ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โรเนียว*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โรเนียว, -โรเนียว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว[N] duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
กระดาษโรเนียว[N] duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count unit: แผ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's 26 pages long, Mr. Hughes.มันยาว 26 หน้าเลยนะครับ คุณฮิวส์ เราโรเนียวไว้สี่ชุดแล้ว Rules Don't Apply (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimeograph[N] เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplicate(ดิว'พละเคท) n. จำลอง,สำเนา,ฉบับเทียบ,โรเนียวฉบับคู่,ฉบับก๊อบปี้,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง. -Phr. ((n duplicate เป็นสำเนา 2 ใบ,เป็นคู่,เป็นครั้งละ2ฉบับ) . vi. ทำสำเนา,ถ่ายสำเนา,โรเนียว,อัดสำเนา,จำลอง,ทำซ้ำ. -adj. คู่,สองเท่า,เหมือนกันทุกอย่าง. คำศัพท์ย่
duplicator(ดู'พละเคเทอะ) n. เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว,เครื่องทำสำเนา., Syn. duplicating machine
stencil(สเทน'เซิล) n. กระดาษไขที่ใช้ในการพิมพ์โรเนียว,ลายฉลุ,แผ่นฉลุ. vt. ทาสีหรือป้ายบนลายฉลุ,ทำตัวอักษรหรือเครื่องหมายด้วยลายฉลุ. -stenciler,stenciller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
duplicate(vt) ทำสำเนา,ทวีคูณ,ทำจำลอง,ก๊อบปี้,โรเนียว,ทำซ้ำ
duplicator(n) เครื่องโรเนียว,เครื่องอัดสำเนา
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา,ทำสำเนา,โรเนียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top