ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เคอร์ฟิว*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เคอร์ฟิว, -เคอร์ฟิว-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคอร์ฟิว(n) curfew, Example: คณะปฎิวัติประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้, Thai Definition: การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a curfew violation.เรามีการละเมิดเคอร์ฟิว Mad Max (1979)
...in Oran, where a curfew is now in effect....เมืองออรานซึ่งประกาศเคอร์ฟิว ตอนนี้ได้รับผลกระทบ Wild Reeds (1994)
You better go now, Wladek.นายกลับเถอะ วลาเดค ใกล้เคอร์ฟิวแล้ว The Pianist (2002)
He'll be back before curfew.เขาจะกลับมาก่อนเคอร์ฟิว The Pianist (2002)
Curfew, 1 a.m. It is now 1 :1 0.เวลาเคอร์ฟิว ตีหนึ่งนะ นี่มันตีหนึ่งสิบนาที แล้ว Mean Girls (2004)
A yellow-coded curfew is now in effect.ขณะนี้ได้เวลา เคอร์ฟิวส์ V for Vendetta (2005)
A yellow-coded curfew is now in effect.ขณะนี้ได้เวลาเคอร์ฟิวส์ V for Vendetta (2005)
- It's past curfew, you know.- นี่มันเวลาเคอร์ฟิวส์นะ V for Vendetta (2005)
Sadly, after last night, I think our curfew will only get worse.น่าเศร้า, ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ไอ้เคอร์ฟิวส์เนี่ย มีแต่จะทำให้อะไรๆแย่ลง. V for Vendetta (2005)
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ. V for Vendetta (2005)
- My curfew, at 1:00.- เคอร์ฟิวของหนู ตี 1 Charlie Bartlett (2007)
- So then what's your curfew for tonight?- แล้วที่บ้านเธอมีเคอร์ฟิวรึเปล่า The Haunting of Molly Hartley (2008)
- Curfew?- เคอร์ฟิวเนี่ยนะ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Okay, where are they? It's 30 minutes past curfew.โอเค พวกเขาอยู่ไหน นี่มันเลยเวลาเคอร์ฟิวไป 30 นาทีแล้วนะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
There is no curfew in this temple?วัดนี้ไม่มีเคอร์ฟิวกันรึไงนะ Dragonball: Evolution (2009)
The government have enforced a nationwide curfew.รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว District 9 (2009)
Well, when's your curfew?แล้ว เคอร์ฟิวของเธอกี่โมงล่ะ After School Special (2009)
We have a very strict 10:00 p.M.Curfew.เรามีเวลาเคอร์ฟิวตอนสี่ทุ่ม Being Alive (2009)
And when she came home past curfew, it was just 40 minutes.แล้วตอนเธอกลับมาหลังเคอร์ฟิวช้าไป มันก็แค่ 40 นาที Nice Is Different Than Good (2009)
It's 10 minutes before curfew.อีก 10 นาที จะถึงเวลาเคอร์ฟิวส์ The Eyes Have It (2009)
She always comes home by curfew.เธอจะกลับบ้านก่อนเวลาเคอร์ฟิวส์เสมอ The Eyes Have It (2009)
11 intruder calls... turned out to be kids sneaking home after curfew.11 สายกลายว่าเป็น การโทรแจ้งแบบเข้าใจผิด เป็นแค่พวกเด็กๆ ที่แอบหลบเข้าบ้านเงียบๆ หลังจากประกาศเคอร์ฟิว This Is Why We Stay (2010)
Sheriff, I suggest you institute a curfewนอภ. ผมแนะนำให้กำหนดเคอร์ฟิว Exit Wounds (2010)
Wow, I got you up to two drinks, Diaz.นายมีเคอร์ฟิวหรือเปล่า? Bullet Proof (2010)
Mayor wants a curfew, and I am this close to ordering it, so unless there's some real evidence that you Haven't seen fit to mention...นายอำเภอต้องการให้สั่งเคอร์ฟิว และผมก็เกือบจะสั่งอบู่แล้ว นอกเสียจาก เราจะมีหลักฐานที่เชือถือได้ Fur (2010)
That 12:30 curfew tonight, you shouldn't planning on breaking that.อ้อ แล้วห้ามคิดแหกกฏเคอร์ฟิวเที่ยงคืนครึ่งเชียวนะ Final Destination 5 (2011)
But I am calling the curfew because of these exact concerns.แต่ผมเรียก เคอร์ฟิว เนื่องจาก ความกังวลที่ชัดเจนเหล่านี้ Super 8 (2011)
We'd like to institute the curfew, effective immediately.เราจะเริ่มการเคอร์ฟิวในทันที Second Chance at First Line (2011)
Curfew because of the body.ต้องเคอร์ฟิวเพราะศพนั่น Second Chance at First Line (2011)
There's a curfew, no car.เคอร์ฟิวอยู่นะจ๊ะ ห้ามเอารถไป Pack Mentality (2011)
There's a curfew.นี่เป็นเคอร์ฟิว Pack Mentality (2011)
And, by the way, do either of you care that there's a police-enforced curfew?และก็ สองคนนี้มีใครใส่ใจ ว่ามีเคอร์ฟิวบ้างมั้ย Pack Mentality (2011)
I had missed my curfew the second time that week, and when I got home, it was crazy late.ฉันผิดเคอร์ฟิวเป็นครั้งที่สอง ในสัปดาห์นั้น และเมื่อฉันกลับบ้าน มันก็ดึกมากแล้ว Hope (2011)
Thank you. And I don't have the curfew.แม่ไม่ใช่คนที่ถูกเคอร์ฟิวนะ Get Carter (2011)
Now, regular curfews will commence tonight.ตอนนี้ เคอร์ฟิวปกติจะเริ่มในคืนนี้ Red Dawn (2012)
I thought you said there was a curfew.ฉันนึกได้ว่าเธอบอกว่า มีเคอร์ฟิวนะ Made to Suffer (2012)
It's almost curfew.มันใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้ว Say the Word (2012)
There's no way I'm bailing before graduation. Town called for curfew?ฉันไม่ยอมพลาดพิธีจบแน่ เมืองประกาศเคอร์ฟิวงั้นเหรอ The Rager (2012)
So I'm throwing a little anti-curfew party at my new house... starts in the fifth period, goes to whenever.ฉันจะจัดปาร์ตี้ แอนตี้เคอร์ฟิวเล็กๆ ที่บ้านใหม่ฉัน เริ่มตอนคาบห้า The Rager (2012)
Good.ดี ฉันจะยกเลิกเคอร์ฟิว The Rager (2012)
The police chief has suggested a citywide curfew, and although it is not a mandatory curfew, the city of Enid tonight resembles a ghost town.ทางตำรวจประกาศเคอร์ฟิวในเมือง ถึงแม้จะไม่ใช่เคอร์ฟิวที่บังคับ เมืองเอ็นหนิดคืนนี้ก็เหมือนกับเมืองร้างไปเลย Divining Rod (2012)
- Taylor Kerfield?- เทเลอร์ เคอร์ฟิวด์ ใช่มั้ย Happily Ever Aftermath (2012)
Yeah, like attending school and after school activities and making it home in time for curfew and being so, so kind to your father.ใช่ อย่างเช่น ไปโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน และกลับบ้านให้ทันเวลาเคอร์ฟิว และก็เป็นเด็กดีกับพ่อของเธอ Dirty Rotten Scandals (2012)
You've ignored curfew.เธอฝ่าฝืนเคอร์ฟิว Kill Your Darlings (2013)
You're all under curfew.พวกแกทุกคนถูกเคอร์ฟิว The Hunger Games: Catching Fire (2013)
And home by curfew. Good.แล้วกลับบ้านก่อนเวลาเคอร์ฟิว ดีมาก Pilot (2013)
I am instituting a statewide vampire curfew. All vampires are to remain indoors or underground after sundown.ผมขอประกาศเคอร์ฟิว แวมไพร์ทั่วทั้งรัฐ แวมพ์ทุกตัว ต้องอยู่ในบ้าน Who Are You, Really? (2013)
And curfew alone won't hold murder at bay, which is why I've asked you to meet me here tonight.และเคอร์ฟิวทำให้ ไม่มีฆาตกรคอยเห่าหอน นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึง นัดคุณมาเจอในคืนนี้ Who Are You, Really? (2013)
Melissa give you a curfew?เมลิซซ่ากำหนดเคอร์ฟิวรึไง What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
I'm also reinstating the curfew and canceling all town events.พ่อยังกำหนดเคอร์ฟิว และยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดของเมือง A View to a Kill (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคอร์ฟิว[khoēfiū] (n) EN: curfew  FR: couvre-feu [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curfew(n) การห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล, See also: เคอร์ฟิว
curfew(n) เวลาห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล, See also: เวลาเคอร์ฟิว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top