ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*หวย*

   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หวย, -หวย-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แม่ง[แม่ง] (slang ) เป็นคำอุทานที่มักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสียหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีสันนิษฐานว่าเกิดมาจากการกล่อนคำของคำว่า แม่มึง แต่ไม่ได้ใ้ช้ในความหมายนี้ แต่เป็นเพียงแค่คำอุทาน ตัวอย่าง แม่งเอ้ย วันนี้ถูกหวยแดกอีกแล้วกู หรือในสมัยก่อนเวลาตกใจบางคนอาจจะอุทานว่า อุ๊ยแม่มึง!!!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวย[N] lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
ถูกหวย[V] win the prize in lottery, See also: win a lottery prize, Syn. ถูกเบอร์, Example: ข้าพเจ้ารู้ว่าส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของเธอคือ ขอให้ถูกหวย, Thai definition: ได้รับเงินรางวัลจากการเล่นหวยใต้ดิน
แทงหวย[V] buy a lottery ticket, See also: make a gamble, Example: แม่นั้นดูเหมือนจะพอใจที่มีเงินสำหรับแทงหวยทุกงวดๆ, Thai definition: ซื้อเลขหวยโดยหวังถูกรางวัล
ใบ้หวย[V] hint, See also: give a hint for buying lotteries, Syn. บอกหวย, Example: หมอดูใบ้หวยได้แม่นมาก
หวยเบอร์[N] lottery, Syn. หวย, ล็อตเตอรี่, Example: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับเลขเด็ดหวยเบอร์
หวยเบอร์[N] lottery, See also: state lottery, Syn. หวย, Example: เดี๋ยวนี้ผมเลิกหวังกับหวยเบอร์แล้ว
หวยเถื่อน[N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ
หวยใต้ดิน[N] illegal lottery, Syn. หวย, Example: ชาวบ้านมักจะเล่นการพนันเช่น ถั่วโป ชนไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อหวังรวยทางลัด, Thai definition: การเล่นการพนันที่ใช้เลขรางวัลจากสลากกินแบ่งในการพนัน
เจ้ามือหวย[N] host of lottery gamble, See also: banker of lottery gamble, Example: ขอนแก่นได้ชื่อว่ามีเจ้ามือหวยเถื่อนมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระหวยก. ระโหย.
หวยน. หวย ก ข
หวยสลากกินแบ่ง.
หวย ก ขน. การพนันอย่างหนึ่ง ที่ออกเป็นตัวหนังสือ คือ ใช้พยัญชนะในภาษาไทยตั้งแต่ ก ถึง ฮ เป็นหลัก โดยตัดออกเป็นบางตัว เหลือเพียง ๓๖ ตัว ตัวที่ออกเสียงเหมือนกันจะตั้งชื่อให้ต่างกัน เช่น ข ง่วยโป๊ ฃ เจี่ยมกวย ค หะตั๋ง ฅ เม่งจู ฆ ยิดซัว ทั้งนี้เพราะได้นำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับปรุงใช้, หวย ก็เรียก.
หวยใต้ดินดู สลากกินรวบ.
หวยเถื่อนดู สลากกินรวบ.
หวยเบอร์น. สลากกินแบ่ง.
หวยว. คำที่ใช้ประกอบข้อความที่มีความหมายในเชิงถามหรือชักชวนเป็นต้น เช่น ใครเล่าเหวยจะไปกับพวกเราบ้าง มาละเหวยมาละวา.
หวยอ. คำร้องเรียกแสดงว่ามีอำนาจหรือแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้น เช่น เหวย ๆ เจ้าเด็กน้อย.
หวยว. เสียงร้องเรียกที่ได้ยินแต่ที่ไกล เช่น ได้ยินเสียงใครมาร้องเรียกอยู่เหวย ๆ.
ขุนบาลน. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกอากรที่เป็นรายได้จากการพนันประเภทหวย เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามเต็มว่า ขุนบาลเบิกบุรีรัตน์.
ไขว้โรงก. กลับตรงกันข้าม (เดิมเป็นภาษาใช้ในการพนันหวย ก ข มีตัวโรงเช้า โรงคํ่า เมื่อผู้แทงระบุตัวแทงแล้ว ถ้าหากตัวออกกลับกันเสีย ก็เรียกว่า ขุนบาลกินอย่างไขว้โรง, ตรงกับว่า โอละพ่อ).
เจ้ามือน. ผู้ตั้งต้นในวงการพนันเช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนันเช่นถั่ว โป หวย
เดินโพยก. รับแทงหวยและนำรายการไปส่งเจ้ามือ.
ตะแก, ตะแก่น. ตัวแก เช่น แล้วตรัสกับเสนานินทาเมีย ตะแก่เสียจริตผิดแล้วเหวย (สังข์ทอง)
แทงเล่นการพนันบางชนิด เช่น แทงหวย แทงลอตเตอรี่ แทงโป.
นักงานน. หน้าที่ เช่น อันการสงครามครั้งนี้ ไว้นักงานพี่จะช่วยหัก (รามเกียรติ์ ร. ๑), เจ้าพนักงาน เช่น เหวยนักงานเอ๋ย เร่งรุกเร็วบัดนี้พลัน จงแสดงทุกข์แห่งโอรส ให้ปรากฏโดยคดี ว่าบัดนี้หมู่สีพีลงโทษ โกรธจอมธรรม์ (ม. คำหลวง หิมพานต์).
ใบ้แนะด้วยอุบาย เช่น บอกใบ้, บอกเลศนัย เช่น ใบ้หวย.
รา ๔ส. เราทั้งคู่, เขาทั้งคู่, ในคำว่า สองรา, ต่อมาใช้หมายถึงเกิน ๒ ก็ได้ เช่น เร่งหาประกันมาทันใด ผู้คุมเหวยรับไว้ทั้งสามรา (ขุนช้างขุนแผน).
สรตะ(สะระ-) น. การคาดคะเนตามเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการพนัน มีหวย ถั่ว โป เป็นต้น
สลากกินแบ่งน. สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนด, ลอตเตอรี่ หวย หรือ หวยเบอร์ ก็เรียก.
สลากกินรวบน. การพนันเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมาย เจ้ามือรับแทงตัวเลขซึ่งใช้ตัวเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายสองตัว สามตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล ถ้าผู้เล่นแทงถูก เจ้ามือจ่ายเงินให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ เช่น เขาถูกสลากกินรวบกินจนหมดตัว, ภาษาปากว่า กินรวบ หวยใต้ดิน หรือหวยเถื่อน
สัตว-, สัตว์(สัดตะวะ-, สัด) น. สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญหมายถึง สัตว์ที่ไม่ใช่คน, เดรัจฉาน.
โสฬสตำราเล่นการพนันครั้งโบราณสำหรับเล่นหวย เล่นถั่ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enbloc Displacementการเคลื่อนไหวย้ายโครงสร้างกระดูกเป็นชิ้นใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Neapolitan won the lottery!คน นาโปลี ถูกหวยCinema Paradiso (1988)
and noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman must be touched.และเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว Don Juan DeMarco (1994)
It's payday, boys.ถูกหวยแล้วเรา Titanic (1997)
I want to win the lotteryฉันอยากถูกหวย Paris ei yeonin (2004)
I said lottery, not getting firedฉันบอกว่าหวย ไม่ใช่ถูกไล่ออก Paris ei yeonin (2004)
This barbershop was being used by Salvatore and his crew as a front for a numbers game they were running out of this back room.ร้านตัดผมนี้ถูกใช้เป็นที่บังหน้า ให้กับซัลวาทอเรและลูกน้องของเขา สำหรับซื้อขายหวยเถื่อน จากห้องทางด้านหลัง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Mom gets shot by some gangsters and now you hit the fucking lottery!แม่ก็บังเอิญถูกมาเฟียยิงตาย แล้วตอนนี้นายก็ถูกหวยขึ้นมาเชียว Four Brothers (2005)
I don't know how the hell I'm gonna write this up.ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเขียนมันลงห่าเหวยังไงดี Mr. Monk and the Other Detective (2005)
- Okey-dokey.-เอาล่ะเหวย Enchanted (2007)
I don't wanna get into some kind of a jackpot here, buddy.ฉันยังไม่อยากถูกหวยรางวัลที่ 1 นะเพื่อนยาก No Country for Old Men (2007)
Look, you're already in a jackpot. I'm trying to get you out of it.ฟังนะ แกกำลังจะถูกหวยรู้มั้ย ฉันกำลังจะช่วยแกอยู่เนี่ย No Country for Old Men (2007)
Yeah, I'm so lucky I ought to buy a lottery ticket, shouldn't I?ต้องซื้อหวยหน่อยแล้วมั้ง Henry Poole Is Here (2008)
Just in case I get lucky.เผื่อวันนี้ชั้นถูกหวย The First Taste (2008)
What you mean if you get lucky?หมายความว่าไงยะ ถูกหวยThe First Taste (2008)
Your standards are so low you always get lucky.มึงแดกผู้ชายไม่เลือก หวยมึงคืออะไร The First Taste (2008)
Holy crap!ตายแล้วเหวย Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
we got teddy bear, uh,lottery guy, invisible pervert guy.เราเจอเท็ดดี้ แบร์ หนุ่มถูกหวย หนุ่มล่องหนวิตถาร Wishful Thinking (2008)
Whoa, whoa, hold up, gaucho. I didn't bring that up.หวยๆ เดี๋ยวก่อน คาวบอย ฉันไม่ได้เริ่มนะ About Last Night (2008)
What the hell do you want me to do?คุณจะให้ผมทำห่าเหวยังไง หา Breakage (2009)
How the hell am I supposed to do that?แม่งแล้วฉันต้องพิสูจน์ห่าเหวยังไงกันว่ะ Better Call Saul (2009)
He's like a cafeteria lady who won the lottery.นายนั่นก็เหมือนสาวเสิร์ฟถูกหวยนั่นล่ะ You've Got Yale! (2009)
Or to rehab where you'll sit and tell some stranger how you let your life fall apart.หรือรักษาโดยการนั่งอยู่ในกลุ่ม และบอกกับคนแปลกหน้าว่า เธอปล่อยให้ชีวิตดิ่งลงเหวยังไง The Night of the Comet (2009)
I played the number, though. I couldn't box it.ฉันไปแทงหวยมา ดันไม่ถูกซะนี่ Precious (2009)
Only time she ever leaves is to play her numbers.แม่จะออกจากบ้านก็เฉพาะตอนไปเล่นหวย Precious (2009)
The combatants are picked by lottery randomly each week.รบนี้มาโดยหวย randomly ในแต่ละสัปดาห์ Death Race 2 (2010)
How in the hell did you get Walt to--นายทำห่าเหวยังไงให้วอลท์กลับมาปรุง... Green Light (2010)
I just don't know what the hell I'm doing anymore, you know?ฉันก็แค่ไม่รู้ ว่าจะทำห่าเหวยังไงดีอีกต่อไป คุณเข้าใจไหม Más (2010)
And how many times have you seen a psychic in the newspaper solving crimes, or healing someone without medicine, or winning a lottery.ช่วยไขคดีได้ หรือ รักษาคนโดยไม่ต้องพึ่งยา หรือถูกหวย The Innkeepers (2011)
Sorry, Brick, but until we win the lottery, your style is free.เสียใจ บริค ถ้าเรายังไม่ถูกหวย สไตล์ของลูกคือฟรี The Legacy (2011)
Miyazaki considers Sun a hero who will save China. Kang Youwei claimed Sun is illiterate.คังโหว่ยเหวยอ้างว่าซุนไม่รู้หนังสือ อู๋จื่อฮุ่ยบอกว่าซุนเป็นบัณฑิตคนขยัน 1911 (2011)
A loan around here is like winning the lottery.ผมรู้ การกู้เงินได้แถวนี้ ก็เหมือนถูกหวย Coda (2011)
The crown prince decided to drop by for a late bite.เจ้าชายเสด็จมาเหวยอาหารค่ำแล้ว Death's Door (2011)
O spirits of the further... am I going to win the Powerball?ท่านดวงวิญญาณที่อยู่ไกลโพ้น นี่ฉันกำลังจะ ถูกหวยใช่มั้ย? The Mentalists (2011)
Do you even know who Peng Dehuai is?รู้รึเปล่าว่า นายพลเผิง เต๋อหวย เป็นยังไง ? The Front Line (2011)
She wouldn't mind a winning lottery ticket.ถึงถูกหวยเธอคงไม่สนเหมือนกันแหละ The Tall Man (2012)
Like that's some prize.เหมือนถูกหวยยังไงไม่รู้ Props (2012)
But look, look, look. I stopped on the turnpike, I buy a scratcher.แต่ ฟังนะ ฉันหยุดรถตรงด่านเก็บเงิน ฉันซื้อหวยขูด Snake Eyes (2012)
Well, judging by her attire, or lack of it, she was a stripper.หวังว่าเด็กซ์เตอร์กับฉัน จะถูกหวยจากการตรวจดีเอ็นเอนะ เพราะดูเหมือนว่าเขา จะเช็ดทำความสะอาดรถซะเกลี้ยง Are You...? (2012)
If the state found out I was selling those tickets,ถ้ารัฐรู้ว่า ฉันขายหวยพวกนั้น Wolf and Cub (2012)
Tickets?หวย Wolf and Cub (2012)
Yeah, they're running numbers through local shop owners, but they take all the money, tax-free.ใช่ พวกนั้นขายหวย ผ่านทางร้านค้าแถวนี้ แล้วก้เอาเงินไปทั้งหมด แถมไม่เสียภาษีอีกต่างหาก Wolf and Cub (2012)
Man, they got Mr. Wilcox selling those tickets too?พวกมัน ให้มิสเตอร์วิลคอกซ์ขายหวยพวกนั้นด้วย? Wolf and Cub (2012)
Nostalgic.ความหวยหา Do the Wrong Thing (2012)
I spent nearly every night there growing up before my mom won the slimy rich husband lottery.ฉันใช้เวลาเกือบทุกคืนเติบโตที่นั่น ก่อนที่แม่ของฉันจะถูกหวย ได้สามีรวย Grief (2012)
Look, as much as I'd like for Wilansky to actually have to work to close this thing, it feels like a slam dunk.ฟังนะ ต่อให้ฉันอยากให้วิแลนสกีต้องออกแรง เพื่อปิดคดีมากเท่าไหร่ แต่นี่มันเหมือนถูกหวย All In (2012)
Kind of like winning the lottery, huh?เหมือนถูกหวยเลยใช่ไหมละ? Gravity (2013)
I just won a cracker lottery!ฉันเพิ่งได้รับรางวัลหวยข้าวเกรียบ! Grudge Match (2013)
She's piloted by the Wei Tang brothers. Triplets.คนขับคือ 3 พี่น้อง เหวย ตัน แฝดสาม Pacific Rim (2013)
If I told my parents, I'd ve spent my whole life... picking winning lottery numbers.ถ้าฉันบอกบ้างสงสัยทั้งชีวิตนี้คงได้แต่... นั่งใบ้หวยไปตลอดแน่ๆ Odd Thomas (2013)
You can pick winning lotto numbers?นายใบ้หวยได้เหรอ Odd Thomas (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ้หวย[v.] (baihūay) EN: hint   
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
แทงหวย[v. exp.] (thaēng hūay) EN: buy a lottery ticket   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bagwoman[N] หญิงที่เก็บ แจกจ่ายเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย, See also: หญิงที่เก็บเงินหวยเถื่อน
tipster[N] ผู้แจ้งข่าวลับ, See also: ผู้ใบ้หวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top