Search result for

*矿物质、胺基酸、抗氧化剂 应有尽有*

(1 entries)
(1.4426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 矿物质、胺基酸、抗氧化剂 应有尽有, -矿物质、胺基酸、抗氧化剂 应有尽有-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Minerals, amino acids, antioxidants, you name it.[CN] 矿物质、胺基酸、抗氧化剂 应有尽有 Breaking Up (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*矿物质 (kuàng wù zhì) ()胺基酸 (àn jī suān) ()抗氧化剂 (kàng yǎng huà jì) 应有尽有 (yīng yǒu jìn yǒu)*

 


  

 
矿物质
  • (kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄓˋ) mineral, esp. dietary mineral [CE-DICT-Simplified]
胺基酸
  • (àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ) amino acid; also written 氨基酸 [CE-DICT-Simplified]
  • (àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ) amino acid; also written 氨基酸 [CE-DICT-Traditional]
抗氧化剂
  • (kàng yǎng huà jì, ㄎㄤˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ) antioxidant [CE-DICT-Simplified]
应有尽有
  • (yīng yǒu jìn yǒu, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄡˇ) everything (one could imagine) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top