Search result for

*ไม่น่า*

(226 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่น่า, -ไม่น่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่น่าเชื่อ[V] unbelievable, See also: too improbable for belief, Example: เครื่องสำอางชุดนี้ขายดิบขายดีในประเทศต่างๆ อย่างไม่น่าเชื่อ, Thai definition: เชื่อยาก, ไม่อยากจะเชื่อ
แทบไม่น่าเชื่อ[ADV] almost unbelievable, See also: barely believable, Example: การสร้างผลงานชิ้นนี้เป็นเทคนิคที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ถึงรายละเอียดเช่นนี้, Thai definition: ไม่น่าเชื่อ, ไม่อยากจะเชื่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กงโก้ว. โก่ง ๆ โค้ง ๆ เช่น ยืนกงโก้, หลังโกงไม่น่าดู เช่น ผอมกงโก้
กระโชกโฮกฮากว. อาการพูดกระชากเสียงหรือพูดกระแทกเสียงซึ่งไม่น่าฟัง, โฮกฮาก ก็ว่า.
กระแดะก. ดัดจริต, ทำในสิ่งที่ไม่น่าทำ.
กลิ่น ๑(กฺลิ่น) น. สิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูก คือ เหม็น หอม และอื่น ๆ, บางทีใช้หมายความว่า เหม็น เช่น แกงหม้อนี้เริ่มมีกลิ่น, โดยปริยายหมายความว่า ลักษณะไม่น่าไว้วางใจ เช่น เรื่องนี้ชักมีกลิ่น การประมูลครั้งนี้เริ่มส่งกลิ่น.
เกรียน ๓(เกฺรียน) น. แป้งซึ่งนวดด้วยนํ้าร้อนแล้วไม่น่ายเป็นเม็ดปนอยู่ เม็ดนั้นเรียกว่า เกรียน
ชายสามโบสถ์น. ผู้ที่บวชแล้วสึกถึง ๓ หน, ใช้พูดเป็นเชิงตำหนิว่า เป็นคนที่ไม่น่าคบ.
ดันใช้เป็นคำไม่สุภาพหมายถึงขืนทำ เช่น กางเกงคับยังดันสวมเข้าไปได้, ทำสิ่งที่ไม่น่าจะทำ เช่น ดันขึ้นไปอยู่บนยอดไม้.
เดนคน, เดนมนุษย์น. คนที่เลวทรามจนไม่น่าจะถือว่าเป็นคน.
ตก ๑อยู่ในภาวะที่ไม่น่าพอใจ เช่น ตกทุกข์ ตกระกำลำบาก ตกยาก
ปลงอนิจจังก. รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น.
ผ่าทำสิ่งที่ไม่น่าจะทำหรือในลักษณะที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เช่น วิ่งผ่าเข้าไปกลางวง แทนที่จะเล่นกันอยู่ข้างล่าง ผ่าขึ้นไปอยู่บนยอดไม้.
พิศวาส(พิดสะหฺวาด) ว. รักใคร่, สิเนหา, เช่น ไม่น่าพิศวาส.
พืชพันธุ์กำพืด เช่น ด้วยพืชพันธุ์มันไม่น่าจะอาลัย (ขุนช้างขุนแผน).
ไม่ชอบมาพากลว. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที.
ไม่เห็นจะว. ใช้ประกอบแสดงความเห็นหรือความรู้สึกในลักษณะที่ว่า ไม่สมควรที่จะ ไม่น่าจะ รู้สึกว่าไม่ เช่น ไม่เห็นจะน่ารักเลย ไม่เห็นจะน่ากลัวเลย.
รุกรุย(รุกฺ-) ว. รุงรัง, กระจุยกระจาย, ไม่น่าดู, เช่น บ้านช่องรุกรุย เสื้อผ้ารุกรุย
ลงทุนก. นำเงินหรือทรัพย์สินเป็นทุนเพื่อประกอบธุรกิจ, โดยปริยายหมายความว่า ยอมทำสิ่งที่ยากและไม่น่าจะทำได้ เช่น เขาลงทุนโกนหัวแสดงละคร.
ลิ้นลังกาพูดพล่อย ๆ จนไม่น่าเชื่อถือ.
ลุ่น, ลุ่น ๆห้วน เช่น พูดลุ่น ๆ ไม่น่าฟัง
ว่าเข้านั่นเป็นคำที่เปล่งออกมาในลักษณะที่แสดงว่าเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวนั้นไม่น่าเชื่อถือเป็นต้น.
วิรูปว. น่าเกลียด, พิการ, ไม่น่าดู.
เสียชาติเกิดก. เกิดมาแล้วควรจะทำให้ได้ แต่กลับไม่ได้ทำหรือทำไม่สำเร็จ หรือทำความดีไม่ได้ ก็ไม่น่าจะเกิดมาเป็นคน เช่น เกิดเป็นไทย ใจเป็นทาส เสียชาติเกิด เกิดมาเป็นคนทั้งที ต้องทำความดีให้ได้ จะได้ไม่เสียชาติเกิด.
เสียน้ำตาก. ร้องไห้ เช่น ละครเรื่องนี้เศร้าจริง ๆ ทำให้ฉันต้องเสียน้ำตา คนเลว ๆ อย่างนี้ตายไปก็ไม่น่าจะเสียน้ำตาให้.
หยก ๆว. เพิ่งทำมาเร็ว ๆ นี้, สด ๆ ร้อน ๆ, เช่น บอกอยู่หยก ๆ ไม่น่าลืมเลย มาถึงหยก ๆ โดนใช้งานเสียแล้ว.
เห็นช้างเท่าหมูก. เห็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งแม้จะตัวใหญ่กว่าหรือมีอำนาจมากกว่าไม่น่าเกรงขามในเวลาที่โกรธมากจนลืมตัว.
เหลือเชื่อว. เกินจริง, ไม่น่าเชื่อ.
แหยะ, แหยะ ๆ(แหฺยะ) ว. ไม่น่ากินไม่น่าแตะต้องเพราะแฉะ
อนิฏฐารมณ์(อะนิดถารม) น. อารมณ์หรือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ ได้แก่ ความเสื่อมลาภ ความเสื่อมยศ นินทา ทุกข์, ตรงข้ามกับ อิฏฐารมณ์.
อนิษฏ์ว. ไม่น่าปรารถนา.
เออแน่ะอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความพิศวงว่า ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น.
เอาหัวเดินต่างตีนก. ทำในสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งจนไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ทำนองเดียวกับที่จะเอาหัวเดินต่างเท้า.
โฮกฮากว. อาการพูดกระชากเสียงหรือพูดกระแทกเสียงซึ่งไม่น่าฟัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ กระโชก เป็น กระโชกโฮกฮาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ความเครียดความเครียด, สภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง ซึ่งบุคคลคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนา เกินกำลังหรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ หรือเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ หรืออาจพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I doubt it.ไม่น่าใช่นะ Pandora (2012)
It wouldn't be creepy if you'dมันจะไม่น่าขนลุกเลย Chuck in Real Life (2008)
That was unkind.นั่นมันไม่น่ารักเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
Possible, just extremely unlikely.เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆ Chuck in Real Life (2008)
By "incredible," she means "difficult to believe." what about you, nate?" ไม่น่าเชื่อ " เธอหมายถึง " มันยากที่จะเชื่อ" แล้วคุณล่ะ เนท? Chuck in Real Life (2008)
I should've known better. I should never have trusted herฉันน่าจะรู้ดี ฉันไม่น่าเชื่อใจเธอเลย อะไร? There Might be Blood (2008)
We've gone from making no sense, to making less sense,เราไม่รู้ จากอะไรที่มันไม่น่าเป็นไปได้ มันก็จะเริ่มดูเป็นไปได้ และดังนั้นมันก็จะก้าวถอยหลังกลับไป Not Cancer (2008)
Can't believe it. It's cancer.ไม่น่าเชื่อ มันเป็นมะเร็ง Not Cancer (2008)
The world is not as ugly as she thinks it is.โลกไม่น่าเกลียดอย่างที่เธอคิด Not Cancer (2008)
Not too embarrassing, Just something credible.มันไม่น่าอายเลย\ กลับเป็นสิ่งที่ดีได้แต้ม Adverse Events (2008)
This isn't gonna work.มันไม่น่าจะใช้ได้ Adverse Events (2008)
In the fat? That doesn't make sense.ในไขมัน//มันไม่น่าใช่ Adverse Events (2008)
- Drugs and alcohol wouldn't She's a smoker.ยาเสพติด และเหล้างั้นเหรอ ไม่น่าจะ เธอติดบุหรี่ด้วย Birthmarks (2008)
"Which one of these things doesn't belong?"ชิ้นนี้ไม่น่าจะใช่ส่วนนี้ของรูป Birthmarks (2008)
Belonging's overrated.ไม่น่าเป็นครอบครัวเดียวกัน Birthmarks (2008)
Still not boring.ไม่น่าเบื่อ Birthmarks (2008)
She's not supposed be alive.เธอไม่น่าจะมีชีวิต Birthmarks (2008)
Can't believe I did coke. You were asleep.ไม่น่าเชื่อผมใช้โคเคน Joy (2008)
He's incredibly sick. We don't know--เขาป่วยโดยโรคที่ไม่น่าเชื่อ เราไม่รู้ว่าเป็นอะไร The Itch (2008)
It doesn't sound reassuring, it just sounds creepy.มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือ มันฟังดูน่ารังเกียจ Last Resort (2008)
Yes, then I shouldn't have to answer these questions.ใช่ งั้นฉันไม่น่าจะต้องตอบคำถามพวกนั้น Dying Changes Everything (2008)
M.S. explains everything that's wrong with her right now.เอ็ม เอส อธิบายทุกอย่าง มันไม่น่าจะดีกับเธอตอนนี้ Dying Changes Everything (2008)
You shouldn't go.คุณไม่น่าจะไปเลย Dying Changes Everything (2008)
I shouldn't have gotten angry at you. Your choices are your choices.ฉันไม่น่าโมโหใส่คุณเลย ทางเลือกของคุณก็คือทางเลือกของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Ah. Not at all.อ้อ ก็ไม่น่าเกลียดนินา Akai ito (2008)
Even though you're all new here, I shouldn't have to remind you that this quadrant is key to the Outerrim.แม้ว่าพวกนายจะเป็นเด็กใหม่ ก็ไม่น่าให้ต้องเตือนกันว่า อาณาบริเวณนี้ เป็นหัวใจสำคัญของแนวป้องกัน Rookies (2008)
It doesn't sound like droids.ฟังดูแล้วไม่น่าใช่ดรอยด์ Rookies (2008)
This journey may be treacherous.การเดินทางนี่อาจจะไม่น่าไว้วางใจ Shadow of Malevolence (2008)
I don't believe they're inside Camelot.หม่อมฉันเชื่อว่าพ่อมดไม่น่าจะอยู่ในคาเมลอต The Mark of Nimueh (2008)
I should have known. How could I have been so stupid?ข้าน่าจะรู้มาก่อนนะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าข้าจะโง่ได้ถึงขนาดนี้ Lancelot (2008)
I should never have got involved. No, Merlin.ผมไม่น่าจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย Lancelot (2008)
They shouldn't be here, especially the Lady Morgana.พวกเขาไม่น่ามาที่นี่เลย โดยเฉพาะ หญิงมอนกาน่า The Moment of Truth (2008)
I should never have gone to Camelot.แม่ไม่น่าไปที่คาเมลอต The Moment of Truth (2008)
A Saiyan?ไม่น่าเชื่อ ชาวไซย่า? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I don't believe it!ไม่น่าเชื่อ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Those 631s are not the brightest lights on the ship.เจ้าพวกรุ่น631 นั่นไม่น่า เป็นตัวที่ฉลาดสุดบนยานนี้เลย Duel of the Droids (2008)
Not so dangerous anymore, are we, mr. Sylar?ไม่น่ากลัวอีกแล้วสินะ ใช่มั้ยคุณไซลา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You should never have come.เธอไม่น่าจะมาด้วยซ้ำ Scandal Makers (2008)
You shoot a commercial and now you're bored of radio?ถ้าเอาแต่ยัดโฆษณาลงไป แน่ล่ะ รายการวิทยุก็ไม่น่าสนใจ Scandal Makers (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
This won't do.ไม่น่าทำแบบนี้เลยนะ Beethoven Virus (2008)
He wouldn't say anything if you really had no value.เขาไม่น่าจะพูดอะไรทั้งนั้น ถ้าคุณเป็นพวกไม่มีค่าจริงๆ Beethoven Virus (2008)
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ Beethoven Virus (2008)
And I wouldn't likely keep the books around here, now would I?แล้วผมก็ไม่น่าจะเก็บ สมุดบัญชีไว้แถวนี้ ใช่มั้ยล่ะ The Bank Job (2008)
We can't be ruined because of this!เราไม่น่าจะพินาศเพราะเหตุเช่นนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
That... that shouldn't have come out first!คือ... ... ข้าไม่น่าพูดคำนี้ออกมาก่อนเลย ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It wasn't like he just liked her!มันไม่น่าจะแปลว่าแค่เขาชอบนางหรอกนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
That's not it!มันไม่น่าจะใช่นา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You are unbelievable.คุณไม่น่าเชื่อ Heartbreak Library (2008)
It was incredible. Everybody died.แทบไม่น่าเชื่อว่า คนตายเกลื่อน.. Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกไม้น่าปลูก[n. exp.] (døkmāi nāplūk) FR: fleur cultivable [f]
ความไม่น่าสนใจ[n.] (khwām mai nāsonjai) EN: aridity ; flatness   
ไม่น่าพอใจ[X] (mai mā phø jai) EN: dissatisfied   FR: insatisfait
ไม่น่า[v. exp.] (mai nā) FR: n'aurait pas dû
ไม่น่าเชื่อ [adj.] (mai nācheūa) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable   FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าจะ[v. exp.] (mai nā ja ) FR: ne devrait pas
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja pen pai dai) EN: unlikely ; improbable   FR: improbable
ไม่น่าเลย[xp] (mai nā loēi) FR: zut !
ไม่น่าสนใจ[adj.] (mai nāsonjai) EN: arid ; banal ; flat   FR: inintéressant

English-Thai: Longdo Dictionary
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arid[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, Syn. dull, lifeless
awful[ADJ] แย่มาก, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. terrible, disagreeable
above suspicion[IDM] ไม่น่าสงสัย
banal[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่สร้างสรรค์, ธรรมดามาก, Syn. dull
beastly[ADJ] น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
blabbler[N] พูดไม่น่าฟังหรือน่ารำคาญ
bland[ADJ] ที่ไม่น่าสนใจ, Syn. unexciting
blubber[N] ร่างกายที่อ้วนอย่างไม่น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fat
be beneath[PHRV] เสื่อมเสียเกียรติ, See also: ไม่น่ายกย่องสำหรับ, ไร้เกียรติ์
be beneath someone's notice[IDM] ไม่น่าสนใจ, See also: ไม่ควรค่าแก่การสนใจ, ไม่คู่ควร
broken reed[IDM] คนไว้ใจไม่ได้, See also: คนไม่น่าเชื่อถือ
clammy[ADJ] ที่ชื้นหรือเย็นมาก (จนไม่น่าพอใจ), Syn. moist, damp, sticky
cast up[PHRV] เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง), See also: ย้ำเตือน, Syn. fling up, sling up, throw up
dirty work[IDM] งานน่าเบื่อ, See also: งานไม่น่าสนใจ
embroil in[PHRV] ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี), See also: ทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
fetch up[PHRV] เอ่ยถึงอดีตหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ, Syn. drag up
fetch up[PHRV] ทำให้ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. end up, finish up, land up
fiddle with[PHRV] จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ)
fine kettle of fish[IDM] เรื่องยุ่งเหยิง, See also: สถานการณ์วุ่นวาย, เรื่องไม่น่าพอใจ
fine state of affairs[IDM] เรื่องไม่น่าพอใจ, See also: เรื่องวุ่นวาย
fly-by-night[IDM] ไม่น่าไว้วางใจ, See also: ไว้ใจไม่ได้
dishonest[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ, Syn. untruthful, deceitful, slippery, Ant. ethicle, moral
dishonorable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonourable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty
disloyal[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ทรยศ, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าไว้วางใจ, Syn. unfaithful, faithless, Ant. loyal, faithful, true
disreputable[ADJ] ที่ชื่อเสียงไม่ดี, See also: ที่ฉาวโฉ่, ที่ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disapproval
distrustfully[ADV] อย่างไม่น่าไว้ใจ, See also: อย่างน่าสงสัย
dull[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
everyday[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
fabulous[ADJ] เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fair-weather[ADJ] ซึ่งคบหาไม่ได้, See also: ซึ่งเป็นเพื่อนกิน, ซึ่งร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกข์, ซึ่งไม่น่าไว้ใจ
false[ADJ] ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้, Syn. dishonest, disloyal, Ant. accurate, correct
far-fetched[ADJ] ซึ่งไม่น่าเชื่อ, See also: ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, Ant. credible
featureless[ADJ] ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ, Syn. blank, characterless, null
flat[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, ซึม, Syn. dull, boring, lifeless, Ant. lively, spirited
flimsy[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, weak, inadequate, Ant. serious
fright[N] สิ่งที่น่าเกลียด, See also: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ, สิ่งที่ไม่น่าดู
frivolous[ADJ] ไม่น่าเอาจริงเอาจัง, See also: ไม่น่าสนใจ, เล็กๆน้อยๆ, Syn. piddling, trifling, trivial
get over[PHRV] สิ้นสุด, See also: ยุติ (สิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ), ผ่านพ้น, Syn. be over, get through
grovel in[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: ทำงานท่ามกลางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
gallows humor[N] ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย), Syn. gallows humour
gaunt[ADJ] แข็งทื่อ, See also: ไร้ชีวิตชีวา, ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. haggard, Ant. lively
goings-on[N] พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. deportment, conduct
groundless[ADJ] ซึ่งไม่มีเหตุผล, See also: ลอยๆ, หลักลอย, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. baseless, causeless
have eyes in the back of one's head[IDM] มีตาหลัง (รู้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไม่น่าจะรู้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้), See also: มีตาทิพย์
monkey business[IDM] สิ่งไม่ชอบมาพากล, See also: เรื่องไม่น่าไว้ใจ, สิ่งไม่ดี, สิ่งแปลก
no great shakes[IDM] ไม่มีค่า, See also: ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ
no wonder[IDM] ไม่เห็นแปลก, See also: ไม่น่าแปลก, ไม่น่าประหลาด
small fry[IDM] คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
sugar the pill[IDM] ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้เป็นสิ่งที่น่าพอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
disrepute(ดิสริพิวทฺ') n. ชื่อเสียงในทางเลว,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อ,ความเสียชื่อเสียง
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ,มหัศจรรย์
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
featurelessadj. ไม่น่าสนใจ,ไร้จุดเด่น,ไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
hell hole(เฮล'โฮล) n. สถานที่ไม่น่าอยู่ที่สุดล แหล่งชั่วร้าย
hellhole(เฮล'โฮล) n. สถานที่ไม่น่าอยู่ที่สุดล แหล่งชั่วร้าย
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
improbable(อิมพรอบ' อะเบิล) n. ไม่น่าจะเป็นไปได้, ไม่น่าจะเกิดขึ้น., See also: improbably adv. improbableness n., Syn. rare, unlikely
inconceivable(อินคันซีฟ' วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้, ประหลาด., See also: inconceivability n. inconceivableness n. inconceivable adj., Syn. unimaginable, unthinkable ###A. believable
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ,เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful
innocuous(อินอค'คิวอัส) adj. ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นภัย,ไม่เป็นพิษ,ไม่รุกราน,ไม่น่ากลัว., See also: innocuously adv. innocuousness n., Syn. harmless-A. noxious
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
malodor(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
malodour(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
measly(มี'ซลี) adj. เป็นโรคหัด,เกี่ยวกับหรือคล้ายโรคหัด,จนมาก,ไม่น่าพอใจมาก
slime(สไลมฺ) n. โคลน,เลน,ของเหลวที่เหนียว (โดยเฉพาะที่มีกลิ่นหรือไม่น่าดู) ,ของเหลวเหนียวที่คัดหลั่งจากพืชหรือสัตว์. vt. ใช้ของเหลวดัง-กล่าวหา. vi. กลายเป็นของเหลวดังกล่าว.
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ
ineligible(adj) ไม่เหมาะ,ไม่น่าเลือก,ไม่มีสิทธิ์,ไม่มีคุณสมบัติ
innocuous(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่มีโทษ,ไม่มีพิษ,ไม่น่ากลัว
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
tenuous(n) บาง,เรียว,จืดชืด,ไม่สำคัญ,ไม่น่าเลื่อมใส
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าดู
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
詰らない[つまらない, tsumaranai] (adj) น่าเบื่อ, ไม่น่าตื่นเต้น

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด
unglaublich(adj adv) เหลือเชื่อ, ไม่น่าเชื่อ เช่น Unglaublich haben wir den Zug trotz Verspätung erreicht! = ไม่น่าเชื่อเลย เราสามารถมาทันรถได้ ทั้งๆที่เรามาสายนะเนี่ย!
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
scheußlich(adj) ไม่น่าภิรมย์, น่ารังเกียจ
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top