four?
agsOne of my bags is missing.
agsHe moved the flags up and down.
agsWe have explained how that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.
agsBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
agsWhere do I claim my bags?
agsCan I leave my bags with you until I come to check in?
agsI carried the heavy bags back from the store chanting yo-hee-ho all the way home.
agsAre there any bags in this shop?
agsHow many bags did you have?
agsThe man was in rags.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมภาระ[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ถุงเงินถุงทอง[N] souvenir made of two bags, See also: one silver and one gold container of something, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวแจกถุงเงินถุงทองเป็นของชำร่วยในงานแต่งงาน, Thai definition: ของชำร่วยทำเป็นรูปถุงเล็กๆ มีสีเงินและสีทอง ใช้แจกในงานมงคล
ว่าน[N] general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs, Example: นอกจากเลี้ยงนกแล้ว ผมยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ว่าน ตะโก ดัดข่อย ดัดบัวใส่ตุ่มด้วย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกหนึ่ง มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง อยู่ในจำพวกหญ้าและต้นไม้
เสาธง[N] flagstaff, See also: flag pole, Syn. เสาธงชาติ, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Count unit: ต้น
เรือธง[N] flagship, See also: flag, Example: เรือธงส่งอาณัติสัญญาณให้เข้าโจมตี, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือรบที่มีนายพบเรือเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นเรือที่หมู่รบเรือ
ติดธง[V] decorate with flags, See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags, Syn. ประดับธง, Example: ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แทบทุกบ้านจะติดธงไว้ที่หน้าบ้าน, Thai definition: แขวนห้อยหรือประดับด้วยธง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ประดับธง[v. exp.] (pradap thong) EN: decorate with flags ; deck with flags   
เรือธง[n.] (reūathong) EN: flagship   
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
ถุง[n.] (thung) EN: [classifier : bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks]   FR: [classificateur : sacs, porte-monnaies]
ว่าน[n.] (wān) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs   FR: amome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAGS    JH AE1 G Z
LAGS    L AE1 G Z
NAGS    N AE1 G Z
RAGS    R AE1 G Z
SAGS    S AE1 G Z
GAGS    G AE1 G Z
TAGS    T AE1 G Z
WAGS    W AE1 G Z
MAGS    M AE1 G Z
BAGS    B AE1 G Z
FAGS    F AE1 G Z
ZAGS    Z AE1 G Z
BRAGS    B R AE1 G Z
DRAGS    D R AE1 G Z
SCAGS    S K AE1 G Z
SNAGS    S N AE1 G Z
FLAGS    F L AE1 G Z
BAGSBY    B AE1 G Z B IY0
WAGSTER    W AE1 G S T ER0
AIRBAGS    EH1 R B AE2 G Z
BAGSHAW    B AE1 G SH AO2
ZIGZAGS    Z IH1 G Z AE0 G Z
FLAGSTAR    F L AE1 G S T AA2 R
HAGSTROM    HH AE1 G S T R AH0 M
SANDBAGS    S AE1 N D B AE2 G Z
HANDBAGS    HH AE1 N D B AE2 G Z
RAGSDALE    R AE1 G Z D EY2 L
FLAGSHIP    F L AE1 G SH IH2 P
WAGSTAFF    W AE1 G S T AE2 F
FLAGSHIPS    F L AE1 G SH IH2 P S
FLAGSTAFF    F L AE1 G S T AE2 F
FLAGSTONE    F L AE1 G S T OW2 N
SADDLEBAGS    S AE1 D AH0 L B AE2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bags    (v) (b a1 g z)
fags    (v) (f a1 g z)
gags    (v) (g a1 g z)
hags    (n) (h a1 g z)
jags    (v) (jh a1 g z)
lags    (v) (l a1 g z)
mags    (n) (m a1 g z)
nags    (v) (n a1 g z)
rags    (v) (r a1 g z)
sags    (v) (s a1 g z)
tags    (v) (t a1 g z)
wags    (v) (w a1 g z)
brags    (v) (b r a1 g z)
crags    (n) (k r a1 g z)
drags    (v) (d r a1 g z)
flags    (v) (f l a1 g z)
shags    (v) (sh a1 g z)
snags    (v) (s n a1 g z)
stags    (n) (s t a1 g z)
debags    (v) (d ii2 b a1 g z)
scrags    (v) (s k r a1 g z)
gasbags    (n) (g a1 s b a g z)
kitbags    (n) (k i1 t b a g z)
ragbags    (n) (r a1 g b a g z)
ragtags    (n) (r a1 g t a g z)
zigzags    (v) (z i1 g z a g z)
cragsman    (n) (k r a1 g z m @ n)
cragsmen    (n) (k r a1 g z m @ n)
flagship    (n) (f l a1 g sh i p)
handbags    (n) (h a1 n d b a g z)
mailbags    (n) (m ei1 l b a g z)
nosebags    (n) (n ou1 z b a g z)
postbags    (n) (p ou1 s t b a g z)
sandbags    (n) (s a1 n d b a g z)
tea-bags    (n) - (t ii1 - b a g z)
windbags    (n) (w i1 n d b a g z)
workbags    (n) (w @@1 k b a g z)
flagships    (n) (f l a1 g sh i p s)
flagstaff    (n) (f l a1 g s t aa f)
flagstone    (n) (f l a1 g s t ou n)
game-bags    (n) - (g ei1 m - b a g z)
scalawags    (n) (s k a1 l @ w a g z)
time-lags    (n) - (t ai1 m - l a g z)
carpetbags    (n) (k aa1 p i t b a g z)
flagstaffs    (n) (f l a1 g s t aa f s)
flagstones    (n) (f l a1 g s t ou n z)
saddlebags    (n) (s a1 d l b a g z)
scallywags    (n) (s k a1 l i w a g z)
carrier-bags    (n) - (k a1 r i@ - b a g z)
yellow-flags    (n) - (y e1 l ou - f l a g z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Geburtstagsgeschenk(n) |das, pl. Geburtstagsgeschenke| ของขวัญวันเกิด
Geburtstagskuchen(n) |der, pl. Geburtstagskuchen| เค้กวันเกิด
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkommen {n}; Vertragswerk {n}contract; treaty [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}payment on account [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}; Teilzahlung {f}instalment; installment [Am.] [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}; Teilzahlung {f}part payment [Add to Longdo]
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date [Add to Longdo]
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Alltags...weekday; tedium [Add to Longdo]
Alltags...workaday [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Antragsformular {n}application form [Add to Longdo]
Anschlagsäule {f}; Litfaßsäule {f}advertising pillar [Add to Longdo]
Anschlagschiene {f}stop rail [Add to Longdo]
Anschlagschraube {f} [techn.]stop screw [Add to Longdo]
Anschlagstift {m}stop pin [Add to Longdo]
Antragsannahme {f}acceptance proposal [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung {f}processing of the applications [Add to Longdo]
Antragsberechtigung {f}entitlement [Add to Longdo]
Antragsformular {n} | Antragsformulare {pl}applications form | applications forms [Add to Longdo]
Antragsteller {m}claimant [Add to Longdo]
Antragsteller {m}enrollee [Add to Longdo]
Antragsteller {m}proposer [Add to Longdo]
Antragstellung {f}application for permit [Add to Longdo]
Antragsunterlagen {pl}application papers [Add to Longdo]
Auftragsverfolgung {f}order tracking [Add to Longdo]
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown [Add to Longdo]
Auftragsabrechnung {f}job accounting [Add to Longdo]
Auftragsabwicklung {f}; Jobabwicklung {f}job handling [Add to Longdo]
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction [Add to Longdo]
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.] [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}; Bestellungsannahme {f}acceptance of order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}orders on hand [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}business backlog [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}unfilled orders [Add to Longdo]
Auftragsbuch {n}order book [Add to Longdo]
Auftragschweißen {n}deposition welding [Add to Longdo]
Auftragseingang {m}incoming orders [Add to Longdo]
Auftragseingang {m} (als Vorgang)intake of orders [Add to Longdo]
Auftragserteilung {f}assignment of a mission [Add to Longdo]
Auftragserteilung {f}placing of order [Add to Longdo]
Auftragsformular {n}order form [Add to Longdo]
Auftragskontrolle {f}order control [Add to Longdo]
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders [Add to Longdo]
Auftragslötung {f}fillet brazed [Add to Longdo]
Auftragsmord {m}contract killing [Add to Longdo]
Auftragsnummer {f}order number [Add to Longdo]
Auftragsrückstand {m}back orders [Add to Longdo]
Auftragssteuersprache {f}; Kommandosprache {f}job control language [Add to Longdo]
Auftragssteuerung {f}job control; job controlling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure [Add to Longdo]
ビニール製[ビニールせい, bini-ru sei] (n,adj-no) plastic (usu. of bags); vinyl [Add to Longdo]
リーズアンドラッグズ[, ri-zuandoragguzu] (n) leads and lags [Add to Longdo]
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P) [Add to Longdo]
旗竿[はたざお, hatazao] (n) (1) flagstaff; flagpole; (2) (uk) arabis (any plant of genus Arabis, esp. tower mustard, Arabis glabra); rock cress [Add to Longdo]
旗艦[きかん, kikan] (n) flagship [Add to Longdo]
旗二流;旗二旒[はたにりゅう, hataniryuu] (n) two flags [Add to Longdo]
金魚の糞[きんぎょのふん;きんぎょのうんこ, kingyonofun ; kingyonounko] (n) (id) a person who tags along (lit [Add to Longdo]
古切れ[ふるぎれ, furugire] (n) old cloth; old rags [Add to Longdo]
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P) [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] (n) {comp} leading product; flagship product; top product [Add to Longdo]
手玉[てだま, tedama] (n) beanbags; jackstones; cueball [Add to Longdo]
切り石;切石[きりいし, kiriishi] (n) hewn stone; quarried stone; ashlar; flagstone [Add to Longdo]
総本店[そうほんてん, souhonten] (n) (See 本店・1) central head office; home head office; flagship store [Add to Longdo]
袋物[ふくろもの, fukuromono] (n) bags and purses (handbags) [Add to Longdo]
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P) [Add to Longdo]
俵数[ひょうすう, hyousuu] (n) number of straw bags [Add to Longdo]
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians) [Add to Longdo]
俵物[たわらもの;ひょうもつ, tawaramono ; hyoumotsu] (n) goods in straw bags [Add to Longdo]
俵編[たわらあみ, tawaraami] (n) (obsc) making bags out of this year's straw (during autumn) [Add to Longdo]
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P) [Add to Longdo]
本店[ほんてん(P);ほんだな, honten (P); hondana] (n) (1) (See 支店) head office; flagship store; main store; (2) this store; (P) [Add to Longdo]
万国旗[ばんこくき;ばんこっき, bankokuki ; bankokki] (n) flags of all nations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
度日如年[dù rì rú nián, ㄉㄨˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, ] a day drags past like a year (成语 saw); time hangs heavy; time crawls when one is wretched [Add to Longdo]
摇旗呐喊[yáo qí nà hǎn, ㄧㄠˊ ㄑㄧˊ ㄋㄚˋ ㄏㄢˇ, / ] to wave flags and shout battle cries (成语 saw); to egg sb on; to give support to [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] fluttering of flags [Add to Longdo]
旗舰[qí jiàn, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] flagship [Add to Longdo]
旗语[qí yǔ, ㄑㄧˊ ㄩˇ, / ] signal flags (for communicating between ships or army units); semaphore [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] square base for Chinese flagstaff [Add to Longdo]
灰姑娘[Huī gū niang, ㄏㄨㄟ ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙, ] Cinderella; a sudden rags-to-riches celebrity [Add to Longdo]
眼袋[yǎn dài, ㄧㄢˇ ㄉㄞˋ, ] bags of eyes [Add to Longdo]
石板[shí bǎn, ㄕˊ ㄅㄢˇ, ] slab; flagstone; slate [Add to Longdo]
万水千山[wàn shuǐ qiān shān, ㄨㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄕㄢ, / ] ten thousand crags and torrents (成语 saw); the trials and tribulations of a long journey; a long and difficult road [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] Alisma plantags [Add to Longdo]
袼褙[gē bèi, ㄍㄜ ㄅㄟˋ, ] rags used as shoes [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] old rags [Add to Longdo]
财主[cái zhǔ, ㄘㄞˊ ㄓㄨˇ, / ] rich man; moneybags [Add to Longdo]
财东[cái dōng, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄥ, / ] shop owner; moneybags [Add to Longdo]
跟屁虫[gēn pì chóng, ㄍㄣ ㄆㄧˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] lit. bum beetle; sb who tags along; to shadow; sycophant; boot-licker; name of computer virus [Add to Longdo]
重整旗鼓[chóng zhěng qí gǔ, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, ] lit. to reorganize flags and drums (成语 saw); to regroup after a setback; to prepare for new initiatives; to attempt a comeback [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
午後四時[ごごよじ, gogoyoji] 4 Uhr_nachmittags [Add to Longdo]
午睡[ごすい, gosui] Mittagsschlaf [Add to Longdo]
日常生活[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] das_taegliche_Leben, Alltagsleben [Add to Longdo]
昼休み[ひるやすみ, hiruyasumi] Mittagspause [Add to Longdo]
昼寝[ひるね, hirune] Mittagsschlaf [Add to Longdo]
普段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
条約の締結[じょうやくのていけつ, jouyakunoteiketsu] Vertragsabschluss [Add to Longdo]
版権[はんけん, hanken] Verlagsrecht, Copyright [Add to Longdo]
破約[はやく, hayaku] Wortbruch, Vertragsbruch [Add to Longdo]
聴講[ちょうこう, choukou] Besuch_einer_Vorlesung, Besuch_eines_Vortrags [Add to Longdo]
西日[にしび, nishibi] Nachmittagssonne [Add to Longdo]
講堂[こうどう, koudou] Vortragssaal, Auditorium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top