Search result for

*เครียดมาก*

(53 entries)
(0.4229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครียดมาก, -เครียดมาก-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
Lots of tensions.ตึงเครียดมากเกินไป Beethoven Virus (2008)
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
You'll be fine. (SIGHS) -So, no luck with the old guy?คุณ เราไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากไปกว่า บรรยากาศที่เครียดมากขึ้น Some Kinda Love (2009)
- Stressed out? No, I don't think I'm...- เครียดมากงั้นเหรอ ไม่ ผมไม่คิดว่าผม... Bit by a Dead Bee (2009)
"Stressed out" is putting it... mildly.เครียดมาก ทำให้เกิดความกลัว ค่อยๆแบบไม่รู้ตัว Bit by a Dead Bee (2009)
Seriously. Can we talk about it?เครียดมากหรอ เราคุยกันเรื่องนี้ได้มั้ย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
They could be surfing in one area in the morning, and the next hour they could be 25 miles away feeding or socializing.มันใช้ในการแก้แผลเปื่อยของมัน เพราะพวกมันเครียดมาก คุณต้องเห็นมันในธรรมชาติ The Cove (2009)
He looked like he was busy and hectic.ชั้นว่าเค้าต้องยุ่งแล้วก็เครียดมาก Episode #1.13 (2009)
Really. I've just been kind of stressed out lately.จริงๆนะ ผมอยู่ในช่วงตึงเครียดมาก Chuck Versus the Broken Heart (2009)
My job is very stressful.งานผมเครียดมากๆ Throwdown (2009)
Dan, sometimes when people are under a lot of emotional stress,แดน บางครั้งเวลาคนเราอยู่ในอารมณ์เครียดมากๆ The Debarted (2009)
But when you upgrade it from room service, it's quite serious.แล้วถ้ามันเป็นเพียงการบริการละ /N มันเครียดมากนะ The Tourist (2010)
I know you're under a lot of stress right now, but you have to pull yourself together.ฉันรู้ว่าตอนนี้ คุณเครียดมาก แต่คุณต้องตั้งสติให้้ดีๆ Disciple (2010)
And stress, a lot of stress.เครียดด้วย เครียดมากๆ Chuck Versus First Class (2010)
General, Chuck has been under a lot of stress lately with these dreams, and-ท่านนายพลคะ ช่วงนี้ชัคเครียดมาก เรื่องฝันร้ายและ.. Chuck Versus the Tooth (2010)
Juan, you sound like you're under a lot of stress.ฮวล ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้ว เหมือนคุณจะเครียดมาก I See You (2010)
Very stressful. Yeah, I know.- เคร่งเครียดมาก เคร่งเครียดมาก The Negotiation (2010)
Owen's finding it profoundly stressful.โอเว่นดูเหมือนจะเครียดมาก Episode #1.2 (2010)
Maybe just seemed that way because you were so intense.บางทีมันอาจดูเป็นแบบนั้น เพราะนายเครียดมากน่ะ Chuck Versus the First Fight (2010)
It's been an intense couple weeks.เครียดมาก Truly Content (2010)
I just called the family. It got pretty intense.ฉันเพิ่งโทรไปหาครอบครัวนั้น แล้วทางนั้นก็เครียดมาก Truly Content (2010)
No. You look too serious.ไม่ คุณดูเครียดมากไป Natalie (2010)
Honestly... it must be because I'm so stressed these days.ความจริงนะ, ฉันรู้สึกเครียดมาก Episode #1.7 (2010)
Very serious.เครียดมาก God of Study (2010)
You know that I'm high-strung before a trial.คุณก็รู้ว่าผมเคร่งเครียดมากก่อนว่าความ Episode #1.9 (2010)
And then also around the firing range and everything when I first came back and hear the pop, pop, pop I'd get very jumpy and it would mess with me a little bit and a little bit of a setback.ผมเครียดมาก - เพื่อให้มันลดลง แต่ตอนนี้... Battle Los Angeles (2011)
It looks pretty messy out there.ดูท่าทางจะตึงเครียดมากเลย X-Men: First Class (2011)
This has been so stressful, and you've been so sick.มันเครียดมากเลย.. แล้วเธอก็ป่วยมาก 50/50 (2011)
Are you okay? Your face is starting to look really tight now.เป็นอะไรไหมคะ หน้าแม่ดูเครียดมากเลย The Big Chill (2011)
You're taking this way too hard.ดูเครียดมากเลยนะ Blame It on the Alcohol (2011)
When the person is under great stress.เมื่อคนอยู่ภายใต้ความเครียดมากๆ A Night of Neglect (2011)
Every new thought he reads is an added stressor.ยิ่งเขาอ่านใจมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งเครียดมากขึ้นเท่านั้น Concentrate and Ask Again (2011)
I was having a tough day.ผมคงเครียดมากไปหน่อยครับ, ครูดอธอตี้. The Art of Getting By (2011)
What's wrong?แต่ลูกดูเครียดมากพอแล้ว แม่ไม่อยากจะทำให้ลูกไขว้เขว The Art of Getting By (2011)
It's putting too much stress on this town and on my marriage.มันทำให้มีความเครียดมากขึ้น ในเมืองนี้ และการแต่งงานของฉัน Super 8 (2011)
I remember it was a real stressful time.แม่จำได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่เคร่งเครียดมาก Take Shelter (2011)
Says you've been stressed out.บอกว่านายเครียดมาก Take Shelter (2011)
There is something very seriously wrong with me.มีบางสิ่งที่เป็นความผิดที่เครียดมากๆกับตัวฉันเอง On Guard (2011)
Oh, thank God you're here, there is a bridge and tunnel smell over by the babies that's stressing me out.โอ้ ขอบคุณมาก เธอมาแล้ว มีกลิ่นสะพานกับถ้ำ แถว ๆ ลูกเดี้ยน เดี้ยนเครียดมาก ๆ Pilot (2011)
I heard that those auditioning are so anxious that they've even taken pills to calm themselves.ฉันได้ยินว่าการทดสอบนี้จะเครียดมาก จนบางคนต้องกินยาระงับประสาท Dream High (2011)
Only those that don't have true skills will be anxious.ถ้าเราขาดทักษะ มันก็คงจะเครียดมาก Dream High (2011)
The two of them were having a real intense conversation.แน่นอนค่ะ ทั้งสองคนคุยกันแบบเคร่งเครียดมากเลย Eye of the Beholder (2011)
I didn't want to add more stress.ผมไม่อยากจะทำให้เครียดมากขึ้น Halloween: Part 1 (2011)
Real deep.เครียดมากด้วย Bad in Bed (2011)
So some girl I worked at a movie theater with in 2005 can tell me it's raining and she's "totes bummed?"เพื่อให้ผู้หญิงบางคนที่ ฉันทำงานด้วยที่โรงหนังในปี 2548 บอกฉันว่าฝนกำลังตก และหล่อนเครียดมากงั้นเหรอ? And Strokes of Goodwill (2011)
To put more stress on yourself?เพื่อให้ตัวเองเครียดมากขึ้นไปอีกน่ะเหรอ Murder House (2011)
Not weird, really... more, um, intense.ไม่แปลกหรอก แต่แบบตึงเครียดมากกว่า And the Disappearing Bed (2011)
You're stressing yourself out. It's not good for the baby.คุณเครียดมาก จะไม่ดีต่อเด็ก Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)
And according to his counselor, Lee went into a deep depression.และจิตแพทย์ของลี บอกความเขามีความเครียดมาก Kill Shot (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sweat blood[IDM] สุดเครียด, See also: เครียดมาก, กังวลมาก
tear one's hair out[IDM] ตื่นเต้นมาก, See also: เครียดมาก, กังวลมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high-wrought(ไฮ'รอท) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,เร่าร้อน,ตึงเครียดมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top