Search result for

*โลม*

(241 entries)
(0.6035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โลม,-โลม-, *โลม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลม [V] caress, See also: fondle, pet, Syn. ลูบโลม, Thai definition: ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่ามีความเอ็นดูรักใคร่เหมือนเป็นกันเอง
โลม    [V] anoint, See also: bathe, Syn. ทา, อาบ, Thai definition: ลูบไล้ให้เปียกทั่ว
โลม [N] dolphin, Syn. ปลาโลมา, Example: ปลาโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดแสนรู้สามารถเอามาฝึกได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โลม [N] hair, Syn. โลมะ, ขน, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี)
วิโลม    [ADJ] reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประโลม    [V] console, See also: solace, comfort, pander, entertain, delight, Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ, Example: แม่มักจะปลอบประโลมลูกน้อยเสมอเวลาร้องไห้, Thai definition: ทำให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ
อนุโลม    [V] allow to grant, See also: let, permit, Syn. ผ่อนปรน, ยินยอม, ยอม, ผ่อนผัน, Example: ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี, Thai definition: ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม
อนุโลม    [V] adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
แทะโลม [V] court, See also: advances, flirt (with), woo ( a woman), Syn. เกี้ยวพา, เกี้ยว, Example: เขาแทะโลมเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แพะโลม [V] dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โอ้โลม [V] console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบโยน, เอาใจ, Example: เขาพยายามโอ้โลมเธอให้คลายความโศกเศร้า
กิโลมกะ    [N] fascia, Syn. พังผืด, Thai definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน, Notes: (บาลี)
ปลาโลม    [N] dolphin, See also: porpoise, Example: ถ้าคุณเคยนั่งเรือข้ามฝากไปเกาะสมุย คุณจะได้พบกับปลาโลมาว่ายเคียงคู่ไปกับเรือด้วย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Odenteceti มีหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง 1 ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล
อุณาโลม    [N] hair between eyebrows, Syn. อุณา, Thai definition: ขนหว่างคิ้ว
อุณาโลม    [N] infantry cap insignia, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: เครื่องหมายอย่างรูปหน้าหมวกทหารบก
เล้าโลม [V] wheedle, See also: console, soothe, appease, coax, cajole, Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม, Example: เขาค่อยๆ เล้าโลมทั้งคำพูดและการคลอเคลียใกล้ชิด เพื่อให้เธอยกโทษให้
แพละโลม [V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โลมเล้า [V] caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
ประโลมโลก    [ADJ] melodramatic, See also: exaggerated, over-sensationalized, Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง, Example: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก, Thai definition: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
ปลอบประโลม    [V] console, See also: comfort, soothe, Syn. ปลอบใจ, ปลอบ, Example: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
ประเล้าประโลม    [V] comfort, See also: fondle, solace, console, soothe, cajole, coax, wheedle, Syn. เอาใจ, เล้าโลม, ปลอบโยน, เอาอกเอาใจ, Example: เขามักจะประเล้าประโลมเธออยู่เสมอๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิโลมกะ(-มะกะ) น. พังผืด.
โลม(ชะ-) ก. ใช้สิ่งที่เป็นของเหลวลูบไล้ให้เปียก เช่น ชโลมยา ชโลมนํ้ามันยาง
โลมทำให้ชุ่มชื่น เช่น ชโลมใจ.
แทะโลมก. พูดเกี้ยว, พูดเลียบเคียงเกี้ยวพาราสี, แพละโลม หรือ แพะโลม ก็ใช้.
นางโลมน. หญิงโสเภณี.
บรรโลม(บัน-) ก. ประโลม, ทำให้พึงใจ.
ปฏิโลมว. ทวนกลับ.
ประเล้าประโลมก. เล้าโลม, ปลอบโยนเอาอกเอาใจ.
ประโลมก. ทำให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ.
ประโลมโลกว. เกี่ยวกับเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เช่น หนังสือประโลมโลก นิยายประโลมโลก.
ปลาโลมดู โลมา ๒.
แพละโลม(แพฺละ-) ก. พูดเกี้ยว, พูดเลียบเคียงทางชู้สาว, แพะโลม หรือ แทะโลม ก็ว่า.
แพะโลมก. พูดเกี้ยว, พูดเลียบเคียงทางชู้สาว, แพละโลม หรือ แทะโลม ก็ว่า.
เล้าโลมก. กอดจูบลูบคลำแสดงความรัก, พูดปลอบโยนให้โอนอ่อนตาม, โลมเล้า ก็ว่า.
โลมก. ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่าเอ็นดูรักใคร่เป็นต้น.
โลมน. เรียกตัวหนังใหญ่ที่แสดงบทเข้าพระเข้านาง เช่น หนุมานเกี้ยวนางเบญกาย, หนังโลม ก็ว่า.
โลมเล้าก. กอดจูบลูบคลำแสดงความรัก, พูดปลอบโยนให้โอนอ่อนตาม, เล้าโลม ก็ว่า.
โลม- ๒, โลมะ, โลมา ๑น. ขน.
โลมชาติ(โลมมะชาด) น. ขน.
โลมา ๒น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Cetacea อันดับย่อย Odontoceti มีหลายชนิด หลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายจะงอยปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน มีฟัน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง ๑ ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล เช่น โลมาขาวเทา [Sotalia plumbea (Cuvier)] ในวงศ์ Stenidae โลมาหัวขวด (Delphinus delphis Linn.) โลมาอิระวดี [Orcaella brevirostris (Gray)] อาศัยอยู่ได้ในน้ำจืด เช่น ทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง และแม่น้ำโขง ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Delphinidae โลมาหัวบาตร [Neophocaena phocaenoides (Cuvier)] ในวงศ์ Phocaenidae, ปลาโลมา ก็เรียก.
วิโลมว. ย้อนขน, ทวนกลับ, ผิดธรรมดา.
หนังโลมน. ตัวหนังใหญ่ที่แสดงบทเข้าพระเข้านาง เช่น หนุมานเกี้ยวนางเบญกาย, โลม ก็ว่า.
อนุโลมก. ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม
อนุโลมนำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี.
อนุโลมว. ตามลำดับ เช่น ท่องแบบอนุโลม, คู่กับ ปฏิโลม คือ ย้อนลำดับ.
อุณาโลมน. ขนระหว่างคิ้ว
อุณาโลมเครื่องหมายรูปอย่างนี้ .
โอ้โลมก. ปลอบโยน, เอาใจ.
โอ้โลมปฏิโลมก. พูดเอาอกเอาใจ, พูดเกลี้ยกล่อม.
กระทะ ๑น. ภาชนะสำหรับใช้ผัดหรือทอดเป็นต้น มีรูปร่างต่าง ๆ ตามปรกติมีก้นลึก ปากผาย ต่อมาอนุโลมเรียกภาชนะที่ใช้ในลักษณะเช่นนั้นแม้มีก้นตื้นหรือแบน ทั้งชนิดที่มีขอบและไม่มีขอบว่า กระทะ เช่น กระทะขนมเบื้อง กระทะโรตี.
กระโบม ๑ก. ตระโบม, โลมเล้า, กอด, เช่น ยักษ์ผยองโพยมแลกระโบมถนอมพนิดไคล (สรรพสิทธิ์).
กราบ ๒(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
กล่อม ๓(กฺล่อม) น. ชื่อเพลงเครื่องปี่พาทย์ ทำตอนพระเข้าหานาง ซึ่งเรียกว่า โลม หรือตอนขับบำเรอ เรียกว่า กล่อมมโหรี อันใช้เป็นเครื่องสายประสมในภายหลัง และมีชื่อเป็นชนิดต่าง ๆ คือ กล่อมช้าง กล่อมพระยา กล่อมนารี และกล่อมในพิธีพราหมณ์ เรียกว่า ช้าหงส์ หรือ ช้าเจ้าหงส์, ชาวบ้านมักเรียกว่า กล่อมหงส์.
กล่อม ๓(กฺล่อม) ก. ร้องเป็นทำนองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน, โดยปริยายหมายความว่า พูดให้น้อมใจตาม หรือทำให้เพลิดเพลิน เช่น กล่อมใจ กล่อมอารมณ์.
กล้า ๑(กฺล้า) น. ต้นข้าวอ่อนที่เพาะจากข้าวเปลือกสำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลมเรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น ว่า กล้า เช่น กล้าพริก กล้ามะเขือ.
กำบดก. บัง เช่น มีโลมกำบดบัง ปลายเท้า สองแฮ (โชค-โบราณ).
เกี้ยว ๑พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา.
ขน ๑น. สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคนและสัตว์ เช่น ขนตา ขนนก ขนเม่น และใช้ตลอดไปจนถึงที่ขึ้นบนผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่น ๆ, ราชาศัพท์ว่า พระโลมา.
ขวัญสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน , และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่า ยอดกำลังใจของเมือง
คู ๒ก. กิริยาที่นกบางชนิดเช่นนกเขาหรือนกพิราบขันหรือร้อง, โดยปริยายหมายความว่า พูดแทะโลมกัน เช่น ข้อยคูดนูแนบนิทรา (สรรพสิทธิ์).
คูหาโดยอนุโลมใช้เรียกช่องที่กั้นไว้เป็นสัดส่วนสำหรับใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คูหาลงคะแนนในที่เลือกตั้งสำหรับใช้ในการกาบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง.
งอมว. สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น กล้วยงอม มะม่วงงอม, โดยอนุโลมใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่น ปีนี้คุณยายดูงอมมาก, โดยปริยายหมายความว่า แย่ เช่น ถูกใช้ให้ทำงานเสียงอม, บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียงอม, ได้รับทุกข์ทรมานมาก เช่น เป็นไข้เสียงอม.
จอบ ๒ล่อ, เล้าโลม, ชักชวน.
จันทรกลา(-กะลา) น. เสี้ยวที่ ๑๖ ของดวงจันทร์, โดยอนุโลมหมายถึงงามเหมือนแสงจันทร์อ่อน ๆ นวลตา เช่น ลางล้วนเผือกผ่องคือคิรี ไกลาสรูจี แลพรายคือจันทรกลา (สมุทรโฆษ).
ชระมุ่น(ชะระ-) ว. มุ่น, นุ่ม, เช่น ลานโลมวิไลแถงชระมุ่น อกเอย (นิ. นรินทร์).
ชระอาบ(ชะระ-) ก. อาบ, ชโลม, ทา, ทำให้ซึมซาบ.
เชยชมก. จับต้องเล้าโลม, กอดจูบ, เช่น พิศสวรรค์สุดเอื้อมมาเชยชม (ท้าวแสนปม).
ดอก ๒ก. หลอก, หยอก, เช่น บ้างดอกล้อแล้วโลมคืน (ม. คำหลวง ชูชก), ดอกขายหูขายตา ดอกบนำพารู้ (ลอ).
ดำ ๓ว. สีอย่างสีเขม่าไฟจับก้นหม้อ, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ผ้าดำ เต่าดำ มดดำ.
แดง ๑ว. สีอย่างสีเลือดหรือสีชาด, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น มดแดง ผ้าแดง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apply mutatus mutandisใช้บังคับโดยอนุโลม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allele; allelomorphอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allelomorph; alleleอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutatis mutandis (L.)โดยอนุโลม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutatis mutandis (L.)โดยอนุโลม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
melodramaละครประโลมโลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
granulomaแกรนูโลม[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichologyเกศาโลมาวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xanthogranuloma, Juvenile แซ็นโตแกรนนูโลมาในเด็ก [TU Subject Heading]
Dolphinsปลาโลม[TU Subject Heading]
Granulomaแกรนูโลม[TU Subject Heading]
Granuloma, Giant cellแกรนูโลมาชนิดไจแอนท์เซลล์ [TU Subject Heading]
Granuloma, Pyogenicแกรนูโลมาชนิดไพโอจินิก [TU Subject Heading]
Melodramaแนวประโลมโลกย์ [TU Subject Heading]
Melodrama on televisionแนวประโลมโลกย์ทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Multiple myelomaมัลติเพิล ไมอีโลม[TU Subject Heading]
Oculomotor musclesกล้ามเนื้อโอคูโลมอเตอร์ [TU Subject Heading]
Oculomotor nerveประสาทโอคูโลมอเตอร์ [TU Subject Heading]
Papillomaแพบฟิลโลม[TU Subject Heading]
Papillomavirus infectionsการติดเชื้อแพปพิลโลมาไวรัส [TU Subject Heading]
Solomon Islandsหมู่เกาะโซโลมอน [TU Subject Heading]
Trihalomethanesไตรฮาโลมีเทน [TU Subject Heading]
Nephelometer เนฟิโลมิเตอร์, เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบความขุ่นของ สารละลาย โดยการ ปล่อยให้แสงส่องผ่านหลอดแก้วโปร่งแสง แล้ววัดอัตราความหนาแน่น ของการกระจายแสงที่ลดลงเนื่องจากความขุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Psilomelane ไซโลมีเลน
แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Pacific Islands ForumPIF เป็นองค์กรระดับภูมิภาคของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลและความมั่นคง ปัจจุบันมีสมาชิก 16 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นาอูรู หมู่เกาะคุก ตองกา ฟิจิ ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะมาร์แชลล์ ปาปัวนิวกีนี วานูอาตู ปาเลา ไมโครนีเซีย คิริบาส นีอูเอ และตูวาลู มีประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) จำนวน 12 ประเทศและ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไทย และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer Status) อีก 3 ประเทศ คือ ติมอร์เลสเต นิวแคลิโดเนีย และเฟรนซ์โปลินีเซีย สำนักเลขาธิการ PIF ตั้งอยู่ที่กรุงซูวา ประเทศฟิจิ [การทูต]
South Pacific Forumเวทีหารือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก ไมโครนีเซีย คีรีบาส หมู่เกาะมาร์แชล เนารู นิวซีแลนด์ นุย ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู ซามัวตะวันตก วานูอาตู ตองกา ฟิจิ " [การทูต]
Angiitis, Eosinophilic Granulomatousหลอดเลือดแดงอักเสบแบบอีโอซิโนฟิลิคแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Aspergillomaแอสเปอร์จิลโลม[การแพทย์]
Cervicitis, Granulomatousแกรนูโลมาตัสเซอร์วิไซติส [การแพทย์]
Choroid Plexusข่ายประสาทคอรอยด์,ข่ายประสาทโครอยด์(สมอง),แปปิลโลมาของคอรอยด์เพลกซัส,คอรอยด์เพลกซัส [การแพทย์]
Condyloma Acuminataหงอนไก่,โรคหงอนไก่,คอนไดโลมาแอคิวมินาตา,เนื้องอกแบบหงอนไก่,หูดที่อวัยวะสืบพันธุ์,หูดหงอนไก่ [การแพทย์]
Condyloma Latumคอนไดโลมาลาตุม [การแพทย์]
Donovan Granulomatisเชื้อโดโนแวนแกรนูโลมาตีส [การแพทย์]
Encephalomalacia, Cysticซิสติคเอนเซฟาโลมาเลเซีย [การแพทย์]
Encephalomyelitis, Postvaccinalโพสท์แวคซีนาลเอนเซฟาโลมัยอีไลติส [การแพทย์]
Eosinophilic Granulomaอีโอซิโนฟิลิกแกรนุโลมา,อีโอซิโนฟิลิกแกรนูโลมา,โรค,เนื้องอกของกระดูก,อีโอซิโนฟิลิคแกรนูโลม[การแพทย์]
Epithelium, Celomicซีโลมิคอิพิธิเลี่ยม,เซลล์บุผิวรังไข่ [การแพทย์]
Foreign Body Granulomaฟอเรนจ์บอดีแกรนูโลม[การแพทย์]
Foreplayการประเล้าประโลมแสดงความรัก,การประเล้าประโลม [การแพทย์]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตัวเมียมีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน  เช่น ช้าง คน ปลาวาฬ ปลาโลมา ค้างคาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Granulomaแกรนูโลมา, เนื้องอก; [การแพทย์]
Granuloma, Caseousเคเซียสแกรนูโลม[การแพทย์]
Granuloma, Cholesterolโคเลสเตอรอลแกรนูโลม[การแพทย์]
Granuloma, Cholesterol-Containingโคเลสเตอรอลคอนเทนนิ่งแกรนูโลม[การแพทย์]
Granuloma, Giant Cellแกรนูโลมา, เนื้องอกชนิดไจแอนต์เซลล์ [การแพทย์]
Granuloma, Hypersensitivityแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Granuloma, Immunologicแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Granuloma, Infectiousแกรนูโลมาเกิดจากการติดเชื้อ [การแพทย์]
Granuloma, Laryngealแกรนุโลมาของกล่องเสียง [การแพทย์]
Granuloma, Lethal Midlineแกรนูโลมา, เนื้องอกชนิดลีทัลมิดไลน์; [การแพทย์]
Granuloma, Lipidแกรนูโลมาของไขมัน [การแพทย์]
Granuloma, Metal-Inducedแกรนูโลมาเกิดจากโลหะ [การแพทย์]
Granuloma, Non Caseousแกรนูโลมาที่มิใช่เคเซียส [การแพทย์]
Granuloma, Pyogenicพัยโอเจนิคแกรนูโลม[การแพทย์]
Granuloma, Specificแกรนูโลมาที่เฉพาะ [การแพทย์]
Granulomataแกรนูโลมาทา [การแพทย์]
Granulomatous Diseasesโรคแกรนูโลมาตัส [การแพทย์]
Granulomatous Formationการสร้างแกรนนูโลม่า [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply   
โลม[v.] (chalōm) EN: anoint ; bathe ; besmear   FR: oindre ; enduire ; barbouiller
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   
หอดูดาวปาโลมาร์[n. prop.] (Hødūdāo Pālomā) EN: Palomar Observatory   FR: observatoire du Mont Palomar [m]
กิโลมกะ[n.] (kilōmaka) EN: fascia   
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet   FR: caresser ; câliner
โลม[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise   FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาเฟรเซอร์[n. exp.] (lōmā Frēsoē) EN: Fraser's Dolphin   
โลมาหัวบาตรครีบหลัง[n. exp.] (lōmā hūa bāt khrīp lang) EN: Irrawaddy Dolphin   
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ[n. exp.] (lōmā hūa bāt lang rīep) EN: Finless Porpoise   
โลมาหัวขวดปากสั้น [n. exp.] (lōmā hūa khūat pāk san) EN: Tropical Bottle-nosed Dolphin   
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa klom) EN: Short-finned Pilot Whale   
โลมาหัวทุย[n. exp.] (lōmā hūa thui) EN: Melon-headed Whale   
โลมาจมูกขวด[n. exp.] (lōmā jamūk khūat) EN: bottle-nosed dolphin   
โลมาจุด[n. exp.] (lōmā jut) EN: Rough-toothed Dolphin   
โลมาขาวเทา[n. exp.] (lōmā khāo-thao) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin   
โลมาลายจุด[n. exp.] (lōmā lāi jut) EN: Pantropical Spotted Dolphin   
โลมาปากยาว [n. exp.] (lōmā pāk yāo) EN: Long-snouted Spinner Dolphin   
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin   
โลมาธรรมดา[n. exp.] (lōmā thammadā) EN: Long-beaked Common Dolphin   
ไม่ยอมอนุโลม[xp] (mai yøm anulōm) EN: make no exceptions   FR: n'accepter aucune exception
หนูยักษ์ (มัลโลมิส)[n. exp.] (nū yak (mallōmis)) EN: mallomys   
ปลาโลม[n.] (plā lōmā) EN: dolphin   FR: dauphin [m]
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe   
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight   
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
fluffer (n ) แม่เล้าหรือพ่อโลม ของนักแสดง เพื่อต้องการอวัยวะเพศชายแข็งตัว นิยมมีเฉพาะในการถ่ายทำหนังโป๊
foreplay (n) การเล้าโลม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawdyhouse [N] ซ่องโสเภณี, See also: ซ่องนางโลม, Syn. brothel
comfort [VT] ปลอบประโลม, See also: ปลอบใจ, Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive, Ant. distress, afflict, discourage
dalliance [N] การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
deferent [ADJ] ซึ่งอนุโลมได้, See also: เกี่ยวกับการคล้อยตาม, ซึ่งยอมให้ได้
deferred [ADJ] ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
dolphin [N] ปลาโลม
flirt [VI] เกี้ยวพาราสี, See also: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้, Syn. philander, chat up
flirtatious [ADJ] เจ้าชู้, See also: ชอบแทะโลม, Syn. teasing, amorous, coquettish
fondle [VT] ลูบไล้ด้วยความรัก, See also: ลูบไล้, เล้าโลม, กอด, Syn. caress, cuddle, pet
incompliant [ADJ] ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม (คำทางการ), See also: ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม, Ant. compliant
melodrama [N] เรื่องประโลมโลก, Syn. sensationalism
melodramatic [ADJ] เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก, See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป, Syn. sensational, exaggerated
porpoise [N] ปลาโลมา (ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกปลาโลมา)
porpoise [N] โลมา (ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกปลาโลมา)
finger pie [SL] การใช้มือเล้าโลมอวัยวะเพศของผู้หญิง
salve [VT] ชโลมด้วยยาทาแผล, See also: ทาด้วยยาทาแผล
sea hog [N] ปลาโลมาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง, Syn. dolphin, porpoise
whorehouse [N] ซ่องนางโลม (คำไม่สุภาพ), See also: ซ่อง, ซ่องโสเภณี, ซ่องของผู้หญิงหากิน, Syn. bawdyhouse, brothel, cathouse
whoremaster [N] คนเที่ยวซ่องนางโลม, Syn. whoremonger
whoremonger [N] คนเที่ยวซ่องนางโลม, Syn. whoremaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allelomorph(อะลี' โลมอร์ฟ) n. allele -allelomorphic adj. -allelomorphism n.
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
bottlenose(บอท'เทิลโนส) n. สัตว์ทะเลที่มีจมูกคล้ายรูปขวด เช่น ปลาโลมา, See also: bottle-nosed adj.
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
chrism(คริส'ซึม) n. น้ำมันมนต์ที่ใช้ในโบสถ์,การเจิมหรือชโลมด้วยน้ำมนต์., Syn. chrisom, See also: chrismal adj.
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
dolphin(ดอล'ฟิน) n. ปลาโลม
embrocationn. การชโลมด้วยยา,ยาทาแก้เคล็ดบวม,ยานวด
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
grampus(แกรม'พัส) n.ปลาโลมาในทะเลเหนือ,ปลาวาฬจำพวก Orca orca (killerwhale)
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
incompliant(อินคัมไพล' เอินทฺ) adj. ไม่ยอม, ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม., See also: incompliance, incompliancy n.
loam(โลม) n. ดินอย่างดีสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา,ดินที่อุดมสมบูรณ์,ดิน. vt. ปกคลุมด้วยดินดังกล่าว, See also: loaminess n. ดูloam loamy adj. ดูloam
melodrama(เมล'ละดรา'มะ,-แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก,ละครเกินความจริง,ละครยั่วยวน
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce,convince,influenc
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลม
sea hogn. ปลาโลมา., Syn. porpoise
shalom(ชาลอม',ชะโลม') interj.,Hebrewความสงบ,คำทักทายและอำลาของชาวยิว
soothe(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm,allay
soothing(ซูธ'ธิง) adj. มีลักษณะ (ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด), Syn. relieving,alleviative,emollient
strap(สแทรพ) n. สายหนัง,หนังรัด,สายรัด,เข็มขัดหนัง,สายหิ้ว,สายผ้า,สายโลหะ,นางโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยหนังรัด,รัดเข็มขัด,รัด,มัด,พัน,ฝน (มีดโกน) ด้วยสายหนัง, Syn. band
unction(อังคฺ'เชิน) n. การทาน้ำมัน,การชโลมน้ำมัน,การพรมน้ำมัน,น้ำมันที่ใช้ชโลม,สิ่งที่ช่วยบรรเทา,สิ่งที่ทำให้สบายใจ,ลักษณะที่ช่วยบรรเทา,ความนิยมชมชอบ
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole
whorehouse(ฮอร์'เฮาซฺ) n. สำนักโสเภณี,ซ่องนางโลม
whoreinaster(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
whoremonger(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี,นางโลม, Syn. woman of the street
wooer(วู'เออะ) n. ผู้เกี้ยว,ผู้ประเล้าประโลม,ผู้เชื้อเชิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
anoint(vt) ชโลมน้ำมัน
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
defer(vi) คล้อยตาม,ยอมตาม,อนุโลม,เชื่อตาม
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
dolphin(n) ปลาโลม
grease(vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์,เรื่องประโลมโลก
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
porpoise(n) ปลาโลม
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
relative(adj) สัมพันธ์,เกี่ยวข้องกัน,ได้ส่วน,โดยอนุโลม,โดยอุปมา
soothe(vt) ปลอบขวัญ,พูดปลอบ,ปลอบประโลม
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี
unction(n) การชโลมน้ำมัน,คำยกยอ,ความน่าเลื่อมใส
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา
wooer(n) ผู้เกี้ยว,ผู้โอ้โลม,คนเชื้อเชิญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
海豚[いるか, iruka] (n) ปลาโลม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil

Are you satisfied with the result?

Go to Top