ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aberration*

AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aberration, -aberration-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberration(n) การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spherical aberration; aberration, dioptricความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical aberrationความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ coma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrationความผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberration, chromaticรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, dioptric; aberration, sphericalความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, distantialความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, opticalความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ coma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, spherical; aberration, dioptricความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distantial aberrationความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dioptric aberration; aberration, sphericalความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aberration, Numericalความผิดปกติของจำนวน [การแพทย์]
Aberration, Structuralความผิดปกติของโครงสร้าง [การแพทย์]
Cellular Aberrationเซลล์ที่ผิดไปจากปกติ [การแพทย์]
Chromosomal Aberrationsความผิดปกติของโฆรโมโซม [การแพทย์]
Chromosome Aberrationsความผิดปกติทางโฆรโมโซม [การแพทย์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The story of our adventure... in which 17 of our party suffered horrible deaths... their lives lost... in pursuit of a savage beast... a monstrous aberration of nature.ลึก 44 เมตร! King Kong (2005)
Almost all aberrations of nature are possible.ความผิดปกติเกิดขึ้นได้เสมอครับ The Last King of Scotland (2006)
There's an aberration on the sea floor.มีสิ่งผิดปกติที่พื้นทะเล It's Alive! (2007)
- an aberration. - Dean Wheeler?ความผิดปกติ ดีล วีลเลอร์หน่ะเหรอ The Grandfather (2009)
There must be some way to rid ourselves of this aberration.มันจะต้องมีทางที่เราจะพ้นจากเรื่องนี้ The Last Dragonlord (2009)
These aberrations, skulking in the shadows.พวกวิปริตผิดแผก\หลบซ่อนในเงามืด Supergirl (2010)
And then dogs and cats are getting together to create all sorts of unnatural mutant aberrations!และหมาแมวผสมพันธุกันจะเกิดวิปริศผิดธรรมชาติ Rango (2011)
"was an aberration."นับเป็นการเบี่ยงแบน X-Men: First Class (2011)
I know this town has a lot of human aberrations.ผมรู้ว่าเมืองนี้ มันเต็มไปด้วยคนประหลาด Roots (2011)
A congenital aberration?เป็นมาแต่กำเนิดหรือเปล่า The Ghost in the Machine (2012)
You're an aberration, a blasphemy in the eyes of the Father.คุณคือความคลาดเคลื่อน พวกนอกรีตในสายตาของพระบิดา Event Horizon (2013)
That's not an aberration.นั่นไม่ถือว่าผิดปกติ Uh... Oh... Ah... (2013)
-Timetravelisreal , andallof historyis vulnerabletoattack, whichiswhywemust travelthroughtime tostopthespreadofthese so-calledtimeaberrations andtoerasetheirdamage tohistory.การเดินทางข้ามเวลามีจริง และทุกประวัติศาสตร์ ง่ายต่อการถูกโจมตี นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเราต้อง เดินทางข้ามเวลา Outlaw Country (2016)
- Temporal aberrations cause these things called timequakes.ความผิดปกติของเวลาทำให้เกิด สิ่งที่เรียกว่าเวลาไหว Outlaw Country (2016)
If there was a way of locating their epicenters, maybewe'llbe able tofixtheaberrations beforetheyhappen.ถ้ามีวิธีระบุตำแหน่งจุดเหนือศูนย์กลางการไหว บางทีเราอาจจัดการความผิดปกติ ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น Outlaw Country (2016)
- Saved by the aberration.ความผิดปกติช่วยไว้ Outlaw Country (2016)
- Looks like we found our aberration.- Looks like we found our aberration. Outlaw Country (2016)
The reason for the aberration?The reason for the aberration? Outlaw Country (2016)
So you don't have to worry about your "aberration." Only territory turnbull's gonna be claiming is a cold, dark prison cell.So you don't have to worry about your "aberration. dark prison cell. Outlaw Country (2016)
She is an aberration.Sie ist eine Aberration. Byzantium (2012)
his arachnid is an aberration from several unusual technologies.Dieser Arachnid... ist eine Aberration infolge verschiedener ungewöhnlicher Technologien. Big Ass Spider! (2013)
First optics test is you check for spherical aberration.Im Optikbereich testet man zuerst auf sphärische Aberration. Plutonium Is Forever (2014)
Short for Aberrations.- Eine Kurzform für Aberrationen. The Truth (2015)
They are the result of a series of genetic mutations, or aberrations.Sie sind das Ergebnis einer Reihe von... genetischen Mutationen bzw. Aberrationen. The Truth (2015)
Over 2,000 years ago, a great scientist foresaw the coming of the Aberrations.Vor 2000 Jahren... Ein bedeutender Wissenschaftler sah die Aberrationen voraus. The Truth (2015)
A great scientist foresaw the coming of the Aberrations.Ein bedeutender Wissenschaftler sah die Aberrationen voraus. Choices (2015)
In the winter, once the Aberrations have migrated, then we could start again from a clean slate.Im Winter, wenn die Aberrationen in den Süden gezogen sind... fangen wir noch einmal ganz von vorn an. Cycle (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาด[khwām khlāt] (n) EN: aberration  FR: aberration [f]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
ความคลาดของแสง[khwām khlāt khøng saēng] (n, exp) EN: aberration of light
ความคลาดทรงกลม[khwām khlāt songklom] (n, exp) EN: spherical aberration
ความเพี้ยน[khwām phīen] (n) EN: aberration  FR: aberration [f]
ความเพี้ยนสี[khwām phīen sī] (n, exp) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABERRATION AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N
ABERRATIONS AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z
ABERRATIONAL AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aberration (n) ˌæbərˈɛɪʃən (a2 b @ r ei1 sh @ n)
aberrations (n) ˌæbərˈɛɪʃənz (a2 b @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] distortion; aberration, #35,317 [Add to Longdo]
越轨[yuè guǐ, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] overstepping the rails; an aberration, #49,963 [Add to Longdo]
球差[qiú chā, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄚ, ] spherical aberration (optics), #115,530 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Aberration {f} | chromatische Aberration {f}aberration | chromatic aberration [Add to Longdo]
Anomalie {f}aberration [Add to Longdo]
Irrtum {m}; Irrweg {m}aberration [Add to Longdo]
Verirrung {f} | Verirrungen {pl}aberrances | aberrations [Add to Longdo]
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration [Add to Longdo]
geistige Verwirrung {f}aberration [Add to Longdo]
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P) [Add to Longdo]
光行差[こうこうさ, koukousa] (n) (astronomical) aberration [Add to Longdo]
収差[しゅうさ, shuusa] (n) aberration [Add to Longdo]
色収差[いろしゅうさ, iroshuusa] (n) chromatic aberration [Add to Longdo]
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aberration \Ab`er*ra"tion\, n. [L. aberratio: cf. F. aberration.
   See {Aberrate}.]
   1. The act of wandering; deviation, especially from truth or
    moral rectitude, from the natural state, or from a type.
    "The aberration of youth." --Hall. "Aberrations from
    theory." --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A partial alienation of reason. "Occasional aberrations of
    intellect." --Lingard.
    [1913 Webster]
 
       Whims, which at first are the aberrations of a
       single brain, pass with heat into epidemic form.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A small periodical change of position in the
    stars and other heavenly bodies, due to the combined
    effect of the motion of light and the motion of the
    observer; called {annual aberration}, when the observer's
    motion is that of the earth in its orbit, and daily or
    {diurnal aberration}, when of the earth on its axis;
    amounting when greatest, in the former case, to 20.4'',
    and in the latter, to 0.3''. {Planetary aberration} is
    that due to the motion of light and the motion of the
    planet relative to the earth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Opt.) The convergence to different foci, by a lens or
    mirror, of rays of light emanating from one and the same
    point, or the deviation of such rays from a single focus;
    called {spherical aberration}, when due to the spherical
    form of the lens or mirror, such form giving different
    foci for central and marginal rays; and {chromatic
    aberration}, when due to different refrangibilities of the
    colored rays of the spectrum, those of each color having a
    distinct focus.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.) The passage of blood or other fluid into parts
    not appropriate for it.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) The producing of an unintended effect by the
    glancing of an instrument, as when a shot intended for A
    glances and strikes B.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Insanity; lunacy; madness; derangement; alienation;
     mania; dementia; hallucination; illusion; delusion. See
     {Insanity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aberration
   n 1: a state or condition markedly different from the norm [syn:
      {aberrance}, {aberrancy}, {aberration}, {deviance}]
   2: a disorder in one's mental state
   3: an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or
     mirror to produce a good image [syn: {aberration},
     {distortion}, {optical aberration}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aberration /abɛʀasjɔ̃/ 
  craziness; insanity; lunacy; madness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top