Search result for

*เป็นห่วง*

(120 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นห่วง, -เป็นห่วง-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเป็นห่วง[V] be worried, See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Example: อาการป่วยของคนไข้น่าเป็นห่วงมาก ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
น่าเป็นห่วง[ADJ] worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
ความเป็นห่วง[N] worry, See also: anxiety, distress, care, Syn. ความห่วง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. การปล่อยปละละเลย, การเพิกเฉย, Example: พ่อแม่มักมีความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นห่วงก. กังวลถึง.
กระจัง ๒น. ชื่อปลานํ้ากร่อยชนิด Periophthalmodon schlosseri (Pallas) ในวงศ์ Gobiidae พบในบริเวณป่าชายเลน รูปร่าง การเคลื่อนไหว และความสามารถขึ้นมาพ้นนํ้าได้คล้ายปลาจุมพรวดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า มีครีบอกเป็นกล้ามเนื้อใช้ต่างตีน ช่วยครีบหาง ทำรูลึกอยู่ในเลน เคลื่อนไหวได้รวดเร็วบนผิวเลนและผิวนํ้า ปีนเกาะบนที่ชันและกระโจนเป็นห้วง ๆ ได้ ขนาดยาวได้ถึง ๒๗ เซนติเมตร, กะจัง ก็เรียก.
ขอรับ ๑น. โลหะทำเป็นห่วงสำหรับรับขอสับ มักติดที่ประตูหน้าต่าง.
ขื่อผีน. ชื่อกำไลที่ทำด้วยเงินหรือทองเกลี้ยง ๆ หัวท้ายรีดเป็นลวด ทำเป็นห่วงสอดไขว้กันเพื่อรูดเข้าออกได้, กำไลคู่ผี ก็เรียก.
จาม ๒ก. อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก
ใจจดใจจ่อว. มุ่งอยู่, เป็นห่วงอยู่.
โซ่ ๒น. โลหะมีเหล็กเป็นต้นลักษณะเป็นห่วงหรือวงรีที่เกี่ยวกันเป็นข้อ ๆ เป็นสายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก.
โซงโขดง(-ขะโดง) น. ทรงผมของหญิงไทยสมัยโบราณ ซึ่งรวบเข้าไปเกล้าไว้บนขม่อมเป็นห่วงยาว ๆ โดยมากมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม, โองโขดง ก็ว่า.
ตรวน(ตฺรวน) น. เครื่องจองจำนักโทษชนิดหนึ่ง เป็นห่วงเหล็ก มีโซ่ล่ามถึงกัน ใช้สวมขานักโทษ.
ทาม ๑น. อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายเข็มขัด ปลาย ๒ ข้างเป็นห่วงคาดอยู่ที่ต้นคอของวัวหรือควาย ปลายนั้นมีเชือกขึ้นไปผูกปลายตะโกกหรือแอกทั้ง ๒ ข้าง, เชือกหนังทำเป็นบ่วงสำหรับคล้องคอช้างที่จับใหม่ แล้วโยงมาผูกกับคอช้างต่อ, สายเชือกหรือหนังที่รั้งพวงมาลัยสวมคอม้าไปผูกกับรถ.
น้ำนอนคลองน. นํ้าในคลองซึ่งไหลลงไม่หมด เหลือนํ้าอยู่ติดก้นคลองเป็นห้วง ๆ.
โบน. เชือกหรือริบบิ้นทำเป็นห่วง ๒ ห่วงคล้ายหูกระต่ายแล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อนกระทก.
ผูกพันก. มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่เป็นต้น
มัวพะวงว. มัวเป็นห่วงกังวล.
ละลุง ๑ก. ใจเป็นห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง, ใจหาย.
ลูกย่างน. ลูกโซ่ตรวนที่ทำเป็นห่วงยาว ๆ สำหรับพอให้ก้าวย่างได้.
สะอึกสะอื้นก. ร้องไห้ร่ำไรมีเสียงสะอื้นเป็นห้วง ๆ เช่น เด็กถูกตี หลังจากหยุดร้องไห้แล้วก็ยังสะอึกสะอื้นอยู่.
สะอึกสะอื้นว. อาการที่ร้องไห้รํ่าไรมีเสียงสะอื้นเป็นห้วง ๆ เช่น แม่ตีทีเดียว ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปตั้งชั่วโมง.
หายห่วงก. ไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้ว, ไม่ต้องกังวลถึงอีกแล้ว, เช่น คนนี้มีความสามารถเชื่อถือได้ เมื่อมอบงานให้แล้ว หายห่วงได้เลย
หูสิ่งที่ทำเป็นห่วงหรือเป็นวง ๆ เช่น หูแจว
โองโขดง(-ขะโดง) น. ทรงผมของหญิงไทยสมัยโบราณ ซึ่งรวบขึ้นไปเกล้าไว้บนขม่อมเป็นห่วงยาว ๆ โดยมากมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม, โซงโขดง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's worried about his own imageเขาหนะเป็นห่วงภาพพจน์ของเขา Chuck in Real Life (2008)
So why do you care so much?- แล้วทำไมเธอต้องมาเป็นห่วงฉันมากขนาดนี้ There Might be Blood (2008)
I just don't want her to worry.ผมไม่อยากให้เธอเป็นห่วง Adverse Events (2008)
Lung involvement isn't very severe.แต่ปอดยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง Birthmarks (2008)
We could save this patient, but all you care about is getting your answer.เราช่วยคนไข้คนนี้ได้ แต่ทั้งหมดที่คุณเป็นห่วง จะตอบปัญหาคุณ Emancipation (2008)
He went with her. he didn't want to worry everyone.เค้าก็เลยย้ายตามแม่ไป คนๆนั้น ไม่อยากทำให้ใครเป็นห่วง Akai ito (2008)
he knows we have to be apart but he gets anxious. Or how much I mean to him.เฃ่น เค้ารู้ว่าเวลาที่เราห่างกันฉันมักจะเป็นห่วงเค้าและรู้ว่าฉันมีความหมายต่อเค้ามากแค่ไหน Akai ito (2008)
I'm just worried about her.ฉันแค่เป็นห่วงเธอ Akai ito (2008)
- Don't worry about it.- ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก Destroy Malevolence (2008)
Water's fine now. That's not your worry.แหล่งน้ำปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไป ที่น่าห่วงน่ะ The Mark of Nimueh (2008)
Merlin, you are the only thing I care about in all this world.เมอร์ลิน เธอเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ลุงเป็นห่วงนะ Lancelot (2008)
It wasn't what I wanted. My mother was worried.ข้าก็ไม่อยากทำแบบนี้ แม่ข้าเป็นห่วงข้า The Moment of Truth (2008)
You're worried about me?เจ้าเป็นห่วงข้าหรือ? Excalibur (2008)
Yousa no needing to worry, Chancellor.ท่านซ่า ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Don't you worry about it!ไม่ต้องเป็นห่วงครับท่าน Portrait of a Beauty (2008)
It's full of worries for his son's progressเขาเป็นห่วงเรื่องความก้าวหน้าของเจ้า Portrait of a Beauty (2008)
Sir, please tell her not to worry...ท่านครับ บอกนางว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้า บอกนางว่าข้าปลอดภัยดี จะดีกว่าถ้าเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย Portrait of a Beauty (2008)
Don't worry, Father, I'm not going to die.อย่าเป็นห่วงเลยท่านพ่อ ข้ายังไม่ตายหรอก Le Morte d'Arthur (2008)
But I don't want you to worry about me.แต่ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเป็นห่วง Le Morte d'Arthur (2008)
Don't worry. I won't sing one of my songs.ผมไม่ได้ร้องแย่ชนาดนั้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับ Scandal Makers (2008)
Why? Worried about me?ทำไมล่ะ เป็นห่วงหรอ Scandal Makers (2008)
Aren't you worried?แกไม่เป็นห่วงหรอ Scandal Makers (2008)
I'm worried about me.ผมเป็นห่วง Scandal Makers (2008)
Don't worry, it'll work.อย่าเป็นห่วงมันพึงจะทำงาน Beethoven Virus (2008)
It's all right, you don't have to worry.แน่นอนครับ คุณไม่ต้องเป็นห่วง The Bank Job (2008)
Don't you worry, darling.ไม่ต้องเป็นห่วง ที่รัก The Bank Job (2008)
You were worried for your own arse, Tim, not for mine.คุณเป็นห่วงงานคุณเองเถอะ ไม่ใช่ฉัน The Bank Job (2008)
Don't worry Bolt! I'll stop her.ไม่ต้องเป็นห่วงโบลท์ \ ฉันจะหยุดเจ้านี่ให้เอง Bolt (2008)
Please don't worry.แต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ My Sassy Girl (2008)
Oh Lord, I was so worried about you.โอ้ พระเจ้า ฉันเป็นห่วงเธอเหลือเกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They say there's nothin' to worry about here in the hospital.พวกเขาว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่นี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, one missing dragonfly is the least of my concerns.แต่แมงปอที่หายไปตัวนึง นั่นแหละที่ผมเป็นห่วง Superhero Movie (2008)
About time you got home. Your aunt was getting worried.กลับบ้านได้ซักทีนะ ป้าของแกเป็นห่วงแทบแย่ Superhero Movie (2008)
- Don't worry.ไม่ต้องเป็นห่วง Superhero Movie (2008)
-She'll be safe with me, don't worry.-เธอจะปลอดภัย,ไม่ต้องเป็นห่วง Vantage Point (2008)
-I'm fine. -Kids were really concerned about you...-ผมสบายดี-รู้ไหมว่า ลูกๆ เป็นห่วงคุณแค่ไหน... Vantage Point (2008)
They're worried.พวกเขาเป็นห่วง The Lazarus Project (2008)
I was worried.ฉันเป็นห่วง The Lazarus Project (2008)
- And you would care what they think, after everything they've done to you?- ท่านยังจะเป็นห่วงความคิดของพวกเขา หลังจากที่พวกเขาทำกับท่านเช่นนี้รึ? The Other Boleyn Girl (2008)
- Please don't worry about us.- คุณ - ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- That's what I'm worried about.นั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นห่วงThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Adorable child, so, you do not need to worry about your oppa.เด็กน่ารัก, ดังนั้น, เธอไม่ต้องเป็นห่วงพี่ชายของเธอ Episode #1.5 (2008)
I was in a hurry to save her so I followed Dong Wook's wishes.น้ากำลังเป็นห่วงแม่ของเธอ ดังนั้น, น้า ถึงทำตามที่ดงอุกหวังไว้ Episode #1.5 (2008)
Please do not worry for me, Small Mother.กรุณา ไม่ต้องเป็นห่วงผม, แม่เล็ก. Episode #1.5 (2008)
Don't worry about me and study hard.ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ เธอต้องเรียนให้หนัก Episode #1.5 (2008)
Don't worry too much.ไม่ต้องเป็นห่วงมานัก Episode #1.8 (2008)
There's nothing to worry about, Director.ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง, ผอ. Episode #1.9 (2008)
You let me worry about step two, okay?ปล่อยให้ผมจัดการเอง ในขั้นตอนต่อไป ไม่ต้องเป็นห่วง โอเค? Breaking and Entering (2008)
They worried you would quit.คนพวกนั้นเป็นห่วงมาก ๆ กลัวว่าเธอจะล้มเลิกซะก่อน The Ramen Girl (2008)
He should be worried.เขาควรจะเป็นห่วง 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเป็นห่วง[adj.] (nā pen huang) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome   FR: inquiétant ; préoccupant
เป็นห่วง[v. exp.] (pen huang) EN: be anxious about   FR: se soucier de ; s'en soucier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentive[ADJ] ใส่ใจ, See also: เป็นห่วงเป็นใย, Syn. observant, mindful, intent
exercise[VT] ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ), See also: ทำให้กังวล
lockstitch[N] วิธีการเย็บด้ายคู่เป็นห่วงเล็กๆ
loop[VT] ทำให้เป็นห่วง, See also: ผูกเป็นห่วง, Syn. knot, encircle
loop[VI] ผูกเป็นห่วง, See also: กลายเป็นห่วง, Syn. spiral
worried[ADJ] เป็นทุกข์, See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง, Syn. anxious, apprehensive, troubled
worry[VI] วิตกกังวล, See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
ansate crossกางเขนที่ส่วนที่เป็นห่วงตอนบน
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
armillary(อาร์'มิลลารี) adj. ประกอบด้วยหรือมีรูปเป็นห่วงหรือวงแหวน, เกี่ยวกับกำไลมือ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
light-hearted(ไลทฺ'ฮาร์'ทิด) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,ไม่มีอะไรเป็นห่วง., See also: light-heartedness n. ดูlight-hearted, Syn. lighthearted
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
rope(vt) กั้นเชือก,ผูกเชือก,คล้องเชือก,ทำให้เป็นห่วง
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ
worry(vt) รบกวน,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้เป็นห่วง,กัด,ฉีก,ลาก,ดึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無関心[むかんしん, mukanshin] (adj ) (แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., S. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
心配[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top