ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่มีข้อโต้แย้ง*

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่มีข้อโต้แย้ง, -ไม่มีข้อโต้แย้ง-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There would be no other explanation.ไม่มีข้อโต้แย้งอื่นมาอธิบาย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Oh, yeah. No question about it.อืมใช่ ไม่มีข้อโต้แย้งเลยล่ะ Monster House (2006)
It's got to be unanimous.ไม่มีข้อโต้แย้ง Alpha Dog (2006)
Yeah, no argument there.ใช่, ไม่มีข้อโต้แย้ง Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Mr Fulton... - No discussion, Miss McKessie.- ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น คุณแมคเคสซี่ High School Musical 2 (2007)
Everybody has at least one, so no excuses.ทุกคนมีอย่างน้อยหนึ่ง,\\งั้น ไม่มีข้อโต้แย้งนะ. Pilot (2009)
After his imprisonment Kitazato asked for a second and third re-examination of evidence from his case but the DNA evidence was ruled absolute and the court denied his requests.หลังจากเขาติดคุก... ...คิตะซาโต้ก็ขอให้มีการตรวจสอบหลักฐานใหม่ อีก2-3ครั้งกับคดึของเค้า ...แต่ผลDNAเป็นหลักฐานที่ไม่มีข้อโต้แย้ง... Episode #1.8 (2009)
No arguments.ไม่มีข้อโต้แย้ง Defending Your Life (2011)
Undisputed Uncontestedไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่มีใครกล้าต่อกร Ice Age: Continental Drift (2012)
I can't argue with that.ไม่มีข้อโต้แย้งเลย The Born-Again Identity (2012)
No arguments, Joe!ไม่มีข้อโต้แย้ง โจ! Pu'olo (2012)
The group's decision is final. No appeal.การตัดสินของกลุ่มเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีข้อโต้แย้ง Diva (2013)
No argument there?ไม่มีข้อโต้แย้งนะ The Fact in the Fiction (2013)
There's no denying that.ไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องนั้น The Maze Runner (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unanimous[ADJ] เป็นเอกฉันท์, See also: ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน, Syn. united
unanimously[ADV] อย่างเป็นเอกฉันท์, See also: อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง, Syn. harmoniously, universally, unitedly, collectively, Ant. differntly, divergently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
unanimous(ยูแนน'นิเมิส) adj. เป็นเอกฉันท์,ไม่มีข้อโต้แย้ง,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน., See also: unanimously adv. unanimousness n., Syn. concordant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top