Search result for

*แสดงให้เห็นถึง*

(58 entries)
(1.2104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แสดงให้เห็นถึง, -แสดงให้เห็นถึง-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ความสับสนความสับสน, สภาพการใช้สติสัมปะชัญญะ การรับรู้ หรือการคิด ที่ทำให้เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ เกิดความไม่ชัดเจน ยุ่งเหยิง วุ่นวายของอารมณ์หรือความคิด จนแสดงออกทางกาย เช่น ประหม่้า กระวนกระวาย สั่น หรือแสดงให้เห็นถึงระดับวุฒิภาวะของบุคคลนั้น โดยเฉพาะเรื่องกาลเวลา สถานที่ แล [สุขภาพจิต]
balance graphกราฟดุล, กราฟที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะของข้อมูล  สองลักษณะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น รายรับ - รายจ่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When he who kills a unicorn proves himself to be pure of heart...เมื่อผู้ใดก็ตามที่ฆ่ายูนิคอร์น สามารถแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่บริสุทธ์ The Labyrinth of Gedref (2008)
Angie, you have exhibited poor decision-making skills.แองจี้ ลูกแสดงให้เห็นถึง ทักษะการตัดสินใจที่แย่มาก Pineapple Express (2008)
As if on a parchment map, the light spots on this patchwork show abandoned plots.เสมือนแผนที่โบราณ จุดที่เป็นแสงสว่าง แสดงให้เห็นถึงโครงงานที่ล้มเหลว Home (2009)
Because you'll never find your dad.เราต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า Chapter Five 'Exposed' (2009)
Rage I just saw, I'm sure they could justify a little collateral damage.ฉันเพิ่งเห็นความโกรธแค้น ฉันมั่นใจว่าพวกเขา แสดงให้เห็นถึงฉิบหายกำลังมาเยือน The Culling (2009)
We know how long it takes the cops to get from the next village there.ไม่ใช่แค่แสดงให้เห็นถึงการสังหาร ผมอยากให้ได้อะไร ที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลง The Cove (2009)
Representing star constellationsที่แสดงให้เห็นถึง \ สัญลักษณ์กลุ่มดาวต่างๆ Air: Part 1 (2009)
I mean, what are you doing to relieve the stress?ฉันหมายความว่า อะไรที่คุณกำลังทำแสดงให้เห็นถึงความตรึงเครียด Life (2009)
From a criminal psychology standpoint the act of covering a body with a blanket shows a desire to grant the body some dignity to give it a proper burial.จากหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม... ...การกระทำที่คลุมศพด้วยผ้าห่มนั้น... ...แสดงให้เห็นถึงการให้เกรียติกับร่างของศพ... Episode #1.5 (2009)
You showed yourself to be a man of honour.ท่านแสดงให้เห็นถึงตัวตนของท่าน\ ความเป็นสุภาพบุรุษ และศักดิ์ศรี The Sins of the Father (2009)
For once you've shown some real initiative.. ครั้งนี้เจ้าแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นที่ดี The Witch's Quickening (2009)
I don't know. I never saw 'em, but Jack showed up with state-of-the-art weapons and comms.ผมไม่รู้ ผมไม่เคยเห็นเขา แต่แจ็คแสดงให้เห็นถึง Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
However, your final task will be your most difficult.ผู้หญิงข้างหน้าแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเขา Saw 3D: The Final Chapter (2010)
My calculations show what you must already know.การคำนวนของผมแสดงให้เห็นถึง สิ่งที่คุณน่าจะต้องรู้อยู่แล้วนั่นคือ White Tulip (2010)
But I spoke to the potential buyers, and from what I've heard, your store showed the most incredible display of store loyalty I've ever seen.แต่ผมได้คุยกับคนที่สนใจซื้อแล้ว และจากที่ผมได้ฟัง สาขาคุณได้แสดงให้เห็นถึง Chuck Versus the Beard (2010)
I think this should cast A new light on the so-called Evidence we saw earlier.ข้าคิดว่าสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆ ในสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานที่เราได้เห็นมาก่อนหน้า Duchess of Mandalore (2010)
Well, Vanessa showed up, so they're talking now.วาเนสซ่าแสดงให้เห็นถึง ดังนั้นพวกเขากำลังคุยกันอยู่ Touch of Eva (2010)
Computers and games and simulations are kind of on this path of increased reality.ที่เราได้เห็นในช่วงไม่ กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงสัญญาณ ของบรรเทา ไม่มี Is There a Creator? (2010)
No unit has shown suchไม่ พวกเขาแสดงให้เห็นถึง Clone Cadets (2010)
If you let these personal affairs affect your work, then it's even more of an irresponsible behavior.ถ้าคุณปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมีผลกระทบกับงาน นั่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของความไม่รับผิดชอบ Episode #1.13 (2010)
This is technical talk now but I'll explain all about the glass arts...มันเป็นการพูดในเชิงเทคนิค มันออกจะยากสักหน่อย ที่จะแสดงให้เห็นถึงการทำงานของแก้ว เวลาที่คุณทำแก้วด้วยตัวเอง Episode #1.5 (2010)
"represents an unprecedented threat to the people of the Soviet Union,"แสดงให้เห็นถึงการคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อน ต่อประชาชนของสหภาพโซเวียต X-Men: First Class (2011)
But, since then, he's been displaying incredible signs intelligence.ตั้งแต่มันแสดงให้เห็นถึงความฉลาด และเหลื่อเชื่อมาก Rise of the Planet of the Apes (2011)
You can't have friends. Not anymore.นายแสดงให้เห็นถึงสุขภาพจิตอย่างเป็นมาก The Man Who Would Be King (2011)
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ Sexy (2011)
This ordeal only demonstrates how effective facilities likeอุปสรรคเหล่านี้เพียงแค่แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพที่สถานที่แห่งนี้มี อย่างที่ Counter Attack (2011)
You do have tremendous potential.นายต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ Gauntlet (2011)
Imaging shows enhancing masses across multiple lobes of Cuddy's lungs.การถ่ายภาพแสดงให้เห็นถึงก้อนที่เพิ่มขึ้น ตลอดหลายกลีบของปอดคัดดี้ Bombshells (2011)
Uh, I got too much respect for your intelligence, Tom, to, uh, take that little display of human vanity seriously.อ่า ฉันนับถือนายจริงๆ ทอม ที่ได้แสดงให้เห็นถึง หยิ่งในศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์อย่างจริงจัง Prisoner of War (2011)
See if her spending reflects a disorder.ดูว่าการใช้จ่ายของเธอ แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติไหม Today I Do (2011)
Aren't you on a major network? I was declined every timeแต่เดิมแล้วฉันอยากไปที่สถานีโทรทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของฉัน Little Black Dress (2011)
I've demonstrated my love for this town, and I think it's safe to sayผมแสดงให้เห็นถึง ความรักของผมที่มีต่อเมืองนี้ และผมคิดว่าพูดได้ว่า Shut Up, Dr. Phil (2011)
Bottom line is a mass killing is a classic show of force.ที่สำคัญคือ การฆาตกรรมหมู่แบบนี้ เป็นวิธีคลาสสิก ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจ Dorado Falls (2011)
ที่จะแสดงให้เห็นถึง ความพยายามในครั้งนี้ค่ะ วันนี้เรามาเฉลิมฉลอง Duplicity (2011)
Tornadoes do pose a significant threat.ทอร์นาโดแสดงให้เห็นถึง ความอันตรายอย่างชัดเจน There's No Place Like Home (2011)
What better or more fitting occasion for you to demonstrate your legendary bravery?นี่จะแสดงให้เห็นถึง ความกล้าหาญของท่าน The Wicked Day (2011)
Bailey's trachea showed signs of scarring.หลอดลมของเบลลี่แสดงให้เห็นถึงรอยแผลเป็น Self Fulfilling Prophecy (2011)
You've always shown mercy in battle. This isn't like you.ท่านแสดงให้เห็นถึงความเมตตาของท่านในสนามรบเสมอ นี่ไม่เหมือนท่านเลย Aithusa (2011)
I had no choice. A show of strength was necessary.ข้าไม่มีทางเลือก มันจำเป็นที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกรง His Father's Son (2011)
Don't you think compassion can also show strength?ท่านไม่คิดว่าความเห็นใจ ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเหรอ? His Father's Son (2011)
Doctor, in terms of your test subject he continues to demonstrate immunity to silver?หมอในแง่ เรื่องการทดสอบของคุณ เขายังคงแสดงให้เห็นถึงการสร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อเงิน? Underworld Awakening (2012)
But if you look at the graph, it shows that the endowments stayed pretty even while the financial aid has been dropping for the past eight years.มันจะแสดงให้เห็นถึงเงินบริจาคที่ยังคงอยู่ดี ในขณะที่เงินทุนช่วยเหลือกำลังลดลง มาตลอดแปดปี Upper West Side Story (2012)
Suddenly, the night just shows some great potential.อย่างนั้นคืนนี้ \ ก็แสดงให้เห็นถึงสามารถที่ดีสิ Medallion (2012)
Maybe violence is his only tool to express himself.บางทีความรุนแรงเป็นเครื่องมือที่ แสดงให้เห็นถึงตัวเขา The Landlord (2012)
Well, screwing her new Packmaster was a hell of way of showing it.งั้นเหรอ ไปมั่วกับจ่าฝูงคนใหม่ของตัวเอง นี่โคตรแสดงให้เห็นถึงความพยายาม Whatever I Am, You Made Me (2012)
Show them our strength.แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเรา Heathridge Manor (2012)
The body was carefully wrapped, though, showing some concern or remorse for the boy.ศพถูกห่ออย่างดี แสดงให้เห็นถึงความกังวล หรือความเสียใจต่อเด็ก Through the Looking Glass (2012)
The trauma to the posterior aspect of the skull shows fracturing, which reached a depth of ten to 14 millimeters.การบาดเจ็บด้านหลัง ของกะโหลกศีรษะ แสดงให้เห็นถึงการแตกร้าว ซึ่งมีความลึกถึง 14 มิลลิเมตร The Future in the Past (2012)
Histories of the spur's use, plus anecdotal evidence showing minimal downside.ประวัติการใช้เดือยส้นรองเท้าบวกกับหลักฐานอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงข้อเสียน้อยที่สุด There's Always a Downside (2012)
Talk about the dumbing down of America.นั่นแสดงให้เห็นถึง\ความโง่ที่มากขึ้นของอเมริกา A Little Slice of Kevin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงให้เห็นถึง[v. exp.] (sadaēng hai hen theung) EN: demonstrate ; show   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betray[VT] แสดงให้รู้, See also: แสดงให้เห็นถึง, รู้ได้
justify[VT] แสดงให้เห็นถึง, See also: พิสูจน์ให้เห็น, แสดงเหตุผล, Syn. warrant, vindicate, Ant. charge, blame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน,การแสดงก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน,ดูก่อน,แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eww[อี๋ววว] (slang) อี๋ (เป็นศัพท์แสลง)ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความขยะแขยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top