ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เฉย ๆ*

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฉย ๆ, -เฉย ๆ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉย ๆว. ใช้ประกอบข้อความหรือคำอื่น มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ข้อความแวดล้อม เช่น หยิบไปเฉย ๆ คือ หยิบไปโดยไม่ได้บอกกล่าว, อยู่บ้านเฉย ๆ คือ อยู่บ้านโดยไม่ทำอะไรให้เป็นกิจจะลักษณะ หรือไม่ได้ทำมาหากินอะไร
เฉย ๆไม่ยินดียินร้าย เช่น เขาเป็นคนเฉย ๆ, เท่านั้น เช่น ปลูกเรือนไว้เฉย ๆ ไม่ให้ใครอยู่.
ดี ๆว. ปรกติ, เฉย ๆ, เช่น อยู่ดี ๆ ก็มีคนเอาเงินมาให้
ตีลูกซึมก. ทำเฉย ๆ เหมือนไม่รู้เรื่อง, แสร้งทำหน้าซึมเศร้าเพื่อให้สงสารหรือเห็นอกเห็นใจ.
บท ๑, บท- ๑คราว, ตอน, ในคำเช่น บทจะทำก็ทำกันใหญ่ บทจะไปก็ไปเฉย ๆ บทจะตายก็ตายง่ายเหลือเกิน.
ภาษาธรรมน. ภาษาที่ใช้มีความหมายในทางธรรม ต่างกับความหมายที่ชาวบ้านใช้ เช่น คำว่า เวทนา ในภาษาธรรมหมายถึง การเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ แต่ชาวบ้านใช้หมายถึง สงสารสลดใจ หรือคำว่า สงสาร ในภาษาธรรมหมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด แต่ชาวบ้านใช้หมายถึง รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น.
หงิม, หงิม ๆว. อาการที่แสดงท่าทางเฉย ๆ ไม่ค่อยพูด.
อยู่ดีไม่ว่าดีว. แทนที่จะอยู่เฉย ๆ กลับทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตน เช่น อยู่ดีไม่ว่าดีขอลูกเขามาเลี้ยง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Just watch.ดูเฉย ๆ Oh, God! (1977)
Well, this guy came into this luncheonette one day and... we were all sitting around doing nothing.มีผู้ชายคนนึง เข้ามาในร้านอาหาร... เรานั่งกันเฉย ๆไม่มีอะไรทำ Dirty Dancing (1987)
As a mannequin, you'll always have work.คุณกลับดันทำโน่นทำนี่ แทนที่จะยืนเฉย ๆ Mannequin (1987)
Just talking and you don't understand nothing.แค่คุยเฉย ๆ และนายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย Of Mice and Men (1992)
Sit down and stay down!อยู่เฉย ๆ Heat (1995)
You better get in there and stay in there.รีบเข้าไปอยู่ในนั้นเฉย ๆ เลย Heat (1995)
After a while, he stopped comin' to work.หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็หยุดทำงานไปเฉย ๆ Jumanji (1995)
Act natural.อยู่เฉย ๆ ไว้ Jumanji (1995)
He won't be walking, I can tell you that.เขาไม่ได้เดินมาเฉย ๆ The Jackal (1997)
Look. I didn´t shoot him. I didn´t say anything to my wife. I just left.ฉันไม่ได้ยิง ไม่ได้พูด ฉันออกมาเฉย ๆ ได้ไง Nothing to Lose (1997)
- No. Just Windows.เปล่า วินโดวส์เฉย ๆ Nothing to Lose (1997)
Spence.หรือสเปนซ์เฉย ๆ As Good as It Gets (1997)
- What was that? A tease?- หลอกให้ดีใจเฉย ๆ อย่างนั้นหรือ As Good as It Gets (1997)
We were just talking!แค่คุยกันเฉย ๆThe Story of Us (1999)
They're such assholes. Why can't they just have their own lives? What makes you sure she wants us to be there?งี่เง่าเนอะ ทำไมไม่อยู่เฉย ๆ กันบ้าง แน่ใจเหรอว่า American Beauty (1999)
You all right, Harry? You seem very quiet.เป็นอะไรไป อยู่ ๆ ก็เงียบไปเฉย ๆ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Stay stillอยู่เฉย ๆ ซิ Bad Guy (2001)
- So be cool, okay?-ทำเฉย ๆ โอเคนะ Maid in Manhattan (2002)
- You just stay there!- อยู่เฉย ๆ ที่นั่นแหละ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Stop. Hold still!- หยุด อยู่เฉย ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, let's not just sit here with our tummies rumbling.เอาหล่ะ, อย่านั่งเฉย ๆ รอให้ ท้องมันร้อง. Shrek 2 (2004)
Hold still!อยู่เฉย ๆShrek 2 (2004)
I must hold on before I too go totally mad.ฉันต้องเฉย ๆ ไว้ก่อนที่จะคลั่งออกมา Shrek 2 (2004)
He just kind of ran away.เค้าแบบว่าหนีไปเฉย ๆ ซะงั้นเลย. 50 First Dates (2004)
Well, I am a vet, not a doctor. So just hold still, or I won't give you a treat.ชั้นก็เป็นแค่สัตวแพทย์ไม่ได้เป็นหมอ อยุ่เฉย ๆ เดี๋ยวชั้นไม่รักษานะ 50 First Dates (2004)
Just stay calm. All right.อยู่เฉย ๆ นะ 50 First Dates (2004)
I'm just closing my eyes.แค่หลับตาเฉย ๆ 50 First Dates (2004)
No, no. I'm just resting.ไม่ อย่าไปนะ ชั้นแค่นอนเล่นเฉย ๆ 50 First Dates (2004)
Jim doesn't fight. He negotiates.จิมไม่ได้จะทะเลาะหนะ เขาแค่พูดเฉย ๆ The Forgotten (2004)
Don't worry about a thing. Just sit back and watch the show.ไม่ต้องห่วงหรอกน่า แค่นั่งเฉย ๆ แล้วดูไปเหอะ Spin Kick (2004)
Alex handles it. Marty does nothing.อเล็กซ์จัดการ มาร์ตี้อยู่เฉย ๆ Madagascar (2005)
The officer id him just looking at him?เจ้าหน้าที่ชันสูตร แค่ดูเฉย ๆ เนี่ยนะ? Saw II (2005)
You did not just say that.ฉันไม่ได้แค่พูดเฉย ๆ Compulsion (2005)
It's just odd killing everyone else but leaving you and her untouched.มันออกจะแปลก พวกมันฆ่าทุกคน แต่ยอมปล่อยคุณกับเธอมาเฉย ๆ Casino Royale (2006)
- Hey, I was just doodling.- อะไรเล่า วาดเล่นเฉย ๆ Monster House (2006)
We wait here and do nothing until it wakes up and eats us.เราอยู่ที่นี่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร จนกระทั่งมันตื่นขึ้นมากินเรา Monster House (2006)
Hold it right there, cop.หยุดเฉย ๆ นะ, คุณตำรวจ The Marine (2006)
I told her that we were picking up Kayla for a quiet afternoon at home.ฉันบอกเธอว่าเราจะไปรับเคย์ล่า มาอยู่บ้านเฉย ๆ Listen to the Rain on the Roof (2006)
I feel so guilty just sitting here.ฉันรู้สึกแย่จัง ที่ได้แต่นั่งเฉย ๆ แบบนี้ Smiles of a Summer Night (2007)
Just, you know, me. Intersect guy.บอกเฉย ๆ ผมมันอินเตอร์เซ็ค Chuck Versus the Nemesis (2007)
I borrowed it to reactivate it.- ยืมมาเป็นตัวอย่างเฉย ๆ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
The agency is not gonna let go of a recruit this promising.เราไม่ปล่อย คนหน่วยก้านดีไปเฉย ๆ หรอก Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Just saying.แค่พูดเฉย ๆ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I'm just saying.ฉันแค่พูดเฉย ๆ Out of the Past (2007)
i'm not willing to risk another one, so just sit back.ฉันไม่ยอมเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉนั้น นั่งเฉย ๆ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
- I do not. - I wonder still.ฉันไม่ได้ทำอะไร/ ฉันยังอยู่เฉย ๆ Paranormal Activity (2007)
Trust me, I was just standing there to meet a friend.จริง ๆ นะ ฉันพึ่งมายืนตรงนี้ ฉันมายืนรอเพื่อนเฉย ๆ นะ Sex Is Zero 2 (2007)
- I just want to talk to you.-ฉันแค่อยากคุยกับแกเฉย ๆ Sex Is Zero 2 (2007)
I was just actually going to check on you.ฉันแค่ มาเช็คคุณเฉย ๆ น่ะ Surf's Up (2007)
Happily texting, ignoring this intimate exchange.แชทดูสนุกนะ ลูกเลยเฉย ๆ ที่คุยกับพ่อ Charlie Bartlett (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
มองดูเฉย ๆ[v. exp.] (møngdū choēi-choei) EN: look on   
อยู่เฉย ๆ[v. exp.] (yū choēi-choei) FR: paresser ; traînailler ; traînasser ; fainéanter ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
data packetกลุ่มข้อมูลกลุ่มหมายถึง ข้อมูลจำนวนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communication) เช่น packet switching บางทีใช้ packet เฉย ๆ ก็ได้
dormancy(ดอร์'มันซี) n. ภาวะที่ไม่เคลื่อนที่,สภาพที่อยู่เฉย ๆ ,ภาวะที่ซุ่มอยู่
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
inaction(อิคแอค' เชิน) n. ความขี้เกียจ, การไม่ทำอะไร, การไม่ดำเนินกิจการ, การอยู่เฉย ๆ, Syn. idleness, immobility, rest)
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
kbย่อมาจาก kilobyte มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า K เฉย ๆ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
mere(เมียร์) adj. เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,แท้ ๆ ,อุดมสมบูรณ์
merely(เมียร์'ลี) adv. เท่านั้น,เป็นเพียง,ง่าย ๆ ,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. simply,purely
passive(แพส'ซิฟว) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่ดิ้นรน,ไม่มีปฏิกิริยา,ไม่โต้ตอบ,ไม่ร่วมด้วย,เกี่ยวกับกรรมวาจก n. กรรมวาจก รูปแบบที่ไม่มีปฏิกิริยา, See also: passivity n.
stagnancy(สแทก'เนินซี) n. การหยุดนิ่ง,การอยู่เฉย ๆ ,สภาพซบเซา,ความเฉื่อยชา,การไม่เจริญ., Syn. stagnance
stagnant(สแทก'นันทฺ) adj. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,เฉื่อยชา,ไม่เจริญ., Syn. standing,still,idle,quiet
stagnate(สแทก'เนท) vi. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,หยุดไม่เจริญ,ไม่เจริญ., See also: stagnation n., Syn. stand,languish
tepid(เทพ'พิด) adj. อบอุ่นพอควร,จืดชืด,ไม่อร่อย,เฉย ๆ ,ไม่กระตือรือร้น., See also: tepidity,tepidness n.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj ) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top