ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฮิปโป*

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฮิปโป, -ฮิปโป-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิปโป[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโปโปเตมัส, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ฮิปโปโปเตมัส[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮิปโปโปเตมัสน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Hippopotamus amphibius Linn. ในวงศ์ Hippopotamidae หนังหนาสีนํ้าตาล มีขนนิ่มกระจายห่าง ๆ ริมฝีปากหนามีขนแข็งยาว ฟันหน้าและเขี้ยวยาวมาก จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัวเพื่อช่วยในการมองและหายใจขณะอยู่ในน้ำได้ดี หางแบน หูและปลายหางด้านข้างมีขนแข็งยาว เหงื่อสีแดงเรื่อ ๆ หนักประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา.
ฮิปโปโปเตมัสแคระน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Choeropsis liberiensis (Morton) ในวงศ์ Hippopo-tamidae ลักษณะคล้ายฮิปโปโปเตมัส ยกเว้นมีจมูก หู และตาอยู่ด้านข้างของหัว เหงื่อใส ตัวเล็กกว่า หนักประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม นิสัยและถิ่นกำเนิดเช่นเดียวกับฮิปโปโปเตมัส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, dog.ฮิปโป Chuck Versus the Helicopter (2007)
Mm-hmm. Say "hippopotamus."ทแรปีเสสบิน อืมมมม พูดว่า "ฮิปโป". Pinocchio (1940)
- A hippopotamus. He lives in the Nile.- ฮิปโป เขาอาศัยอยู่ในแม่น้ำไนล์ Idemo dalje (1982)
First thing you wanna know is they're very proud creatures.รอน นี่ ฮิปโปกริฟฟ์ สิ่งแรกที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับฮิปโปกริฟฟ์ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... wasa goodhippogriff, always cleaned his feathers.ฉันก็บอกว่าบัคบีคเป็นฮิปโปกริฟฟ์ที่ดี ทำความสะอาดขนตัวเองเป็นประจำ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
God damn it!สิงโต เสือ ฮิปโป ได้หมดแหละ King Kong (2005)
What's Hippo?ฮิปโปคืออะไร? The Constant Gardener (2005)
Big deal. You're the doorman. Door pig.ก้องั้นๆแกเป็นคนเปิดประตู หมูประตู ฮิปโป Happily N'Ever After (2006)
It's a hungry hippo missing a kneecap.เป็นฮิปโปที่หิวโหย และมีสนับเข่า A Change Is Gonna Come (2007)
- Is this a lion or a hippo?- นี่มันสิงโตหรือฮิปโป Dex, Lies, and Videotape (2007)
Tastes like a hippo.รสชาติยังกับฮิปโป Dex, Lies, and Videotape (2007)
Oops. clumsy, clumsy hippos.อุ่ย ซุ่มซ่าม, เงอะงะฮิปโป Balls of Fury (2007)
Frankjim ogletree? Is that a person or a hippotamus?แฟรงจิม โอเกิลทรีเหรอ นั่นมันคนหรือว่าฮิปโปกันแน่ Ghosts (2008)
I understand that was the initial diagnosis, but once we got in there, it appears to have spread to the hippocampus as well.ฉันเข้าใจว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรคขั้นต้น แต่สิ่งที่เราได้จากที่เห็นคือมันกำลังแพร่กระจาย ไปยังส่วน ฮิปโปแคมปัสอย่างรวดเร็ว Going Under (2008)
Behold! The lion!ฟังนะ สาวๆ แมนฮัตตันน่ะ มี 2 อย่างที่หายาก 1 ที่จอดรถ 2 ฮิปโป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Manhattan is short on two things, parking and hippos.แมนฮัตตันน่ะหายากอยู่ 2 อย่าง ที่จอดรถ กับฮิปโป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Harry Potter Versus the Hipopotamus?หนังสือแฮร์รี่เนี่ยกระจอก ฮิปโปเตมัสมากกว่า? Fighting (2009)
If Megumi-san were truly remembering who had attacked her then when I'd asked her the questions this, the parahippocampal gyrus, and the area behind it should've shown vigorous activity.ถ้าเมกุมิซังจำได้จริงๆว่าใครเป็นคนทำร้ายเธอ... ...เมื่อผมถามเธอ... บริเวณกลีบพาราฮิปโปแคมปัส และด้านหลังควรจะแสดงการทำงาน Episode #1.3 (2009)
The functions of the hippocampus, which controls memory, are slightly lowered, but...หน้าที่ของฮิปโปแคมปัสซึ่งควบคุมหน่วยความจำนั้นค่อนข้างต่ำ,แต่... Episode #1.6 (2009)
I can't wait to get back to my hippo pool and that sweet smell of chlorine.แทบรอกลับสระฮิปโปและสูดกลิ่น หอมของคลอรีนไม่ไหวเลยล่ะ Merry Madagascar (2009)
An inflatable hippo pool?สระฮิปโปแบบเป่าลม? Merry Madagascar (2009)
Yes, from the hippocampus.ใช่ จากสมอง ส่วนฮิปโปแคมปัส Grey Matters (2009)
the hippocampus?สมองส่วนฮิปโปแคมปัส ? Grey Matters (2009)
The hippocampus- Memory storage.ฮิปโปแคมปัส -- เป็นส่วนสมองบันทึกความจำ Grey Matters (2009)
Look at the limbic system- huge hippocampus.มาดูตรงระบบลิมบิก จะมีฮิปโปแคมปัสขนาดใหญ่ The Garden of Forking Paths (2010)
Savants can develop an enlarged hippocampus related to their incredible memory capacity.คนคงแก่เรียนจะพัฒนาสมองในส่วน ฮิปโปแคมปัสได้ใหญ่กว่าคนทั่วไป สัมพัทธ์กับความทรงจำที่เก็บข้อมูล ได้มากอย่างเหลือเชื่อ The Garden of Forking Paths (2010)
She gave Abby her hippo.เธอเอาฮิปโปให้แอ๊บบี้ 25 to Life (2010)
Spare parts, superglue, and enough fresh batteries to choke a Hungry Hungry Hippo.ทั้งชิ้นส่วน กาวอย่างดี และแบตเตอร์สดใหม่เสมอจากการหิว เจ้าฮิปโปจอมตละ Toy Story 3 (2010)
You can either, uh, buy a hungry hippo to swim across the gap or trade in Professor Plum for a bonus spin.ลูกซื้อฮิปโปจอมหิว ให้ว่ายข้ามหุบเขาได้ หรือแลกกับคุณพลัม เพื่อเดินอีกแต้ม Forced Family Fun: Part 1 (2011)
How much for the hippo?ฮิปโปราคาเท่าไหร่ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Okay, how about The Red Hippopotamus?ไม่ชอบก็เอาเป็นเร้ด ฮิปโปโปเตมัส The Green Hornet (2011)
No? Not Red Hippopotamus?ไม่เอา ฮิปโปแดงไม่เท่เหรอ The Green Hornet (2011)
Hippos are not red.ฮิปโปสีแดงมีเหรอ The Green Hornet (2011)
I'm so sorry to bother you, but that hippopotamus head brooch is awesome.ฉันขอโทษที่มากวนเธอ แต่เจ้าเข็มกลัดหัวฮิปโปโปนั่น เลิศมาก Dance with Somebody (2012)
My friend, anybody who can pull off a hippo brooch deserves to be here.-ฟังนะ ใครก็ตามที่กล้าติดเข็มกลัดฮิปโปนั่น ควรค่าที่จะทำงานที่นี่ Makeover (2012)
So he made friends with a hippopotamus.ดังนั้นเขาจึงเป็นเพื่อน กับฮิปโป Elysium (2013)
Yes, it does 'cause he can stand on the hippopotamus' back to get all the fruits that he wants.ใช่มันไม่ 'ทำให้เขาสามารถ ยืนบนหลังฮิปโป ' เพื่อรับผลไม้ทั้งหมดที่เขาต้องการ. Elysium (2013)
- What's in it for the hippo? - The hippo wants a friend.อะไรอยู่ในนั้นสำหรับฮิปโปได้หรือไม ฮิปโปต้องการเพื่อน. Elysium (2013)
I figured out why the Hippo did it.ฉันคิดออกว่าทำไม ฮิปโปมัน. Elysium (2013)
I have punched a charging hippo square in the face, and not been as scared as I am right now.ฉันอัดกำปั้นฮิปโป แน่นๆเข้าที่หน้า และไม่กลัวอีกต่อไป Shooting Star (2013)
For the chip to process data organically, it had to be connected to the hippocampus.เพื่อให้ชิปประมวลผลข้อมูล ในทางอินทรีย์ มันจึงต้องเชื่อมต่อกับ ฮิปโปแคมปัส Athens (2014)
Hippo.ฮิปโป Chappie (2015)
We're lucky to be alive, Hippo.เราโชคดีที่จะมีชีวิตอยู่ฮิปโป Chappie (2015)
- Jesus Christ, Hippo.- พระเยซูคริสต์ฮิปโป Chappie (2015)
No, I didn't think that, Hippo.ไม่ฉันไม่คิดว่าฮิปโป Chappie (2015)
Yo-Landi, we said we're doing this heist... because it's the only way to get us out of shit before Hippo kills us!Yo-Landi เรากล่าวว่า ที่เรากำลังทำปล้นนี้ ... เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะได้รับเรา จากอึก่อนฮิปโปฆ่าเรา! Chappie (2015)
I-It's a baby hippo. [Groans]โอ้พระเจ้าของฉันมันเป็นฮิปโปทารก San Andreas Quake (2015)
Hippodumplings, and crocadowndillies, and jiggyraffes.ฮิปโปตุ้มติ้ม จะลุกจุ๊กเข้ จิ๊กกี้ราฟ The BFG (2016)
Crocadowndillies are crocodiles, and hippodumplings are hippopotamuses.จะลุกจุ๊กเข้คือจระเข้ และฮิปโปตุ้มติ้มคือฮิปโปโปเตมัส The BFG (2016)
Is it a hippopotamus?ฮิปโปโปเตมัสใช่มั้ยคะ? The Legend of Tarzan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[n.] (hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas) EN: hippocampus   FR: hippocampe [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hippo[N] ช้างน้ำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippopotamus
Hippocratic oath[N] คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส
hippopotamus[N] ช้างน้ำ, See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป

English-Thai: Nontri Dictionary
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
河馬[かば, kaba] (n) ฮิปโปโปเตมัส

German-Thai: Longdo Dictionary
Flusspferd(n ) |das, pl. Flusspferde| ฮิปโปโปเตมัส เช่น Flusspferde wurden in den letzten Jahrzehnten rücksichtslos abgeschossen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top