ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*孝敬你*

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 孝敬你, -孝敬你-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother Turtle, this is to thank you. Smart boy![CN] 龟哥,孝敬你 Fight Back to School (1991)
They gotta put up the big front so that people will trust 'em with their money.[CN] 要装阔气一点 那些人才会拿钱来孝敬你 The Man Who Wasn't There (2001)
Auntie, from Fu-Sheng[CN] 伯母... 不是 伯有 这些是福生孝敬你 Police Story 3: Super Cop (1992)
You got a good 'eart But you want that 'alf a crown out o' Eliza ..[CN] 你的心腸還真好 但是你要伊萊莎孝敬你 My Fair Lady (1964)
After we're done with filming,[CN] 拍下段片之后,我孝敬你... Ip Man: The Final Fight (2013)
So when you grow up, you will be honoring your daddy.[CN] 长大了之后一定要好好孝敬你爸爸 Veteran (2015)
Just take it as a token of my respect.[CN] 就当是我孝敬你老人家吧 Night and Fog (2009)
Welcome.[CN] 孝敬你 War Dogs (2016)
We need to watch the books.[CN] I appreciate that you want to honor your father, David. 我很感激你想孝敬你的父亲,大卫 Nine Lives (2016)
I said I don't want it.[CN] 他想孝敬你的 都说不要啦 Thanksgiving VI (2014)
Worship mom and dad?[CN] 你孝敬你的父亲和你的母亲? Electrick Children (2012)
I'll pay you a hundred silver taels a month![CN] 我每个月孝敬你一百大洋 The Fearless Hyena (1979)
So I could... carve a phoenix for you in future[CN] 让我以后... 雕只凤孝敬你 I Love Hong Kong 2012 (2012)
Here's the electricians' union.[CN] 这是电工工会孝敬你 Remember When (2007)
Life can change so unexpectedly.[CN] 孝敬你们的 崔护士的特地加了橄榄了 Episode #1.2 (2016)
You honor your husband's memory with a rodent.[CN] 你孝敬你 丈夫的记忆与啮齿类动物。 The Visitant (2014)
For you[CN] 坚叔,孝敬你 A Better Tomorrow II (1987)
Your son prepared specially for you[CN] 你儿子孝敬你 Together (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top