ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ล่าม*

   
194 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ล่าม, -ล่าม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าม[V] tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
ล่าม[N] interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
ล่ามโซ่[V] chain, See also: tether with chains, Example: เจ้าของต้องล่ามโซ่พันธุ์บางแก้วไว้ก่อน เพราะไม่ไว้ใจในความดุของมัน, Thai definition: ผูกไว้ด้วยโซ่
พูดพล่าม[V] ramble, Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย, Example: ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา, Thai definition: อาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดเหลวไหลไม่รู้จักจบ
พลุ่มพล่าม[V] bungle, See also: be rash, be hasty, be reckless, Syn. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, Example: เรือดมันไม่ซุ่มซ่ามวิ่งออกมานอกผ้าให้เราจับได้ง่ายๆ หรอก, Thai definition: กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้าม(กฺล้าม) น. มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อน ๆ ในกายคนและสัตว์ เรียกว่า กล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อมะพร้าวห้าว.
ล่าม(พฺล่าม) ว. เพ้อเจ้อ, อาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่รู้จักจบจนน่ารำคาญ.
พลุ่มพล่าม(พฺลุ่มพฺล่าม) ว. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, ตะกรุมตะกราม.
ล่ามน. ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที.
ล่ามก. ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด เช่น ล่ามโซ่ ล่ามวัวล่ามควาย.
เล่นกล้ามก. บริหารร่างกายเพื่อเพาะกล้ามเนื้อให้ใหญ่แข็งแรง.
ล่ามนตร์ก. ท่องบ่นมนตร์, สาธยายมนตร์.
เสื้อกล้ามน. เสื้อชั้นในมักทำด้วยผ้ายืด ไม่มีแขน ไม่มีปก.
เอ็นกล้ามเนื้อน. เอ็นชนิดที่ปลายใดปลายหนึ่งยึดกับกล้ามเนื้อ.
กระจัง ๒น. ชื่อปลานํ้ากร่อยชนิด Periophthalmodon schlosseri (Pallas) ในวงศ์ Gobiidae พบในบริเวณป่าชายเลน รูปร่าง การเคลื่อนไหว และความสามารถขึ้นมาพ้นนํ้าได้คล้ายปลาจุมพรวดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า มีครีบอกเป็นกล้ามเนื้อใช้ต่างตีน ช่วยครีบหาง ทำรูลึกอยู่ในเลน เคลื่อนไหวได้รวดเร็วบนผิวเลนและผิวนํ้า ปีนเกาะบนที่ชันและกระโจนเป็นห้วง ๆ ได้ ขนาดยาวได้ถึง ๒๗ เซนติเมตร, กะจัง ก็เรียก.
กระจัด ๒ว. กระจะ, จะจะ, ชัดเจน, เช่น ฝ่ายล่ามบอกออกอรรถกระจัดแจ้ง (อภัย).
กระตรากก. ล่ามโซ่, ทุกข์ทรมานในคุก.
กระตุกอาการที่กล้ามเนื้อหดและยืดตัวขึ้นทันที เช่น เส้นกระตุก ขากระตุก.
กระหมิบอาการที่กล้ามเนื้อขอบปากทวารรัดตัวเข้ามา. (แผลงมาจาก ขมิบ).
กระเหม่น(-เหฺม่น) ก. เขม่น คือ อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเต้นเบา ๆ ขึ้นเอง ตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นนิมิตบอกเหตุร้ายหรือดีได้ เช่น กระเหม่นตา
กระแหม่ว(-แหฺม่ว) ก. ผ่อนลมหายใจให้ท้องยุบลง, บังคับกล้ามเนื้อท้องให้ท้องยุบลง.
กลัง(กฺลัง) น. คลัง คือ ไม้กระบอกที่ร้อยโซ่หรือเชือกสำหรับล่ามนักโทษ สัตว์ หรือเรือ.
กล้า ๑(กฺล้า) น. ต้นข้าวอ่อนที่เพาะจากข้าวเปลือกสำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลมเรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น ว่า กล้า เช่น กล้าพริก กล้ามะเขือ.
กะทิ ๑น. นํ้าที่คั้นออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือนํ้าบ้างเล็กน้อย, ถ้าคั้นครั้งแรก เรียกว่า หัวกะทิ, ถ้าคั้นครั้งสุดท้าย เรียกว่า หางกะทิ, ของหวานทำด้วยนํ้าตาลกวนกับมะพร้าวคล้ายหน้ากระฉีก แต่ใช้นํ้าตาลมากกว่า เรียกว่า นํ้าตาลกะทิ, มะพร้าวห้าวที่มีนํ้าข้น เนื้ออ่อน กล้ามหนา เรียกว่า มะพร้าวกะทิ.
กะบังลมน. แผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และแผ่นพังผืด กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ยืดและหดช่วยการหายใจ, คนทั่วไปเรียกบริเวณระหว่างหัวหน่าวกับสะดือ ว่า กะบังลม ด้วย.
กิริยาสะท้อนน. การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน เช่นหดมือเมื่อถูกของร้อน.
กึ๋นน. กระเพาะที่ ๒ ของสัตว์ประเภทสัตว์ปีก มีหน้าที่ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะที่ ๑ ประกอบด้วยผนังที่มีกล้ามเนื้อหนาและเหนียวสำหรับบดอาหาร โดยมีหินก้อนเล็ก ๆ ที่กลืนเข้าไปเป็นเครื่องช่วย
เกร็ง(เกฺร็ง) ก. ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง เช่น เกร็งข้อ เกร็งแขน.
เกร็ง(เกฺร็ง) ว. อาการที่กล้ามเนื้อเป็นต้นแข็งอย่างงอไม่ได้ เช่น มือเกร็ง เท้าเกร็ง.
เกล้า(เกฺล้า) ก. มุ่นผมให้เรียบร้อย เช่น เกล้าจุก เกล้ามวย.
เกลียวข้างน. กล้ามเนื้อที่สีข้าง.
เกลียวคอน. กล้ามเนื้อที่คอ สำหรับทำให้เอี้ยวคอได้สะดวก.
ขมิบอาการที่กล้ามเนื้อขอบปากทวารรัดตัวเข้ามา.
เขม่น(ขะเหฺม่น) ก. อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเต้นเบา ๆ ขึ้นเอง ตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นนิมิตบอกเหตุร้ายหรือดีได้, กระเหม่น ก็ว่า
แขม่ว(ขะแหฺม่ว) ก. ผ่อนลมหายใจให้ท้องยุบลง, บังคับกล้ามเนื้อท้องให้ท้องยุบลง, กระแหม่ว ก็ว่า.
ไข้หวัดใหญ่น. โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยมีไข้สูงมาก มีอาการหนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย.
คลัง ๒(คฺลัง) น. ไม้กระบอกที่ร้อยโซ่หรือเชือกสำหรับล่ามนักโทษ สัตว์ หรือเรือ, (โบ) กลัง.
เคล็ด ๒(เคฺล็ด) ก. อาการที่กล้ามเนื้อแพลง เช่น ขาเคล็ด คอเคล็ด.
จตุรงคพล(จะตุรงคะ-) น. กองทัพมีกำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ
จตุรงคโยธา(จะตุรงคะ-) น. กองทัพมีกำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ.
จตุรงคเสนา(จะตุรงคะ-) น. กองทัพมีกำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ, จตุรงคินีเสนา ก็ว่า.
จตุรงคินีเสนา(จะตุรง-) น. กองทัพมีกำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ, จตุรงคเสนา ก็ว่า.
จัตุรงคพล(จัดตุรงคะ-) น. จตุรงคพล, กองทัพมีกำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ.
จัตุรงคินีเสนา(จัดตุรง-) น. จตุรงคินีเสนา, กองทัพมีกำลัง ๔ เหล่า คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ.
จับเชิงก. ตกปลอกช้าง, ล่ามเท้าช้าง.
จับเส้นก. บีบนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว
จำ ๒ก. ลงโทษด้วยวิธีเอาโซ่ตรวนล่ามไว้ เช่น จำโซ่ จำตรวน, ลงโทษด้วยวิธีขัง เช่น จำคุก.
จำห้าประการว. มีเครื่องจองจำครบ ๕ อย่าง คือ ๑. ตรวนใส่เท้า ๒. เท้าติดขื่อไม้ ๓. โซ่ล่ามคอ ๔. คาไม้ใส่คอทับโซ่ ๕. มือ ๒ ข้างสอดเข้าไปในคาและไปติดกับขื่อทำด้วยไม้, เรียกสั้น ๆ ว่า จำครบ.
ฉีดยาก. เอายาฉีดเข้าไปในร่างกายทางใต้ผิวหนัง ทางกล้ามเนื้อ หรือทางเส้นเลือด.
ชัก ๒ก. อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง.
โซ่ ๒น. โลหะมีเหล็กเป็นต้นลักษณะเป็นห่วงหรือวงรีที่เกี่ยวกันเป็นข้อ ๆ เป็นสายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก.
ดำ ๒ก. เอาข้าวกล้าเป็นต้นไปปักลงในดินที่ไถคราดแล้วเพื่อปลูก, เรียกนาชนิดหนึ่งซึ่งใช้ถอนต้นกล้ามาปลูก ว่า นาดำ, คู่กับ นาหว่าน ซึ่งใช้หว่านเมล็ดข้าวลงในนา.
ดำนาก. นำข้าวกล้าที่ถอนจากแปลงข้าวกล้ามาปักลงในนาเพื่อปลูก.
ตกปลอกก. สวมปลอกที่ข้อตีนคู่หน้าของช้าง เพื่อล่ามไว้ไม่ให้ไปหากินไกลหลังจากที่ใช้งานแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panglossiaอาการพล่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dragomenล่าม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม The Great Dictator (1940)
Have you anything I could tie him with?คุณมีอะไรให้ฉันใช้ล่ามมันได้มั้ยคะ Rebecca (1940)
I'm sorry I was such a time, but I had to find a rope for Jasper.ขอโทษค่ะที่มาช้า แต่ฉันต้องหาเชือกล่ามเเจสเปอร์ไว้ Rebecca (1940)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
Latin, yes. But this Eastern babble, no.ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี Help! (1965)
When you have to shoot shoot!เวลาจะยิง ก็ยิงเลย! อย่ามัวพล่าม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's like, you know how Dracula can't see himself in a mirror?ที่แดร็กคูล่ามองไม่เห็นตัวเองในกระจก Oh, God! (1977)
Listen, Betty, don't start up with your white zone shit again.ฟังนะ เบ็ทตี้ อย่าพล่ามเรื่อง เขตขาวของคุณอีกนะ Airplane! (1980)
Kill me if you will, but spare me your nonsense.จะฆ่าข้าก็รีบฆ่าซะ, อย่ามัวพล่ามไร้สาระอยู่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
Come on. What do you do?ล่ามาเถอะ ว่าคุณทำอะไร? Clue (1985)
the case is chained to my wrist.- กระเป๋าล่ามโซ่ติดกับมือผมครับ Spies Like Us (1985)
My father was a hunter too, a Werewolf hunter.พ่อของฉันก็เป็นนักล่า นักล่ามนุษย์หมาป่า Vampire Hunter D (1985)
Poor humans live their small lives while aristocrats like us... rule their land.เหล่ามนุษย์ผู้น่าสมเพช อาศัยในเมืองเล็กๆ ขณะที่ราชสกุลเช่นเรา ปกครองเมืองของเขา Vampire Hunter D (1985)
So what are you pissing and moaning about, Verno?แล้วนายกำลังพล่ามเรื่องอะไร ฮึ เวอร์โน? Stand by Me (1986)
What if he's telling the truth?แล้วถ้าที่เขาเล่ามาเป็นเรื่องจริงล่ะครับ? Mannequin (1987)
I might as well speak Greek!ปล่อยให้ฉันพล่ามอยู่คนเดียว ! Cinema Paradiso (1988)
At sunrise, I will track him down, and have his skin hanging on the wall!ทันทีที่ตะวันขึ้นNฉันจะตามล่ามันเอาหนังมันมาแขวนที่ผนัง Rambo III (1988)
Let's stand around and bullshit in the cellar where it's safe.ถ้าจะพล่าม ก็ลงไปห้องใต้ดิน มันปลอดภัยกว่า Night of the Living Dead (1990)
there's less bullshit.มีพล่ามน้อย The Russia House (1990)
It's funny, you know. It's a good story.ก็ตลกไง เรื่องที่นายเล่ามา Goodfellas (1990)
What the fuck you think I'm talking about? Paulie, please.คุณคิดว่าผมพูดพล่ามอะไรอยู่ พอลลี่ ขอร้องละ เถอะน่า Goodfellas (1990)
Spider, on your way over here, bring me a Cutty and water.สไปเดอร์ มานี่หน่อย เอาเหล้ากับน้ำเปล่ามา Goodfellas (1990)
A guy can talk to you and be sure you ain't gonna go blabbing. Uh-uh!เวลาคนคุยกับนาย อย่าพล่ามอะไรก็ไม่รู้ออกมาสิ Of Mice and Men (1992)
They'd take you to the booby hatch and lock you up with a collar, like a dog.เขาจะพานายไปอยู่โรงพยาบาลบ้า เอาปลอกคอล่ามนายเหมือนหมา Of Mice and Men (1992)
Oh, will you shut up about the damn Swiss?นายหยุดพล่ามถึงไอ้สวิสได้ยัง? Cool Runnings (1993)
Granted that, uh, you guys here in Salem... are all into these, uh, black cats and witches and stuff.สิ่งที่คุณเล่ามา,เออ.. , เพื่อนของคุณที่อยู่ในซาเร็ม... พวกเค้าอาจจะเชื่อเรื่อง, แมวดำและแม่มดและปัจจัยอื่นๆ Hocus Pocus (1993)
Since this promises to be a most dire and stressful evening,ฉันว่าที่พี่เล่ามานี้มันน่ากลัวเกินไปและดูเครียดๆ Hocus Pocus (1993)
So I told 'em a lot of bullshit!ดังนั้นผมจึงบอก'em พล่ามมาก! In the Name of the Father (1993)
String 'em up!เอาตรวนมาล่ามพวกมัน! In the Name of the Father (1993)
- with this bullshit.- กับพล่ามนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Give blow-jobs instead of sermons.ดีแต่พล่ามเทศนา Wild Reeds (1994)
Oh, bullshit.โอ้พล่าม The Shawshank Redemption (1994)
these women... have fingers... with the same sensitivities as their legs.ผู้หญิงเหล่ามีนิ้วมือ ที่ไวต่อความรู้สึก เช่นเดียวกับขา Don Juan DeMarco (1994)
Oh, come on, you guys. Tell me all the dirt.เอาน่า พวกเธอ เล่ามาให้หมดเลย The One with George Stephanopoulos (1994)
You did this part.นายเล่ามาหมดแล้ว The One with George Stephanopoulos (1994)
Ouda will be my interpreter.โออูดะจะเป็นล่ามให้ผมเอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Now, if he'd have said nothing, I'd have thought nothing, but... he goes on and on, telling me how he ain't done nothing... and nothing's been going on, and all this bullshit.ถ้ามันไม่พูดอะไรผมก็จะไม่คิด แต่มันพล่ามอยู่คนเดียวว่าไม่ได้ทำ ว่ามันไม่รู้เรื่องราวด้วย Heat (1995)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
We're a bit rusty, that's all.ผมลุ่มล่ามไปหน่อยนึงเมื่อเจอผู้หญิง The Jackal (1997)
Forgive my foolish babbling.ยกโทษให้พูดพล่ามโง่เขลาของฉัน Princess Mononoke (1997)
What is that all about? Anyway, Sheila, she´s visiting and she´s staying here. And so I thought I´d take her to a party and show her a good time.ชีล่ามาเยี่ยมและพักที่นี่เราไปปาร์ตี้ Nothing to Lose (1997)
Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.ไปพล่ามให้คนอื่นฟังเถอะ ฉันได้ยินมาจนเอียนแล้ว As Good as It Gets (1997)
To me, it was a slave ship... taking me back to America in chains.สำหรับฉันมันเหมือนเรือทาส ที่ล่ามโซ่ฉันกลับไปอเมริกา Titanic (1997)
I mean, she goes on for five pages about how I was unfaithful to her.เธอผล่ามมา 5 หน้าเต็มว่า ว่าฉันไม่ซื่อสัตย์กับเธอ The One with the Jellyfish (1997)
No, a kid got his finger blown off during rehearsals.เปล่ามีเด็กถูกระเบิดนิ้วขาดตอนซ้อมครับ Rushmore (1998)
(phone rings)(บรรยาย) แม่งคงพล่ามเป็นชั่วโมงแน่ คืนนี้คุณอยู่นั่นป่าว? Fight Club (1999)
- Is it okay if Angela sleeps over tonight?- คืนนี้แองเจลล่ามาค้างได้มั้ยคะ American Beauty (1999)
Translator. Why don't the blind skydive?ล่ามไง ทำไมคนตาบอดไม่ชอบโดดร่ม Bicentennial Man (1999)
- Have you seen Isabella?เห็นอิซาเบลล่ามั้ย Woman on Top (2000)
Chase after it A human intruder!ล่ามัน มนุษย์บุกรุก! Spirited Away (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle   
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[v. exp.] (chītyā khao klāmneūa) EN: intramuscular injection   FR: faire une injection intramusculaire
การแปลแบบล่าม[n. exp.] (kān plaē baēp lām) EN: interpretation   FR: interprétation [f]
คล้าม้าลาย [n. exp.] (khlā mālāi) EN: Zebra plant   
ครีมบรรเทาอาการปอดกล้ามเนื้อ[n. exp.] (khrīm banthāo ākān pøt klāmneūa) EN: analgesic cream   FR: pommade analgésique [f]
กล้าม[n.] (klām) EN: muscle   FR: muscle [m]
กล้าม[n.] (klām) EN: coconut's kernel   
กล้ามเนื้อ[n.] (klāmneūa) EN: muscle   FR: muscle [m] ; biceps [m] ; tissu musculaire [m]
กล้ามเนื้อหัวใจ[n. exp.] (klāmneūa hūajai) EN: cardiac muscle   
กล้ามเนื้อกะบังลม[n. exp.] (klāmneūa kabang-lom) EN: diaphragm   FR: diaphragme [m]
กล้ามเนื้อลาย[n. exp.] (klāmneūa lāi) EN: reticular muscle   
กล้ามเนื้อเรียบ[n. exp.] (klāmneūa rīep) EN: smooth muscle   
กล้ามเนื้อตา[n. exp.] (klāmneūa tā) EN: ciliary muscle   FR: muscle ciliaire [m]
กล้ามเนื้อท้อง[n. exp.] (klāmneūa thøng) EN: abdominal muscles   FR: abdominaux [mpl]
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator   FR: interprète [m]
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link   FR: attacher ; enchaîner
ล่ามควาย[v. exp.] (lām khwāi) EN: tether a buffalo   FR: attacher un buffle
ล่ามโซ่[v. exp.] (lām sō) EN: chain ; tether with chains   FR: enchaîner
เป็นล่าม[v. exp.] (pen lām) FR: servir d'interprète
ภายในกล้ามเนื้อ[adj.] (phāinai klāmneūa) EN: intramuscular   FR: intramusculaire
ล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter   FR: bavarder
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks   FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ระบบกล้ามเนื้อ[n. exp.] (rabop klāmneūa) EN: muscular system   FR: système musculaire [m]
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก[n. exp.] (rabop klāmneūa lae kradūk) EN: musculoskeletal system   
เซลล์กล้ามเนื้อ[n. exp.] (sel klāmneūa) EN: muscle cell   FR: cellule musculaire [f]
เสื้อกล้าม [n.] (seūaklām) EN: vest ; waistcoat ; undershirt ; singlet   FR: maillot de corps [m]
ถูกล่าม[adj.] (thūk lām) FR: attaché ; enchaîné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blab[VI] ปากเปราะ, See also: พูดโพล่ง, พูดพล่าม, ปากพล่อย, ปากเปราะเราะราย, ปากบอน, Syn. gossip, rumor, tattle
be off[PHRV] พูดพล่าม, See also: พล่ามไม่หยุด, Syn. be on about, go on, keep on, run on
chain[VT] ล่ามโซ่, Syn. fasten
chain gang[N] นักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน (โดยเฉพาะที่ต้องออกไปทำงานนอกคุก)
chatter[VT] พูดพล่าม, See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chain to[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ, Syn. fasten
chain up[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ
drivel on[PHRV] พูดพล่าม, See also: พูดเหลวไหล, พล่าม
enchain[VT] ล่ามโซ่ (คำทางการ), See also: ใส่ตรวน, Syn. bind, chain, fetter
fetter[VT] ตีตรวน, See also: ผูกมัด, ล่ามโซ่, Syn. chain, tie up, shackle
gush over[PHRV] พูดพล่ามเรื่อง, See also: คุยฟุ้งในเรื่อง
gabble[VI] พูดพล่าม, See also: พูดมาก, พล่าม, Syn. twaddle, blab, babble
gush[N] การพูดยกยอมากไป, See also: การพูดพล่าม, Syn. jet, spray, spout, flow
gush[VI] พูดมาก, See also: พูดพล่าม, Syn. prate, spout
gusher[N] บ่อน้ำมันที่มีน้ำมันไหลพุ่งขึ้นมา, See also: คนพูดมาก, คนพูดพล่าม
gushingly[ADV] อย่างเยินยอมากไป, See also: อย่างพูดพล่าม
gushy[ADJ] ซึ่งเยินยอมากไป, See also: ที่พูดพล่าม, Syn. effusive, sentimental, Ant. unsentimental
on the loose[IDM] วิ่งไปรอบๆ (อย่างอิสระหรือไม่ถูกล่าม) (คำไม่เป็นทางการ)
interpreter[N] ล่าม, See also: ผู้แปลความ, Syn. translator
loose[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, พล่าม
cut the crap[SL] หยุดพล่ามซะ!
mouthy[SL] พูดมาก, See also: พล่ามไม่หยุด
verbal diarrhoea[SL] พูดพล่าม, See also: พูดไม่หยุด
shackle with[PHRV] ล่ามด้วย, See also: ใส่กุญแจ, พันธนาการด้วย, ผูกหรือมัดด้วย, ใส่ตรวนกับ
tether[N] เชือกล่าม, See also: เชือกผูก, โซ่ล่าม, Syn. rope, chain, leash
tether[VT] ล่ามด้วยเชือก, See also: ล่ามด้วยโซ่, Syn. bind, lash, picket, secure, tie
tie[VT] ผูกให้แน่น, See also: มัด, ล่าม, ผูกเป็นเงื่อน, Syn. bind, fasten, knot
translater[N] นักแปล, See also: ล่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
dragomann. นักล่ามืออาชีพ
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
interpret(อินเทอ'พรีท) vt. อธิบาย,ชี้แจง,แปล,ล่าม. vi. ล่าม,แปล,อธิบาย., See also: interpretability n. interpretable adj. interpretably adv. interpreter n., Syn. elucidate
interpretation(อินเทอพรีทเท'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,การแปล,การล่าม,การแสดงดนตรีเพื่อแสดงความหมายที่แฝงอยู่, Syn. clarification
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
printer driverโปรแกรมขับเครื่องพิมพ์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลความระหว่างระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือโปรแกรมการใช้งาน กับแบบหรือชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์จะสั่งให้พิมพ์ ระบบปฏิบัติการบางระบบจะมีซอฟต์แวร์ส่วนนี้ไว้ให้ในตัว แต่ถ้าเป็นระบบดอส แต่ละโปรแกรมต้องติดตั้ง (install) ซอฟต์แวร์ส่วนนี้เอง (ขึ้นอยู่กับว่า จะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไร)
tether(เทธ'เธอะ) n. เชือกล่าม,เชือกผูก,โซ่ล่าม,ขอบเขต,ขอบเขตจำกัด,-Phr. (at the end of one's tether สุดขีดแล้ว สุดกำลัง สุดทน) vt. ผูก,ล่าม,ผูกมัด,จำกัดขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
fetter(vt) ผูกมัด,ล่ามโซ่,พันธนาการ,จองจำ
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม
iron(vt) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด
tether(n) เชือก,โซ่ล่าม,ขอบเขตจำกัด
tether(vt) ผูก,มัด,ล่าม,จำกัดขอบเขต
translator(n) ผู้แปล,ล่าม,นักแปล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ほざく[ほざく, hozaku] พ่น(คำพูด)พล่าม , เห่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top