Search result for

*ไว้ชีวิต*

(55 entries)
(0.6146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไว้ชีวิต, -ไว้ชีวิต-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ชีวิต[V] spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไว้ชีวิตก. ให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ปล่อยให้รอดชีวิต, เช่น ราชสีห์ไว้ชีวิตหนู.
ไว้ก. เก็บเข้าที่, เอาเข้าที่, เช่น เอาของไปไว้ที่, วาง เช่น เอาไว้ตรงนั้นแหละ ไว้ของให้เป็นที่, บางทีใช้ประกอบท้ายกริยาบางคำเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์หรือหนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น เก็บไว้ รักษาไว้ ปลูกไว้, ให้มีอยู่, ให้ดำรงอยู่, รักษา, เช่น ไว้จุก ไว้หนวด ไว้ชีวิต ไว้ยศ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please spare his life, my lord.ได้โปรดไว้ชีวิตเขาด้วย นายท่าน Iljimae (2008)
I beg you, my lord. Please spare his life.ข้าขอร้อง นายท่าน ไว้ชีวิตเขาด้วย Iljimae (2008)
I beg you, my lord. Please spare his life.ข้าขอร้อง นายท่าน ได้โปรดไว้ชีวิตเขาด้วย Iljimae (2008)
I will not speak. So please do not keep me alive.ข้าจะไม่บอกอะไรทั้งนั้น ดังนั้น ก็อย่าไว้ชีวิตข้าอีกเลย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I shall spare your life.ข้าจะไว้ชีวิตเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
Please save my life!ได้โปรดไว้ชีวิตผมเถอะ! My Sassy Girl (2008)
I said I would not fight you. I didn't say I'd let you live!ข้าพูดว่าข้าจะไม่สู้, แต่ไม่ได้หมาย ความว่าจะไว้ชีวิตเจ้า! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Keep your life.ข้าจะไว้ชีวิตท่าน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Let me live and you'll get your money.ไว้ชีวิตฉัน และฉันจะให้เงินคุณ Episode #1.8 (2008)
He'd;บางที เค้าจะไว้ชีวิตเด็ก Changeling (2008)
But it's not gonna save you.แต่ฉันจะไม่ไว้ชีวิตแก Taken (2008)
Kable got a past, he knows things.เกเบิ้ลถูกไว้ชีวิต... เพราะเค้ารู้มาก Gamer (2009)
Rumors say that bandits might come out.กรุณาไว้ชีวิตเด็กคนนี้ด้วย Goemon (2009)
Please step aside. Please step aside.ข้าจะไว้ชีวิตลูกเจ้า Goemon (2009)
You saw me spare that agent's life.คุณเห็นผมไว้ชีวิตเจ้าหน้าที่พวกนั้น Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
He has no reason to keep Henry alive.เขาไม่มีเหตุผลที่จะไว้ชีวิตเฮนรี่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Now let me go, and I might let you live.เอาล่ะปล่อยข้าไป แล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกท่าน The Gungan General (2009)
The gift of not killing you.สำหรับการไว้ชีวิตนาย Shake and Fingerpop (2009)
- Why did he let him live? - What the hell?ทำไมเขาถึงไว้ชีวิตจิมมี่ล่ะ นี่มันอะไรกันน่ะ Snap (2009)
I made a deal with him... to keep jimmy alive.พ่อทำสัญญากับเขาไว้ ให้ไว้ชีวิตจิมมี่ Snap (2009)
Believe it or not, Michael, the last thing on Earth I want is to ever see you or any member of your family again.ว่าแกคงจะไว้ชีวิตพวกเรา หือ? จะเชื่อหรือเปล่า ไมเคิ้ล สิ่งสุดท้ายในโลกนี้ที่ฉันต้องการ คือได้พบแกหรือสมาชิกในครอบครัวแกอีกครั้ง Rates of Exchange (2009)
I'll return you in one piece.ฉันจะไว้ชีวิตเธอ Rates of Exchange (2009)
She might even let you live.เค้าอาจจะยอมไว้ชีวิตเธอ Release Me (2009)
Or why her life was spared,หรือทำไมเธอถึงได้รับการไว้ชีวิต Dirty Harry (2009)
Foyet kept hotch alive. he wouldn't do that without a reason.โฟเยท ไว้ชีวิตฮอดจ์ เขาทำแบบนั้น ต้องมีเหตุผล Faceless, Nameless (2009)
If he knew i spared your life,ถ้าเขารู้ว่าผมไว้ชีวิตคุณ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Nathan kept us alive.เพราะพี่เนธาน ไว้ชีวิตพวกเราเอาไว้ล่ะ? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Make me a promise, and I will spare your life.ให้สัญญากับข้า และข้าจะไว้ชีวิตท่าน The Sins of the Father (2009)
That makes no sense. She spared my life.ข้าไม่คิดยังงั้น นางไว้ชีวิตข้า The Sins of the Father (2009)
Grace. - There is no indication.ไว้ชีวิตฉันด้วย อย่าแสดงออกไป Astro Boy (2009)
The bag and let it go.อยากได้กระเป๋า และำไว้ชีวิตพวกเค้า Push (2009)
He captured my vessel and spared my life.เขาบุกยึดยานผมไป แต่ไว้ชีวิตผม Star Trek (2009)
Spartacus fought well! Let him live to fight another day! A sour bite to end the meal.สปาร์ตาคัสสู้ได้เยี่ยมมาก ไว้ชีวิตมันเพื่อสู้ในวันหน้า อย่างนี้น่าจะจบชีวิตมันซะ Legends (2010)
The boy was spared,ข้าไว้ชีวิตเด็ก Delicate Things (2010)
Why? Godric appeared to me and asked me to spare Russell.ก็อดดริกปรากฎตัว และขอร้องให้ผมไว้ชีวิตเขา Evil Is Going On (2010)
Do it and I will let you live.ไปซะและฉันจะไว้ชีวิตแก Hitting the Ground (2010)
And his lips on my back as he prayed to god to keep him alive.พร้อมกับขยับปากเพื่อสวดมนต์ภาวนา.. ให้พระเจ้าไว้ชีวิตด้วย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Spare my life, please.ไว้ชีวิตฉันได้ไหม I Saw the Devil (2010)
Spare, spare my life.ไว้ชีวิตด้วย, ไว้ชีวิตผมด้วย I Saw the Devil (2010)
Spare, spare, spare, spare my life.ไว้ชีวิตด้วย, ไว้ชีวิตด้วย, ไว้ชีวิตด้วย, ไว้ชีวิตผมด้วย I Saw the Devil (2010)
You heard that a lot, right? 'Spare my life.'แกคงได้ยินมามาก ใช่ไหม? "ไว้ชีวิตฉันด้วย" I Saw the Devil (2010)
Spare my life. Spare my life.ไว้ชีวิตฉันด้วย ไว้ชีวิตฉันด้วย I Saw the Devil (2010)
So, so spare my life, I've already had enough.ดังนั้น, ไว้ชีวิตผม, ผมโดนมามากแล้ว I Saw the Devil (2010)
Please, please spare my life.ได้โปรด, ได้โปรดไว้ชีวิตผมเถอะ I Saw the Devil (2010)
Please, please spare my life.ได้โปรด, ได้โปรดไว้ชีวิตผม I Saw the Devil (2010)
He doesn't leave anybody with knowledge alive.เขาไม่เคยไว้ชีวิตใคร The Fight (2010)
You said if I go with you, we both live.คุณบอกว่าถ้าฉันยอมไปกับคุณ คุณจะไว้ชีวิตเราทั้งคู่ The Fight (2010)
- Use your imagination!ไว้ชีวิตผมที \ ใช้จินตนาการหน่อยสิ A Study in Pink (2010)
Saving your lives, okay? Let's just call it that for now.ไว้ชีวิตพวกแก โอเค ตอนนี้เอางี้ไปก่อนละกัน Chuck Versus the Anniversary (2010)
Just don't take our lives.แค่ไว้ชีวิตพวกเรา Chuck Versus the First Fight (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้ชีวิต[v. exp.] (wai chīwit) EN: spare another's life ; avoid killing ; give quarter to   

English-Thai: Nontri Dictionary
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top