ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*胡说八道!*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 胡说八道!, -胡说八道!-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't bullshit me![CN] 别胡说八道! Still (2010)
Fuck, fuck, fuck![CN] 胡说八道! Wanted (2008)
- Tom![CN] - 胡说八道! The Pallbearer (1996)
Poppycock![CN] 胡说八道! The End of the Aisle (2014)
It's all hogwash![CN] 胡说八道! Jab We Met (2007)
This vermin speaks of affairs he knows nothing about![CN] 这个小畜生在胡说八道! This vermin speaks of affairs he knows nothing about! Guardians of the Galaxy (2014)
You don't know thatl[CN] 你胡说八道! Wet Dreams 2 (2005)
Nonsense![CN] 胡说八道! 那面具... Son of the Mask (2005)
This is bull...crap to me.[CN] 这简直就是胡说八道! Punch-Drunk Love (2002)
He's such a moron. He always goes around bullshitting![CN] 他这个白痴,总是到处胡说八道! Show Me Love (1998)
You tell bullshit![CN] 胡说八道! The Wonders (2014)
That's bollocks![CN] 胡说八道! Bend It Like Beckham (2002)
What kinda crap is this?[CN] 真是胡说八道! Mesrine Part 2: Public Enemy #1 (2008)
That's bullshit![CN] 胡说八道! Resident Evil (2002)
His tongue is forked and he lies like a rug![CN] 他舌头分叉 满嘴胡说八道! His tongue is forked and he lies like a rug! The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
What a bunch of bullshit![CN] 胡说八道! The Day a Pig Fell Into the Well (1996)
Nonsense![CN] 胡说八道! Bedtime Stories (2013)
That's bullshit, man![CN] 胡说八道! Dangerous Minds (1995)
- Bullshit walks! - Okay.[CN] - 就是胡说八道! Hardbodies (1984)
But I swear it can't be true.[CN] 纯粹胡说八道! The Bad Sleep Well (1960)
Nobody gets to decide that. That is bullshit![CN] 没人可以决定,那都是 胡说八道! Jeepers Creepers 2 (2003)
Oh, that's me bollocks![CN] 胡说八道! P.S. I Love You (2007)
You can't just come into our house and tell us this crap![CN] 你不能这样进了我家胡说八道! In Blue (2010)
Do they, bollocks![CN] 是吗,胡说八道! Scenes of a Sexual Nature (2006)
That's bullshit![CN] -Em! 那是胡说八道! Jason X (2001)
Who's the snitch?[CN] 胡说八道! 谁呀? Triad Election (2006)
Yeah, yeah, it is, Sam. It is complete bullshit![CN] 是的 是的 就是这样 Sam 你就是胡说八道! People Like Us (2012)
- This is fucking bullshit![CN] - 他妈的胡说八道! Shaft (2000)
Nonsense![CN] 胡说八道! Raise the Red Lantern (1991)
This is malarkey![CN] 你简直是在胡说八道! The Anything Can Happen Recurrence (2014)
You're not making any sense![CN] 不要胡说八道! The Punisher (2004)
That's has preposterous![CN] 胡说八道! Bolt (2008)
You're talking nonsense![CN] 你在胡说八道! The Dark Mirror (1946)
That's nonsense![CN] 胡说八道! The Garden of Stones (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top