ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*上颌骨*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 上颌骨, -上颌骨-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上颌骨[shàng hé gǔ, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] maxilla (upper jaw), #70,910 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See you tomorrow.[CN] 上颌骨是从两侧生长过来的 它们将与从鼻子下 Creation (2011)
The left side of the frontal bone, including the supraorbital foramen, as well as the maxilla, and the right zygomatic are all missing.[CN] 额骨左侧 包括眶上孔 上颌骨以及右颧骨全都未见踪影 The Master in the Slop (2014)
As for race, if you'll take a look at the maxillary bones, you can see they have a parabolic shape, indicating European descent.[CN] 至于人种 观察上颌骨会发现它们呈抛物线状 说明是欧洲后裔 Girls Gone Wilder (2014)
Gross examination of the cranium; extensive bruising in the left parietal region, a knife wound.[CN] 头颅检查结果 上颌骨和额骨受过冷兵器的重伤... Belphegor: Phantom of the Louvre (2001)
They were going to enlarge the opening in my lower right maxillary sinus, and then they saw some stuff they didn't like, so they're running tests.[CN] 他们当时正要扩大我上颌骨中槽右下侧的开口 然后他们看到了一些不喜欢的东西 所以他们做了检测 The Fleshy Part of the Thigh (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top