ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เกี้ยวพาราสี*

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกี้ยวพาราสี, -เกี้ยวพาราสี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี้ยวพาราสี[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน, Example: พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร, Thai definition: พูดเกี้ยว
การเกี้ยวพาราสี[N] courting, See also: wooing, paying attention to, Example: การเกี้ยวพาราสี คือการที่หนุ่มสาวพยายามแสวงหาบุคคลที่ตรงกับที่เขามุ่งหวังไว้ให้ตรงกับใจเพื่อจะมาเป็นคู่ครองในอนาคต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกี้ยวพาน, เกี้ยวพาราสีก. พูดให้รักในเชิงชู้สาว.
เกาะแกะก. พูดพาดพิงเชิงชู้สาว, พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, เช่น มันเกาะแกะเกินกํ้าเป็นธรรมดา (ขุนช้างขุนแผน), เคาะแคะ ก็ว่า.
เข้าพระเข้านางก. แสดงบทเกี้ยวพาราสี.
เคาะแคะก. พูดพาดพิงเชิงชู้สาว, พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, เกาะแกะ ก็ว่า.
โคราชน. ชื่อเพลงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวโคราชที่ว่าแก้กันเป็นทำนองตีฝีปากโต้คารมกันบ้าง เกี้ยวพาราสีกันบ้าง คล้ายเพลงฉ่อย วรรคหนึ่งใช้คำตั้งแต่ ๔ ถึง ๗ คำ ๓ คำกลอนเป็นบทหนึ่ง ความไพเราะอยู่ที่สัมผัสในการเล่นคำเล่นความให้สละสลวย บาทสุดท้ายจะเอื้อนเสียงในเวลาร้อง.
จีบ ๑เกี้ยวพาราสี.
แทะโลมก. พูดเกี้ยว, พูดเลียบเคียงเกี้ยวพาราสี, แพละโลม หรือ แพะโลม ก็ใช้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtshipการเกี้ยวพาราสี,การผสมพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
The Gray Lady came a-courtin'."หญิงแก่กับการเกี้ยวพาราสี"น่ะ Marley & Me (2008)
Well, maybe I could take a few pointers on wooing Grayson offspring.บางทีผมน่าจะมุ่งไปที่ การเกี้ยวพาราสีทายาทเกรย์สันนะ Illumination (2013)
File 32, human courtship.ไฟล์ 32 การเกี้ยวพาราสีของมนุษย์ The Space Between Us (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
court[VT] จีบ, See also: เกี้ยวพาราสี, Syn. romance, woo
courting[N] การเกี้ยวพาราสี, Syn. courtship, wooing
dalliance[N] การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
flirt[VI] เกี้ยวพาราสี, See also: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้, Syn. philander, chat up
suit[N] การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ), See also: การขอแต่งงาน, การขอความรัก, Syn. courtship, wooing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy,wanton
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
philander(vi) เกี้ยวพาราสี,จีบ,ทำเจ้าชู้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
woo (vt ) 1. เกี้ยวพาราสี 2. แสวงหา (ชัยชนะ)

German-Thai: Longdo Dictionary
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top