Search result for

*เลื้อย*

(260 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เลื้อย, -เลื้อย-
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หล่วยหล่าย (adv ) อาการ กิริยาการเลื้อยของงู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื้อย[V] crawl, See also: creep, advance slowly, slither, snake, Example: งูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนต้นมังคุดกลืนเอาผลดิบๆ ของมังคุดลงท้อง, Thai definition: คลานไปด้วยอก (ใช้กับสัตว์ไม่มีเท้า ตัวยาว เช่นงู)
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน
เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. เสือกคลาน, Example: ในสวนสัตว์แห่งใหม่มีสัตว์เลื้อยคลานแสดงไว้หลายชนิด, Thai definition: เรียกสัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอด
สัตว์เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. สัตว์เสือกคลาน, Count unit: ตัว, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สัตว์จำพวกหนึ่งที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมทั่วไป หายใจด้วยปอด ออกไข่บนบก ลูกอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีรูปร่างเหมือนพ่อแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้เลื่อยน. เศษไม้ที่ออกมาจากการเลื่อยไม้.
คลองเลื่อยน. ร่องไม้ที่เลื่อยเลื่อยเข้าไป, แนวฟันของเลื่อย.
คัดคลองเลื่อยก. ดัดฟันเลื่อยให้เบนออกจากแนว โดยดัดฟันหนึ่งเว้นฟันหนึ่งจนตลอดทั้งตัวเลื่อยแล้วจึงดัดฟันที่เว้นไว้ให้เบนออกทางด้านตรงข้ามกับฟันที่ได้ดัดไว้แล้ว.
เตยเลื้อยน. ต้นเปียะ. (ดู เปียะ ๑).
ฟันเลื่อยน. ลายคดกริชอย่างลายฟันปลา.
มะลิเลื้อยน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.
โรงเลื่อยน. สถานที่เลื่อยซุงแปรรูปให้เป็นแผ่นกระดานเป็นต้น, ถ้าใช้เลื่อยด้วยเลื่อยจักรวงเดือน เรียกว่า โรงเลื่อยจักร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า โรงเลื่อย.
เลื่อยน. เครื่องมือสำหรับตัด มีหลายชนิด ใบเลื่อยทำด้วยเหล็กกล้า ด้านที่ใช้เลื่อยมีคมเป็นฟันจัก ๆ.
เลื่อยก. ตัดด้วยเลื่อย.
เลื่อยฉลุน. เครื่องมือสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นรูปยาวรี ด้ามเป็นไม้สำหรับจับ อีกชนิดหนึ่งมีคันทำด้วยเหล็กเป็นรูปอย่างนี้ ด้ามเป็นไม้ติดอยู่ที่ปลายตอนล่าง ระหว่างปลายคันทั้งคู่ติดใบเลื่อยลักษณะเป็นเส้นแบนขนาดเล็ก.
เลื่อยชักไม้น. เครื่องมือสำหรับตัดไม้ มีขนาดใหญ่ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแถบยาวติดกับปลายขาคันเลื่อยทั้งคู่ มีไม้ยาวที่เรียกว่า อกเลื่อย ยันอยู่ตรงกลาง ปลายขาคันเลื่อยด้านตรงข้ามมีเชือกคล้องรั้งและบิดเพื่อขึงใบเลื่อยให้ตึง ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน ๒ คน.
เลื่อยโซ่น. เครื่องมือสำหรับตัด ซอยไม้ หรือโค่นต้นไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกันคล้ายสายโซ่เคลื่อนที่หมุนเวียนบนคานแบน ๆ ด้วยกำลังมอเตอร์.
เลื่อยตะขาบน. เครื่องมือสำหรับตัดหรือซอยไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว ท้องเลื่อยหย่อนโค้ง ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างทำเป็นบ้อง สำหรับสอดไม้ท่อนกลม ๆ เพื่อใช้จับชักใบเลื่อย ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน ๒ คน, เลื่อยยมบาล ก็เรียก.
เลื่อยทำทองน. เครื่องมือช่างทอง ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นเส้นลวดแบน ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างติดกับปลายคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็กเป็นรูปอย่างนี้ คล้ายคันเลื่อยฉลุ แต่สั้นกว่าและทำด้วยเหล็กแข็งกว่า.
เลื่อยธนูน. เครื่องมือสำหรับตัดหรือซอยไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างติดกับปลายคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็กดัดโค้งคล้ายคันธนู.
เลื่อยยมบาลน. เลื่อยตะขาบ.
เลื่อยโยงน. เครื่องมือสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายข้างบนผูกโยงกับคันคานดีด ปลายข้างล่างผูกโยงกับไม้รองกระเดื่อง ใช้กำลังคนเหยียบกระเดื่องชักใบเลื่อยให้ทำงาน.
เลื่อยลอน. เครื่องมือสำหรับตัดไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายข้างหนึ่งมีด้ามสำหรับจับ.
เลื่อยลันดา, เลื่อยวิลันดาน. เครื่องมือสำหรับตัดไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้น โคนใหญ่ ปลายรี ที่โคนมีด้ามทำด้วยไม้เป็นคันสำหรับจับ.
เลื่อยวงเดือนน. ชื่อเลื่อยชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นแผ่นกลม มีฟันอยู่โดยรอบ.
เลื่อยหางหนูน. เครื่องมือสำหรับฉลุหรือโกรกไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาวปลายเรียวแหลม ที่โคนมีด้ามทำด้วยไม้เป็นรูปขอสำหรับจับ.
เลื่อยเหล็กน. เครื่องมือสำหรับตัดเหล็ก ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างติดกับปลายและโคนคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็ก ที่โคนคันมีด้ามสำหรับจับ.
เลื่อยอกน. เครื่องมือสำหรับตัดหรือโกรกไม้ ลักษณะคล้ายเลื่อยชัก แต่ขนาดย่อมและสั้นกว่า.
เลื้อยก. ทอดวกเวียนไป (ใช้แก่ไม้เถา), เสือกไปด้วยอก (ใช้แก่สัตว์ไม่มีตีน ตัวยาว) เช่น งูเลื้อย ไส้เดือนเลื้อย.
เลื้อยคลานน. สัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอดอย่างจิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้ เต่า งู ส่วนมากวางไข่ หลายชนิดออกลูกเป็นตัว ลูกอ่อนมีลักษณะอย่างพ่อแม่ เรียกว่า สัตว์เลื้อยคลาน, เดิมเรียกว่า สัตว์เสือกคลาน.
เลื้อยเจื้อยว. อาการที่พูดยืดยาวแต่มีสาระน้อย, เรื่อยเจื้อย ก็ว่า.
เลื่อยล้าว. เมื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน, บอบชํ้า, ในบทกลอนใช้ว่า เมลื่อยมล้า ก็มี.
สมองขี้เลื้อยน. ปัญญาทึบ, หัวขี้เลื่อย ก็ว่า.
หัวขี้เลื่อยน. ปัญญาทึบ, สมองขี้เลื่อย ก็ว่า.
กบ ๔น. เครื่องมือช่างไม้สำหรับไสไม้ ขูดปอกหน้าไม้เพื่อลบคลองเลื่อยให้เรียบ ให้เป็นราง หรือลอกบัว มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบังใบ กบบัว
กระชอมดอกน. ดอกเพศผู้ของพรรณไม้เลื้อย เช่น ฟักทอง บวบ ซึ่งเรียกกันว่า ดอกถวายพระ.
กระซิก ๒น. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Dalbergia parviflora Roxb. ในวงศ์ Leguminosae มีทางปักษ์ใต้ เนื้อไม้สีแดงคลํ้าคล้ายไม้ชิงชัน, ครี้ หรือ สรี้ ก็เรียก.
กระดาน ๑น. ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่น ๆ
กระดูกกบน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Hymenopyramis brachiata Wall. ex Schauer ในวงศ์ Labiatae กิ่งอ่อนสี่เหลี่ยม ใบออกตรงข้ามกัน ดอกเล็กสีขาวออกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง ผลกลมมีกระเปาะหุ้ม, กระพัดแม่ม่าย ก็เรียก.
กระสอบทรายน. ถุงผ้าใบหรือหนัง ลักษณะคล้ายหมอนข้างขนาดใหญ่ เดิมบรรจุทราย ปัจจุบันบรรจุขี้เลื่อย เศษผ้า หรือฟองน้ำ อัดแน่น เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการฝึกซ้อมของนักมวยเพื่อฝึกการชก เตะ ขึ้นเข่า เป็นต้น, โดยปริยายเรียกผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายอย่างบอบช้ำ เนื่องจากถูกชก เตะ ต่อย โดยไม่มีทางสู้หรือไม่กล้าต่อสู้.
กระหนกนารีน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cercestis mirabilis (N. E. Br.) Bogner ในวงศ์ Araceae ต้นมีไหลเลื้อยเหนือพื้นดินแยกออกไปเป็นต้นใหม่ได้ ใบคล้ายใบบอนสี มีลายขาวตามเส้นใบ, กระหนกกินรี กระหนกนฤมิต บอนลายกระหนก หรือ แม้นเขียน ก็เรียก.
กวาวเครือ(กฺวาว-) น. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Pueraria candollei Wall. ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw et Suvat) Niyomdham ในวงศ์ Leguminosae ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน มีหัวกลม ๆ ออกที่โคนต้นและตามราก ใช้ทำยาได้.
กะทกรกน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax psittacorum (Willd.) Vahl ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่าง ๆ ใบรูปไข่หรือรี ๆ ดอกเล็ก สีขาว อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่อง ๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป, นํ้าใจใคร่ นางจุม หรือ นางชม ก็เรียก, อุดรเรียก เยี่ยวงัว.
ก้ามปูหลุดน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tradescantia zebrina Hort ex Bosse ในวงศ์ Commelinaceae ลำต้นเรียว และเป็นปล้อง ๆ เลื้อยไปตามดิน ใบสีเขียวหม่น ใบด้านบนมีแถบสีเทาคาดตามยาว ด้านล่างสีม่วงแดง ดอกสีชมพู.
การกลั่นทำลายน. กรรมวิธีที่ให้ความร้อนสูงแก่สารอินทรีย์โดยไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแก่สารนั้น ให้ผลเป็นสารที่ระเหยได้และแยกตัวออกมา เช่น การกลั่นทำลายขี้เลื่อย ให้ผลเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ กรดนํ้าส้ม และสารอื่นอีก, การกลั่นทำลายถ่านหิน ให้ผลเป็นแก๊สถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นํ้ามันเบนซิน ลูกเหม็นกันแมลงสาบ และสารอื่นที่มีประโยชน์อีกมาก กากที่เหลือเรียกว่า ถ่านโค้ก.
กาสามปีกชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Pueraria stricta Kurz ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ ดอกเล็กมาก สีม่วง รูปดอกถั่ว ฝักมี ๘-๑๐ เมล็ด.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Salacia chinensis L. ในวงศ์ Celastraceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ขอบใบจัก ดอกสีเขียวอมเหลือง ใช้ทำยาได้, ตะลุ่มนก หรือ นํ้านอง ก็เรียก.
กิ้งก่าน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Agamidae มีขนาดลำตัวต่าง ๆ กัน สันกลางของคอถึงลำตัวมีหนามแหลมจำนวนและขนาดต่างกัน เพศผู้มีสีเข้มและปรับสีได้ดีแตกต่างจากเพศเมีย ตัวและขามีเกล็ด ขาและนิ้วเล็กเรียว เล็บแหลมคม หางยาว ส่วนใหญ่อาศัยบนต้นไม้ เช่น กิ้งก่าบ้านหัวนํ้าเงิน ( Calotes mystaceus Dumeril & Bibron) กิ้งก่าเขา [ Acanthosaura armata (Hardwicke & Gray)], อีสานเรียก ปอม กะปอม กะทั่ง หรือ กะท้าง.
กินเปี้ยวน. ชื่อนกกระเต็นชนิด Halcyon chloris (Boddaert) ในวงศ์ Alcedinidae ปากแบนข้างสีดำปลายแหลม ขากรรไกรบนสีดำ ขากรรไกรล่างสีเทาอมชมพู ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว คอและท้องสีขาว หากินตามป่าชายเลน แต่อาจพบได้ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป กินปูเปี้ยว ปลา และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด.
กุดจี่น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scarabaeidae หัวแบน ขาแบน ด้านข้างขามีลักษณะเป็นหนามคล้ายฟันเลื่อย ลำตัวยาว ๐.๕-๖.๐ เซนติเมตร ส่วนใหญ่สีน้ำตาลเข้มหรือดำ อาศัยอยู่ตามมูลสัตว์ ปั้นมูลสัตว์เป็นก้อนเพื่อวางไข่ ตัวเต็มวัยเมื่อถูกตัวมักทำเสียงดังฉู่ฉี่ บางครั้งจึงเรียก ตัวฉู่ฉี่หรือด้วงจู้จี้ ชนิดที่พบบ่อย เช่น Onitis subopacusArrow, Onthophagus seniculus Fabricius พบทุกภาค, กุดจี่ที่มีขนาดใหญ่ เช่น กุดจี่ขี้ช้างหรือด้วงขี้ช้าง ( Heliocopris dominus Bates) พบมากในภาคเหนือและภาคอีสาน, จี่ ก็เรียก.
กุแลน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Sardinella และ Herklotsichthys วงศ์ Clupeidae ลำตัวยาว แบนข้างมาก สันท้องบางคล้ายคมมีด เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กมาก ซี่เหงือกมีจำนวนมาก ไม่มีก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีนํ้าเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคลํ้า ๑ จุด ครีบหลังและครีบหางสีดำคลํ้าอมเหลือง ขนาดยาวได้ถึง ๑๘ เซนติเมตร, อกรา หรือ อกแล ก็เรียก, ส่วน กุแลกลม หรือ กุแลกล้วย หมายถึงชนิดในสกุล Dussumieria ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกัน เว้นแต่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวแหลม ท้องกลม ไม่มีเกล็ดที่เรียงกันเป็นฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนน้อยและสั้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๒ เซนติเมตร, อกรากล้วย หรือ อกแลกล้วย ก็เรียก
กุหลาบ(-หฺลาบ) น. ชื่อไม้พุ่มในสกุล Rosa วงศ์ Rosaceae ต้นตรงหรือทอดเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนาม ขอบใบจัก ดอกสีต่าง ๆ กลิ่นหอม มีมากชนิดและมากพันธุ์ เรียกชื่อต่าง ๆ กัน ดอกของกุหลาบบางชนิด เช่น กุหลาบมอญหรือยี่สุ่น ( R. damascena Mill.) ใช้กลั่นนํ้าหอม.
เกล็ดน. ส่วนที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด, สิ่งที่แข็งตัวเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลา เช่น เกล็ดพิมเสน นํ้าตาลขึ้นเกล็ด, โดยปริยายหมายความถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บานเกล็ด ฝาเกล็ด เกล็ดเสื้อ.
แกลบ ๒(แกฺลบ) น. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ อันดับ Blattodea ลักษณะคล้ายแมลงสาบ แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาว ๑.๐-๒.๕ เซนติเมตร ลำตัวแบน รูปไข่ ขอบหน้าด้านหลังของปล้องอกยื่นออกไปคลุมหัว หนวดยาว ขายาวปกคลุมด้วยหนาม บางชนิดอาศัยอยู่ตามขี้เลื่อย หรือกองแกลบที่ผุพัง เช่น ชนิด Pycnoscelus surinamensis (Linn.) ในวงศ์ Blaberidae บางชนิดอาศัยอยู่ในบ้านเรือน ตามกองกระดาษหรือเศษขยะมูลฝอย เช่น ชนิด Blattella germanica (Linn.), Supella supellectilium (Serville) ในวงศ์ Blattellidae.
แกแล ๒น. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา, กะแล หรือ เข ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repentเกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ creeping ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scandentรอเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scandent shrubไม้พุ่มรอเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serpiginous-คืบเลื้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serpiginous ulcerแผลเปื่อยคืบเลื้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sauroidคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scramblerไม้พาดเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
age of reptilesยุคสัตว์เลื้อยคลาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping๑. เกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ repent]๒. การเกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
climber; vineไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clamberingการเลื้อยคลุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vine; climberไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
twinerไม้พันเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ulcer, serpiginousแผลเปื่อยคืบเลื้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climbing plantsไม้เลื้อย [TU Subject Heading]
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Reptile cultureการเพาะเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน [TU Subject Heading]
Reptilesสัตว์เลื้อยคลาน [TU Subject Heading]
nutation movementนิวเทชันมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโต โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพืช  เช่น การแตกยอดของพืช การเลื้อยพันหลักของไม้เลื้อย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
egg cellเซลล์ไข่, เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของสิ่งมีชีวิต มีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น เซลล์ไข่ของนกและสัตว์เลื้อยคลานมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีไข่แดง ส่วนเซลล์ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและพืชมีขนาดเล็กมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reptileสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ผิวหนังมีลักษณะแข็งหรือเป็นเกล็ด  เช่น งู  จระเข้ เต่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
poikilothermic animalสัตว์เลือดเย็น, สัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม  ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
growth movementการเคลื่อนไหวเนื่องจากการเติบโต, การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโต โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพืช เช่น การแตกยอดของพืช การเลื้อยพันหลักของไม้เลี้อย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lesions, Superficial Migratory Serpentineลักษณะเป็นทางยาวนูนแดงคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Serpentine, serpentine!-เลื้อยเข้า เลื้อยMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
Jack get tired of that Miss Flip-Curl he was reptiling around with?หรือแจ็คเบื่อขอนไม้เก่าๆ เลื้อยไปหาที่อยู่ใหม่? Nights in Rodanthe (2008)
It's the plant.มีแต่พวกไม้เลื้อย The Ruins (2008)
The vine, it was inside her.ไม้เลื้อยพวกนี้ มันไชเข้าไปในแผลเธอ The Ruins (2008)
"l poked into the place a ways, encountered a little open patch as big as a bedroom, all hung around with vines, and found a man lying there asleep."ฉันเดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่ง มีประตูเปิดแย้มไว้เล็กน้อย ขนาดใหญ่เท่ากับห้องนอน มีเถาวัลย์เลื้อยเต็มรอบด้าน และพบชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ The Reader (2008)
Whom he has just called the Beast of Burden.ผู้ชาย ผู้หญิง นก สัตว์เลื้อยคลาน Agora (2009)
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม Princess Protection Program (2009)
Whatever it was, it ripped through his oesophagus on the way out.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร มันเลื้อยผ่านทางเดินอาหารออกมา Bound (2009)
Lumberjack?ช่างเลื้อยไม้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Please tell me you got that bad-tempered reptile back in his box.ได้โปรด บอกฉันว่าสัตว์เลื้อยคลานนั้นกลับไปแล้ว กลับไปที่กล่อง Episode #3.1 (2009)
And the spider crawled inside his shirt. Yeah, the old-- The old spider excuse.แล้วแมงมุมเลื้อยเข้าไปอยู่ในเสื้อของเขา นั่นแหล,มันเป็นข้ออ้างเก่าๆขงมุขแมงมุม The Grandfather: Part II (2009)
Yeah, the old "oh, a spider came down on my shirt,นั่นสิ,มุขเก่า โอ้,แมงมุมเลื้อยลงมาในเสื้อผมแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
Just on your right is a rare, but simply gorgeous little reptilian friend.ทางด้านขวาของคุณ เป็นสัตว์หายาก แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่วิเศษ และเป็นมิตรด้วย Logorama (2009)
Out there, beyond that fence, every living thing that crawls, flies or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for Jujubes.นั่น, หลังกำแพงนั้น มีทั้งพวกสัตว์เลื้อยคลาน พวกที่บินหรือเดินบนพื้น คอยจ้องจะฆ่าและควักตาพวกนายมากิน Avatar (2009)
I'll crawl in the car, drive up here to Oxford and cut off your penis.ฉันจะเลื้อยเขาไปในรถ ขับไปที่\ Oxfordและตัดน้องหนูของเธอ The Blind Side (2009)
He wiggles them and everyone shits gold.เขาคอยเลื้อยตามมันแล้วทุกคนก็ได้เศษเงินขี้ๆนั้น The Red Serpent (2010)
You're the blood-Sucking reptile behind this lawsuit.คุณมันเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบดูดเลือดอยู่เบื้องหลังการคดีความ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Damn right, give me some fivesies. Heh. Whoo.แม่นแล้วจ้า ตบมือกันหน่อย แล้วเต้นเลื้อยเป็นงู Romantic Expressionism (2010)
Whoever did it was thinking not many geeks would get through.ใครก็ตามที่ทำมันคงคิดว่าเกรียนไม่กี่ตัวจะเลื้อยเข้ามา Guts (2010)
I'm back. Got a guest plus four geeks in the alley.ฉันอยู่ข้างหลัง มีแขกหนึ่งคน เกรียนเลื้อยอยู่ในตรอกสี่ตัว Guts (2010)
No, must be all out on the street where the geeks are.ไม่มี คงอยู่ตรงกลางถนนที่มีเกรียนเลื้อยเต็มไปหมดแน่ Guts (2010)
Yeah, a big wiggly Snake.เขามีรอยสักมั้ย? ใช่ ลายงูเลื้อยตัวใหญ่ Mercury Retrograde (2010)
She worms herself out of everything, and I needed to make sure that there was one more nail in her coffin...เพราะนั่นเซรีน่า เธอเลื้อยออกจากทุกอย่าง ฉันต้องให้แนใจว่า มีตะปูอีกตัว ในโรงศพมัน บางอย่างที่จะบังคับ Gaslit (2010)
I may be a wimp, but at least I'm not a dollop-head.ข้าอาจเป็นคนอ่อนแอ แต่อย่างน้อยข้า ก็ไม่เป็นคนหัวขี้เลื้อย The Tears of Uther Pendragon (2010)
Describe dollop-head.- อธิบายคำว่าหัวขี้เลื้อยมาสิ The Tears of Uther Pendragon (2010)
Dollop-head. A BIRD'S WINGS FLAP Morgana.ไอ้หัวขี้เลื้อย มอร์ฺกานา The Tears of Uther Pendragon (2010)
Which sack of dung told you that?ไอ้ขี้เลื้อยคนไหนบอกคุณอย่างนั้น? Oh! My Lady (2010)
*Ruffians, thugs, poison Ivy, quicksand.*♪อันธพาล, อันธพาล, ไม้เลื้อยพิษ, ดูด ♪ Tangled (2010)
A reptile has a small brain, but knows when to feel bad for doing something dumb.แม้ว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานจะมีสมองและหัวเล็ก แต่มันก็ยังรู้จักคิด Episode #1.8 (2010)
Reptiles got to stick together, right, my brother?- สัตว์เลื้อยคลาน Rango (2011)
Our own ship turned against us tangling the crew, wrapping around 'em like snakes.เรือของเรากลายเป็นศัตรูของเรา... ...โรมรันพันตูกับลูกเรือ เลื้อยรัดพวกเขาราวกับงู Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
It's circling around us!มันเลื้อยรอบเราเต็มไปหมด Transformers: Dark of the Moon (2011)
You know what? Forget it. Listen, let's just cut to the chase, all right, mister?ช่างเถอะ เลิกเลื้อยไปนอกเรื่อง เอาเป็นว่า Horrible Bosses (2011)
Worm crawls in you, worm crawls out.หนอนเลื้อยเข้าไปในตัวนาย แล้วก็เลื้อยออกมา And Then There Were None (2011)
When the serpent slithers to an opposing player's piece, that piece is considered poisoned and will die after two more moves.เมื่ออสรพิษเลื้อยไปข้างหน้าตัวหมากรุก ตัวนั้นจะถือว่าโดนพิษ The Wildebeest Implementation (2011)
They, they sometimes supplement their diets with smaller reptiles, which is why they have proto-lateral incisors.พวกมัน บางครั้งก็เพิ่มบางอย่าง ในเมนูของมัน แบบว่า สัตวเลื้อยคลานตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันมีฟันหน้าแบบกัดฉีก Genesis: Part 1 (2011)
I mean, what? Did snakes crawl inside of him?คือว่า มันเลื้อยเข้าไปอยู่ในศพได้ยังไง? Those Kinds of Things (2011)
He was scaled like a lizard, blind, with leather wings like the wings of a bat.ผิวหนังเขามีเกล็ด เหมือนสัตว์เลื้อยคลาน ตาบอด มีปีกสองข้าง เหมือนดั่งปีกค้างคาว Fire and Blood (2011)
Oh, I was just clearing the Ivy, and...เอ่อ ผมแค่เคลียร์พวกไม้เลื้อยแถวนี้ แล้วก็... Surface Tension (2011)
Do they look like snakes and crawl inside people's skin? Let's get the hell out of here.มันเหมือนงูที่เลื้อย อยู่ในผิวหนังคนเราไหม Slither (2011)
Mares eat oats, does eat oats, and little lambs eat ivy...ม้าสาวกินหญ้า กินแต่หญ้า แกะน้อยก็กินไม้เลื้อย... Vs. (2011)
Slip! Right!เลื้อยเข้าขวา! Real Steel (2011)
We have an elongate reptile-type creature.เราเจอ สัตว์ตัวยาว ๆ ประเภทเลื้อยคลาน Prometheus (2012)
There are reptiles living in McKinley toilets no more.ขณะนี้ ไม่มีสัตว์เลื้อยคลาน ในห้องน้ำโรงเรียนเราอีกต่อไปแล้ว Prom-asaurus (2012)
Reptilian.สัตย์เลื้อยคลาน Abomination (2012)
5:00 P.M. you know, we're laying down there on the couch, and, you know, I feel this hand kind of go up my back.รู้ใช่ไหม ตอน 5 โมงเย็น เราล้มตัวลงนอนบนโซฟา แล้วก็ ประมาณว่า ฉันรู้สึกว่ามีมือเลื้อยมาที่หลัง Buck the System (2012)
Got us a creeper, Governor.เจอพวกสัตว์เลื้อยคลานว่ะ .. ท่านผู้ว่า Walk with Me (2012)
No, more like a reptile.ไม่,มันเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลาน Frenemy (2012)
It was alive? Was it crawling? Was there a text from "A"?ตัวเป็นๆ เลยเหรอ เลื้อยไหม เอส่งข้อความมาหรือเปล่า Single Fright Female (2012)
And I was delivered on short notice by a herpetologist, who was there to check on the Bengal monitor lizard.และผมลืมตาดูโลกได้โดยนักวิทยาสัตว์เลื้อยคลาน ผู้ซึ่งไปตรวจตะกวดที่นั่นพอดี Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันเลื่อย[n. exp.] (fan leūay) EN: sawtooth   FR: dent de scie [f]
การเลื้อย[n.] (kān leūay) FR: rampement [m] (r.)
ขี้เลื่อย[n.] (khīleūay) EN: sawdust   FR: sciure (de bois) [f]
ขี้เลื่อยอัดเม็ด[n. exp.] (khīleūay at met) EN: wood pellet   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up   FR: grimper
เลื้อย[adj.] (leūay) EN: weeping   FR: rampant
เลื่อย[n.] (leūay) EN: saw   FR: scie [f]
เลื่อย[v.] (leūay) EN: saw ; saw off   FR: scier
เลื้อยคลาน[n.] (leūaykhlān) EN: reptile   FR: reptile [m]
เลื่อยเหล็ก[n.] (leūay lek) EN: hacksaw   FR: scie à métaux [f]
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้รอเลื้อย[n.] (māi rōleūay) EN: scandent ; climbing plant   FR: plante grimpante [f]
ผกากรองเลื้อย [n. exp.] (phakākrøng leūay) EN: Weeping lantana   
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi leūay) EN: climbing plant ; climber   FR: plante grimpante [f]
ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง[n. exp.] (phīseūa khøp pīk leūay jut daēng) EN: Red-spot Sawtooth   
ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยลายจุด[n. exp.] (phīseūa khøp pīk leūay lāi jut) EN: Spotted Sawtooth   
โรงเลื่อย[n.] (rōng leūay) EN: sawmill   FR: scierie [f]
สัตว์เลื้อยคลาน[n.] (sat leūay khlān) EN: reptile ; lizard   FR: reptile [m] ; lézard [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basilisk[N] สัตว์เลื้อยคลาน, Syn. lizard
crawl[N] การคลาน, See also: การเลื้อย
crawl[VI] เลื้อย
crawler[N] สัตว์เลื้อยคลาน
creep[VI] คลาน, See also: เลื้อย, Syn. crawl
creeper[N] ไม้เลื้อย
creeper[N] สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน
entwine about[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine round, entwine with
entwine around[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine round, entwine with
entwine round[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine about, entwine with
entwine with[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine around, entwine with
dinosaur[N] สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มากที่สูญพันธุ์ไปแล้ว, See also: ไดโนเสาร์, Syn. extinet volcano
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow
grow on[PHRV] เลื้อยอยู่ตาม, See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม, Syn. grow upon
grow upon[PHRV] เลื้อยอยู่ตาม, See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม, Syn. grow on
herpetology[N] สัตววิทยาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
iguana[N] อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)
lizard[N] สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก
nightshade[N] ไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง
pergola[N] ซุ้มไม้เลื้อย, Syn. arbor, bower, trellis
pergola[N] ระเบียงหรือทางเดินที่มีซุ้มไม้เลื้อย, See also: เรือนปลูกไม้เลื้อย
Permian[ADJ] เกี่ยวกับยุคเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน Paleozoic เมื่อ 220-270 ล้านปีก่อน
Philodendron[N] ไม้เลื้อยจำพวก Philodendron ในทวีปอเมริกากลาง
ramble[VI] เลื้อยไปทั่ว, See also: ขึ้นเปะปะ
rambler[N] กุหลาบเลื้อย
reptile[N] สัตว์เลื้อยคลาน
reptile[ADJ] ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน
reptilian[ADJ] เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน
reptilian[N] สัตว์เลื้อยคลาน
sarsaparilla[N] รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ, See also: รากของพืชไม้เลื้อย
saurian[N] สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Sauria, Syn. lizard, reptile
serpent[N] สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ), Syn. reptile, viper, snake
serpentine[ADJ] คล้ายงู, See also: เหมือนงูเลื้อย, ลักษณะเหมือนงู เช่น วกวน, คดเคี้ยว, คดโกง, ทรยศ, Syn. snakelike, meandering, sinuous
smilax[N] พืชไม้เลื้อย
tendril[N] ยอดไม้เลื้อย, See also: กิ่งก้านเลื้อย, Syn. fiber, filament
vanilla[N] วนิลา, See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร, Syn. vanilla bean
wistaria[N] ไม้เลื้อยจำพวก Wisteria, See also: เถาวัลย์ที่มีดอกหลายสีมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย
wisteria[N] ไม้เลื้อยจำพวก Wisteria, See also: เถาวัลย์ที่มีดอกหลายสีมีต้นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย, Syn. wistaria
worm[VI] คืบคลาน, See also: เลื้อยเหมือนหนอน, Syn. crawl, creep, slither

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axlotl(แอค'ซะลอทเทิล) n. สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวก Ambystoma อยู่ในทะเลทราย และบึงของอเมริกา (a salamander)
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
claspern. ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่เกี่ยว,สิ่งเลื้อยพัน
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
cretaceous(คริเท'เชิส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายชอล์ก,เกี่ยวกับยุค Mesozoic era (70-135ล้านปี) ก่อนเป็นยุคที่สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เช่นไดโนเสาสูญพันธุ์จากโลก n. ยุคโบราณดังกล่าว
eft(เอฟทฺ) n. สัตว์ เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก,ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย adv. อีก,หลังจากนั้น
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
glide(ไกลดฺ) v.,n. (การ) ลื่นไหล,ร่อน,เลื้อย,เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, See also: glidingly adv., Syn. slither,slip
herpetologyn. วิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก., See also: herpetologic,herpetological adj.
ivy(ไอ'วี) n. ไม้เลื้อยจำพวก Hedera helix -pl. ivies
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
moneywort(มัน'นี่เวิร์ท) n. ชื่อต้นไม้เลื้อย
old man's beardn. ชื่อไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret,lament
reptile(เรพ'ไทล์,-ทิล) n. สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว, See also: reptiloid adj.
rewind(รีไวน์ดฺ') vt. หมุนอีก,ม้วนอีก,เลื้อยอีกไขอีก,กว้านอีก,ชักรอกอีก
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag,winding
slither(สลิธ'เธอะ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ลื่นไหล,เลื่อนไหล,ไถล,เลื้อย, See also: slithery adj., Syn. slink,glide,slide
smilax(สไม'แลคซฺ) n. พืชไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งของ sarsaparilla
sprawl(สพรอล) vi. นอนเหยียด,นั่งเหนียด,เหยียดเท้า,เหยียดแขน,เลื้อยคลาน vt. เหยีดดแขนขา. n. ความพยายาม,การเหยียดแขนขา, Syn. loll,lounge
tendril(เทน'ดริล) n. กิ่งก้านเลื้อยของไม้เลื้อย, See also: tendrilar,tendrilous adj.
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
trellis(เทรล'ลิส) n.,vt. (ทำให้มี) ลายลูกไม้,โครงลูกไม้,โครงสร้างบังตาที่เป็นช่อง,โครงสร้างสำหรับปลูกไม้เลื้อย,ร้าน.
trelliswork(เทรล'ลิสเวิร์ค) n. โครงลูกไม้,ร้าน,โครงสร้างสำหรับปลูกไม้เลื้อย,โครงไม้ระแนงขัดกัน, Syn. latticework
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว
vinery(ไว'เนอรี) n. ไร่ไม้เลื้อย,ไร่องุ่น,ต้นองุ่น
wiggle(วิก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,ขยับ,ปิด,ส่าย,เลื้อย,ไช,ดิน,แกว่ง,เส้นคดเคี้ยว, See also: wiggler wiggly adv., Syn. twist,wriggle,waggle
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.
wriggle(ริก'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) บิดตัว,กระดิก,ดิ้นไปมา,เคลื่อนตัวคล้ายหนอน,เดินคดเคี้ยว,เลื้อย,หลบหลีก,หนีรอด, See also: wrigglingly adv., Syn. twist,wiggle

English-Thai: Nontri Dictionary
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
bittersweet(n) ไม้เลื้อย
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
creep(n) การเลื้อย,การคลาน
creep(vi) เลื้อย,คลาน
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
ivy(n) ต้นไม้เลื้อย
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
reptile(n) สัตว์เลื้อยคลาน
trail(vt) ลาก,เลื้อย,สะกดรอย,ตามกลิ่น
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา
wiggle(n) การบิดตัว,การเลื้อย,ความคดเคี้ยว
wiggle(vi) บิดตัว,เลื้อย,เบียด,โบก,ไช,คดเคี้ยว,ดิ้น
wind(vi) คดเคี้ยว,ไขลาน,เลื้อย,ม้วน,กวดขัน,ชักรอก
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
wriggle(vi) บิด,ดิ้น,กระดิก,เลื้อย,หลบหลีก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ichthyosaur (n ) ฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายปลาชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
water monitor (n ) ตะกวด ตัวเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานประเภทดังกล่าว
กุลเชษฐ์ (n ) ปุส หรือ อาการมือเลื้อยไปมาอย่างปลาหมึกทะเล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top