Search result for

*อิหร่าน*

(82 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อิหร่าน, -อิหร่าน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิหร่าน[N] Iran, Syn. ประเทศอิหร่าน, Example: อิหร่าน อิรัก และตุรกีต่างปฏิเสธการตั้งรัฐอิสระของกลุ่มชาวเคิร์ด, Thai definition: ประเทศตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมท่าขวาน. ส่วนราชการในสังกัดกรมพระคลัง ทำหน้าที่ติดต่อกับต่างชาติเรื่องการค้าขายและการต่างประเทศ กับชาติที่อยู่ทางด้านขวาหรือทางตะวันตกของอ่าวไทย เช่น อินเดีย อิหร่าน รวมทั้งชาติที่เข้ามาติดต่อทางด้านนั้น.
อริยกะ(อะริยะ-) น. ชื่อชนชาติหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นเค้าของชาวอินเดียบางพวก ชาวอิหร่าน และชาวยุโรปบางพวก, อารยัน ก็ว่า.
อารยันน. ชื่อชนชาติหนึ่งซึ่งเป็นต้นเค้าของชาวอินเดียบางพวก ชาวอิหร่าน และชาวยุโรปบางพวก, อริยกะ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Iranianศิลปะอิหร่าน [TU Subject Heading]
Arts, Iranianศิลปกรรมอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iranอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]
The Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asiaการประชุมว่าด้วยการแสวงหามาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย " CICA ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความริเริ่มของคาซัคสถาน และมีสมาชิกเข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อินเดีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ตุรกี จีน อิสราเอล อิหร่าน อัฟกานิสถาน อียิปต์ อาเซอร์ไบจาน มองโกเลีย คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ยูเครน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และเลบานอน " [การทูต]
D-8กลุ่มความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นมุสลิมและเป็นสมาชิก OIC " ซึ่งมีประชากรมากที่สุด ประกอบด้วยสมาชิก 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย มาเลเซีย อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี และไนจีเรีย จัดการประชุมสุดยอดครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2540 ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี " [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
He's got a communique video here that somebody walked across the Iranian border.เขามีวิดีโอเทป ใครบางคนข้ามพรหมแดนอิหร่านมา Body of Lies (2008)
My father was Iranian.พ่อฉันเป็นชาวอิหร่าน Body of Lies (2008)
She suffered a lot during Iran-Iraq war.เธอเจ็บปวดจากเรื่องสงครามอิรัก-อิหร่านมาก Body of Lies (2008)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Target, Tehran, Iran.* เป้าหมาย : เตหะราน อิหร่านWarGames: The Dead Code (2008)
Hey, you know, we got that caviar the Shah of Iran sent me.เอ้อ รู้แล้ว เรามีไข่ปลาคาร์เวียร์ ที่ท่านซาร์ของอิหร่านส่งมาให้ผม Frost/Nixon (2008)
My family's from Iran.ครอบครัวฉันมาจากอิหร่าน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
It's Canada, not Iran.มันแค่แคนาดาเอง ไม่ใช่อิหร่าน Marry Me a Little (2009)
I knew that despite the fact that Arastoo said he was Iranian, his accent was Jordanian.ฉันรู้ว่ามันน่ารังเกียจ ความจริงตามที่ฮาราทูพูด เขาเป็นชาวอิหร่าน สำเนียงของเขาเป็นจอร์แดน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Iranian isn't actually Arab.อิหร่านจริงแล้วไม่ใช่อาหรับ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Whereas a kid from the sticks of Iran, newly arrived in the West, it's no wonder he clings to his cultural superstitions.ในขณะที่เด็กคนหนึ่งจากอิหร่าน เข้ามาอยู่ในประเทศตะวันตกใหม่ๆ ไม่ต้องไปสงสัยเลยว่า เขาจะติดแน่นกับวัฒนธรรมแม่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
No, Blair. I'm talking about Gaga Ahmadinejad, First Lady of Iran.ไม่ใช่ แบลร์ เราพูดถึงกาก้า อามาดีนจาด สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอิหร่านต่างหาก The Last Days of Disco Stick (2009)
There's a place around the corner that sells Iranian cigarettes.ยังอีกจุดหนึ่งตรงหัวมุม ขายบุหรี่อิหร่าน A561984 (2009)
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก A561984 (2009)
Governments of Iran, Germany, China, your government.รัฐบาลอิหร่าน,เยอรมัน จีน,รัฐบาลคุณด้วย The International (2009)
Why would he agree to help us provide missiles to the Iranians and the Syrians that have a first-strike capability against the Israelis?แล้วเขาจะยอม... ...ช่วยเหลือเราขายจรวดให้พวกอิหร่านกับซีเรีย ซึ่งเล็งเป้าแรกไปที่อิสราเอลเนี่ยนะ The International (2009)
Once you let the Iranians and Syrians hear that the missiles are completely useless against the Israelis they will cancel their orders and the IBBC will collapse.และพอคุณบอกพวกอิหร่านกับซีเรีย ว่าจรวดพวกนั้นไร้น้ำยาต่ออิสราเอล พวกเขาจะยกเลิกการสั่งซื้อ และIBBCจะล้มครืน The International (2009)
You could have sold it to North Korea, China, Iran, or gone right to the black market.ขายให้กับเกาหลีเหนือ ไม่ก็จีน.. อิหร่าน.. หรือปล่อยขายในตลาดมืด Iron Man 2 (2010)
The murder of a journalist. The stoning of an Iranian dissident.การฆ่านักเขียนข่าว การปาหินใส่ผู้ไม่เห็นด้วยชาวอิหร่าน The Internet Is Forever (2010)
She can even pronounce that nutty Iran guy's name.เธอออกเสียง ชื่อของเจ้าบ๊องอิหร่านได้ด้วย พูดอีกทีซิ Pilot (2010)
Mahmoud Ahmadinejad.มะห์มูด อะห์มาดีนิจาด (ประธานาธิบดีคนที่ 6 ของอิหร่านPilot (2010)
My handprint's the only way they're gonna access that Iranian vault.เอาลายมือของผม มันเป็นวิธีเดียวที่จะเปิดทาง ถ้าพวกเขาต้องการเข้าไปในห้องใต้ดินในอิหร่าน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
We're going to Iran, Morgan.เราจะไปอิหร่านกัน มอร์แกน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
It's a 19-hour flight to Iran.มันเป็นการเดินทาง 19 ชั่วโมงไปอิหร่าน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Listen - that little incident in Iran showed me something.ฟังนะ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในอิหร่านแสดงให้ฉันเห็นบางสิ่งบางอย่าง Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Now the only mint outside of the US capable of printing our money, belonged to the Shah of Iran.โรงกษาปณ์มีอยู่นอกสหรัฐ ที่สามารถพิมพ์แบ๊งค์ดอลล่าปลอมได้ ของชาห์แห่งอิหร่าน/ระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก มันหายไป The A-Team (2010)
Tehran. Mecca.เตหะรานห์ อิหร่าน Salt (2010)
It is here in Iran.ผิดแน่ในอิหร่าน Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
I'm sure you heard of those Americans on the border of Iran, Syria, and North Korea?ผมคิดว่าคุณก็เคยได้ยินพวกอเมริกัน ตามชายแดนของอิหร่าน ซีเรียและเกาหลีเหนือ The Outsiders (2011)
It was owned by a South African diplomat who was selling nuclear secrets to Iran.เป็นของนักการทูต แอฟริกาใต้ ที่ขายความลับเรื่องนิวเคลียร์ ให้อิหร่าน Dorado Falls (2011)
Something in his suitcase left Iran last week.บางอย่างในกระเป๋าเดินทางของเขา ออกจากอิหร่านสัปดาห์ที่แล้ว The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Iran's claim of 3,000 casualties "a gross exaggerationคำพูดที่ว่ามีชาวอิหร่านเสียชีวิต 3000 รายนั้น ถือเป็นคำพูดเกินจริง The Smile (2012)
Israel bombed five nuclear sites deep inside Iran.อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่โรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่าน The Smile (2012)
I think he's just using my name to help sell the public on taking a harder line with Iran.แต่ผมคิดว่าเขาแค่ใช้ชื่อผมเป็นจุดขาย จะได้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงกับอิหร่าน The Smile (2012)
Iranians aren't Arabs, they're Persians.ชาวอิหร่านไม่ได้เป็นอาหรับ พวกเขาเป็นคนเปอร์เซีย The Smile (2012)
What about the 3,000 civilians Israel just killed in Iran?แล้วผู้บริสุทธิ์ชาวอิหร่าน 3000 คนที่อิสราเอลฆ่าล่ะ The Smile (2012)
All I could think about was Israel bombing Iran to try to stop Iran from bombing them.ฉันเอาแต่คิดเรื่องที่อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่อิหร่าน เพื่อหยุดอิหร่านจากการทำแบบเดียวกัน The Smile (2012)
I mean, the Iranian president keeps saying he wants to wipeคือประธานาธิบดีอิหร่านเอาแต่พูดว่าเขาต้องการ The Smile (2012)
Israel off the map, so... they have every right to defend themselves.ลบอิสราเอลออกไปจากแผนที่ ผมว่าอิหร่านมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเอง The Smile (2012)
"Iran invades Iraq!""อิหร่านรุกรานอิรัก!" Linchpin (2012)
We know Abu Nazir is going to hit us in retaliation for Israel's bombing of Iranian nuclear sites.เรารู้ว่าอาบู นาเซอร์จะโจมตีเรา เพื่อแก้แค้นเรื่องที่อิสราเอล ระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่าน Q&A (2012)
The Iranians hardened the roof with reinforced concrete, and then they covered it with...พวกอิหร่านใช้คอนกรีตทำให้มัน หนามากขึ้น แล้วก็ปิดทับอีกชั้นด้วย... Q&A (2012)
But the CIA thinks there are also hidden stores in Russia, France, North Korea, and Iraq.แตซีไอเอคิดว่ายังมีเก็บซ่อนอยู่ ในรัวเซีย ฝรั่งเศส เกาหลีเหนือ และอิหร่าน Pa Make Loa (2012)
Israel's air strikes against Iran's nuclear facilities... only partially successful.การระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่านของอิสราเอลนั้น สำเร็จเพียงบางส่วน Beirut Is Back (2012)
The cry on the Arab street would be "U.S. bombs Iran."เสียงร้องในถนนอาหรับอาจจะเป็น "สหรัฐถล่มอิหร่านBeirut Is Back (2012)
He is just riding out his term, and if that means leaving a nuclear Iran for the next administration to deal with, what's he care?เขาแค่อยู่เพื่อให้หมดวาระของเขา แล้วถ้านั่นหมายถึงทิ้งเรื่องนิวเคลียร์ในอิหร่าน ให้รัฐบาลสมัยหน้าจัดการ เขาจะไปสนใจอะไร Beirut Is Back (2012)
Iran has been threatening blowback against the United States if anyone attacked its nuclear sites.อิหร่านข่มขู่สหรัฐฯ ว่าจะโต้กลับ หากว่ามีใครโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ Beirut Is Back (2012)
No, it's in the middle of an international crisis where Iran is looking for a way to discredit the United States.ไม่ แต่เป็นการปรากฏตัวท่ามกลาง วิกฤติระหว่างประเทศ จังหวะที่อิหร่านหาทางทำให้ สหรัฐฯเสียความน่าเชื่อถือ Beirut Is Back (2012)
Iran has mustered all hands on deck to strike us on our own...อิหร่านได้รวบรวมพรรคพวกเพื่อโจมตีเรา ด้วย... State of Independence (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอิหร่าน[n. prop.] (chāichāo Irān) FR: Iranien [m]
อิหร่าน[n. prop.] (Irān) EN: Iran   FR: Iran [m]
ประเทศอิหร่าน[n. prop.] (Prathēt Irān) EN: Iran   FR: Iran [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iran[N] ประเทศอิหร่าน
Iran[N] อิหร่าน, See also: เปอร์เซีย
Iranian[ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian[N] ชาวอิหร่าน, See also: ชาวเปอร์เซีย, Syn. Persian
Iranian[N] ภาษาอิหร่าน, See also: ภาษาเปอร์เซีย
mujahidin[N] ทหารอิสลามในอิหร่านและปากีสถาน, Syn. mujahedeen, mujaheddin
Persia[N] อาณาจักรเปอร์เซีย (คือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน)
Persian[N] ชาวเปอร์เซีย, See also: ชาวอิหร่าน
Tehran[N] กรุงเตห์รานเป็นเมืองหลวงของอิหร่าน, See also: กรุงเตหะราน, Syn. Teheran

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
azerbijan(อาเซอะไบแจน') n. ชื้อดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย, ชื่อจังหวัดในอิหร่าน., Syn. Azerbaidzhan
dinar(ดินาร์') n. เงินตราของอิหร่าน
iran(อิแรน',ไอแรน',อิราน') n. อิหร่าน,เปอร์เซีย (สมัยก่อน), Syn. Persia
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani
pahlavi(พา'ละวี) n. พระเจ้าชาร์แห่งอิหร่าน
persia(เพอ'?ะ,เพอ'ชะ) n. อาณาจักรเปอร์เซีย (อิหร่าน) ,ชื่อเดิมของอิหร่าน
shah(ชา) n. (อิหร่าน) กษัตริย์., See also: shahdom n.
tehran(ทีฮะแรน',-ราน') n. ชื่อเมืองหลวงของอิหร่าน, Syn. Teheran
zoroastrianism(โซโรแอส'เทรียนนิสซึม) n. ศาสนาอิหร่านศาสนาหนึ่งที่เชื่อว่าก่อตั้งขึ้นโดย Zoroaster, Syn. Zoroastrism Mazdaism

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top