ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*I had to wor [...] emember you.*

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: I had to work [...] remember you., -I had to work [...] remember you.-

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*I ( AY1) had to ( HH AE1 D T UW1) work ( W ER1 K), washing ( W AA1 SH IH0 NG) your ( Y AO1 R) dishes ( D IH1 SH AH0 Z) and ( AH0 N D) toilets ( T OY1 L AH0 T S)! I ( AY1) remember ( R IH0 M EH1 M B ER0) you ( Y UW1).*

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
had to
  [have to]
 • จำเป็น: จำเป็นต้อง [Lex2]
work
 • งาน: การงาน [Lex2]
 • ที่ทำงาน[Lex2]
 • เวลางาน[Lex2]
 • ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน[Lex2]
 • ชิ้นงาน: ผลงาน [Lex2]
 • ทำงาน: ปฏิบัติงาน [Lex2]
 • ใช้การได้: ทำงานได้ [Lex2]
 • ทำให้ใช้การได้: ทำให้ทำงานได้ [Lex2]
 • เป็นผลสำเร็จ: ประสบผลสำเร็จ [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปร่าง: ปั้นรูป [Lex2]
 • ออกกำลัง: ออกแรง [Lex2]
 • ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน[Lex2]
 • (เวิร์ค) n. งาน,การงาน,การทำงาน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจากการทำงาน,งานฝีมือ,สิ่งก่อสร้าง,งานฝีมือ,ผล,พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน,รับจ้างทำงาน,ดำเนินงาน,เดินเครื่อง,ใช้สอย,ใช้งาน,ได้ผล,มีผล,ทำด้วยมือ,ทำด้วยสมอง vt. จัดการ,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งาน,ทำให้ได้ผ [Hope]
 • (n) การงาน,การทำงาน,งานฝีมือ,ผลงาน [Nontri]
 • (vi,vt) ทำงาน,ดำเนินงาน,ใช้งาน,ใช้สอย,เดินเครื่อง,ทำด้วยมือ,ควบคุม [Nontri]
 • /W ER1 K/ [CMU]
 • (v) /w'ɜːʳk/ [OALD]
washing
 • การซักเสื้อผ้า: กระบวนการซักเสื้อผ้า [Lex2]
 • (วอชดฺ'ชิง) n. การซัก,การล้าง,การชะล้าง,เสื้อผ้าที่ซักด้วยกันในครั้งหนึ่ง ๆ ,การล้างบาป,สิ่งที่ได้จากการล้าง,คราบของเหลว [Hope]
 • (n) การซัก,การล้าง,เสื้อผ้าที่ซัก,คราบของเหลว [Nontri]
 • /W AA1 SH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /w'ɒʃɪŋ/ [OALD]
  [wash]
 • ล้างออกไป: ซัก, ล้าง, ซักล้าง, ชะล้าง [Lex2]
 • สามารถซักได้ (โดยไม่หดและสีไม่ตก)[Lex2]
 • ทำความสะอาดโดยการเลีย[Lex2]
 • ทำให้เปียกชื้น (ทางวรรณคดี)[Lex2]
 • ทำให้บริสุทธิ์ (โดยแยกสิ่งที่ไม่ดีออก)[Lex2]
 • แยกแร่[Lex2]
 • การชำระล้าง: การล้าง, การซักล้าง [Lex2]
 • เสื้อผ้าที่ต้องซัก[Lex2]
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับผิว[Lex2]
 • การไหลของน้ำ[Lex2]
 • (วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า) [Hope]
 • (n) การซัก,การล้าง,ยาสระผม,น้ำยาบ้วนปาก [Nontri]
 • (vt) ล้าง,สระ,ซัก,กลั้ว,ทำให้สะอาด [Nontri]
 • /W AA1 SH/ [CMU]
 • (v) /w'ɒʃ/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
dishes
 • /D IH1 SH AH0 Z/ [CMU]
 • /D IH1 SH IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /d'ɪʃɪz/ [OALD]
  [dish]
 • จาน: ชาม [Lex2]
 • อาหาร[Lex2]
 • (ดิช) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกับข้าว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญิงสวย. vt. ใส่จาน,ทำคล้ายรูปจาน,คุยกันเล่น ###S. vessel,container [Hope]
 • (n) จาน,อาหาร [Nontri]
 • (vt) ตักใส่จาน [Nontri]
 • /D IH1 SH/ [CMU]
 • (v) /d'ɪʃ/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
toilets
 • /T OY1 L AH0 T S/ [CMU]
 • (n) /t'ɔɪlɪts/ [OALD]
  [toilet]
 • โถส้วม[Lex2]
 • ห้องน้ำ: ห้องสุขา, ห้องส้วม [Lex2]
 • (ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด. ###S. toilette [Hope]
 • (n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง [Nontri]
 • /T OY1 L AH0 T/ [CMU]
 • (n) /t'ɔɪlɪt/ [OALD]
remember
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จดจำ: เก็บในความทรงจำ [Lex2]
 • ส่งความคิดถึง: ฝากความคิดถึง [Lex2]
 • (รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ ###SW. rememberer n. ###S. recall [Hope]
 • (vt) รำลึกได้,จำได้,หวนคิด [Nontri]
 • /R IH0 M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • /R IY0 M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) /r'ɪm'ɛmbər/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top