ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แปร่ง*

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แปร่ง, -แปร่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปร่ง[V] in a strange voice, See also: in an off-tone, Example: เสียงของเขาแปร่งไปมากหลังจากทำการผ่าตัดเส้นเสียงมา, Thai definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ
แปร่ง[ADJ] discordant, See also: out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ, Example: คนไทยบางคนเห็นว่าฝรั่งที่พูดไทยด้วยเสียงที่แปร่งมีความน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ
แปร่งหู[V] speak with a strange accent, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี, Thai definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
แปร่งหู[ADJ] discordant, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: เขาอ่านจดหมายด้วยน้ำเสียงที่แปร่งหู, Thai definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปร่ง(แปฺร่ง) ว. มีเสียงพูดผิดเพี้ยนไปจากเสียงที่พูดกันเป็นปรกติในถิ่นนั้น ๆ, ไม่สนิท.
แปร่งหูว. ผิดเพี้ยนไปจากที่เคยตกลงกันไว้, มีเสียงพูดที่ผิดเพี้ยนไปจากปรกติ เนื่องจากมีอารมณ์ไม่พอใจแฝงอยู่.
เสียงแปร่งน. เสียงพูดที่ผิดเพี้ยนไปจากเสียงที่พูดกันเป็นปรกติในถิ่นนั้น ๆ.
เสียงแปร่งหูน. เสียงพูดที่ผิดเพี้ยนไปจากปรกติ เนื่องจากมีอารมณ์ไม่พอใจแฝงอยู่.
กะหน็องกะแหน็งว. แปร่ง, ไม่ชัด, ฟังไม่ออก, (ใช้แก่การพูด), หน็องแหน็ง ก็ว่า.
ชัดไม่ผิดเพี้ยน, ไม่แปร่ง, เช่น พูดชัด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What would you think if I sang out of tune?สิ่งที่คุณจะคิดว่าถ้าฉันร้องเพลง แปร่งYellow Submarine (1968)
My accent has been colored by my many travels.สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก Don Juan DeMarco (1994)
A little bit strangled over the break.เสียงมันก็แปร่งนิด ๆ ด้วยนะ The Red Violin (1998)
- Amanda. - And why has she got a funny accent?- ทำไมสำเนียงเธอแปร่งๆ ล่ะ The Holiday (2006)
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
It won't make sense if you don't.มันจะไม่ดูแปร่งๆ ถ้าได้อ่านก่อน Family Ties (2009)
To the irony of that sentence.แด่ความแปร่งๆของประโยคนั้น Spanish 101 (2009)
Sounded a little bit annoyed, and I can just take it off.ฟังดูเหมือนกวนใจเธอสักหน่อย ฉันถอดออกให้เลยก็ได้ ไม่ ไม่ฟังดูแปร่งๆ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Why don't we let Britta sing her awkward song? Yeah! No, no, no, no, no, no!ให้บริตต้าร้องเพลงแปร่งๆของเธอให้จบเถอะ ไม่ๆๆๆๆ! Regional Holiday Music (2011)
I-I still have a taste in my mouth.ผมยังคงแปร่งๆที่ลิ้นอยู่เลย Cuffed (2011)
I know it's cheesy, but thought you'd like it.ผมรู้ว่าดูแปร่งๆ แต่คิดว่าพ่อน่าจะชอบ Glee, Actually (2012)
Screw cheesy. I love it.แปร่งอะไร พ่อชอบมัน Glee, Actually (2012)
But I couldn't understand the guy. He had a really thick accent.แต่ฉันฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง สำเนียงเขามันแปร่งๆ. Bears in the Desert (2012)
Only that he had an accent.เฉพาะเขามีสำเนียงแปร่งๆ Mr. Sandman (2013)
She's always liked guys with accents.เธอมักชอบผู้ชายที่มี สำเนียงแปร่งๆ Mr. Sandman (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wow[N] ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป

English-Thai: Nontri Dictionary
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top