ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สมบัติพัสถาน*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สมบัติพัสถาน, -สมบัติพัสถาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบัติพัสถาน[N] wealth, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมบัติพัสถาน(สมบัดพัดสะถาน) น. ทรัพย์สิน ที่ดิน และบ้านเรือน.
ทรัพย-, ทรัพย์(ซับพะยะ-, ซับ) น. เงินตรา เช่น ไม่มีทรัพย์ติดตัว, สมบัติพัสถาน เช่น เขาเป็นคนมีทรัพย์
พัสถาน(พัดสะ-) น. หลักฐาน, มักใช้เข้าคู่กับคำ สมบัติ เป็น สมบัติพัสถาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Along with all his possessions.กับสมบัติพัสถานทั้งหมด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This must be where Nebbercracker kept his stash.นี่ต้องเป็นที่ที่เนบเบอร์แครกเกอร์ เก็บสมบัติพัสถานของเค้าแน่ๆ Monster House (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphatsathān) EN: wealth ; riches ; possessions ; property   FR: richesse [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top