ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ว่องไว*

   
229 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ว่องไว, -ว่องไว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่องไว[V] be agile, See also: be quick, be nimble, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ว่องไว[ADV] quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: นักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไว
ความว่องไว[N] quickness, See also: agility, deftness, nimbleness, Syn. ความไว, ความรวดเร็ว, Ant. ความเชื่องช้า, Example: เกมพวกนี้ใช้ทั้งความคิดและความว่องไวของมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่องไวก. รวดเร็ว, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง, เช่น ทำงานว่องไว มีปฏิภาณว่องไว.
กระชิด ๑ว. ชิดทีเดียว เช่น ว่องไวไล่กระชิดติดพัน (รามเกียรติ์ ร. ๒).
กระปรี้กระเปร่าว. แคล่วคล่องว่องไว เพราะมีกำลังวังชา, กระฉับกระเฉง, ไม่เนิบนาบ.
กะล่อยกะหลิบว. คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู เช่น เด็กคนนี้รู้จักเปิบข้าวดูกะล่อยกะหลิบ
กังฟูน. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบหนึ่งของจีน เน้นหนักไปในทางฝึกสมาธิและความแข็งแกร่งว่องไวของร่างกาย.
แกล้ว(แกฺล้ว) ว. กล้า, องอาจ, เก่ง, ว่องไว.
แกว่น(แกฺว่น) ว. แกล้วกล้า, ว่องไว.
โกรด(โกฺรด) ว. ว่องไว, แข็งแรง
คล่อง(คฺล่อง) ว. สะดวก เช่น หายใจได้คล่องขึ้น, ว่องไว เช่น เด็กคนนี้ใช้คล่อง, ไม่ฝืด เช่น คล่องคอ, ไม่ติดขัด เช่น พูดคล่อง.
คล่องแคล่วว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, แคล่วคล่อง ก็ว่า.
แคล่วคล่อง(แคฺล่วคฺล่อง) ว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, คล่องแคล่ว ก็ว่า.
งุ่มง่ามว. ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว.
ฉม่อง(ฉะหฺม่อง) น. คนตีฆ้อง เช่น พานรนายฉม่องว่องไว คุมคนธรรพ์ไป ประจานให้ร้องโทษา (คำพากย์).
ชำเนียร ๒ว. ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว, เช่น ชำเนียรในศิลป์ (สรรพสิทธิ์).
ชีระ ๒ว. ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว.
เชียร ๒ว. ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว, เช่น เชียรเชียรใบบาตรนํ้า (แช่งนํ้า).
เชื่องช้าว. อืดอาด, ยืดยาด, ไม่ว่องไว.
ดาว ๒น. ชื่อเสือชนิด Panthera pardus (Linn.) ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่ง ขนสีนํ้าตาลแกมเหลือง มีแต้มสีดำคล้ายรอยขยุ้มตีนหมากระจายทั่วตัว ว่องไว ปีนขึ้นต้นไม้ได้ดี บางตัวขนส่วนที่เป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองเป็นสีดำ และมีแต้มสีดำอยู่ทั่วตัวเช่นกัน เห็นได้ชัดเมื่อถูกแสง เรียก เสือดำหรือเสือแมลงภู่.
เดียะว. คล่องแคล่ว, ว่องไว, เช่น ไต่เดียะ ว่าวปักเป้าส่ายเดียะ, อย่างกระชั้นชิดไม่ให้คลาดสายตา เช่น ตามเดียะ.
ตะลาน ๑น. ชื่องูขนาดกลางชนิด Ptyas korros (Schlegel) ในวงศ์ Colubridae ตาโต ลำตัวสีน้ำตาลปลอด มีลายเล็กน้อยเห็นไม่ชัด นิสัยว่องไวปราดเปรียว ออกหากินตามพื้นดินในเวลากลางวัน ไม่มีพิษ, สิงตาโต หรือ ตาลาน ก็เรียก.
ถวัดถวัน(-ถะหฺวัน) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
เทื้อ ๒ไม่ว่องไว เช่น น้อยภักษ์ก็ผอมซูบ สรีรรูปบันดาลมากภักษ์ก็พีพาน จะหนักเนื้อแลเทื้อองค์ (กฤษณา).
ปร๋อ(ปฺร๋อ) ว. แคล่วคล่อง, ว่องไว, ไม่ติดขัด, เช่น พอกรงเปิด นกก็บินปร๋อออกไป วิ่งปร๋อ พูดภาษาอังกฤษได้ปร๋อ.
ปรอทโดยปริยายหมายถึงอาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วว่องไว เช่น ไวเป็นปรอท.
ประเปรียว(-เปฺรียว) ว. มีรูปร่างหรือท่าทางปราดเปรียว, มีลักษณะแคล่วคล่องว่องไว.
ปราดเปรียว(-เปฺรียว) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ปราดเปรื่อง(-เปฺรื่อง) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, เปรื่องปราด ก็ว่า.
ปรู๊ดปร๊าด(-ปฺร๊าด) ว. อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว เช่น รถแล่นปรู๊ดปร๊าด.
ปาณสารน. กำลังอันว่องไวหรือประเปรียว.
เปรียว(เปฺรียว) ว. ไม่เชื่อง, ว่องไว, (ใช้แก่สัตว์บางชนิดเช่นนกหรือไก่เป็นต้นที่ไม่คุ้นคน), โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
เปรื่องปราด(-ปฺราด) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, ปราดเปรื่อง ก็ว่า.
ผาดโผนว. เคลื่อนไหวไปมารวดเร็วว่องไวน่าหวาดเสียวต่ออันตราย เช่น บินผาดโผน แสดงผาดโผน.
เพรียวลมมีรูปร่างเรียวบาง เคลื่อนไหวได้ว่องไว.
ระเร็วก. ว่องไว.
ลิงลมน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Nycticebus coucang (Boddaert) ในวงศ์ Lorisidae ขนนุ่มหนาสีเทามีลายสีน้ำตาล ตากลมโต ขาหน้าและขาหลังสั้นแต่แข็งแรง เล็บแบน แต่นิ้วชี้ของขาหลังมีเล็บยาวโค้งแหลมเห็นได้ชัด นิ้วชี้ของขาหน้าสั้นกว่านิ้วอื่น ๆ ดูคล้ายติ่ง หางสั้นมาก เคลื่อนไหวเชื่องช้าและนอนในเวลากลางวัน แต่ว่องไวเมื่อออกหากินในเวลากลางคืน จับเหยื่อได้ไวมาก กินแมลง สัตว์เล็ก ๆ และผลไม้, นางอาย หรือ ลิงจุ่น ก็เรียก.
แว่น ๓ก. กระโดด, ว่องไว
แว่นไวก. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
สายม่านน. ชื่องูขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ส่วนมากลำตัวสีนํ้าตาล เกล็ดสันหลังมักวาวคล้ายสีทองเหลือง ว่องไวปราดเปรียว ออกหากินเวลากลางวันตามป่าหญ้าและบนต้นไม้ กินกบ เขียด กิ้งก่า พบทุกภาคของประเทศไทย ไม่มีพิษ เช่น สายม่านลิ้นแดง [Dendrelaphis pictus (Gmelin)] สายม่านหลังทอง [D. formosus (Boie)].
หมาไม้น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Martes flavigula (Boddaert) ในวงศ์ Mustelidae หัวคล้ายหมา ใบหูกลม ขอบหูขาว ลำตัวยาวสีนํ้าตาลอ่อน ขนที่คาง ลำคอ และหน้าอกสีเหลือง ขนด้านบนของหัวสีดำ เล็บแหลมคม หางยาว ว่องไวมาก กลิ่นแรง อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ กินผลไม้และเนื้อสัตว์.
หัวใสว. มีความคิดว่องไวในการหาประโยชน์ เช่น พ่อค้าหัวใส.
อชิระว. คล่อง, ว่องไว, ตัวเบา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sthenic๑. ว่องไว๒. แข็งแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrylic rubber or Polyacrylate rubber (ACM)ยาง ACM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์ของอะ ไครเลต (acrylic ester) และมอนอเมอร์ที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาคงรูป (cure site monomer) มีหลายเกรดขึ้นกับชนิดของอะไครเลตที่ใช้ในการสังเคราะห์ สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้สูงเพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่อ เติมสารเสริมแรง เช่น เขม่าดำ ซิลิกา ยางชนิดนี้ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจน โอโซน และความร้อนได้เป็นอย่างดี ทนต่อน้ำมันส่วนใหญ่ได้ดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ทนต่อน้ำและสารเคมีต่างๆ ยางชนิดนี้นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทั้งความทนทานต่อความร้อนและ น้ำมัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางโอริง ปะเก็นท่อน้ำมัน วาวล์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Activatedว่องไว, ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active Formรูปถูกกระตุ้น, รูปออกฤทธิ์, รูปว่องไว, รูปกัมมันต์ [การแพทย์]
Active Siteด้านที่ไว, บริเวณเร่ง, ตำแหน่งที่ว่องไวต่อปฎิกิริยา, ปริเวณปฎิกิริยา, บริเวณว่องไว [การแพทย์]
Active, Physiologicalว่องไวทางสรีรวิทยา [การแพทย์]
Activity, Specificความว่องไวจำเพาะ [การแพทย์]
Agilityความคล่องตัว, ความว่องไว [การแพทย์]
Agility Testแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว [การแพทย์]
Catalytic Siteบริเวณเร่งตำแหน่งที่ว่องไวต่อปฎิกิริยา [การแพทย์]
ozoneโอโซน, ออกซิเจนรูปหนึ่ง ในแต่ละโมเลกุลจะมี 3 อะตอม เป็นแก๊สไม่มีสี มีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา จุดเดือด -112.4°C  จุดหลอมเหลว  - 249.7°C  มีกลิ่นเฉพาะตัว ใช้เป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inactiveระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว [การแพทย์]
Inactive Formรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Metallic Elements, Very Activeโลหะที่มีความว่องไวในปฏิกิริยาสูง [การแพทย์]
Metals, Activeโลหะที่ว่องไวในปฏิกิริยา [การแพทย์]
Molecular Activityความว่องไวโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"He travels fastest who travels alone. " Perhaps you've not heard it."คนที่เดินทางว่องไวที่สุดคือคนที่เดินทางคนเดียว" ซึ่งคุณคงไม่เคยได้ยิน ราตรีสวัสดิ์ครับ Rebecca (1940)
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
You're quick.ว่องไวดีนี่! The Princess Bride (1987)
Ouda, don't just stand there. Throw me a spear!และความว่องไวของพังพอน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Drop of a hat, these guys will rock-and-roll.ว่องไวปานกามนิตหนุ่มเลยไอ้พวกนี้ Heat (1995)
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว The Man in the Iron Mask (1998)
Just wait. It's wicked fast and damn near impossible to see.คอยดู มันว่องไวมาก และมองไม่ค่อยจะเห็นมัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It's just, I'm pretty strong, and I'm pretty fast.ผมก็แข็งแรงพอตัว และค่อนข้างว่องไว Signs (2002)
Wowsers, she sure is limber.วาวเซอร์ เธอว่องไวจริงๆ Inspector Gadget 2 (2003)
He was a third year senior.เค้าอยู่ปีสาม ได้ยินมาว่าเค้าว่องไวมาก My Tutor Friend (2003)
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง.. The Great Raid (2005)
Speed, strength, immortality.ว่องไว แข็งแกร่งและเป็นอมตะ Wendigo (2005)
I want movement!ว่องไวทุกคน.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Movement!ว่องไวหน่อย.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I want movement!ว่องไวเลย.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
That you are, one of the finest.โดยกำลังและความว่องไว 300 (2006)
It's been more than 30 years since the wolf in the winter cold.ประสาทสัมผัสที่ว่องไวขึ้น 300 (2006)
And I'll come runnin' quick, fast and in a hurry.ฉันจะไปช่วยเธออย่างว่องไวในพริบตา Big Momma's House 2 (2006)
Gotta keep it moving, Larry. I'm pretty spry for an old man.ฉั้นน่ะเป็นคนแก่ที่ว่องไวนะ Night at the Museum (2006)
Swiftly.อย่างว่องไว Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
[Indistinct chatter]ชั้นเป็นคนว่องไวไม่เหมือนผู้หญิงหรอก. Bridge to Terabithia (2007)
There's a prophecy that tells of a creature, swift of foot white as snow.มีคำทำนายที่เล่าถึงสัตว์, มีเท้า่ที่ว่องไว... ขาวเหมือนหิมะ Pathfinder (2007)
Active, inactive, good, bad.ว่องไว ซึมเซา ดี ไม่ดี Cat's in the Bag... (2008)
I'm stronger, faster, more agile.แข่งแกร่งขึ้น เร็วขึ้น ว่องไวขึ้น Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
They transform completely and fast.พวกมันจะกลายร่างอย่างสมบูรณ์ และว่องไวมาก Metamorphosis (2008)
It's fast and agile, but big enough to hit and to hit hard.มันรวดเร็วและว่องไว แถมยังตัวใหญ่ที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรง Lancelot (2008)
Get movin'!ว่องไวหน่อย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Inquisition, witch hunts... That was them.พวกมันฉลาด ว่องไว เป็นองค์กร Jumper (2008)
One step quicker.ว่องไวกว่า Wanted (2008)
A master thief who steals things the way a blue jay swipes shiny objects off window sills.มหาโจรจอมขโมย... ...ว่องไวและเงียบกริบเหมือนดั่งนกโฉบ Inkheart (2008)
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง The Forbidden Kingdom (2008)
Men have travelled from all four... corners of this great country... to compete in feats of strength and agility.หน่ม ๆ เดินทางมาจาก สี่มุม ของ ประเทศนี้ มา แข่งขันกัน ด้วย เท้าที่แกร่ง และว่องไว Made of Honor (2008)
Come quicker than FedEx never reach an apex, just like Coca-Cola stock you are inclined,ว่องไวกว่า เฟดเอกซ์ ที่ไปไม่ถึงดวงดาว Nเหมือนหุ้นของโค้ก ที่เธอไม่มีสิทธิ์ Gamer (2009)
They ain't tough enough, smart enough or fast enough.พวกเขาไม่ได้เก่งกาจมีสมองว่องไวอะไร Public Enemies (2009)
Seamless traditionalism, yet all the perks.ไม่ต่างจากธรรมเนียมเดิม แต่ว่องไวกว่ามาก Up in the Air (2009)
We're having a party in the Premier Travel Lodge on Thursday.ต้องไวหน่อยแล้ว นะ ว่องไวให้เหมือนเคทธี่สิ Everyone (2009)
We're all familiar with the elusive leader of a terrorist group who has been hiding in the Afghani caves for years:พวกเราคุ้นเคยกับ ผู้นำที่ว่องไวของผู้ก่อการร้าย ผู้ที่ซ่อนตัวในอุโมงค์ใต้ดิน ของประเทศอัฟกานิสถานเป็นปี Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Who?ดูผอม.. ผอมและว่องไว Fallen Idols (2009)
He has long arms, giant hands and feet as quick as a hiccup.มีแขนที่ยาว มือใหญ่ยักษ์ และ สเตปเท้าที่ว่องไว The Blind Side (2009)
My number one asset is I'm fast, okay? !ผมเป็นนักกีฬา ข้อดีข้อแรกของผมก็คือผมว่องไว The Karate Kid (2010)
Sleight of hand.ความว่องไวของ การใช้มือแสดงกล Slight of Hand (2010)
Look at these hands- small and nimble.ดูมือนี่นะ เล็กและว่องไว Chuck Versus the Role Models (2010)
Well, uh, it was fast.มันว่องไว Two and a Half Men (2010)
I'd be strong, I'd be fast.ฉันจะแข็งแรง ฉันจะว่องไว All Dogs Go to Heaven (2010)
When one gets beaten up every other day in school one, of necessity, develops a keen sense of hearing.ถ้าคนเราโดนซ้อมทุกวันที่ร.ร. คนเราจำเป็นต้องพัฒนา สัมผัสเสียงที่ว่องไว The Lunar Excitation (2010)
You're rusty. You're not as quick as you used to be.ท่านดูขาดการฝึกฝน ท่านไม่ว่องไวอย่างที่เคยเป็น Gwaine (2010)
You're too slow.นายยังไม่ว่องไวพอ The Fugitive: Plan B (2010)
Somehow, you gotta show them your strengths, speed, agility, flexibility.บางทีนายต้องโชว์ให้พวกเขาเห็น ความแข็งแกร่ง ว่องไว กระฉับกระเฉง ยืดหยุ่น Tooth Fairy (2010)
Got it? Come on. The Nimble.เข้าใจไหม เอาน่า ว่องไวหน่อย เหมือนเต้นรำน่ะพ่อหนุ่ม The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I'm the gold and red.ฉันแคล่วคล่อง และว่องไว Those Kinds of Things (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคล่องแคล่วว่องไว[n. exp.] (khwām khløngkhlaēo wongwai) EN: deftness   
ความว่องไว[n.] (khwām wongwai) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness   FR: agilité [f] ; vivacité [f]
ว่องไว[v.] (wǿngwai) EN: be agile ; be quick ; be nimble   
ว่องไว[adj.] (wǿngwai) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble   FR: agile ; rapide ; prompt
ว่องไว[adv.] (wǿngwai) EN: quickly ; agilely ; nimbly   FR: agilement ; avec agilité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
adroit[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. dexterous
agile[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, Syn. quick, nimble, spry
agility[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความคล่องตัว, ความว่องไว, Syn. nimbleness, quickness
briskness[N] ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness
comatose[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม, Syn. torpid, lethargic
despatch[N] ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. promptness, quickness
dexterity[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความว่องไว
dexterous[ADJ] คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
expeditious[ADJ] ว่องไว, See also: รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, quick, speed
fast[ADJ] เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish
fleet[ADJ] ที่วิ่งได้รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. swift, rapid, Ant. slow
lightness[N] ความว่องไว, See also: ความคล่องแคล่ว, Syn. agility, nimbleness
lissom[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissome
lissome[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissom
lively[ADV] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
nimble[ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว
nimbleness[ADJ] ความว่องไว
nimbly[ADV] อย่างว่องไว
perky[ADJ] ว่องไว, See also: มีชีวิตชีวา, มีพลัง, Syn. lively, high-spirited, vigorious, Ant. lethargic, sluggish
quick[ADJ] ที่ว่องไว, Syn. active, hasty, nimble, speedy
rakish[ADJ] เพรียวลม (เรือ), See also: ปราดเปรียว, ว่องไว
go-go[SL] ขะมักเขม้น, See also: กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว, ว่องไว
ham-handed[SL] งุ่มง่าม, See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว
sharpie[N] คนว่องไวมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนคล่องแคล่ว, คนหัวดี, นักหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, คนเจ้าเล่ห์
sleek[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, พูดคล่อง
sleight of hand[N] ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่, Syn. legerdemain
slick[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. adroit, handy
speed[N] ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. swiftness, celerity, activity, haste, hurry, Ant. slowness, tardiness
speedy[ADJ] รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. quick, nimble, rapid
spry[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, ว่องไว, Syn. active, nimble, agile, energetic
swift[ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว, Syn. quick, fast, speedy, rapid
swiftly[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน, Syn. quickly, instantaneously, rapidly
swarm up[PHRV] ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย, See also: ปีนคล่องแคล่ว, ปีนว่องไว, Syn. shin down, shin up, skid up
tripping[ADJ] ว่องไว
volant[ADJ] คล่องแคล่วว่องไว, Syn. agile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
celerity(ชะเลอ'ริที) n. ความเร็ว,ความว่องไว
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
expeditious(เอคซฺพิดิช'เชิส) adj. ว่องไว,รวดเร็ว., See also: expeditiousness n.
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lissom(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lissome(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly
quicksilver(ควิค'ซิลเวอะ) n. ปรอท,จิตหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย n. เคลือบปรอท adj. ว่องไว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
rapid(แรพ'พิด) adj. เร็ว,รวดเร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,กะทันหัน. n. ส่วนของสายน้ำที่ไหลเชี่ยว, See also: rapidly adv., Syn. swift,quick,fast
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
slippy(สลิพ'พี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,กลับกลอก,รวดเร็ว,แคล่วคล่อง,ว่องไว,ตื่นเต้น,ระมัดระวัง., See also: slippiness n., Syn. slippery
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift,fast,soon,prompt
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj.,adv. สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,แคล่วคล่อง,ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated,lively,spry,cheerful,energetic
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active,nimble
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake
winged(วิงดฺ) adj. มีปีก,มีส่วนที่คล้ายปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,สูง,ล่องลอย,กางปีก,ได้รับบาดเจ็บที่ปีกเจ็บที่แขน., See also: wingedly adv. wingedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง,ด้วยความว่องไว,ด้วยความรวดเร็ว
expeditious(adj) เร็ว,ว่องไว,รวดเร็ว
facile(adj) สะดวก,ว่องไว,ง่าย,คล่องแคล่ว,คล่อง
fleet(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,หายวับไป
fleetness(n) ความเร็ว,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frisk(vi) กระโดดโลดเต้น,ร่าเริง,ว่องไว
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
handily(adv) ว่องไว,คล่องแคล่ว,ใช้สะดวก,เหมาะมือ,ใกล้มือ,ใช้ง่าย
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย
nimble(adj) ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด
nimbly(adv) อย่างว่องไว,อย่างแคล่วคล่อง,อย่างฉลาด,อย่างเฉียบแหลม
rapid(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,กะทันหัน,ฉับพลัน
rapidity(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความกะทันหัน
skilful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skillfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง
sleight(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,เชาวน์,เล่ห์เหลี่ยม
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว
speedy(adj) รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน
swiftness(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความฉับไว
volant(adj) บินได้,คล่องแคล่ว,ว่องไว
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swift (adj) adj. สวิฟท (En.) 1. รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ทันควัน : He took a swift look around the room.= เขากวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปรอบห้อง ; There was a swift change of plans.= มีการเปลี่ยนแผน (จากแผนหนึ่งไปใช้อีกแผนหนึ่ง) โดยรวดเร็ว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flink {adv}ว่องไว,รวดเร็ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top