ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*adversity*

AE0 D V ER1 S IH0 T IY2   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adversity, -adversity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adversity[N] เคราะห์กรรม, See also: ความทุกข์ร้อน, Syn. misfortune, reverse, trouble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversity(แอดเวอ' ซีที) n. ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, Syn. misfortune, calamity)

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรค
ความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told you so. She soldiers on under adversity.เธอรีบร้อนกลับไป ไม่รอให้หายซะก่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ Episode #1.6 (1995)
This is how you overcome adversityนี่คือวิธีการที่นายจะเอาชนะความยากลำบากได้ GTO (1999)
- I'm trying to tell you about overcoming adversity.- มันเป็นการเอาชนะความลำบาก The Legend of Bagger Vance (2000)
You daddy stared adversity in the eye, Hardy, and he beat it back with a broom.เขาผจญความทุกข์ยากอย่างเด็ดเดี่ยว และตอบโต้มันด้วยไม้กวาด The Legend of Bagger Vance (2000)
Only a few hours ago, I received word that a small group of people survived in New York City against all odds and in the face of tremendous adversity.ไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมได้รับข่าวว่า มีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ...รอดอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ทั้งที่มีโอกาศน้อยนิด... ...และความทุกข์ยากแสนสาหัส The Day After Tomorrow (2004)
We received angry e-mails from a number of concerned parents, many of whom thought that their children were going to hear a Special Olympian speak about overcoming adversity.เราได้รับอีเมลต่อว่า จากผู้ปกครอง เค้าคิดว่าเด็กๆจะได้ฟัง นักกีฬาโอลิมปิค บรรยายถึงการก้าวข้ามอุปสรรค Showmance (2009)
That sometimes people have to deal with a little adversity.บางครั้งคนเราก็ต้อง ยอมรับเคราะห์กรรม Mattress (2009)
No. Look, we've all faced adversity before, and we've come out stronger on the other end.เราเคยเจอยิ่งกว่านี้ ยังผ่านมาได้ Home (2010)
It is intended for their mutual joy, and for the help and comfort given one another in prosperity and adversity.มันเป็นความตั้งใจ ของทั้ง2ฝ่าย และสำหรัีบการช่วยเหลือ และความสบายใจให้อีกฝ่าย ในความสำเร็จและเคราะห์กรรม Cloverdale (2010)
Adversity in war isความเสียเปรียบในสงคราม Clone Cadets (2010)
Chinese citizens have faced adversity, our land taken by others.เราโรยราด้วยความเจ็บปวด พี่น้องร่วมชาติจีนของเรา ต้องเผชิญกับความอับโชค ที่แผ่นดินของเราถูกต่างชาติแย่งชิง 1911 (2011)
It's a company where adversity is overcome.เราเป็นบริษัท ที่ช่วยเอาชนะเคราะห์ภัยทั้งหลาย The Long Way Down Job (2011)
"Adversity is like a strong wind."เคราะห์กรรม ก็เหมือนกับลมที่พัดแรง There's No Place Like Home (2011)
Someone forged in the fires of adversity... who can guide him... with wisdom, with firmness.คนที่ถูกหลอม ด้วยไฟแห่งกัยพิบัติ คนที่จะนำทางเขา ด้วยปัญญา Afterbirth (2011)
Adversity is the state in which man most easily becomes acquainted with himself being especially free of admirers then."ความทุกข์ยากคือสภาพที่มนุษย์ "ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับตัวเองมากที่สุด "เพราะปราศจากคนยกย่อง" Battleship (2012)
A little adversity can actually be good for you.ความทุกข์เล็กๆน้อยๆ /N เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเธอจริงๆ Salon of the Dead (2012)
Turns out my essay about overcoming adversity while maintaining a straight-A average during a teen pregnancy really turned on the admissions boards.ปรากฎว่าเรียงความของฉัน ที่เกี่ยวกับการเอาชนะความทุกข์ยาก ในขณะที่ต้องรักษาเกรดให้ A ตลอด ทั้งๆที่ท้อง มันซาบซึ้งใจ Michael (2012)
Adversity creates unexpected alliances...ความทุกข์ยาก สร้างพันธมิตรที่ไม่คาดคิด... Scandal (2012)
Look, no matter what adversity we face, we stand for what is right.ฟังนะ, ไม่ว่าเราจะเจอกับอะไร เราจะสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง Arthur's Bane: Part One (2012)
- Through adversity... - ...to the stars!ทุกอุปสรรค์ ทำให้เราก้าวได้ไกลขึ้น Red Tails (2012)
"in the face of adversity."ในการเผชิญกับความทุกข์ยาก" Volcanalis (2013)
We stare down adversity.เราได้มองดูความยากลำบาก Truth: Part 1 (2013)
He says he deals with conflict and adversity easily, though.เขาพูดว่าเขาจัดการกับ ความขัดแย้งและความทุกข์ยาก ได้อย่างง่ายดาย Black-Winged Redbird (2013)
"And Daniel Grayson has always risen above adversity"และเดเนียล เกรย์สัน มักจะลุกได้เหนือความเคราะห์ร้าย Mercy (2013)
Murder. ...adversity....ความทุกข์ร้อน สุพรีมที่อยู่ในอำนาจ Fearful Pranks Ensue (2013)
Not ghosts and storybook legends, people who faced adversity and overcame it.ไม่ใช่ผี หรือตำนานในนิทาน แต่เป็นผู้คนที่เผชิญปัญหาแล้วเอาชนะมาได้ Jackie (2016)
And because of that, he never really learned to handle adversity in an adult way.และเพราะอย่างงั้น เขาเลยไม่เคยเรียนรู้ การรับมือกับความลำบากแบบผู้ใหญ่ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adversityAdversity is the best school.
adversityAdversity makes a man wise, not rich.
adversityDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
adversityDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
adversityFace adversity with courage.
adversityShe carries on smiling in the face of adversity.
adversityThey must have struggled against adversity from their early days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสวยทุกข์[V] undergo suffering, See also: suffer adversity, Syn. ประสบทุกข์, Ant. เสวยสุข, Example: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง
คู่ทุกข์คู่ยาก[N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
คราวเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คู่คิด[N] intimated friend, See also: close friend, tested friend, friend in adversity, Example: สามีที่ดีมักจะเป็นคู่คิดให้แก่ภรรยา, Thai definition: ผู้ร่วมคิดกัน
เคราะห์ร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
บาปเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, Syn. โชคร้าย, เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, Example: นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้, Thai definition: สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย
กาลกิณี[N] misfortune, See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate, Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล, Ant. โชคดี, Example: ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์, Thai definition: ลักษณะที่เป็นอัปมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา[n. exp.] (khwām chalāt nai kān kaēkhai panhā) EN: adversity quotient ; AD   
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity   
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERSITY    AE0 D V ER1 S IH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adversity    (n) ˈədvˈɜːʳsɪtiː (@1 d v @@1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately, #4,269 [Add to Longdo]
身处[shēn chǔ, ㄕㄣ ㄔㄨˇ, / ] in (some place); to be in (adversity, a difficult situation, danger, turmoil etc); to find oneself in; placed in; surrounded by, #12,087 [Add to Longdo]
逆境[nì jìng, ㄋㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] adversity, #17,977 [Add to Longdo]
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, / ] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc, #54,626 [Add to Longdo]
甘之如饴[gān zhī rú yí, ㄍㄢ ㄓ ㄖㄨˊ ㄧˊ, / ] (set phrase) to take adversity with a smile; gladly endure hardships for a noble cause, #76,271 [Add to Longdo]
刻苦耐劳[kè kǔ nài láo, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, / ] to bear hardships and work hard (成语 saw); assiduous and long-suffering; hard-working and capable of overcoming adversity, #100,640 [Add to Longdo]
挺住[tǐng zhù, ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨˋ, ] to stand firm; to stand one's ground (in the face of adversity or pain) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeschick {n} | Missgeschicke {pl}adversity | adversities [Add to Longdo]
Not {f}; Elend {n}; Notzeit {f}adversity [Add to Longdo]
Widrigkeit {f}adversity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
逆境[ぎゃっきょう, gyakkyou] (n) adversity; (P) [Add to Longdo]
失意[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P) [Add to Longdo]
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
悲境;悲況[ひきょう, hikyou] (n) adversity; sad circumstances [Add to Longdo]
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adversity \Ad*ver"si*ty\, n.; pl. {Adversities}. [OE. adversite,
   F. adversit['e], fr. L. adversitas.]
   1. Opposition; contrariety. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       Adversity is not without comforts and hopes.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Affliction; distress; misery; disaster; trouble;
     suffering; trial.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top