Search result for

*แข็งขัน*

(140 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แข็งขัน, -แข็งขัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งขัน[ADJ] diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
ความแข็งขัน[N] diligence, See also: constant, perseverance, Syn. ความมุมานะ, ความมุ่งมั่น, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: นักการเมืองรุ่นใหม่ควรมีความแข็งขันที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศ
อย่างแข็งขัน[ADV] actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งขันว. ขยันไม่ย่อท้อ, เอาจริงเอาจัง, มีกำลังมาก.
แข่งขันก. ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, ขันสู้เอาชนะกัน.
สอบแข่งขันก. สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุนหรือบรรจุในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นต้น.
กระดาน ๑ลักษณนามเรียกการแข่งขันที่เดินบนตากระดานซึ่งถึงที่สุดแล้ว เช่น เล่นหมากรุกชนะ ๒ กระดาน
กรีฑา ๑(กฺรีทา) น. กีฬาอย่างหนึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้างรั้ว ซึ่งในการแข่งขันต้องมีทางหรือแนวทางวิ่ง อีกประเภทหนึ่ง คือ ประเภทลาน เช่น กระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ซึ่งต้องมีสถานที่กว้างเพื่อการแข่งขัน
กีฬาน. กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกากำหนด เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ หมากรุก ปีนเขา ล่าสัตว์. (ป.). (ดู กรีฑา ๑).
เกทับทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหนือกว่าคู่แข่งขันเพื่อแสดงว่าตนมีสิ่งที่ดีกว่า เช่น พอมีคนวางเงินประมูลสร้อยเพชร ๑๐๐,๐๐๐ บาท เขาก็เกทับเป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท จนอีกฝ่ายยอมถอย.
เกม ๑น. การแข่งขันที่มีกติกากำหนด เช่น เกมกีฬา, การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์, การแสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริหาร, โดยปริยายหมายถึงการแสดงที่ใช้กลวิธีหรือเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหักล้างกัน เช่น เกมการเมือง, ลักษณนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่นที่จบลงด้วยการแพ้ชนะกันครั้งหนึ่ง ๆ เช่น เล่นแบดมินตัน ๓ เกม.
เกมโชว์น. รายการโทรทัศน์ประเภทจัดการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเช่นแข่งตอบปัญหา แข่งทายชื่อนักร้อง มีรางวัลเป็นเงินหรือสิ่งของให้ผู้ชนะการแข่งขัน.
ขมัง ๒(ขะหฺมัง) ว. แรง, แข็งขัน, เช่น สองอาจแข็งขมังขึ้น แบ่งให้กันเสมอ (กำสรวล).
ขยัน ๑(ขะหฺยัน) ก. ทำการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย, ทำหรือประพฤติเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, ไม่เกียจคร้าน
ขลุบ(ขฺลุบ) น. ลูกคลี, ลูกกลม ๆ สำหรับเล่นแข่งขัน, ใช้เป็น คลุบ ก็มี
ขว้างจักร(-จัก) น. กรีฑาประเภทลานอย่างหนึ่ง ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่ในวงเขตที่กำหนด แล้วขว้างจานไม้กลมตรงกลางนูนทั้ง ๒ ข้างออกไปให้ไกลที่สุด.
ขับเคี่ยวก. เร่งรัด, ต่อสู้หรือแข่งขันกันไปจนถึงที่สุด หรือจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่ง.
ขาวสะอาดว. ไม่มีข้อสงสัยว่าผิดกติกา (มักใช้แก่การแข่งขัน) เช่น เขาชนะการเลือกตั้งอย่างขาวสะอาด.
ขึ้นคานก. มีฝีมือในทางใดทางหนึ่งจนไม่มีคู่แข่งขัน
เขย่งก้าวกระโดดน. การแข่งกรีฑาชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันวิ่งจากต้นทางทีละคนจนถึงเส้นเริ่มที่มีกระดานรองรับ เขย่งเท้าข้างหนึ่งพร้อมกับยันตัวขึ้นแล้วก้าวด้วยเท้าอีกข้างหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงกระโดด ใครกระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ.
คลี(คฺลี) น. ลูกกลม เช่น เล่นคลี โยนคลี, การเล่นแข่งขันอย่างหนึ่ง ผู้เล่นขี่ม้าตีลูกกลมด้วยไม้ เช่น ให้พระยาสามนต์คนดี มาตีคลีพนันในสนาม (สังข์ทอง)
คลีการเล่นแข่งขันอย่างหนึ่งแต่ละฝ่ายใช้ไม้ตีลูกกลมซึ่งทำด้วยไม้ขนาดลูกมะนาวหรือโตกว่าเล็กน้อย ฝ่ายที่ตีลูกไปสู่ที่หมายทางฝ่ายของตนได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะ
คะแนนน. เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้กำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขันเป็นต้น.
คู่แข่งน. ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน.
คู่เอกน. คู่ที่เด่นที่สุดในการแข่งขัน เช่น มวยคู่เอก ฟุตบอลคู่เอก.
เคี่ยวขันก. พยายามต่อสู้หรือแข่งขันด้วยความลำบาก.
โค้งสุดท้ายน. ช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งมีความพยายามที่จะเอาชนะกันอย่างเต็มที่.
เฆี่ยนเร่งความเร็ว เช่น เฆี่ยนมาด้วยความเร็ว ๑๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง, เอาชนะคู่แข่งขันอย่างขาดลอย เช่น เฆี่ยนฝ่ายตรงข้าม ๓ เกมรวด.
จับเวลาก. ดูเวลาที่ใช้ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นในการแข่งขันกีฬา, ดูเวลาให้ตรงตามที่กำหนด.
จุดประสงค์น. ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ เช่น การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ, วัตถุประสงค์ ก็ว่า.
ชิง ๑ก. แข่ง, แข่งขัน, เช่น ชิงรางวัล ชิงทุน, แย่ง เช่น ชิงอำนาจ.
เชียร์ก. ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้องเป็นต้น มักใช้ในการแข่งขันกีฬา
เชือดเฉือนแข่งขันคู่คี่กันมา เช่น ฟุตบอลคู่นี้เชือดเฉือนกันน่าดู.
ซ้อนว่ากันคนละทีในเชิงแข่งขัน เช่น เทศน์ซ้อน.
เซต ๑ลักษณนามใช้เรียกคนหรือของที่เข้ากลุ่มหรือเข้าชุดกัน เช่น ตัวหนังสือเซตเดียวกัน ตัวเลข ๒ เซต, ลักษณนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่นที่จบลงด้วยการแพ้ชนะกันครั้งหนึ่ง ๆ เช่น เขาเล่นเทนนิสชนะคู่แข่ง ๒ ต่อ ๑ เซต.
แดะน. ท่าแอ่นตัวก่อนที่จะทิ้งตัวลงเช่นในการแข่งขันกระโดดไกล กระโดดสูง เป็นต้น.
ต้อนรับขับสู้ก. ต้อนรับอย่างแข็งขัน, โบราณใช้ว่า เต้นรับขับสู้.
ตัดเชือกก. ตัดความสัมพันธ์ ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป. น. การแข่งขันรอบ ๔ คนหรือ ๔ ทีมสุดท้าย.
ตัดราคาก. ลดราคาให้ตํ่ากว่าคู่แข่งขัน.
ตีตื้นก. ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น).
ตีเสมอทำคะแนนได้เท่ากัน (ใช้แก่การแข่งขันกีฬา) เช่น ฟุตบอลคู่นี้ตีเสมอกันในนาทีสุดท้าย.
แต้มต่อน. แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอ ๆ กัน.
แตรฟันฟาร์น. แตรที่ใช้เป่าในเวลาเริ่มพิธีในการแข่งขันกีฬาเป็นต้น.
ถ้วยรางวัลน. สิ่งที่ทำด้วยโลหะมีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬาเป็นต้น.
ท้าก. ชวนแข่งขัน, ชวนต่อสู้, เช่น ท้าว่ายน้ำแข่ง ท้ารบ.
ธรรมยุทธ์น. การรบกันในทางธรรม คือ รบกันในทางแข่งขันสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าใครสร้างได้แล้วก่อนก็ชนะ.
นักกีฬาน. ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา
เนือย, เนือย ๆไม่กระปรี้กระเปร่า เช่น ทำงานวันแรกดูแข็งขันดี วันต่อมาดูเนือยลงไป, ไม่ประเปรียว เช่น แก่แล้วชักเนือย.
บรรกวด(บัน-) ก. ประกวด, แข่งขัน.
บรากรม(บะรากฺรม) น. ความเพียร, ความบากบั่น, ความพยายาม, ความแข็งขัน, ความก้าวไปเพื่อคุณในเบื้องหน้า.
ใบแดงใบแสดงการลงโทษผู้เล่นฟุตบอลที่กระทำผิดกติกาอย่างรุนแรง โดยไล่ออกจากการแข่งขัน.
ประกวดก. แข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ.
ประกวดราคาก. เสนอราคาแข่งขันกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Womenสถาบันวิจัยและฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งสหประชา ชาติ เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิก มีเป้าหมายที่จะเร่งรัดและช่วยเหลือให้สตรีสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันและ อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการพัฒนา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything is fine and fully operational.ทุกอย่างเรีบยร้อยดี และทุกคนทำงานกันแข็งขัน Rookies (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
- I know he is new, but he is very enthusiastic and because we love.แต่เขาก็ทำงานได้แข็งขันมากนะ เราชอบแบบนั้นนะ Drag Me to Hell (2009)
Determination.""มุ่งมั่นแข็งขันThe Monster at the End of This Book (2009)
Ooh! so excited.แข็งขันกันจัง Acafellas (2009)
My highly reliable deputies are all on alert, but if you feel the need to be more proactive, by all means, grab a stake and have at it.เจ้าหน้าที่ของฉัน ที่เชื่อใจได้ทั้งหมด ก็ทำงานแข็งขันอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอยากให้เรา ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้อีก ทั้งหมดหมายถึงการเข้าไป ปักหน้าอกมันทีเดียว The Turning Point (2009)
No, nothing like that. He's a good worker. He's a good man.เปล่าครับ เขาขยันแข็งขันดี Take Shelter (2011)
Instead, it's something that you're actively constructing with the brain.แต่มันเป็นสิ่งที่ ว่าคุณกำลังแข็งขันสร้างด้วยสมอง Does Time Really Exist? (2011)
Don't tell me that you're trying to play tough with me.อย่าบอกนะว่ารุ่นพี่กำลังพยายาม ทำตัวแข็งขันกับผม Me Too, Flower! (2011)
They took out an amount from every piddly paycheck, and when it's time to collect, they say this and that and make it so complicated.พวกเขาทำท่าแข็งขัน ตอนที่ต้องการระงับการจ่ายเงินให้พี่ แต่ตอนนี้พวกเขาหลบลี้หนีหายไปหมด แล้วยังพูดจาไม่รับผิดชอบอีก Poseidon (2011)
Since Dae Seong has come, the boarding cost should have been raised, but your mom keeps turning down an increase, saying she just needs to add a spoon, making us feel bad.อ้อ เมื่อแดซองมาอาศัยอยู่ที่นี่ ค่ากินอยู่ก็ต้องเพิ่มขึ้น แม่ของเธอบอกว่าแค่เพิ่มข้าว อีกหนึ่งทัพพีเท่านั้น เธอปฎิเสธอย่างแข็งขัน ฉันรู้สึกละอายใจมาก Poseidon (2011)
Many people have worked hard for this.มีคนมากมายที่ตั้งใจทำงานอย่างแข็งขัน Episode #1.7 (2011)
William, I'm oddly aroused by your sudden forcefulness, and I will let you handle this rehearsal, however, I feel it necessary to warn you:วิลเลียม, ฉันรู้สึกถูกกระตุ้นจากอารมณ์แข็งขันของนายจัง และฉันจะให้นายรับมือการซ้อมนี้ อย่างไรก็ตาม, ฉันรู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องเตือนนาย Props (2012)
He was enthusiastically encouraging decomposition.เขานิยมการย่อยสลาย อย่างแข็งขันเลยทีเดียว Amuse-Bouche (2013)
We need to do something muscular, like Biggie versus Tupac.เราต้องทำอะไรที่แข็งขันมากกขึ้น เหมือนกับ Biggie VS. Feud (2013)
Hardly. Her skepticism's interminable.ไม่ค่อย เธอไม่เชื่ออย่างแข็งขัน Dead Men Tell No Tales (2015)
let there be no doubt, that every relevant police authority and counter-terrorism unit is actively at work regaining control of our streets.เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง และหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายทุกนาย กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน เพื่อควบคุมสถานการณ์ London Has Fallen (2016)
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ Gandhi (1982)
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน The Lawnmower Man (1992)
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Contact (1997)
I do admire a man with your... vitality.ฉันนิยมผู้ชาย... ...ที่แข็งขัน The Legend of Bagger Vance (2000)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
"ls she working hard?"ทำงานแข็งขันดีอยู่ไหม" Always - Sunset on Third Street (2005)
And I would die for any one of mine.พิจารณาถึงแผ่นดินงดงาม ที่ท่านปกป้องอย่างแข็งขันเถิด 300 (2006)
- That is a lie.อย่างแข็งขันยิ่ง 300 (2006)
But if you hone your craft,work diligently, you might just find yourself cast in the role of a lifetime.แต่ถ้าหมั่นลับฝีมืออย่างแข็งขัน คุณอาจได้แสดงบทดีๆ ไปตลอดชีวิต All in the Family (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะการแข่งขัน[v. exp.] (chana kān khaengkhan) FR: gagner la partie
การแข่งขัน[n.] (kān khaengkhan) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament   FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขันด้านราคา[n. exp.] (kān khaengkhan dān rākhā) EN: competitive pricing   
การแข่งขันกีฬา[n. exp.] (kān khaengkhan kīlā) FR: compétition sportive [f]
การแข่งขันมวย[n. exp.] (kān khaengkhan mūay) FR: match de boxe [m]
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[n. exp.] (kān khaengkhan pheūa mittraphāp) EN: friendly match   FR: rencontre amicale [f]
การแข่งขันประเภทชาย[n. exp.] (kān khaengkhan praphēt chāi) EN: men's tournament   FR: tournoi masculin [m]
การแข่งขันประเภทหญิง[n. exp.] (kān khaengkhan praphēt ying) EN: women's tournament   FR: tournoi féminin [m]
การแข่งขันรอบแรก[n. exp.] (kān khaengkhan røp raēk) EN: preliminary round   
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan thī mai pen tham) EN: unfair comprtition   
การแข่งขันที่ยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan thī yuttitham) EN: fair competition   
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengkhan yāng runraēng) EN: keen competition   
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan yāng yuttitham) EN: fair competition ; heavy competition   
การไล่ออกจากสนามแข่งขัน[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām khaengkhan) FR: expulsion du terrain [f]
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp khaengkhan) EN: competitive examination   FR: concours [m]
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic   
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน [v. exp.] (khaengkhan kan yāng phetrøn) EN: contest hotly   FR: lutter férocement
แข่งขันสูง[adj.] (khaengkhan sūng) EN: competitive   
แข่งขันยิงธนู[n. exp.] (khaengkhan ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø dāi prīep nai kān khaengkhan) EN: competitive advantage   
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khaengkhan) EN: competitive examination   
คู่แข่งขัน[n.] (khūkhaengkhan) EN: competitor ; rival   FR: compétiteur [m]
ความแข็งขัน[n.] (khwām khaengkhan) EN: diligence ; constant ; perseverance   
ความสามารถในการแข่งขัน[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   FR: compétitivité [f]
ลงแข่งขัน[v. exp.] (long khaengkhan) EN: vie ; vying   FR: rivaliser
มีการแข่งขันสูง[adj.] (mī kān khaengkhan sūng) EN: competitive   FR: compétitif
ผลการแข่งขัน[n. exp.] (phon kān khaengkhan) EN: result of the match   FR: résultat de la rencontre [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengkhan) EN: contestant ; player ; competitor   FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ราคาแข็งขัน[n. exp.] (rākhā khaengkhan) EN: competitive price   
ศักยภาพในการแข่งขัน[n. exp.] (sakkayaphāp nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   
สนามแข่งขัน[n. exp.] (sanām khaengkhan) EN: playing court ; field of play   FR: terrain de jeu [m]
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน[n. exp.] (saphāpwaētløm thāng kān khaengkhan) EN: competitive environment   FR: environnement compétitif [m]
ซึ่งมีการแข่งขันสูง[adj.] (seung mī kān khaengkhan sūng) EN: competitive   FR: compétitif
ส่งเสริมการแข่งขัน[v.] (songsoēm kān khaengkhan) EN: promote competition   
เวลาแข่งขันจริง[n. exp.] (wēlā khaengkhan jing) EN: actual playing time   FR: temps de jeu effectif [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actively[ADV] อย่างกระฉับกระเฉง, See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น
forceful[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, Syn. assertive, Ant. submissive
forcefully[ADV] อย่างหนักแน่น, See also: อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน
with a vengence[IDM] อย่างแข็งขัน, See also: อย่างมีกำลังมาก, อย่างเต็มแรง
strenuous[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous
vim[N] ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความร่าเริง, ความแข็งขัน, Syn. exuberance, energy, vigor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
machismo(มาชิช'โม) n. ความมีลักษณะเป็นชาย,ความแข็งขัน
macho(มา'โช) n.,adj. (ซึ่งเป็น) คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย,ผู้ชายที่แข็งขัน.
staunch(สทอนชฺ) adj. แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง,=stanch (ด) ู, See also: staunchness n., Syn. firm,resolute
strongly(สทรอง'ลี) adv. อย่างแข็งแรง,อย่างแข็งขัน,อย่างรุนแรง, Syn. powerfully
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
hard(adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in full swing (adj ) ดำเนินไปอย่างแข็งขันเต็มที่ที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top