ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไหลออก*

   
173 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไหลออก, -ไหลออก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะปริดกะปรอย(-ปฺริด-ปฺรอย) ว. มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง, อาการที่ฝนตกน้อย ๆ ตก ๆ หยุด ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นลํ่าเป็นสัน, กะปริบกะปรอย ก็ว่า.
กะปริบกะปรอย(-ปฺริบ-ปฺรอย) ว. มีอาการออกหรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง, อาการที่ฝนตกน้อย ๆ ตก ๆ หยุด ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นล่ำเป็นสัน, กะปริดกะปรอย ก็ว่า.
ขี้มูกน. นํ้าเมือกที่ไหลออกทางจมูก.
ช้าง ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด ในวงศ์ Elephantidae ผิวหนังหนา สีดำหรือดำอมเทา รับสัมผัสได้ไว ขนสีดำ จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง ปลายงวงมีจะงอยสำหรับจับสิ่งของ ขมับทั้ง ๒ ข้างมีรูเปิดของต่อมน้ำมัน จะมีน้ำมันไหลออกมาเมื่อถึงวัย ขาใหญ่เป็นลำ กินพืช มี ๒ ชนิด คือ ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา.
ช้ำรั่วน. ชื่ออาการของโรคอย่างหนึ่ง เกิดจากความผิดปรกติของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะเป็นต้น ทำให้ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้เหมือนคนปรกติ นํ้าปัสสาวะอาจไหลออกเป็นครั้งคราวหรือตลอดเวลาก็ได้.
ซิบ, ซิบ ๆว. อาการที่เลือดไหลออกน้อย ๆ.
ตกในก. อาการที่เลือดไม่ไหลออกข้างนอก ตกลงภายในเมื่อถูกแทงหรือฟันเป็นต้น เรียกว่า เลือดตกใน
ตกมันว. ลักษณะที่ต่อมน้ำมันที่ขมับของช้างบวมโตและมีน้ำมันใส ๆ ไหลออกมา ช้างตัวผู้จะมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ดุร้าย มีกลิ่นสาบฉุน, เรียกช้างที่มีอาการเช่นนั้น ว่า ช้างตกมัน.
ตกมูกก. อาการที่นํ้าเมือกไหลออกทางทวารหนัก.
ตกหมกก. อาการที่เลือดระดูเสียที่หมักหมมอยู่ข้างในไหลออกมา.
แตกไหลออกมาเอง เช่น เหงื่อแตก เยี่ยวแตก ขี้แตก
น้ำตาน. นํ้าที่ไหลออกจากนัยน์ตา, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่ไหลเยิ้มอย่างนํ้าตาลที่ไหลซึมจากหม้อตาล.
น้ำเหลืองน. ของเหลวที่ไหลออกมาจากหลอดเลือดฝอย เข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกาย แล้วไหลเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองซึ่งจะส่งต่อไปยังหลอดเลือดดำ, ของเหลวสีเหลืองใสที่เยิ้มออกมาทางแผล.
ผลานิสงส์(ผะ-) น. ความไหลออกแห่งผล (ความดี), ผลแห่งบุญกุศล.
พรอด, พรอด ๆ(พฺรอด) ว. เสียงดังอย่างเสียงของเหลวปนกับลมไหลออกจากช่องเล็ก ๆ หรือขึ้นมาจากเลนตม.
พราก ๒, พราก ๆ(พฺราก) ว. อาการที่น้ำตาไหลออกมาก ๆ เช่น น้ำตาไหลพราก.
พลั่ง, พลั่ง ๆ(พฺลั่ง) ว. อาการที่หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน เช่น น้ำเดือดพลั่ง ๆ น้ำไหลพลั่ง ๆ.
มูก ๒น. นํ้าเมือกที่ไหลออกจากจมูก เรียกว่า นํ้ามูก, นํ้าเมือกที่ไหลออกทางทวารหนักพร้อมกับอุจจาระ.
ยาง ๓น. ของเหลวและเหนียวไหลออกจากแผลต้นไม้หรือผลไม้บางอย่าง เช่น ยางสน ยางกล้วย ยางมะละกอ
ริน, ริน ๆก. เทให้ไหลออกเรื่อย ๆ ทีละน้อย เช่น รินนํ้าใส่ถ้วย.
ล้นก. พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้วจนไหลออกมา เช่น น้ำล้นตุ่ม ข้าวสารล้นกระสอบ, เกินกำหนดจนคงอยู่ไม่ได้ เช่น คนมากจนล้นห้องประชุม.
ลอดช่องน. ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนพอสุก กดลงในกะโหลกที่มีรูให้ไหลออกเป็นตัว ๆ หัวท้ายแหลม กินกับน้ำกะทิ.
ลาวาน. หินหนืดใต้เปลือกโลกที่พุพุ่งไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ.
ลิ่มน. ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน, ไม้ขัดบานประตูหน้าต่างซึ่งมีลักษณะคล้ายลิ่ม, เรียกเงินหรือทองที่หลอมเป็นแท่งตามที่ต้องการเพื่อเก็บรักษาไว้ ว่า เงินลิ่ม ทองลิ่ม, เรียกอาการที่เลือดไหลออกมาแข็งตัวเป็นก้อน ๆ ว่า เลือดออกเป็นลิ่ม ๆ.
เลือดตกในน. เลือดที่ไม่ไหลออกข้างนอก ตกลงภายในเมื่อถูกแทงเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rheum; rheumaน้ำไหลออก, เมือกไหลออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheuma; rheumน้ำไหลออก, เมือกไหลออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinorrhea; rhinorrhoea๑. น้ำมูกไหล๒. น้ำไหลออกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinorrhoea; rhinorrhea๑. น้ำมูกไหล๒. น้ำไหลออกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Extruderเครื่องอัดผ่านดาย คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับขึ้นรูปยางที่อาศัยการอัดยางผ่านดาย (die) ที่มีรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่องประกอบด้วยกระบอกที่ให้ความร้อนได้ และมีสกรูหมุนอยู่ภายใน เมื่อใส่ยางคอมพาวด์เข้าไป สกรูจะทำหน้าที่บดยางและอัดยางให้ไหลออกผ่านดาย ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยางที่ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคนี้ได้แก่ ท่อยาง ยางหุ้มสายเคเบิ้ล ยางขอบกระจก และยางรัดของ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Blood, Gush ofเลือดไหลออกมากทันที [การแพทย์]
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Dischargeตาแฉะ,ขี้ตา,ออกจากโรงพยาบาล,สิ่งไหลออก,การลดประจุไฟฟ้า,สิ่งปลดปล่อย,น้ำเหลือง,มีของไหล,ปล่อยประจุไฟฟ้าออกไป,ถูกขับออกมา [การแพทย์]
Discharge, Bottomไหลออกทางด้านล่าง [การแพทย์]
lavaลาวา, หินหนืดใต้เปลือกโลกที่ไหลออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินรูปต่าง ๆ เช่น หินพัมมิช หินออบซิเดียน หินบะซอลต์  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The blood that was hemorrhaging is going back with the intake of liquids.เลือดที่ไหลออกมาจะ กลับเข้าไปด้วยยาที่กำลังดื่ม. Suspiria (1977)
What's all this yellow shit coming out of his head?แล้วไอ้เหลืองๆที่ไหลออกมาจากหัวเขานี่มันอะไร Phantasm (1979)
And Oreo cookie, what's the best part of an Oreo cookie?ความทรงจำได้กลายมาเป็นน้ำตา ที่รินไหลออกมาเอง.. Full House (1987)
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล The Princess Bride (1987)
Wouldn't you say that information's being leaked?คุณจะบอกว่าข้อมูล พวกนั้นไม่ได้รั่วไหลออกไปเหรอ? Akira (1988)
Tears streamed from his eyes.น้ำตาเริ่มไหลออกมาจากตาของเขา. Cinema Paradiso (1988)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)
Nanny, it's coming outคุณยายคะ มันไหลออกมาแล้ว My Neighbor Totoro (1988)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Have you ever loved a woman... until milk leaked from her as though she had just given birth to love itself... and now must feed it or burst?คุณเคยรักผู้หญิง จนน้ำนมไหลออกจากเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเพิ่งให้กำเนิด ผลพวงแห่งความรัก Don Juan DeMarco (1994)
"why the radiator keeps running out of fluid?"ว่ามันเสียตรงไหน ทำไมหม้อน้ำน้ำถึงไหลออกหมด Don Juan DeMarco (1994)
The word leaked out that the U.S.G.S. had expressed concern.คำรั่วไหลออกมาให้เห็นว่า U.S.G.S. ได้แสดงความกังวล Dante's Peak (1997)
The blood you spilled was just the venom of a scheming child.เลือดทุกหยดที่ไหลออกจากตัวมัน จะทำให้ลูกข้าได้ถือกำเนิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
Yank on this for hot waterดึงตรงนี้ น้ำร้อนจะไหลออกมา Spirited Away (2001)
And this water isn't going anywhere.และน้ำมันไม่ได้ไหลออกไปไหนเลย Resident Evil (2002)
Beijing Ya, I had small Jiji poisoningแล้วมันก็จะพ่นยาพิษเป็นน้ำเย้มๆ ไหลออกมา Sex Is Zero (2002)
bleeding from both nostrils with college exam scores in his hand.เลือดกำเดาเขาไหลออกจมูก พร้อมกับถือใบคะแนนสอบเข้ามหาลัยไว้ในมือ Crazy First Love (2003)
Spinal fluid flowing out of her, and I --น้ำไขสันหลังไหลออกมา แล้วผมก็... Pilot: Part 1 (2004)
Daniel has two hours, before the gas creap into his nervous system, begings to breaks down his body tisue and he begin to bleed from any orifices he has.แดนเนี่ยลมีเวลาอีก 2 ชั่วโมง ก่อนที่แก๊ซจะเริ่มออกฤทธิ ร่างกายจะเริ่มด้านชา ประสาทเริ่มสั่งการช้า และเลือดก็จะไหลออกมาทางทวารทั้ง 7 ของเค้า Saw II (2005)
Ah, yes! There will be blood.อา ใช่ๆ เลือดต้องไหลออกมาแน่ๆ Saw II (2005)
If you overuse your energy when you're poisoned, your blood gets all twisted.ถ้าเธอใช้พลังมากเกินไป ในตอนที่เธอถูกพิษ เลือดของเธอกำลังไหลออกมาจนหมด Shadowless Sword (2005)
You have to swear that this does not leave this cab. - I swear.นายต้องสาบานนะว่า เรื่องนี้จะไม่ไหลออกนอกแท็กซี่นี้ Pilot (2005)
I'm bleeding!ฉันมีเลือดไหลออกมา! Sweet Spy (2005)
I've never seen so much go out the door so quickly.ฉันไม่เคยเห็นเงินมหาศาล ไหลออกจากคลังรวดเร็วขนาดนี้ Casino Royale (2006)
One of their internal memos leaked.หนึ่งในบันทึกข้อความภายในรั่วไหลออกมา An Inconvenient Truth (2006)
One of their memos leaked 40 years ago. Here's what they said.หนึ่งในบันทึกข้อความรั่วไหลออกมาเมื่อ 40 ปีก่อน นี่คือสิ่งที่บันทึกนั้นบอก An Inconvenient Truth (2006)
She's bleeding a lot from the severe wound.แผลฉกรรจ์มีเลือดไหลออกมาก The Book of the Three Hans (2006)
THAT'S THE TENSION... (whispers) LEAVING YOUR BODY.นั่นคือความเครียด... ที่กำลังไหลออกจากตัวคุณไง If There's Anything I Can't Stand (2007)
- He started talking that nonsense talk and... his pupil's blown.His brain's starting to herniate.. ม่านตาเขาขยาย สมองเค้ากำลังจะไหลออกมา Let the Truth Sting (2007)
Hunter chapman's brain is herniating.His right pupil just blew.ฮันเตอร์ แชพแมน สมองเค้า กำลังจะไหลออกมา ม่านตาเขาขยายมาก Let the Truth Sting (2007)
You know ghost doesn't get hurt, there blood don't fall out.คุณก็รู้ว่าผีไม่เจ็บปวด, ยังงัยเลือดก็ไม่ไหลออกมา Om Shanti Om (2007)
I hate myself.มันกำลังไหลออกมาจาก 5 ที่ Alone (2007)
She did- a fire started by the brake fluid from the line that you cut.ใช่- - ไฟมันติด จากน้ำมันเบรคที่ไหลออกมาจากสายที่นายตัด Bang, Bang, Your Debt (2007)
Those girls are all so troublesome.กาแฟแก้วใหญ่ น้ำผลไม้ 7 แก้ว เฮ้อ! ไหลออกมาอย่างกับฝนตกเลย First Cup (2007)
- I wouldn't go that far, but I must say that the work is just pouring out of me.- ฉันไม่เจ๋งขนาดนั้นหรอก แต่ฉันต้องบอกว่างานเขียนชิ้นนี้ มันไหลออกมาไม่หยุดเลยว่ะ 1408 (2007)
Right now we're just hearing issues. Okay.ไม่ล่ะค่ะ เห็นมั้ยคะเราได้ยินปัญหาหลั่งไหลออกมาแล้ว The Nanny Diaries (2007)
# Who dug the crude and made it flow? #ใครเป็นคนขุดน้ำมันให้ไหลออกมา? Teeth (2007)
Roll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid.ม้วนผ้าแบบนี้ และ... ใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อป้องกันของเหลวไหลออกมาจากร่างกาย Departures (2008)
We've got to find something to bring the temperature down.เราต้องทำให้อากาศไหลออกไปให้หมด Episode #2.2 (2008)
One here on her hand, on her arm and several on her upper torso.ไหลออกทางหลังเธอ ฉันเดาว่าเธอนอนคว่ำอยู่ Power Trip (2008)
The gutting causes the intestines to spill out.การคว้านท้องเป็นสาเหตุทำให้ไส้ไหลออกมา 52 Pickup (2008)
- Let him bleed out. - Shit.- ปล่อยให้มันเลือดไหลออกจนหมดตัว Fun Town (2008)
Could have brain leaking from my ea .ไม่แน่สมองผมไหลออกมาจากหูก็ได้ Here Comes the Flood (2008)
I mean, I'm just trying to help the chief even though all the mecal facts are falling out of my ear onto the floor.คือฉัน ฉันพยายามจะช่วยหัวหน้าน่ะ ถึงแม้ว่าความรู้ชั้นจะไหลออกจากหูหมอแล้วก็ตาม Here Comes the Flood (2008)
But, sir, they may have isolated it, but a lot of water got out before they did.แต่หัวหน้าค่ะ เขาอาจจะแยกท่อแล้วแต่ นั้นก็ไหลออกมาเยอะ ก่อนที่จะแยกได้ Here Comes the Flood (2008)
While we waited for the ambulance,I tried to keep his chest closed so he wouldn't bleed so much.ฉันอยู่ในรถกับพ่อ ตอนที่รอรถพยาบาล ฉันพยายามกดหน้าอกของเขาเพื่อที่เลือดจะได้ไม่ไหลออกมากนัก Rise Up (2008)
As much fun as 20 questions tends to be, he's blowing blood out of every orifice, you think it just might be vascular?สนุกกว่ารายการ 20 คำถามอีก เลือดเขาไหลออกมาทุกๆทวาร คุณคิดว่าเป็นที่เส้นเลือด Joy (2008)
Besides, I don't know how the news was leaked out.นอกจากนั้น, ผมไม่รู้ว่าข่าวรั่วไหลออกไป, ได้อย่างไร. Episode #1.8 (2008)
Blood is pouring from your daughter in more than one place.เลือดไหลออกจากลูกสาวคุณ มากกว่าจุดเดียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Imagine it, the whole bottom half of your body, or the top, drained off in an hour.ลองนึกภาพดูนะค่ะ ครึ่งล่างของร่างกายคุณทั้งหมด จนจรดศรีษะไหลออกในแต่ละชั่วโมง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break into[PHRV] เคลื่อนไหวทันที, See also: ไหลออกมาทันที (เช่น น้ำ, เหงื่อ)
drain away[PHRV] ไหลออกไป, See also: ระบายออกไป, Syn. drain off
drain out[PHRV] ระบายออกได้ดี, See also: ไหลออกดี
emanate from[PHRV] ไหลออกจาก, See also: ออกมาจาก, Syn. stem from
flow out[PHRV] (ของเหลว) ไหลออก
drain[VI] ระบายออก, See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก, Syn. unload, empty, Ant. lade, load, pack
drain[VT] ระบายออก, See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก, Syn. unload, empty, Ant. lade, load, pack
efflux[N] การไหลออก, See also: สิ่งที่ไหลออก, Syn. effusion, emanation, outflow
effuse[VT] ไหลออก, See also: ปล่อยออก, กระจายออก, ส่องแสง, Syn. flow out, jet
effuse[VI] ไหลออก, See also: ซึมออก, Syn. flow out, jet
extravasate[VT] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
extravasate[VI] ทำให้ไหลออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ, See also: ไหลออกมาสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ
flow[VI] ไหล, See also: ระบาย, ไหลเวียน, ไหลออก, หลั่ง, Syn. circulate, roll, gush, Ant. stop, stagnate
go out[PHRV] (ทะเล)ไหลออกจากฝั่ง, Syn. be out
issue from[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue out of
issue out of[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue from
gum resin[N] ยางไม้ที่ประกอบด้วยยางและเรซินที่ไหลออกจากต้นไม้ประเภทยาง
gush[VI] พุ่ง, See also: พลุ่ง, ทะลัก, ไหลออก, Syn. flow, stream, rush, Ant. dribble, drip
gush[N] การทะลักออก, See also: การไหลออก, การพุ่งออก, Syn. stream, flood, torrent, Ant. drip
issue[VI] ไหลออก, See also: ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา, Syn. flow out, emerge, Ant. return
leak away[PHRV] รั่วไหล, See also: ซึมออก, ไหลออก
leak out[PHRV] ซึมออก, See also: รั่วออก, ไหลออก
outflow[N] การไหลออกมา, Syn. flow, current
outpour[VI] เทออก, See also: ไหลออก
outpour[VT] เทออก, See also: ทำให้ไหลออก
pour off[PHRV] เทออก, See also: ทำให้ไหลออก, ระบายออก
pour out[PHRV] หลั่งไหลออกมา (ฝูงชน), Syn. pour forth
runoff[N] ของเหลวที่ไหลออกมา, Syn. drainage, surplus
run away[PHRV] (ของเหลว) ไหลออกไป, Syn. run off
run off[PHRV] (ของเหลว) ไหลออกไป, Syn. run away
run out[PHRV] (ของเหลว) ไหลออก
run out of[PHRV] (ของเหลว) ไหลออกจาก
seep[N] การรั่วซึมออกมา, See also: ของเหลวที่ไหลออกมา, Syn. seepage
swelter[VT] ซึมออก, See also: ไหลออก, Syn. sweat, perspire
seep away[PHRV] (ของเหลว) ซึมออก, See also: ค่อยๆ ไหลออก, ค่อยๆ รั่วออกมา
start from[PHRV] ไหลออกมา, See also: ทะลักจาก, ถลนออกมาจาก, Syn. start out of
surge out[PHRV] (น้ำ, ของเหลว) ไหลออกไปทันที, See also: ไหลออกฉับพลัน
tap[VT] ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก, See also: ไขก๊อก, ปล่อยให้ไหลออก
tear[VI] น้ำตาไหลออกมา
tight[ADJ] ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้), See also: ติดแน่น, ติดสนิท
well[VI] ท่วมท้น, See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
wring[VT] บีบ (โดยเฉพาะเพื่อให้น้ำไหลออกมา), See also: บิด, คั้น, Syn. squeeze

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
catarrh(คะทาร์') n. โรคหวัดที่มีน้ำมูกไหลออกมาก, See also: catarrhal adj. ดูcatarrh catarrhous adj. ดูcatarrh
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
effluenceadj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งปล่อยออก, See also: effuent adj. ดูeffluence
efflux(เอฟ'ฟลัคซฺ) n. การไหลออก,สิ่งที่ไหลออก
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing
emanate(เอม'มะเนท) vi. ไหลออก,กระจาย,ฟุ้ง,ระเหย,ปรากฎ,กำเนิด,ส่อง. vt. ปล่อยออกมา, See also: emanative adj. ดูemanate emanator n. ดูemanate emanatory adj. ดูemanate emanation n. ดูemanate emanational adj. ดูemanate
excurrent(เอคซฺเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งไหลออก,เป็นทางออก,ซึ่งมีแกนยืดออก,ซึ่งพ้นยอด
haemorrage(เฮม'มะริจ) n. การไหลออกของเลือด,การตกเลือด. vi. เลือดไหลออกมาก., See also: hemorrhagic,haemorrhagic adj.
hemorrhage(เฮม'มะริจ) n. การไหลออกของเลือด,การตกเลือด. vi. เลือดไหลออกมาก., See also: hemorrhagic,haemorrhagic adj.
ligate(ไล'เกท) vt. ผูก,มัด,รัด,รัดเส้นโลหิตที่มีเลือดไหลออกอยู่., See also: ligative adj., Syn. tie
outflow(เอาทฺ'โฟล) n. การไหลออก,สิ่งที่ไหลออก,ปริมาณที่ไหลออก, See also: outflanker n., Syn. stream
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป,นอกเขต,รายจ่าย,สิ่งที่ไหลออกไป,การกระทำได้ดีกว่า,การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
outpour(เอาทฺ'พอร์) vt.,vi. (การ) ทำให้ไหลออก,ไหลออก, Syn. effuse,outflow
runoff(รัน'ออฟ) n. ของเหลวที่ไหลออก,ปริมาณของเหลวที่ไหลออก,การแข่งขันขั้นชี้ขาด
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
shedding(เชด'ดิง) n. การปลด,การปล่อย,การสลัด,การไหลออก,การแยกออก,การกระจาย
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด
tap(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา,เตะเบา ๆ ,ตบเบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทำให้ไหลออก,ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) ,ใส่ก๊อก,ใส่จุก,แยกต่อ,แบ่งน้ำ,เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย,สูบ (ของเหลวหรือหนอง) ,เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง,บาร์,เจาะ (ต้นยาง
taphole(แทพ'โฮล) n. รูฝาจุก,ช่องให้ของเหลวไหลออกจากภา-ชนะหรือเตาหลอม,ช่องปล่อยออก
tear(เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา (แทร์) vt.,vi.,n. (การ) ฉีก,ฉีกขาด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ,รื้อทิ้ง,รื้อออก,รูด,พราก,ถูกฉีก,ถูกดึง,เร่งรียไป,รอยฉีก,ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ,ทำให้น้ำตาไหล,โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่

English-Thai: Nontri Dictionary
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
gravy(n) น้ำมันที่ไหลออกจากเนื้อย่าง,ลาภลอย,งานเบาๆ
issue(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก
leak(vi) รั่ว,ซึมออก,ไหลออก
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม
outflow(n) การเคลื่อนออกไป,สิ่งที่ไหลออก
outgo(n) สิ่งที่ไหลออก,รายจ่าย,ทุน,ค่าใช้จ่าย
outpour(n) การเทออก,การไหลออก,การทะลักออก
outpour(vt) เทออก,ไหลออก,ทะลักออก
seep(vi) รั่ว,ซึม,ไหลออก,เยิ้มออก,แพร่ออก
seepage(n) การรั่ว,การซึม,การไหลออก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top