Search result for

*หนักแน่น*

(132 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หนักแน่น, -หนักแน่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักแน่น[V] be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
หนักแน่น[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
ใจหนักแน่น[ADJ] steady, See also: firm, stable, solid, constant, determined, single-minded, Syn. ใจมั่นคง, Ant. ใจเบา, Example: คนที่เป็นคนใจหนักแน่นจะไม่เชื่อในเรื่องต่างๆ อย่างง่ายๆ, Thai definition: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย
ใจหนักแน่น[V] be constant, See also: be firm, be steady, be stable, be determined, be single-minded, Syn. ใจมั่นคง, Ant. ใจเบา, Example: เขาใจหนักแน่นในเรื่องของความรักเสมอ, Thai definition: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย
ความหนักแน่น[N] firmness, See also: steadiness, stability, fortitute, Syn. ความมั่นคง, Ant. ความรวนเร, Example: เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจหนักแน่นว. มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย.
หนักแน่นว. มั่นคง, ไม่ท้อถอย, เช่น เขามีใจหนักแน่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ทั้งสิ้น
หนักแน่นไม่โกรธง่าย เช่น เขาเป็นคนใจคอหนักแน่น ไม่โกรธใครง่าย ๆ
หนักแน่นไม่หูเบา เช่น ต้องทำใจให้หนักแน่น อย่าเชื่อใครง่าย ๆ.
ใจเย็นว. ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน.
ใจร้อนว. มีใจไม่หนักแน่น ฉุนเฉียวง่าย
ถนิมสร้อย(ถะหฺนิมส้อย) ว. หนักไม่เอาเบาไม่สู้, เปราะบาง, ไม่หนักแน่น, (ใช้เป็นคำตำหนิ) เช่น โดนว่านิดหน่อยก็ร้องไห้ ทำเป็นแม่ถนิมสร้อยไปได้, สนิมสร้อย ก็ว่า.
เทียว ๒ว. คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น มีความหมายอย่างเดียวกับ ทีเดียว, เชียว, เช่น มาให้ได้เทียวนะ อย่าบอกใครเทียวนะ หมู่นี้เงียบไปเทียวไม่เห็นมาหาบ้างเลย.
นะ ๑ว. คำประกอบท้ายคำอื่น บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับ หรือเน้นให้หนักแน่น เป็นต้น เช่น อยู่นะ ไปละนะ.
นั่นแหละ(-แหฺละ) คำแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น นั่นแหละ ใช่แล้ว คุณนั่นแหละ.
นั่นเองคำประกอบคำอื่นแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น เขานั่นเอง.
นี่แหละคำแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น ฉันนี่แหละ นี่แหละโลก.
นี่เองคำประกอบคำอื่นแสดงการเน้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น เธอนี่เอง เด็กคนนี้นี่เอง.
เน้นก. ทำให้หนักแน่นเพื่อให้เห็นความสำคัญ (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น เน้นถ้อยเน้นคำ, ลงเสียงหนัก เช่น เน้นเสียง, กดให้แน่น เช่น เน้นเหงือก เน้นฟัน.
เน้นว. ให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น พูดเน้น.
ประ- ๑(ปฺระ-) ใช้เติมหน้าคำอื่นเพื่อให้คำหนักแน่นขึ้น เช่น ชิด เป็น ประชิด, ท้วง เป็น ประท้วง
เป็นมั่นเป็นเหมาะว. มั่นคง, แข็งขัน, หนักแน่น.
ไปก. เคลื่อนจากตัวผู้พูด เช่น เขาไปตลาด เขาเข็นเรือไม่ไปเพราะเรือเกยตื้น, ใช้ตรงข้ามกับ มา, เป็นคำประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด เช่น เขาเดินไปโรงเรียน, ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางออกจากตัวผู้ที่เขียนถึง เช่น ผมขอให้คุณเดินทางไปหาผมวันอาทิตย์นี้, หรือเป็นคำประกอบกริยามีความหมายว่า เรื่อยไป, ไม่หยุด, เช่น ทำไปกินไป, เป็นคำประกอบท้ายคำวิเศษณ์เพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น ขาวไป ช้าไป ดีเกินไป.
พกหินว. ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.
มโนภินิเวศน. ความมั่นใจ, ความหนักแน่น.
เยือกเย็นว. มีจิตใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียวโกรธง่าย เช่น สำคัญที่เป็นคนเยือกเย็น จึงจะตัดสินปัญหาได้อย่างรอบคอบ.
ไว้ก. เก็บเข้าที่, เอาเข้าที่, เช่น เอาของไปไว้ที่, วาง เช่น เอาไว้ตรงนั้นแหละ ไว้ของให้เป็นที่, บางทีใช้ประกอบท้ายกริยาบางคำเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์หรือหนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น เก็บไว้ รักษาไว้ ปลูกไว้, ให้มีอยู่, ให้ดำรงอยู่, รักษา, เช่น ไว้จุก ไว้หนวด ไว้ชีวิต ไว้ยศ.
เสียงแข็งว. อาการที่กล่าวออกมาอย่างยืนยันหนักแน่น เช่น เขาเถียงเสียงแข็งว่าเขาทำถูกต้องแล้ว
แฮะว. คำประกอบท้ายคำเพื่อเน้นความให้หนักแน่นขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
I'm sorry to bring you out in this weather, Detective, but the boy has been quite insistent;ผมขอโทษที่ต้องให้ออกมา ตอนอากาศแบบนี้นะครับ คุณนักสืบ แต่เด็กนั่นยืนยันหนักแน่นมาก Changeling (2008)
Swing soft, cut harder, at the same time.กวาดแกว่งให้อ่อนไหว ฟันให้หนักแน่น ไปพร้อมๆกัน The Forbidden Kingdom (2008)
Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yangหนักแน่นดั่งขุนเบา บางเบาเหมือนปุยนุ่น Three Kingdoms (2008)
I hear a lot of conviction.น้ำเสียงไม่หนักแน่นเลยนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wow, you almost sounded serious that time.ว้าว, คราวนี้เกือบหนักแน่นใช่ได้แล้วล่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
South Africa has the weight advantage in the scrums but I don't think many people have seen a weak New Zealand scrum.แอฟริกาใต้ได้เปรียบความหนักแน่น.. ในการทำสกรัมนะครับ แต่เราก็ไม่เคยเห็นนิวซีแลนด์.. Invictus (2009)
Nick, unless you have any hard evidence, then why are we even here?นิค เว้นแต่ว่าคุณมีหลักฐานหนักแน่น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรามาที่นี่ Law Abiding Citizen (2009)
Headmistress queller is standing Firm on the expulsion.ครูใหญ่เควลเลอร์ยืนยันหนักแน่นเรื่องไล่ออก เยลอาจเพิกถอนสิทธิ์รับหนูเข้า Carrnal Knowledge (2009)
He had the nerve to say that there was nothing between him and Blair.ที่เขาทิ้งฉัน ฉันรับได้ แต่แล้วเขาก็หนักแน่น Remains of the J (2009)
There won't be another chance if I didn't stick firm at that moment.ฉันจะไม่มีโอกาสอีก ถ้าฉันไม่หนักแน่นตอนนี้ Episode #1.3 (2009)
They say a strong denial is like an affirmation.ถ้าพูดอย่างหนักแน่นว่า 'ไม่' มันก็เหมือนกับว่า 'ใช่' Episode #1.13 (2009)
Kitazato vehemently insisted that he was innocent.คิตะซาโต้ยังยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ Episode #1.8 (2009)
A Jinnouchi man has to be solid and trustworthy!ผู้ชายตระกูลจินโนวชิต้องหนักแน่นและซื่อสัตย์ Summer Wars (2009)
If you're soft, you're soft.ถ้าแกไม่หนักแน่น แกก็จะอ่อนแอ The Debarted (2009)
Isn't that your and my firm conviction?ความหนักแน่นของคุณกับผม ไม่ใช่หรอที่ร่วมกันพิสูจน์ความผิดน่ะ The Case of Itaewon Homicide (2009)
He will raise a force that will change the very course of the world.หนักแน่นไว้ โฮล์มส์ มองให้กว้าง Sherlock Holmes (2009)
Hey, hey, hey!ท็อปเป็นคนที่หนักแน่นในทัศนคติของตัวเอง Our Family Wedding (2010)
DJ Spin-Sane. There he is![ตอนที่คุณพูดถึงมัน เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาออกมาทันที] ท็อปเป็นคนที่หนักแน่นในทัศนคติของตัวเอง Our Family Wedding (2010)
One of his later mature works, this Piano Sonata, No. 3... was among his richest, densest and most grandiose.เปียโนโซนาต้า หมายเลข 3 เป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดของโชแปง... เป็นหนึ่งในเพลงที่หลากหลาย หนักแน่น แลัยิ่งใหญ่ที่สุด Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Keep your strength.ขอให้เธอหนักแน่นนะ Oiled (2010)
You have to be the constant.เธอต้องหนักแน่นเข้าเอาไว้ Widening Gyre (2010)
( greek accent ) what a grip.หนักแน่นดีนะ Melbourne (2010)
An american grip, eh?หนักแน่นแบบอเมริกันสินะ! Melbourne (2010)
He had the stiff upper lip, and-and he kept telling me that he'd do the right thing, and his jaw was all tightened and manly.เขามีริมฝีปากบนที่แข็ง และเขาได้บอกฉันว่าเขาจะทำให้ถูกต้อง และคำพูดเขาหนักแน่นและสมเป็นชาย The Death of the Queen Bee (2010)
So Weon, be objective.โซวอน ให้หนักแน่นเข้าไว้ The Fugitive: Plan B (2010)
She's right. You have to be tough on yourselves.เธอพูดถูก เจ้าต้องหนักแน่นกับตัวเองเข้าไว้ How to Train Your Dragon (2010)
But they adamantly denied that any prosecution was in any...แต่เขาปฏิเสธหนักแน่นว่า \ ไม่มีการฟ้องร้องใดๆที่... Unforgiven (2011)
No. No, I need someone who won't be emotional. Come on.ไม่ ผมต้องใช้ใครบางคน อารมณ์หนักแน่น เร็วเข้า Soul of Fire (2011)
Do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States.ขอยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ในตำแหน่งปธน.ของสหรัฐอเมริกา Us or Them (2011)
Do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States.ขอยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ในตำแหน่งปธน.ของสหรัฐอเมริกา Us or Them (2011)
Or I could help you send a stronger message.หรือผมจะช่วยให้คุณส่งข้อความที่หนักแน่นกว่า Dentist of Detroit (2011)
You heard me sing, but I wanted to show you the pure masculine power and intensity I would bring to Tony if and when you graced me with the part.พวกคุณฟังผมร้องไปแล้ว แต่ผมอยากแสดง ความแข็งแกร่งและหนักแน่น ที่ผมจะใส่ลงไปในโทนี่ ถ้าเกิดคุณเลือกผมให้แสดงนะครับ I Am Unicorn (2011)
Get something concrete.หาหลักฐานที่มันหนักแน่นมามัดตัวเธอ Eye of the Beholder (2011)
(heavy accent):(เสียงหนักแน่น): Cece Crashes (2011)
Rolf was what you would consider a really solid citizen.รอล์ฟเป็นคนที่พวกคุณจะเรียกว่า หนักแน่นมาก The Three Bad Wolves (2011)
He makes me heavier, somehow. In a good way.เขาทำให้ฉันหนักแน่นขึ้น ในทางที่ดีน่ะ Something Borrowed (2011)
-I'll try to keep my feet on the ground. -I know you will.ฉันพยายามทำตัวให้หนักแน่นน่ะ คุณทำได้อยู่แล้ว Prometheus (2012)
Load and prepare.ทำใจให้หนักแน่นและเตรียมตัวให้พร้อม Snow White and the Huntsman (2012)
She has very valid reservations.เธอยืนยันหนักแน่นมาก Turn This Mother Out (2012)
Well, until you have something more substantial than disdain to throw my way, you're gonna stay away from me and more importantly, from Henry.จนกว่าคุณจะมีหลักฐานที่หนักแน่น มากกว่าคำเสียดสี เพื่อดีดฉ้นออก อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Tough life, huh?ชีวิตหนักแน่นเนอะ? Father Knows Best (2012)
We're all rooting for her to succeed.เราทั้งหมดต้องหนักแน่น\ เพื่อให้เธอประสบความสำเร็จค่ะ Blood Is the New Black (2012)
It rebuts Ms. Van De Kamp's testimony regarding her clear conscience.ดูเหมือนหนักแน่นมาก The People Will Hear (2012)
That's a firm grip you got there, rob.จับมือได้หนักแน่นดีนี่ ร๊อบ An Innocent Man (2012)
But I've been warned strongly that if there is any outside interference... by "outside interference," you mean me?แต่ผมได้รับคำเตือนที่หนักแน่น ว่าถ้าหากมีคนนอกมาขัดขวาง... "คนนอกที่มาขัดขวาง" นั่นก็คือ ฉัน สินะคะ A Busy Solitude (2012)
Just do it gently. Firmly, but...เอาเป็นว่าทำให้นุ่มนวล หนักแน่น แต่.. The Choice (2012)
Why are you so sure that I'm delusional and not determined?ทำไมเธอถึงแน่ใจว่ามันเป็นความหลงไม่ใช่ความรักที่หนักแน่นล่ะ? Monstrous Ball (2012)
So, he bypassed easier victims and potential witnesses to commit these murders.เขาเลี่ยงเหยื่อที่ง่ายกว่า และพยานที่หนักแน่น เพื่อที่จะก่ออาชญากรรมครั้งนี้ Magnificent Light (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   
หนักแน่น[adj.] (naknaen) EN: firm   FR: solide ; constant
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbeat[N] จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
firm[ADJ] หนักแน่น, See also: แน่น, ไม่สั่น, Syn. steady, Ant. loose
firm[ADV] อย่างมั่นคง, See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น, Syn. firmly
firmly[ADV] อย่างหนักแน่น, See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น
forceful[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, Syn. assertive, Ant. submissive
forcefully[ADV] อย่างหนักแน่น, See also: อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน
foursquare[ADJ] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน, Syn. determined, firm, steady
foursquare[ADV] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน
hard rock[N] ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
lay down[PHRV] ประกาศอย่างชัดเจนหรือหนักแน่น
presence of mind[N] ความสุขุม, See also: ความมีใจหนักแน่น, การครองสติในสถานการณ์ที่ร้ายแรง, Syn. sensibility, alertness
self-composed[ADJ] หนักแน่น, See also: ไม่หวั่นไหว, สุขุม, Syn. calm, self-composure
softie[N] คนอ่อนแอ, See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น, Syn. softy
softy[N] คนอ่อนแอ, See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น, Syn. softie
strong[ADJ] เข้มแข็ง, See also: หนักแน่น, Syn. determined, resolute, staunch
sturdy[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: หนักแน่น, มุ่งมั่น, Syn. firm, resolute, unyielding
unfaltering[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unflagging, enduring, unflinching, unhesitating
unflappability[N] ความหนักแน่น, Syn. composure, equanimity
unflappable[ADJ] ไม่สะทกสะท้าน, See also: หนักแน่น, แน่วแน่, Syn. composed, equable, imperturbable, laid-back, level-headed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
limp(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขาเป๋,กระทำอย่างอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อนกำลัง,ไร้พลัง,ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
pat(แพท) vt.,n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj.,adv. ตรงประเด็น,ตรงจุด,พร้อมแล้ว,หนักแน่น,ไม่เปลี่ยนแปลง
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish,lethargic
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
sturdy(สเทอ'ดี) adj. แข็งแรง,แข็งแกร่ง,มั่นคง,ทนทาน,เหนียว,ถาวร,หนักแน่น,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,งอกงาม., See also: sturdily adv. sturdiness n., Syn. robust,stalwart,stout
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim,feeble

English-Thai: Nontri Dictionary
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น
emphatic(adj) ซึ่งย้ำ,ซึ่งเน้น,สำคัญ,หนักแน่น,เด่นชัด
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
steadily(adv) อย่างแน่วแน่,อย่างมั่นคง,อย่างหนักแน่น,อย่างเด็ดเดี่ยว
steadiness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความสม่ำเสมอ,ความคงที่,ความหนักแน่น
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
steady(vt) ทำให้คงที่,ทำให้มั่นคง,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้หนักแน่น
sturdiness(n) ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความหนักแน่น
sturdy(adj) มั่นคง,แข็งแรง,หนักแน่น,แข็งแกร่ง,เหนียว
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top