ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไปรษณียากร*

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไปรษณียากร, -ไปรษณียากร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรษณียากร[N] postage stamp, See also: stamp, Syn. แสตมป์, ตราไปรษณียากร, Example: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กำลังมีโครงการจัดสร้างไปรษณียากรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ, Count unit: ดวง, แผ่น, ชุด, Thai definition: ดวงตราค่าธรรมเนียมสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์, Notes: (กฎหมาย)
ตราไปรษณียากร[N] postage stamp, See also: revenue stamp, Syn. แสตมป์, Example: การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สร้างตราไปรษณียากรเป็นที่ระลึกในวันสื่อสารแห่งชาติ, Count unit: ดวง, Thai definition: บัตรตราใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์
ดวงตราไปรษณียากร[N] postage stamp, See also: stamp, Syn. แสตมป์, Example: นอกจากเราจะนิยมสะสมดวงตราไปรษณียากรหรือแสตมป์แล้วยังมีผู้นิยมสะสมรอยประทับบนแสตมป์, Count unit: ดวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดวงตราไปรษณียากรน. ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.
ตราไปรษณียากรน. แสตมป์, (กฎ) บัตรตราใด ๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากร หรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้งตราไปรษณียากรสำหรับผนึก หรือตราไปรษณียากรที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอื่นบนซอง กระดาษห่อ ไปรษณียบัตร หรือสิ่งอื่น ๆ.
ไปรษณียากร(ไปฺรสะนียากอน) น. ดวงตราไปรษณียากร, แสตมป์ ก็เรียก
ไปรษณียากรค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์.
ไปรษณียากรดู ไปรษณีย-, ไปรษณีย์.
โปสต์การ์ดน. แผ่นกระดาษหนาพอประมาณด้านหนึ่งมักเป็นภาพ อีกด้านหนึ่งสำหรับเขียนข้อความ และติดไปรษณียากรเพื่อส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องบรรจุซอง.
แสตมป์(สะแตม) น. ดวงตราไปรษณียากร, ตราไปรษณียากร ก็เรียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilege, frankingสิทธิยกเว้นไปรษณียากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franking privilegeสิทธิยกเว้นไปรษณียากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Books on postage stampsวรรณกรรมบนไปรษณียากร [TU Subject Heading]
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร) [TU Subject Heading]
Postage stamp designการออกแบบไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Postage stampsไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Stamp collectingการสะสมไปรษณียากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Small yellow boxes, minimum postage, which means they're nearly weightless.กล่องเล็กๆ สีเหลือง ตราไปรษณียากรราคาถูก ซึ่งแปลว่า ของพวกนี้แทบไม่มีน้ำหนัก Size Matters (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēng trāpraisanīyākøn) EN: philatelic exhibition   FR: exposition philatélique [f]
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyākøn) EN: postage stamp   FR: timbre postal [m]
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp   FR: timbre postal [m]
ตราไปรษณียากรไทย[n. exp.] (trāpraisanīyākøn Thai ) EN: Thai stamp   FR: timbre thaï [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postage[N] ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. stamp
stamp[N] ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. postage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top