ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*まざまざ*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: まざまざ, -まざまざ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is strange how vividly I remember the scene.その光景がまざまざとあたしの記憶に残っているのは不思議なほどである。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's one of the benefits of being a clandestine intelligence organization.[JA] 機密情報機関の力を まざまざと見せつけられたか Art in the Blood (2014)
That's a vivid image.[JA] まざまざと目に浮かぶね Forest Green (2014)
You don't just give out loads of gear and loads of money and let them run off into the hills, and go, "Well, never mind, eh?"[JA] ただブツを担がせて 金をやる訳にはいかねえ まざまざと逃がすか? "まあ気にしない"か? Wild Bill (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top