ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไรฝุ่น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไรฝุ่น, -ไรฝุ่น-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไร ๑น. ชื่อสัตว์ขาปล้องหลายชนิดหลายสกุล ในอันดับ Acarina มีขา ๘ ขา ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดหรือเล็กกว่า ลักษณะคล้ายพวกเห็บแต่ต่างกันที่ไม่มีหนามเล็ก ๆ คลุมรอบปาก และแผ่นแข็งของรูหายใจอยู่บริเวณด้านข้างของลำตัวเรียงกันไม่เลยโคนขาคู่ที่ ๔ ชนิดดูดกินเลือดสัตว์ เช่น ไรไก่ ชนิด <i>Dermanyssus</i> <i>gallinae</i> (De Geer) ในวงศ์ Dermanyssidae ชนิดที่อยู่ตามผิวหน้าคน ได้แก่ชนิด <i>Demodex folliculorum</i> (Simen) และชนิดที่ทำให้เกิดขี้เรื้อนเปียกในสุนัข คือ ชนิด <i>D. canis</i>Leydis ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Dermodicidae ชนิดที่ทำลายพืช เช่น ไรสนิม ชนิด <i>Phyllocoptruta oleivora</i> (Ashmead) ในวงศ์ Eriophyidae ทำลายผลส้ม ชนิดที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในคน เช่น ไรฝุ่น ชนิด <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> (Trouessart) ในวงศ์ Pyroglyphidae.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dermatophagoidess, Genusตัวไรฝุ่น [การแพทย์]
Fomitesไรฝุ่นในบ้าน [การแพทย์]
Mitesไร, ตัวไร, พวกไร, ไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, Houseไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, House Dustไรฝุ่น, ไรฝุ่น, ไรในบ้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, good night, sleep tight, and don't let the bed bugs bite.นอนหลับฝันดี อย่าให้ไรฝุ่นกัดละ Despicable Me (2010)
A dust mite?ตัวไรฝุ่น? The Boy with the Answer (2010)
Dust mites eat dead human skin cells.ตัวไรฝุ่นกินเซลผิวหนัง ที่ตายไปแล้วของคน The Boy with the Answer (2010)
It's a dust mite-- an insect found on clothes, but it also feeds on the cells of the person wearing those clothes.มันคือตัวไรฝุ่น-- เป็นแมลงที่พบได้ตามเสื้อผ้า มันยังสามารถกินอาหาร จากเซลส์ของคนที่สวมใส่ เสื้อผ้านั่นได้อีกด้วย The Boy with the Answer (2010)
And where was this dust mite found?แล้วพบตัวไรฝุ่นตัวนี้ ได้ที่ตรงไหน? The Boy with the Answer (2010)
The dust mite contained human female epithelial cells.ตัวไรฝุ่นมีเซลส์เนื้อเยื้อบุผิว ของมนุษย์เพศหญิง The Boy with the Answer (2010)
Since there were so few cells in the mite, the testing destroyed the sample, but the procedures and results are all contained in our documentation.เนื่องจากพบเซลส์มนุษย์ ภายในตัวไรฝุ่น ปริมาณน้อยมากๆ และการทดสอบได้ทำลาย ตัวอย่างไปด้วย แต่ขั้นตอนและผลการทดสอบ The Boy with the Answer (2010)
And yet, the only people who saw that dust mite, the only people who touched the alleged epithelial cells were two kidnap victims-- one a known conspiracy theorist, the other a traumatized anthropologist who's currently being treated by a psychologist.และมีเพียงคนที่เคยเห็น ตัวไรฝุ่นเท่านั้น ที่เคยสัมผัสกับหลักฐาน เนื้อเยื่อบุผิวมนุษย์ และทั้งสองคนก็เคยเป็นเหยื่อ การถูกลักพาตัวมาก่อน- The Boy with the Answer (2010)
Except one of them has microscopic dust mites all over his penis and testicles.ยกเว้นหนึ่งของพวกเขามี ไรฝุ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทั่วอวัยวะเพศและอัณฑะของเขา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Together, we're gonna sift through their lives with a fine-tooth comb.เราจะชำแหละตัวตนพวกนี้ ด้วยการตรวจสอบทุกไรฝุ่นเลยล่ะ Prisoner's Dilemma (2013)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top