ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสียขวัญ*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสียขวัญ, -เสียขวัญ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียขวัญ[V] sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียขวัญก. หมดกำลังใจเพราะสิ้นหวังและหวาดกลัว เช่น ทหารตกอยู่ในที่ล้อม ขาดเสบียง ทำให้เสียขวัญ.
ข่มขู่ก. ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ.
ขวัญสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน , และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่า ยอดกำลังใจของเมือง
ขวัญกำลังใจเสีย เรียกว่า เสียขวัญ .
ขู่ขวัญก. ทำให้หวาดกลัว, ทำให้เสียขวัญ.
เขียนเสือให้วัวกลัวก. ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม.
ทำลายขวัญก. ทำให้เสียขวัญ.
ฝ่อ ๑ก. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, เช่น หัวหอมฝ่อ หัวกระเทียมฝ่อ ไข่เหาฝ่อ, โดยปริยายหมายความว่า ตกใจ, ใจหาย, เสียขวัญ, เช่น ใจฝ่อ ดีฝ่อ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miguel is seriously disturbed. He's close to the breaking point, and that's dangerous for all of us.มิเกลเสียขวัญอย่างหนัก เขาใกล้สติแตกแล้ว Day of the Dead (1985)
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน The Butterfly Effect (2004)
We need a king at a time like this.ทำให้ผู้คนเสียขวัญ Shadowless Sword (2005)
Now, in that narrow corridor, their numbers will count for nothing.ความปราชัยของเซอร์สิสเป็นเรื่องประเสริฐ ไพร่พลจะเสียขวัญ 300 (2006)
Let me set the baby down. I don't wanna get him upset.ให้ฉันวางเด็กลงก่อน ไม่อยากให้เด็กเสียขวัญ Big Momma's House 2 (2006)
She panics.เธอกำลังเสียขวัญ A Change Is Gonna Come (2007)
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
But, you know if you said you were rattled, we could take the rest of the day off.แต่ คุณรู้ไหม ถ้าคุณบอกว่าคุณเสียขวัญ เราก็โดดงานได้ทั้งวันเลย The Dark Knight (2008)
But when I say that one little old mayor will die well, then, everyone loses their minds.แต่เมื่อฉันบอกว่า นายกเทศมนตรีแก่ๆจะตาย หลังจากนั้นผู้คนจะเสียขวัญ The Dark Knight (2008)
We will cut down the enemy's general flag and sap their fighting spiritเราจะตัดธงแม่ทัพของศัตรู จะทำให้พวกมันเสียขวัญ Three Kingdoms (2008)
But our troops would also be demoralizedจะทำให้ทหารเสียขวัญด้วย Three Kingdoms (2008)
And they'll be unsettledจะทำให้ทหารเสียขวัญ Three Kingdoms (2008)
- please!- พอเลย อย่าทำให้เสียขวัญน่า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm dead, and I was frightened.พี่ตายแล้ว แล้วก็กำลังรู้สึกเสียขวัญ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Deirdre's completely freaked out and overreacting, as per usual.แม่ของอเล็กซ่าเสียขวัญ เพื่อให้เป็นอย่างที่เป็น Dare (2009)
And we get jumped by 10 more.แล้วก็ต้องเสียขวัญ Free to Be You and Me (2009)
It takes its toll, his condition.ใครก็เสียขวัญทั้งนั้นแหละ ชั่วโมงนี้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
That is exactly what they want. Publicity and panic. No.นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเผงต้องการ ประกาศและความเสียขวัญAngels & Demons (2009)
Commander Richter was extending the search.นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเผงต้องการ ประกาศและความเสียขวัญAngels & Demons (2009)
You never panic. Should I be panicking?คุณไม่เคยเสียขวัญ แล้วฉันควรจะเป็นด้วยไหม Everything Is Broken (2010)
Look at mine. We're all terrified.มองฉันนี่ ทุกคนกำลังเสียขวัญ Wildfire (2010)
It's for shock.สำหรับคนเสียขวัญ Unaired Pilot (2010)
I'm not in shock.ฉันไม่ได้เสียขวัญ Unaired Pilot (2010)
Our lieutenants were losing their moraleขุนพลของเราต่างเสียขวัญ The Lost Bladesman (2011)
But I cannot lose the heart of my menแต่ข้าจะไม่ยอมให้ลูกน้องเสียขวัญ The Lost Bladesman (2011)
She got pretty riled up after I was taken.เธอเสียขวัญมากตอนฉันถูกจับไป On the Fence (2011)
I cracked up after that.หลังจากนั้นฉันก็เสียขวัญ I've Got You Under Your Skin (2012)
I had a panic attack.ฉันโดนเล่นงานให้เสียขวัญ It Happened 'That Night' (2012)
It's... it's like it's a panic attack.มัน... เหมือนการโจมตีให้เสียขวัญ Battlefield (2012)
So now I am in a panic, and I race home, I run inside the house, and I'm stripping off my clothes as fast as I can.ดังนั้นตอนนี้ผมก็เลยอยู่ในอาการเสียขวัญ และผมกลับมาที่บ้าน ผมวิ่งเข้าไปในบ้าน และถอดเสื้อผ้าออกเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ Rabid Dog (2013)
I was bullied. I did have a mental breakdown.ฉันถูกข่มขู่ ฉันเสียขวัญมากๆ Turn of the Shoe (2013)
You lost your nerve.หนูเสียขวัญไป Infected (2013)
Madam President, we're losing ground, because the people are losing heart.ท่านประธานาธิบดี พวกเรากำลังเจอปัญหา เพราะว่าคนของพวกเรา กำลังเสียขวัญ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I think my family is afraid that they died in the accident and now we enter heaven.ลูกหลานฉันเสียขวัญนึกว่าตกเขาตาย... แล้วก็ได้มาขึ้นสวรรค์ The Hundred-Foot Journey (2014)
It says the Republic has lost its morale.มันระบุว่าสาธารณรัฐ ได้สูญเสียขวัญกำลังใจไปแล้ว Guernica (2016)
People with guns really scare me. And if I'm scared, I can't do my job.ชวนเสียขวัญ ฉันขวัญเสีย ก็ทำงานไม่ได้ xXx: Return of Xander Cage (2017)
Exactly. You can imagine their morale right now.พวกเขาเสียขวัญอยู่ เพิ่งสิ้นหัวหน้าไป The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียขวัญ[v.] (sīakhwan) EN: lose morale ; lose heart ; lose one's courage   FR: perdre courage
เสียขวัญ[adj.] (sīakhwan) FR: démoralisé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quail[VI] เสียขวัญ, See also: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก, Syn. tremble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unnerve(อันเนิร์ฟว') vt. ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ย่อท้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
panic(n) ความหวาดกลัว,ความตื่นตกใจ,ความเสียขวัญ
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
unnerve(vt) ทำให้ประสาทเสีย,ทำให้ตกใจ,ทำให้เสียขวัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top