ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สาด*

   
236 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สาด, -สาด-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
jail fever (n ) ไข้รากสาดใหญ่

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lín(หลิน)] ชื่อแพรจีน มีหลายชนิด,ป่า,/-สาด,ราด (ความหมายเกี่ยวกับน้ำ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาด[N] mat, Syn. เสื่อ, เสื่อสาด, Example: ชาวบ้านจัดหาเสื่อสาดไปลาดปูไว้สำหรับอาสน์สงฆ์, Count unit: ผืน
สาด[V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
กันสาด[N] awning, See also: eaves, Example: เรือนไทยจะไม่ติดปั้นลมหน้าจั่วแต่จะกรุไม้ตีเป็นฝาเกล็ดและมักติดกันสาดต่อไปยังริมชายคาเรือนสำหรับกันฝนสาดฝาเรือน, Thai definition: ส่วนที่ต่อออกมาจากชายคาสำหรับกันฝนสาด
ซัดสาด[V] swash, See also: splash, sprinkle, spill, dash, scatter, Syn. ซัด, Example: แม้หน้าต่างจะมีมุ้งลวดแต่ก็ไร้ความหมาย หากสายฝนซัดสาดเข้ามาอย่างแรง
รากสาด[N] typhoid, See also: typhus, Thai definition: กลุ่มโรคที่มีอาการไข้สูงนานเป็นสัปดาห์ มีผื่นขึ้น แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ไข้รากสาดน้อย และ ไข้รากสาดใหญ่
สาดส่อง[V] break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
สาดโคลน[V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)
สาดั้ง[N] king post, Syn. ดั้ง, Example: เสาดั้งในส่วนประกอบเรือนไทยหมายถึงเสาที่อยู่ด้านหน้าเป็นเสากลมวางอยู่บนรอดแล้วขึ้นไปถึงขื่อ, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: เสาเรือนเครื่องสับ ตั้งอยู่กึ่งกลางบนหลังรอดขึ้นไปรับอกไก่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กันสาดน. แผงหรือส่วนที่ต่อยื่นออกไปจากชายคาสำหรับกันฝน, บังสาด ก็เรียก.
บังสาดน. แผงหรือส่วนที่ต่อยื่นออกไปจากชายคาสำหรับกันฝน, กันสาด ก็เรียก.
รากสาดน. กลุ่มโรคที่มีอาการไข้สูงนานเป็นสัปดาห์ มีผื่นขึ้น แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดใหญ่.
รากสาดน้อยน. โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ซึม และทำให้ลำไส้อักเสบและเป็นแผล ถ้าร้ายแรง ลำไส้จะทะลุและมีเลือดออกมากับอุจจาระ, เรียกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อดังกล่าวนี้ ว่า ไข้รากสาดน้อย, เรียกโรคที่คล้ายกัน แต่อาการรุนแรงน้อยกว่า เกิดจากเชื้อ Salmonella paratyphi ว่า ไข้รากสาดเทียม.
รากสาดใหญ่น. โรคติดเชื้อ Rickettsia มีอาการคล้ายไข้รากสาดน้อย แต่มักจะรุนแรงกว่า มีหลายชนิด ชนิดที่เป็นโรคระบาดเกิดจากเชื้อ Rickettsia prowaseki, เรียกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อดังกล่าวนี้ ว่า ไข้รากสาดใหญ่.
ลังสาดดู ลางสาด.
ลางสาดน. ชื่อไม้ต้นชนิด Lansium domesticum Corrêa ในวงศ์ Meliaceae ผลกลม ๆ ออกเป็นพวง กินได้ เม็ดในขม, ลังสาด ก็เรียก, พันธุ์เปลือกหนายางน้อยเรียก ลองกอง.
เลือดโชก, เลือดท่วมตัว, เลือดสาด, เลือดอาบน. เลือดออกมาก.
ว่าสาดเสียเทเสียก. ว่าอย่างเจ็บแสบทำให้เสียหายอย่างรุนแรง.
สาดน. เสื่อ, มักใช้ประกอบหลังคำ เสื่อ เป็น เสื่อสาด.
สาดก. ซัดไป เช่น สาดน้ำ สาดโคลน สาดทราย, วักน้ำหรือตักน้ำซัดออกไปโดยแรง เช่น สาดน้ำรดแปลงผัก, ซัดหรือกระเซ็นเข้ามา เช่น ฝนสาด, ซัดหรือยิงอาวุธหรือกระสุนปืนทีละมาก ๆ เช่น สาดอาวุธเข้าหากัน สาดกระสุนเข้าใส่กัน
สาดส่องแสงเข้ามา เช่น ดวงจันทร์สาดแสง ห้องนี้แดดสาดทั้งวัน, กระจาย เช่น ถูกตีหัวเลือดสาด.
สาดโคลน(-โคฺลน) ก. ใส่ร้ายป้ายสี.
สาดน้ำรดกันก. กล่าวให้ร้ายซึ่งกันและกัน, ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กันและกัน.
สาดเสียเทเสียก. ใช้สิ่งของสิ้นเปลืองไปเปล่า ๆ.
สาดเสียเทเสียว. อย่างเจ็บแสบทำให้เสียหายอย่างรุนแรง เช่น ด่าว่าอย่างสาดเสียเทเสีย.
สาดั้งน. เสาเรือนเครื่องสับ ตั้งอยู่บนหลังรอดตรงกึ่งกลางความยาวของตัวรอดขึ้นไปรับอกไก่, ดั้ง ก็ว่า.
กระชัง ๑น. บังสาดที่ปิดและเปิดได้.
กระยาสารท(-สาด) น. ขนมทำด้วยถั่วงาและข้าวเม่าข้าวตอกกวนกับนํ้าตาล แต่เดิมนิยมทำเฉพาะในเทศกาลสารท.
กระยาง ๑น. ขาหยั่ง เช่น อ้ายเหล่าเที่ยววิด พบหนองป้องปิด ทำเปนเชิงราง เอาไม้สามอัน ปักไว้เปนกระยาง แขวนโพงตรงกลาง สาดนํ้าเอาปลา (คำพากย์เรื่องสุบิน), เขียนเป็น กระหยาง ก็มี เช่น ปักไว้เปนกระหยาง (สุบินคำพากย์).
กราด ๕ตากอยู่กลางแดดกลางลม. ว. ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง เช่น ยิงกราด, สาดไป เช่น ด่ากราด.
กายวิภาคศาสตร์(-วิพากคะสาด) น. วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วน ๆ.
เกษตรศาสตร์(กะเสดตฺระสาด) น. วิชาว่าด้วยเกษตรกรรม.
ขนาด ๒(ขะหฺนาด) น. เครื่องสาดนํ้ารดต้นไม้ โดยมากสานด้วยไม้ไผ่ รูปแบน ๆ มีด้ามสำหรับถือ.
ข้างกบพื้นที่หน้าเสาด้านข้างเสาภายในพระระเบียง.
ขื่อน. ชื่อไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง
ไขราน. ส่วนของหลังคาอาคารสถาปัตยกรรมไทย เฉพาะตอนที่ยื่นพ้นผนังอาคารออกไปยังขอบหลังคา, ถ้าส่วนที่ยื่นนั้นอยู่ตรงหน้าจั่ว เรียก ไขราหน้าจั่ว, ถ้าอยู่ปลายหน้าบัน เรียก ไขราหน้าบัน, ถ้าเป็นหลังคาปีกนก เรียก ไขราปีกนก, ถ้าเป็นหลังคาบังสาดตามขนาดยาวของเต้า เรียก ไขราจันทันเต้า หรือ ไขราเต้า.
คณิตศาสตร์(คะนิดตะสาด, คะนิดสาด) น. วิชาว่าด้วยการคำนวณ.
คริสต์ศาสนิกชน(คฺริดสาสะนิกกะชน, คฺริดสาดสะนิกกะชน) น. ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนา.
ครุศาสตร์(คะรุสาด) น. วิชาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น.
คหกรรมศาสตร์(คะหะกำมะสาด) น. วิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ โดยมุ่งพัฒนาครอบครัวด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคล วัสดุและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม.
ฉันทศาสตร์(ฉันทะสาด) น. ตำราว่าด้วยการแต่งฉันท์ทั้งที่เป็นมาตราพฤติและวรรณพฤติ เป็นศิลปศาสตร์อย่างหนึ่งในศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ.
ฉุปศาสตร์(ฉุปะสาด) น. วิชาว่าด้วยการสงคราม.
ชายคาน. ส่วนที่สุดของหลังคาหรือปลายกันสาดที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา.
โชงโลงน. เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวิดน้ำ ลักษณะคล้ายลูกฟักผ่าซีกและตัดครึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีคันยาวต่อออกไปทางท้ายสำหรับจับ ผูกโยงแขวนไว้กับขาหยั่ง แล้วจับคันจ้วงน้ำสาดออกไปยังที่ที่ต้องการ, ชงโลง ก็ว่า, อีสานเรียก กะโซ้, พายัพเรียก กระโจ้, ปักษ์ใต้เรียก โพง.
ซัด ๒ก. สาดโดยแรง เช่น ซัดทราย, สาดไปทั่ว ๆ เช่น ซัดปูนก่อนจะแต่งผิวให้เป็นมัน, เหวี่ยงไปโดยแรง เช่น ซัดหอก ซัดเชือกบาศ, ปล่อยลง, ทิ้งลง, เช่น ซัดลูกบาศก์, อาการที่คลื่นเหวี่ยงตัวเข้ากระทบโดยแรง เช่น คลื่นซัดฝั่ง คลื่นซัดเรือจนเรือโคลง, โยนความผิดไปให้คนอื่น เช่น นายดำซัดนายขาวว่าเป็นคนทำผิด, รำทิ้งแขนออกไปข้างหน้าหรือด้านข้าง เช่น ซัดแขน
ซัดข้าวสารก. สาดข้าวสารในการขับไล่ผีเป็นต้น.
ซัดทรายก. สาดทรายที่คั่วจนร้อนเทลงมาจากกำแพงให้ถูกข้าศึก, สาดทรายที่ปลุกเสกแล้วไปรอบ ๆ บริเวณ เพื่อให้เป็นสิริมงคล.
ซัดน้ำก. สาดนํ้าในพิธีแต่งงานบ่าวสาว.
ญาณศาสตร์(ยานะสาด, ยานนะสาด) น. ตำราพยากรณ์.
ดั้ง ๑เรียกเสาเรือนเครื่องสับที่ตั้งอยู่บนหลังรอดตรงกึ่งกลางความยาวของตัวรอดขึ้นไปรับอกไก่ ว่า เสาดั้ง, เรียกเสาที่ตั้งบนขื่อสำหรับรับอกไก่ ว่า ดั้งแขวน
ตะเกียบชื่อเสาสั้นคู่หนึ่งที่ฝังลงดินสำหรับขนาบเสากลางซึ่งอยู่เหนือพื้นดินอย่างเสาดอกไม้พุ่ม เสาหงส์ เสาโคม เสาธง ให้ตั้งตรง มีสลัก ๒ อัน เมื่อถอดสลักอันหนึ่งออกแล้วโน้มเสากลางลงมาได้
ไต่เดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น ไต่กันสาด ไต่ลวด, ขึ้นลงในที่สูงด้วยความระมัดระวัง เช่น ไต่เสากระโดง ไต่เขา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไต่ถัง.
ทะยาทะแย, ทะยาทะแยแสก. เอาใจใส่, สนใจ, แยแส, เช่น แก้สาดเสียสิ้นกินแต่ของ อันใบตองหาทะยาทะแยไม่ (ขุนช้างขุนแผน), เมื่อนั้นรจนาไม่ทะยาทะแยแส คิดว่าเงาะลูบหลังทำรังแก ไม่เหลียวแลร้องอึงคะนึงไป (สังข์ทอง).
เท้าแขนน. ตัวไม้สำหรับคํ้ายันของหนักเช่นกันสาดให้มีกำลังทรงตัวอยู่ได้
นวังคสัตถุศาสน์(นะวังคะสัดถุสาด) น. คำสอนของพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า มีองค์ประกอบ ๙ อย่าง คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ.
นิเทศศาสตร์(นิเทดสาด) น. วิชาว่าด้วยการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์.
บรรณารักษศาสตร์(บันนารักสะสาด, บันนารักสาด) น. วิชาที่ว่าด้วยการบริหารห้องสมุด.
บุพพาษาฒ(-พาสาด) น. เดือน ๘ แรก, (โบ) เขียนเป็น บุพพาสาฒ ก็มี.
บุพพาสาฬหะ, บุรพอาษาฒ, ปุรพษาฒ(-พาสานหะ, -พาสานละหะ, บุระพะอาสาด, บุบพะอาสาด, ปุระพะสาด) น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๐ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปปากนกหรือช้างพลาย, ดาวสัปคับช้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scrub typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splash lubricationการหล่อลื่นแบบวิดสาด (น้ำมัน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splash-feed oil systemระบบหล่อลื่นแบบวิดสาดน้ำมัน [มีความหมายเหมือนกับ splash lubrication] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhangกันสาด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic phoneticsสวนสัทศาสตร์ [สะ-วะ-นะ-สัด-ทะ-สาด], กลสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
murine typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mudslingingการให้ร้ายป้ายสี, การสาดโคลน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, murine typhusไข้รากสาดใหญ่จากหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, scrub typhusไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, typhoidไข้รากสาดน้อย, ไข้ไทฟอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, typhusไข้รากสาดใหญ่, ไข้ไทฟัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, endemic typhusไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, epidemic typhusไข้รากสาดใหญ่ชนิดระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, flea-borne typhusไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic typhus feverไข้รากสาดใหญ่ชนิดระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eschar๑. หนังตายล่อน (เหตุความร้อน)๒. แผลไรกัด (ไข้รากสาดใหญ่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic typhus feverไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typhoid feverไข้รากสาดน้อย, ไข้ไทฟอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typhus feverไข้รากสาดใหญ่, ไข้ไทฟัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ศราทธพรต[สาดทะพฺรด] น. พิธีทําบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว.(ส. ศฺราทฺธ+ วฺรต) [ศัพท์พระราชพิธี]
Typhoid feverไข้รากสาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lansium demesticumลางสาด [TU Subject Heading]
Enteric Feverโรคไข้รากสาดน้อย [การแพทย์]
Enteric Feverไข้ไทฟอยด์,พาราไทฟอยด์,ไข้รากสาดน้อย,ไข้ทัยฟอยด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Matt!สาดดด The Girl Next Door (2004)
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
He goes splash!เขาไปการสาด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
you know, if we were sitting in a bar,รู้มั้ยว่า ถ้าเราอยู่ในบาร์ ฉันสาดน้ำใส่หน้าคุณแน่ Spies Like Us (1985)
"A wave of love swept over them,และคลื่นแห่งความรักก็ซัดสาดพวกเขา The Princess Bride (1987)
Anybody can blow anybody away any second.เราทุกคนมีอาวุธ ต่างสาดกระสุนใส่กันได้ ทุกวินาที Casualties of War (1989)
Just to memorize the turf... the infield... the angles of the light.จดจำสิ่งที่เกิดขึ้น มุมมองในสนาม แสงไฟที่สาดส่อง Junior (1994)
He found this.กระแสน้ำสาดเข้ามาเขาพบสิ่งนี้ Rapa Nui (1994)
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน Heat (1995)
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่ Dark Harbor (1998)
Sunshine on the window!แสงอาทิตย์สาดส่องมาทางหน้าต่าง 10 Things I Hate About You (1999)
They spent so much time arguing the whithertos and the whyfors that the sun's first light crept over the top of the trees and turned them all to stone!พวกมันตั้งหน้าตั้งตาทะเลาะกันจนกระทั่ง ตะวันเริ่มทอแสงสาดส่องต้องยอดไม้ และร่างพวกมันกลายเป็นหิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Oh, all the lights are shiningโอ ไฟทุกดวงสาดแสง Love Actually (2003)
Will you fucking cut it out?มึงพอได้ยังวะ สาดดดดด? 11:14 (2003)
The sun is shining bright and there's a cool breezeแสงอาทิตย์สาดส่อง และสายลมเย็นสบาย Oldboy (2003)
- Good.- เจ๋งหวะ สาดดด The Girl Next Door (2004)
I'll always remember...-สาด ไปไกลตีนไป๊ ฉันจะจดจำไว้ The Girl Next Door (2004)
Yeah, dude, come on.เออ ว่าไงสาดดด The Girl Next Door (2004)
Let's go! Lock them and load them, dude.เอ้าลุย ขึ้นมากันเลย สาดดดด The Girl Next Door (2004)
- What channel, dude?ช่องไหนหวะ สาดด The Girl Next Door (2004)
How's the rack?ไงบ้างหวะ สาดดด The Girl Next Door (2004)
- Hold on.- ไงต่อๆ โอ๊ยสาดด The Girl Next Door (2004)
What? Matt, what?อะไรวะ สาดดด The Girl Next Door (2004)
- Just fucking with you, man.-ฉัน... . -แค่เคยได้เสียกันไง สาดด. The Girl Next Door (2004)
Fuck, I'm good!เจ๋งสาดด กรูนี่อัจฉริยะสุดๆ The Girl Next Door (2004)
Come on, baby.เอาน่า สาดด The Girl Next Door (2004)
What if I dump a bucket of water on you?ถ้าฉันสาดน้ำใส่นายล่ะ? Howl's Moving Castle (2004)
I poured water on Calcifer.ฉันสาดน้ำใส่คาลซิเฟอร์ Howl's Moving Castle (2004)
I mean, you dumped water on me and Howl and I both survived.ฉันหมายถึง เธอสาดน้ำใส่ฉัน แล้วฉันกับฮาล์วยังไม่ตายเลย Howl's Moving Castle (2004)
i!" Someone's watching over me!" !" I've seen that bright light!" " And it's shining on my destiny!"แม้มันจะไม่เป็นดังใจหวัง!" !" เมื่อฉันยืนอยู่ในความมืดมิด ฉันยังคงจะเชื่อ!" !" ฉันเคยเห็นแสงสว่างนั้น!" " และมันกำลังสาดส่องลงบนโชคชะตาของฉัน!" Raise Your Voice (2004)
Please, no more bright ideas.งูนะไม่ใช่หมา ไอ้สาด.. Kung Fu Hustle (2004)
Want to splash around in my heart?สาดส่องไปทั่วใจฉัน? Nobody Knows (2004)
The light pouring through those big indows, the waxed hardwood floorเพดานสูงๆและ แสงสว่างที่สาดส่องลอดลงมาจากหน้าต่างตรงนั้น Crying Out Love in the Center of the World (2004)
What happens when you rapidly cool hot metal?เกิดอะไรขึ้น เวลานายสาดน้ำเย็วใส่โลหะร้อน? Fantastic Four (2005)
Soon after this, there came a very hot day with a boiling sun.หลังจากนั้นไม่นาน วันที่มีอาทิตย์สาดส่อง และอากาศก็ร้อนจนหลอมละลาย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Well, that wouldn't surprise me, knowing Tessa.อ่า... นั่นไม่เซอร์ไพรฉันหรอก ฉันรุ้จักเทสสาดี หมายถึง.. The Constant Gardener (2005)
He works for Mossad.เขาทำงานให้โมสสาด The Constant Gardener (2005)
- adrift, north-by-northwest swells past the break, otherwise, you've got fair winds and flat waters, oh, and me, your lighthouse keeper, stevie wayne, voice that launched a thousand ships.สาดซัดดั่งเกลียวคลื่น จากอุดรสู่พายัพ หยุดพักแล้วเริ่มใหม่ แม้กระนั้น คุณก็ยังได้พบ สายลมอ่อนโยน ผืนน้ำราบเรียบ 109 00: 11: The Fog (2005)
The waves dancing their lonely dance...มีเพียงเกลียวคลื่นซัดสาดอย่างโดดเดี่ยว My Girl and I (2005)
You know, if it'll make your friend feel better... you could throw a drink in my face.นี่ ถ้ามันจะทำให้เพื่อนคุณรู้สึกดีขึ้นนะ คุณจะสาดเหล้าใส่หน้าผมก็ได้ ผมไม่ว่า Pilot (2005)
We'll watch the waves roll in and the planes blow on by.เราจะนั่งมองคลื่นซัดสาดเข้าหา และพื้นทรายที่ถูกพัดพาไป Loving Annabelle (2006)
- We get in, douse the fire and get out.- จากนั้นเราก็เข้าไปสาดน้ำดับไฟแล้วก็ออกมา Monster House (2006)
The window is closed, but the moonlight seaps in*เมื่อปิดหน้าต่าง แสงจันทรืยังสาดส่อง* Dasepo Naughty Girls (2006)
Spilled a glass of holy water on her just to be sure.ลองสาดน้ำมนต์ใส่เธอแก้วนึง เพื่อความแน่ใจก็แล้ว The Magnificent Seven (2007)
Toss holy water on me, I get wet.สาดน้ำมนตืใส่ผม ผมก็เปียก No Such Thing as Vampires (2007)
It would be a 3.0 läiskähdysasteikolla.ให้คะแนนการสาดน้ำ... 3.0 Paranormal Activity (2007)
Splat the rat.สาดน้ำใส่หนู Hot Fuzz (2007)
Splat the rat.สาดน้ำใส่หนู Hot Fuzz (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนสาด[v.] (fon sāt) EN: rain in   
ไข้รากสาด[n.] (khai rāk sāt) EN: tiphoid ; typhus   FR: typhus [m] ; tiphoïde [f] ; fièvre typhoïde [f]
ลางสาด[n.] (lāngsāt) EN: langsat   
ลางสาด[n.] (lāngsāt) EN: ipani ; temple tree ; pagoda tree   
นกกระสาด[n. exp.] (nok krasā dam) EN: Black Stork   FR: Cigogne noire [f]
โรคไข้รากสาดใหญ่ [n. exp.] (rōk khai rāksāt yai) EN: typhus   FR: typhus [m]
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle   FR: éclabousser ; asperger
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation
สาดน้ำ[v. exp.] (sāt nām) EN: throw water   FR: jeter de l'eau ; asperger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flea in one's ear[IDM] การด่าว่าอย่างรุนแรง, See also: การด่าสาดเสียเทเสีย
dash[VT] สาดอย่างแรง, See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น, Syn. bestpatter, splash
daub[VT] เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
douse[VT] สาดน้ำหรือของเหลว, See also: จุ่มในของเหลว, Syn. shower, slop, slosh, sink, dip, dive, Ant. surface, emerge
flush[VT] สาดหรือฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด, Syn. wash out, hose down
illumine[VT] สาดแสง (คำโบราณ), See also: ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว, Syn. illuminate, llight up
lash[VT] กระทบอย่างแรง (คลื่น, ฝน), See also: สาด, ซัด, Syn. beat
lash[N] การกระทบอย่างแรงของคลื่นหรือสายฝน, See also: การซัด, การสาด, Syn. beat, impact
mat[N] เสื่อ, See also: พรม, สาด, Syn. floor-cover, bath mat, prayer mat
paratyphoid[N] โรคไข้รากสาดน้อย, Syn. paratyphoid fever
pour down[PHRV] เทลงมา, See also: สาดลงมา, Syn. pelt down, pelt with
pour through[PHRV] (ไฟ,ของเหลว)ไหลผ่าน, See also: สาดผ่าน
rain in[PHRV] (ฝน) สาด, See also: ซึมเข้า, เทเข้า, ไหลเข้า
shed[VT] ฉายแสง, See also: สาดแสง
shower[VT] สาด, See also: ราด, ทำให้เปียก
shower[VI] สาด, See also: เปียก
slosh[N] การกระเด็น, See also: การสาด, การซัด, การกระเซ็น, กระทบฝั่ง (คลื่น), การกระเด็น
spatter[VI] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
spatter[VT] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
splash[VI] กระเด็นเปื้อน, See also: สาดกระเด็น, Syn. scatter, spatter
splash[VT] กระเด็นเปื้อน, See also: สาดกระเด็น, Syn. scatter, spatter
splash[N] เสียงสาดกระเด็น, Syn. spattering
splashboard[N] กันสาด
splasher[N] กันสาด
splasher[N] ผู้สาดน้ำ
splatter[VT] สาดน้ำ, See also: ทำให้น้ำกระเด็น, Syn. plash, splash
squelch[VI] เกิดเสียงสาดกระเด็น, See also: เกิดเสียงดังผลัวะ
squelch[N] เสียสาดกระเด็น, See also: เสียงดังผลัวะ, Syn. sucking noise
sunshiny[ADJ] มีแสงอาทิตย์สาดส่อง, See also: มีแสงแดดส่องถึง, Syn. sunny, undimmed
swash[N] การซัดสาด, See also: บริเวณที่มีน้ำซัดสาด
shine on[PHRV] ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, Syn. shine over, shine upon
shine out[PHRV] สาดออกมา, See also: ฉายออกมา
shine over[PHRV] ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, Syn. shine on
shine upon[PHRV] ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, ส่องลงบน, Syn. shine on
splash down[PHRV] กระเด็นลงมา, See also: สาดลงมา, Syn. splosh down
splosh down[PHRV] กระเด็นลงมา, See also: สาดลงมา, Syn. splash down
throw[VT] ส่อง (ไฟ), See also: ฉาย, สาด (ไฟ), Syn. shed
typhoid[N] ไทฟอยด์, See also: ไข้รากสาดน้อย
typhoid fever[N] ไข้รากสาดน้อย, See also: ไข้ไทฟอยด์
typhus[N] โรคไข้รากสาดใหญ่
typhus[ADJ] เกี่ยวกับโรคไข้รากสาดใหญ่
throw on[PHRV] (แสง, ร่มเงา) สาดลงบน, See also: ตกลงบน, ทอดลงบน
throw over[PHRV] (แสง, ร่มเงา) ตกลงบน, See also: สาดลงบน, ทอดเงาบน, ทอดลงบน, Syn. cast on, cast over, throw on
weatherboard[N] กันสาด, Syn. clapboard
weatherboarding[N] การใส่กันสาด
weather-strip[VT] ใส่แผ่นกันสาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
douse(เดาซฺ) vt. จุ่ม,แช่,สาด,ราด,ดับ vi. จุ่ม,แช่. n. การตี, Syn. dowse
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน
paratyphoid(แพระไท'ฟอยด์) n.โรคไข้รากสาดน้อย
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
slosh(สลอช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,เสียงกระเด็นของโคลน. vi. สาด,กระเด็น,แกว่งของเหลวในภาชนะให้สะอาด. vt. ลาด,กระเด็น, Syn. slush
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
splashboardn. กระดานกันสาด,ที่กันสาด,แผ่นกันน้ำ,แผ่นกันเปื้อน
splattervt.,vi. สาดน้ำ,พูดติดอ่าง,พูดไม่คล่อง,เกิดเสียงสาดกระเด็น
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
typhoid(ไท'ฟอยด์) n. ไข้รากสาดน้อย,ไทฟอยด์
typhus(ไท'เฟิส) n. โรคไข้รากสาดใหญ่,โรคไข้รากสาดเทียม, Syn. typhus fever, See also: typhous adj.
weather-strip(เวธ'เธอะสทริพ) vt. ใส่แผ่นกันสาด,n. แผ่นกันสาด
weatherboard(เวธ'เธอะบอร์ด) n. กันสาด,แผ่นไม้ชายคา,กราบเรือต้านลม vt. จัดให้มีกันสาดหรือแผ่นไม้ชายคาหรือกราบเรือต้านลม

English-Thai: Nontri Dictionary
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
lap(n) ตัก,เสียงกระทบเบาๆ,การซัดสาด,การชะล้าง
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง
sluice(vt) สาดน้ำ,ไขน้ำออก,ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน
spill(vt) ทำตก,ทำหก,สาด,ทำหล่น,ทำให้กระเด็น
splash(n) การสาด,การกระเซ็น,รอยจุด,รอยด่าง,เรื่องครึกโครม
splash(vi) อาบน้ำ,สาดน้ำ,โดดน้ำ,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง
spray(vt) สาด,พ่นน้ำ,ฉีด,พรม,โปรย
swash(vt) ซัด,สาดน้ำ,ปะทะ,กระทบ
typhoid(n) ไข้รากสาดน้อย,ไข้ไทฟอยด์
typhus(n) ไข้รากสาดใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
langsatลางสาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発疹チフス[はっしんちふす, hasshinchifusu] (n) โรคไข้รากสาด
木洩れ日[こもれび, komorebi] (n ) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top