ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แกะรอย*

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกะรอย, -แกะรอย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะรอย[V] trail, See also: trace, detect, Syn. ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ, Example: นายพรานแกะรอยลูกกวาง, Thai definition: ติดตามหาร่องรอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกะรอยก. ติดตามหาร่องรอย.
รอย ๑เค้า, เค้าเงื่อน, เช่น แกะรอย ตามรอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ Ghost in the Shell (1995)
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้ Ghost in the Shell (1995)
It's hard to trace.และมันยากที่จะแกะรอยถึง Ghost in the Shell (1995)
All points correspond to those locations where we traced back the calls.ทุกๆจุดมีลักษณะแบบเดียวกับที่ๆเราแกะรอยกลับไป Ghost in the Shell (1995)
They probably traced me when I accessed the Sanitation Department network.บางทีพวกเขาอาจจะตามแกะรอยฉัน ได้ระหว่างที่กำลังเข้าระบบของกรมอนามัยอยู่ Ghost in the Shell (1995)
Section 6 has been following the trail of the Puppet Master for some time now.แผนก 6 ได้แกะรอยเจ้านักเชิดหุ่นมาระยะนึงแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I nailed the tracker bullet right in the plate.ผมยิงกระสุนแกะรอยไว้กับรถนั่นแล้ว. Ghost in the Shell (1995)
You don't know much about tracking, do you?นายไม่รู้วิธีแกะรอยใช่ไม๊? Ice Age (2002)
That's my tracking.นั่นแหละวิธีแกะรอยของฉัน. Ice Age (2002)
Unless you know howto track, you'll never reach them before snow closes the pass.นายไม่รู้วิธีแกะรอย, นายไม่มีทางตามพวกนั้นทันก่อนหิมะจะปิดทางผ่าน. Ice Age (2002)
Über-tracker.นักแกะรอยIce Age (2002)
Yeah, Mr Great Tracker.เย้! , คุณนักแกะรอยIce Age (2002)
We can't trace the virus or pin it down.เราแกะรอยไวรัสก็ได้ หาต้นตอก็ไม่พบ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I can use an untraceable account in the Cayman islands.ฉันซ่อนในบัญชีที่แกะรอยไม่ได้ที่เกาะนึง Bringing Down the House (2003)
I've deployed a tracker team.รวมทีมแกะรอยอยู่ครับ ต้องใช้มือหนึ่ง The Chronicles of Riddick (2004)
It could have easily been traced.มันจะทำให้ตามแกะรอยฆาตกรอย่างง่ายดาย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
That wasn't an easy trace. I hope you're not too bummed.แกะรอยไม่ใช่ง่ายๆเลย หวังว่าคุณคงไม่ผิดหวังนะ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Well, it took some doing, but a P.I. friend of mine tracked that phone call back to the police department.มันก็ไม่ง่าย แต่เพื่อนผมที่เป็นนักสืบเอกชน แกะรอยโทรศัพท์ที่โทรไปหาตำรวจ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
The perpetrators are extremely sly,ผู้ก่อกวนฉลาดมาก เรายังแกะรอยไม่ได้เลย Go Go G-Boys (2006)
We track the owners, make contact, ask them to give us their objects, join our cause.เราแกะรอยเจ้าของ ติดต่อ ขอให้เขามอบวัตถุให้เรา The Key and the Clock (2006)
Homeland Security was tracking Magneto.หน่วยความมั่นคงแห่งชาติตามแกะรอยแมกนิโต X-Men: The Last Stand (2006)
Enough mutant blood has been spilled already.เรากำลังพยายามตามแกะรอยพวกเค้าอยู่ครับท่าน X-Men: The Last Stand (2006)
The guerrillas are sticking to the woods because it's hard to track them up there.พวกกองโจร อยู่ในป่าลึก เพราะว่าบนนั้น แกะรอยไปหาได้ยาก. Pan's Labyrinth (2006)
I know you're tracking her, tell me where she is.ผมรู้ว่าคุณแกะรอยเธออยู่ บอกผมมาว่าเธออยู่ไหน Hollow Man II (2006)
I'm tracking, dear boy.ชั้นอ่ะ กำลังแกะรอยอยู่ Night at the Museum (2006)
Man's got to track. Welcome to the family, Lawrence.คนเราต้องแกะรอย ขอต้อนรับสู่ครอบครับ ลอร์เรน Night at the Museum (2006)
Hey can you trace up those kids' ladder?เราแกะรอยตามเด็กพวกนั้นได้ไหม The City of Violence (2006)
- No, but I ran a trace on the number, and I got an address.- ไม่มี แต่ฉันลองแกะรอยจากเบอร์ แล้วก็ได้ที่อยู่มาแล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
Great trackers, good in a tight spot.แกะรอยเก่ง เอาตัวรอดได้ดี Bloodlust (2006)
Try to track the signals from their handphones.พยายามแกะรอยจากมือถือนะ Princess Hours (2006)
Your task force doesn't need my help railroading a good cop.ทีมคุณไม่ต้องให้ฉันช่วยแกะรอยตำรวจดีหรอก There's Something About Harry (2007)
Are you tracking him?คุณแกะรอยตามหาเขาหรอ Dr. Feelgood (2007)
Megatron followed it to Earth, where Captain Witwicky found him.เมกะทรอนแกะรอยมันจนมาถึงโลก จนกัปตันวิทวิคกี้พบเข้า Transformers (2007)
The body trying to follow us to Johnson.คนนั้นพยายามตามพวกเรา เพื่อจะแกะรอย จอห์นสัน Next (2007)
Track the phone?แกะรอยโทรศัพท์ The Bourne Ultimatum (2007)
Well, maybe they traced the call.เค้าอาจจะแกะรอยจากเบอร์ที่โทรไปก็ได้ Vacancy (2007)
They'll follow the tracks.พวกเขาจะตามแกะรอย Prey (2007)
They're not gonna eat us. Your dad is gonna find us. They're gonna follow the tracks.พวกมันจะไม่กินเรา พ่อขอเธอ จะหาเราพบ พวกเขาจะตามแกะรอยเราได้ Prey (2007)
If you can track a leopard...ถ้าคุณสามารถตามแกะรอยเสือดาวได้ล่ะก็... Prey (2007)
Can you run a trace on a call? And I don't have a subpoena.แกะรอยการใช้โทรศัพท์มือถือได้มั้ย และฉันไม่มีหมายศาล The Brave One (2007)
There's someone following your tracks!มีคนกำลังแกะรอยเจ้าอยู่ Stardust (2007)
Just detection, using trace paper technology.มีเกี่ยวกับการตรวจจับ_BAR_ แล้วก็เทคโนโลยีแกะรอยเท่านั้น Rendition (2007)
They give away their cell phones.พยายามให้แกะรอยยากที่สุด Rendition (2007)
No one can track you through the water except a fish.ไปทางนั้นแกะรอยยาก เว้นแต่จะเป็นปลาหนะ Shooter (2007)
Start a trace.เริ่มแกะรอย Shooter (2007)
Did we get that?- แกะรอยได้ไหม? Shooter (2007)
Did you get it?แกะรอยได้มั้ย Transporter 3 (2008)
Except the tattoo peeled off her shoulder.จนกระทั่งแกะรอยสักที่บ่าของเธอออก Finding Freebo (2008)
I need this phone traced. This is our guy.ฉันต้องการแกะรอยโทรสายนี้ The Dreamscape (2008)
No prints,there's no visible trace.ไม่มีลายนิ้วมือ แกะรอยอะไรไม่ได้ Bombshell (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the track of[IDM] ตามรอย, See also: ตามแกะรอย, ตามหา
on the trail of[IDM] ตามรอย, See also: ตามแกะรอย, ตามหา
lose trace of[IDM] ตามรอยไม่พบ, See also: แกะรอยไม่เจอ, Syn. keep of, keep on
sleuth[VI] ตามแกะรอย, See also: สืบสวน, สะกดรอย, Syn. track, trail
sleuth[VT] ตามแกะรอย, See also: สืบสวน, สะกดรอย, Syn. track, trail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
excuss[Ex`cuss´] (vt ) 1)ทิ้ง, สลัดทิ้ง, สะบัด; 2) พินิจ, ตรวจสอบอย่างละเอียด, สืบสวน, แกะรอย, ถอดรหัส; 3) ยึดจับ, บังคับคดี (กฎหมาย)
See also: S. 1)To shake off, to discard,2)To inspect; to investigate, to decipher,3)To seize a

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top