Search result for

*仮装*

(43 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 仮装, -仮装-
Japanese-English: EDICT Dictionary
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮装行列[かそうぎょうれつ, kasougyouretsu] (n) costume parade [Add to Longdo]
仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん, kasoujunyoukan] (n) merchant cruiser [Add to Longdo]
仮装舞踏会[かそうぶとうかい, kasoubutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everybody was disguised, so I couldn't tell who was who.仮装していたのでだれがだれだかわからなかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I dressed up as him for Halloween.[JA] ハロウィーンの仮装はホーキング博士 The Hawking Excitation (2012)
- Out.[JA] 仮装舞踏会の 招待を得るのは The Raven (2012)
That's why people dress up, to scare away the ghosts.[JA] 人々が仮装するのは 霊を追い払うため Halloween: Part 1 (2011)
It was a costume party, - You spoiled little rich boy.[JA] 仮装パーティよ 金持ちの甘ったれ坊や! The Princess and the Frog (2009)
What did you tell him you wanted to go dressed up as?[JA] 何の仮装したいって 言ったの? Halloween: Part 1 (2011)
Bam, that is one Killer Diller costume.[JA] すげえな! その仮装 カッコいいぜ The Princess and the Frog (2009)
The way they hit the bank, I get the feeling this wasn't their first costume party.[JA] この仮装パーティーは 今回が初めてじゃない気がする Natural Born Wesen (2013)
You are just an ordinary man in a cape.[JA] 君は仮装した ただの男 Batman Begins (2005)
God, it was the most incredible exhibit I've ever seen.[JA] ああ 今まで見た中で1番すごい仮装だわ Pay the Ghost (2015)
I think that's a hell of a costume.[JA] それだ 地獄の仮装 Halloween: Part 1 (2011)
These so-and-so's are trying to rough up my pal here just 'cause he's from Brooklyn![JA] ! あの仮装行列が仲間に乱暴してる 同郷だ、助けよう Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
so, what are you and shelby going to the dance as?[JA] 何の仮装でシェルビーと ダンスパーティーに? A Cinderella Story (2004)
Dude, your prosthetics look awesome.[JA] おい あんたの仮装 すげぇな Burn, Witch. Burn! (2013)
- We are going to be late for the Masquerade.[JA] 仮装パーティに遅れます・・・ The Princess and the Frog (2009)
- No, we're not going anywhere.[JA] - ちゃんと仮装していけば Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Daddy invited the prince to a masquerade.Volcanized![JA] 今夜の仮装パーティに招いたの The Princess and the Frog (2009)
You'll like our group. It's serious, no costumes.[JA] 僕らのグループは気にいるよ 仮装もしてないし Dark Places (2015)
Alexis and I would come here every year and dress up.[JA] 毎年アレクシスと仮装してね The Final Frontier (2012)
Was the old coot getting ready for the costume party again?[JA] お祖父さんはまた仮装パーティーの 準備してた? The Visit (2015)
I have to go to the train to go to the costume party.[JA] 電車で仮装パーティーへ行った The Visit (2015)
Prospero hosts a costume ball where Death comes in disguise.[JA] 彼主催の仮装舞踏会に 死神が変装し やってくるんだ The Raven (2012)
Yeah, I've got to catch the train to go to the costume party.[JA] 汽車の乗って仮装パーティーに行く The Visit (2015)
We just not dressed them up on Halloween.[JA] ハロウィンの仮装をさせてるんじゃない Logan (2017)
This is a disguise.[JA] これは、仮装なんだ Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
He one of our dead trick-or-treaters?[JA] 仮装死体のうちの一人か? The Origins of Monstrosity (2012)
Is that Kermit the Frog?[JA] - カエルのカーミットの仮装 The Muppets (2011)
I don't fuckin' believe this[JA] "キックアス仮装会 参加者 死亡" マジかよ... Kick-Ass (2010)
The mummers are here![JA] 仮装行列だ War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Are you dressed up for Halloween?[JA] あなたハロウィンの仮装してるの? Swiss Army Man (2016)
I thought we were going to a costume party.[JA] 仮装バーティでは? Groundhog Day (1993)
So you going trick-or-treating tonight?[JA] ハロウィンの仮装は? Speak (2004)
What are you going to dress up as this year, Addy?[JA] 今年の仮装はどうする アディ? Halloween: Part 1 (2011)
You said it was a costume party![JA] 仮装パーティーだって 言わなかった! The Secret Life of Pets (2016)
I mean, you don a costume, strike down your intended target, and then melt into the crowd unseen.[JA] 仮装してしまえば 標的を殺して 群衆に紛れてしまえる The Final Frontier (2012)
- What in the world kind of costume is that?[JA] それは何の仮装なの? It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966)
Allow me to have my men scattered about your ball, in costume, so we can hopefully catch this monster.[JA] どうか舞踏会で 我々が仮装し 散在する許可を うまく行けば 怪物を捕えられます The Raven (2012)
The night of the masquerade party, you sent us rousting in the cauldron to mess with the witches.[JA] 仮装パーティのあった あの夜 あんたは俺達を魔女の元へ 懲らしめに送り込んだ 魔女に一泡吹かせてこいと Fruit of the Poisoned Tree (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮装[かそう, kasou] Verkleidung, Maskierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top