ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一本万利*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一本万利, -一本万利-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out, #65,718 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wish us good luck in gambling![CN] 不能讲这个,要讲逢赌必赢,一本万利 Tai-Chi Master (1993)
It was a done deal.[CN] 这是个一本万利的投资 Redbelt (2008)
- We give you nothing for something.[CN] - 我们会一本万利 The Con Is On (2004)
Zena told me it was a done deal.[CN] 泽内说这是笔一本万利的生意 Redbelt (2008)
I have a monopoly on the rice so I can sell to the highest bidder[CN] 我的米最多,水涨船高,就会 一本万利 Once Upon a Time in China V (1994)
And there are fortunes to be made[CN] 一本万利 Once Upon a Time in China V (1994)
Good luck to all the... other contestants.[CN] 并恭祝各位参赛者 龙马精神 一本万利 On His Majesty's Secret Service (2009)
Follow the red card. Winners all the time.[CN] 注意看红牌,一本万利 Short Circuit 2 (1988)
That could add up.[CN] 一本万利 Made of Honor (2008)
Cost you a nickel for every million you make.[CN] 你会一本万利 The Saint (1997)
Everybody can play, okay? Winners all the time.[CN] 大家都能玩,一本万利 Short Circuit 2 (1988)
These drugs make big profits with a small capital[CN] 这些毒品,一本万利 {\cH00FFFF}{\3cH000000}These drugs make big profits with a small capital Sing gei cha low (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top