ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่ใส่ใจ*

   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่ใส่ใจ, -ไม่ใส่ใจ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ไม่ใส่จิว (slang ศัพท์วัยรุ่น ) ไม่ใส่ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แร ๒ว. อาการที่ทิ้งไว้นานโดยไม่ใส่ใจ เช่น กับข้าวทิ้งแรไว้บนโต๊ะไม่มีคนกิน ของวางแรไม่มีคนซื้อ, แล ก็ว่า.
แล ๒ว. อาการที่ทิ้งไว้นานโดยไม่ใส่ใจ เช่น กับข้าวทิ้งแลไว้บนโต๊ะไม่มีคนกิน ของวางแลไม่มีคนซื้อ, แร ก็ว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ไม่ใส่จิวไม่ใส่ใจ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
-He doesn't care about religion.เพราะว่าท่านไม่ใส่ใจศาสนา Oh, God! (1977)
-God doesn't care about religion?พระเจ้าไม่ใส่ใจศาสนาเหรอ Oh, God! (1977)
I mean, you care, but it's just humpbacked and crooked, you know?แกคงห่วงบ้างแหละ แต่ก็ไม่ใส่ใจ Casualties of War (1989)
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา Field of Dreams (1989)
Gonna check in on you.ไม่ใส่ใจกับเรื่องไม่สำคัญ Fight Club (1999)
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ... Love Actually (2003)
Oh I don't normally...โอ้ ผมไม่ใส่ใจ... . Eating Out (2004)
You're an ignorant man!แกมันไม่ใส่ใจคนอื่น! Crash (2004)
Yeah, I'm ignorant? You're liberating my country.ไม่ใส่ใจคนอื่นเหรอ แกมาปลดปล่อยประเทศฉัน Crash (2004)
It seems that Kyouichi did not hear the warning. He tossed his headset.เขาเตือนแล้ว แต่ดูเหมือน jing จะไม่ใส่ใจ Initial D (2005)
How can you be so laid back about this?ทำไมคุณไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลย? Sad Movie (2005)
Look, my boss may not think Lincoln's case is worth looking into, but I do.คืองี้ เจ้านายผมอาจจะไม่ใส่ใจคดีนี้ แต่ผมสนใจนะ Cute Poison (2005)
I did everything I could to make it work.ฉันทำทุกอย่างเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ แต่เขาไม่ใส่ใจ Pilot (2005)
Even Your Majesty's, words fall on deaf ears.แม้แต่คำพูดของฝ่าบาทยังไม่ใส่ใจ Episode #1.42 (2006)
I don't care if that hurts you or not.ฉันไม่ใส่ใจถ้าคุณเจ็บปวดนั้นหรือไม่ใช่. Black Snake Moan (2006)
Ahh, if you'll please just ignore dirty Uncle Morgan...ถ้าเราไม่ใส่ใจตาลุงมอร์แกนซะคน Pilot (2007)
As a buyer, aren't you careless ?ในฐานะที่นายเป็นฝ่ายจัดซื้อ เธอจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ได้ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
The more you mind more you have to lose.ถ้าเราไม่ใส่ใจ เราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว มันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าจะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
So... for your own good, don't miss out on getting to know him.ดังนั้น... เพื่อตัวของคุณเอง อย่าไม่ใส่ใจที่จะเข้าใจเขา The Nanny Diaries (2007)
You don't consider our marriage a marriage..คุณไม่ใส่ใจเรื่องที่เราแต่ง หรือไม่แต่ง Namastey London (2007)
Mathayus paid no heed to his father's warnings.มัซทายอัสไม่ใส่ใจ ในคำเตือนของพ่อ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Sweetheart I love you, think the world of you, but I'm afraid you don't care for meที่รัก ฉันรักเธอ เธอเป็นทุกสิ่งสำหรับฉัน แต่ฉันกลัวว่าเธอจะไม่ใส่ใจฉันเลย Sita Sings the Blues (2008)
Is she finished messing with us?เธอไม่ใส่ใจเรื่องนั้นหรอก Episode #2.1 (2008)
Then I got syl nagging me for attention.แล้วฉันก็เจอซิลบ่นเรื่องไม่ใส่ใจอีก Easy as Pie (2008)
It's like you don't care at all,- มันเหมือนคุณไม่ใส่ใจอะไรเลย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Now,out of concern for you and because I take my job very seriously,I started asking aroundแต่ตอนนี้คุณกลับไม่ใส่ใจมัน และเป็นเพราะว่า\ ฉันเป็นคนทำงานจริงจัง ฉันจึงเริ่มถามไปทั่ว Art Imitates Life (2008)
Not caring about who you hurt. Dad,ไม่ใส่ใจว่าลูกจะทำให้เจ็บปวด, พ่อ There Might be Blood (2008)
He doesn't care...?เขาไม่ใส่ใจ... ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Someone didn't work hard enough, or well enough, or cared enough... someone made a mistake.บางคนไม่ได้ทำงานหนักพอ, หรือดีพอ,หรือไม่ใส่ใจ.. บางคนทำผิดพลาด Passengers (2008)
But they can't seem to do anything about it.แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ใส่ใจ The Day the Earth Stood Still (2008)
You seem like a pretty smart girl.ถ้าไม่คิดว่าผมช่วยได้ ผมคงไม่ใส่ใจกับคุณขนาดนี้หรอก The Girlfriend Experience (2009)
That's why kendrick was so desperate to cover up the aracite contamination.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเคนดริกไม่ใส่ใจ ที่จะป้องกันเรื่องการปนเปื้อนของอาราไซท์ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Regardless, we can't let Patty's accusations hang out there.แต่เราจะไม่ใส่ใจข้อกล่าวหาของแพตตี้ไม่ได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Listen, I know you lick ass in drama, but don't pull the superiority shit on me anywhere else, okay?ฟังนะ ฉันรู้เธอเครียดเรื่องละคร แต่ฉันไม่ใส่ใจห่าอะไรทั้งนั้น โอเค? Dare (2009)
How could she lose it so easily?เธอไม่ใส่ใจหัวใจของพี่ได้ยังไง Episode #1.12 (2009)
Disregarding the health of another human beingไม่ใส่ใจสุฃภาพของผู้ป่วย Air: Part 3 (2009)
People who don't take care of their gardens.คนที่ไม่ใส่ใจดูแลสวน I Will Rise Up (2009)
I wouldn't mind just looking at your penis.ฉันจะไม่ใส่ใจ ที่จะมองดูแค่ปีกะจู๋คุณ The Pickle Jar (2009)
I hear that.และฉันไม่ได้ตั้งใจจะ ไม่ใส่ใจความรู้สึกนั่น Good Mourning (2009)
They wanted him to look a little nuts, so his reports wouldn't be taken seriously.พวกเขาต้องการให้เกร๊กมองข้าม ไม่ใส่ใจกับรายงานนั้น The Bond in the Boot (2009)
And I'll try to get over the birds on the scrub cap.และฉันจะพยายามจะไม่ใส่ใจ กับนกที่อยู่บนหมวกผ่าตัดเธอ New History (2009)
Well,regardless, those men died.การไม่ใส่ใจนั้น ทำให้ชายพวกนั้นตาย Haunted (2009)
Didn't pay you enough attention?เขาไม่ใส่ใจนายพอรึเปล่า? Of Human Action (2009)
Neither is the fact that the V task force ignored the pictures I gave 'em.ยังไม่รวมความจริงที่ว่า ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ V ไม่ใส่ใจกับรูปถ่าย ที่ผมส่งให้พวกเขา There Is No Normal Anymore (2009)
You failed to heed my advice in the past,เมื่อครั้งก่อนเจ้าไม่ใส่ใจคำแนะนำของข้า The Nightmare Begins (2009)
she must remain as a beast and then your King would not be so keen, I think.แล้วนางจะกลายร่างเป็นสัตว์ร้าย และพระราชาของท่านก็ จะไม่ใส่ใจนางอีกต่อไป Beauty and the Beast (2009)
Well, that means he's either embarrassed about the relationship or he doesn't care enough about his mother to tell her he's in one.นั้นหมายถึง เขาอายความสัมพันธ์ หรือก็ไม่ใส่ใจแม่ตัวเอง The Maternal Congruence (2009)
I really couldn't care less.ฉันไม่ใส่ใจหรอก จริงๆนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I would cite regulation, but I know you will simply ignore it.ผมควรจะร่ายกฏให้คุณฟัง แต่รู้ว่าคุณคงไม่ใส่ใจหรอก Star Trek (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butterfly[N] คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ, Syn. scatterbrain
devil-may-care attitude[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ
devil-may-care manner[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
fling aside[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่ใส่ใจ
gabble off[PHRV] พูดเจื้อยแจ้วอย่างไม่รู้ความหมาย, See also: พูดรัวและไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ
think nothing of[IDM] คิดน้อย, See also: ไม่ใส่ใจ, ไม่เห็นความสำคัญ
leave aside[PHRV] ปฏิเสธที่จะพิจารณา, See also: ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ
let something slide[IDM] ละทิ้ง (หน้าที่), See also: ไม่รับผิดชอบ, ละเลย, ไม่ใส่ใจ
lethargically[ADV] อย่างขาดความกระตือรือร้น, See also: อย่างไม่ใส่ใจ, อย่างเนือยๆ
neglectful[ADJ] ที่สะเพร่า, See also: ที่ไม่แยแส, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย
negligent[ADJ] โดยเผลอไป, See also: ที่เชือนแช, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย, ที่เพิกเฉย
nonchalance[N] ความเมินเฉย, See also: ความไม่ใส่ใจ, ความไม่แยแส, Syn. apathy, indifference, unconcern
nonchalant[ADJ] ซึ่งเมินเฉย, See also: ซึ่งไม่ใส่ใจ, ซึ่งไม่แยแส, Syn. unconcerned, insouciant, Ant. enthusiastic, serious
offhand[ADV] โดยไม่ใส่ใจ, See also: โดยไม่แยแส, Syn. brusquely, curtly, cavalierly, Ant. deliberately
perfunctoriness[N] ความไม่ใส่ใจเพราะเคยชิน, Syn. negligence
perfunctory[ADJ] ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ, Syn. careless, negligent, thoughtles, Ant. careful
phlegm[N] ความเฉื่อยชา, See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ, Syn. apathy, emotionlessness, impassivity
pretermit[VT] ละทิ้ง, See also: ไม่ใส่ใจ
A monkey’s[SL] ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ), See also: ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ, Syn. a monkey’s chuff, Don’t give a monkey’s
a monkey’s chuff[SL] ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ), See also: ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ, Syn. a monkey’s, don’t give a monkey’s chuff
cold shoulder[SL] อาการเมินเฉย, See also: อาการไม่ใส่ใจ, Syn. the cold shoulder
Don’t give a monkey’s chuff[SL] ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ), See also: ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ, Syn. a monkey’s, a monkey’s chuff
the cold shoulder[SL] อาการเมินเฉย, See also: อาการไม่ใส่ใจ, Syn. cold shoulder
slack[ADJ] เฉื่อย, See also: เนือย, ไม่ใส่ใจ, Syn. sluggish, inattentive, lazy
sleepwalk[VI] ไม่ใส่ใจ, See also: ไม่แยแส
skip it[PHRV] ลืมเสีย, See also: ไม่ต้องสนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สำคัญ
sweep aside[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่ใส่ใจกับ, Syn. brush aside
unconcerned[ADJ] ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, ไม่ใส่ใจ, Syn. detached, uninterested, Ant. interested
unfeelingly[ADV] อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น, See also: อย่างไม่เห็นใจผู้อื่น, Syn. insensitive, Ant. sensitive
unfeelingness[N] ความไม่ใส่ใจผู้อื่น, See also: ความไม่เห็นใจผู้อื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Don't mind (slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ
See also: A. attend,
grunt (vi vt ) พูดเสียงต่ำๆอยู่ในคอ (เพื่อแสดงว่าหงุดหงิด,รำคาญ,ไม่ใส่ใจ)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気が向[きがむ, kigamu] Thai: ไม่ใส่ใจ เมินเฉย หลงลืม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top