ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*実*核*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 実*核, -実*核-
Japanese-English: EDICT Dictionary
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what have we surrendered really, apart from our nuclear ambition?[JA] 実際、核以外は何も 折れてないだろ Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2010)
As a method of extermination, it's our only viable option right now.[JA] 確実に駆遂するなら 核攻撃は正しい選択だ Shin Godzilla (2016)
And there's a core of truth in every good lie.[JA] そう 良いウソの中には真実の核心がある The Red Barn (2013)
Definitely cutting around that.[JA] 確実に 核心に近づいている Death Do Us Part (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top