Search result for

*รีรอ*

(76 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รีรอ, -รีรอ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีรอ[ADV] hesitantly, See also: hesitatingly, indecisively, haltingly, reluctantly, Syn. รีๆ รอๆ, Example: ผมไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย, Thai definition: แสดงอาการลังเลใจออกมา, ไม่แน่ใจที่จะทำลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีรอก. ชักช้า, ลังเลใจ, เช่น มัวรีรออยู่ทำไม กินโดยไม่รีรอ.
ครีครอ(คฺรีคฺรอ) ว. รีรอ เช่น จักเลี้ยงชีพเคร่าครีครอ อยู่เท่าเพียงพอ ชีพิตก็ยากยังฉงน (สมุทรโฆษ).
มับว. คำสำหรับประกอบกริยาที่เอาอะไร ๆ ไปอย่างฉับไวไม่รีรอ เช่น คว้ามับ ฉวยมับ หยิบมับ, หมับ ก็ว่า.
รี่ ๑ก. เดินหรือวิ่งตรงเข้ามาโดยไม่รีรอ เช่น เด็กเห็นขนมก็รี่เข้ามาซื้อ, ตรงเข้ามา เช่น รถรี่เข้ามาชน.
รี่ ๑ว. อาการที่เดินหรือวิ่งตรงเข้ามาโดยไม่รีรอ เช่น เดินรี่เข้ามาหา.
หมับว. คำสำหรับประกอบกิริยาที่เอาอะไร ๆ ไปอย่างฉับไวไม่รีรอ เช่น คว้าหมับ ฉวยหมับ หยิบหมับ, มับ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He run into it, or hit a tree while it was giving him head?มันไม่รีรอเลยรึ เอาหัวขวิดกับต้นไม้ ทั้งๆที่หัวทิ่มไป Pilot (2008)
Wasting no time after his suspension, he is back!ไม่มีรีรอแล้วครับ หลังจากถูกสั่งพัก เขากลับมาแล้ว! The Love Guru (2008)
you don't wait for anything. Anything.คุณไม่ต้องรอ ไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้น The Ruins (2008)
We called you about 50 times.ฉันก็เลยไม่อยากรีรอ ABQ (2009)
What are you waiting for? !มัวรีรออะไรอีก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
So, what are we waiting for?ยังมัวรีรออะไรอยู่ล่ะ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
No time today, no time todayไม่มีเวลาแล้ว รีรอไม่ได้ Alice in Wonderland (2010)
People our parents' age don't wait around for love to bloom. They know what they want.คนรุ่นพ่อแม่เรา ไม่รีรอความรัก Home (2010)
♫ You don't have to wait ♫Mata nakute mo ii yo คุณไม่ต้องรีรออีกต่อไปแล้ว Hanamizuki (2010)
For the rest of us, we linger.ส่วนที่เหลือ ยังรีรออยู่ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
How much Adderall have you had today? A lot. Doesn't matter.กินอะดรีรอลไปกี่เม็ดเนี่ย? เยอะ ช่างมันเหอะ Wolf Moon (2011)
Because the unsub shows signs of one neat aspect and started killing suddenly and effectively with no break, we believe he was recently incarcerated or institutionalized.และเขาเอาความโกรธ มาลงที่พวกเธอเหล่านั้น เนื่องจากคนร้ายได้ทิ้ง สัญลักษณ์ในแง่มุมหนึ่งไว้ และเริ่มลงมือฆ่าในทันทีโดนไม่รีรอ The Stranger (2011)
And why have you waited so long to call the police?แล้วทำไมคุณถึงรีรอยังไม่แจ้งตำรวจล่ะคะ Always in Control (2011)
If you are happy with the terms, I'll sign forthwith.ถ้าท่านเห็นด้วยกับมัน ข้าจะเซ็นอย่างไม่รีรอ The Hunter's Heart (2011)
Then what are you waiting for?งั้นรีรออะไรอยู่ล่ะ Lamia (2011)
Sheriff wants a word with you.นายอำเภอเขาอยากคุยกับคุณ มัวรีรออะไรกันอยู่อีก Within (2011)
Nor rushes foolishly to meet it.หรือไม่รีรอที่จะเผชิญกับมัน Conan the Barbarian (2011)
♪ If you need to, just take my hand ♪ ♪ It's time to demonstrate, don't hesitate ♪ ♪ Just get up and say, "Yes, I can" ♪#จับมือฉันได้ เมื่อเวลาที่เธอต้องการ# #ถึงเวลาที่จะแสดงออกมา# #อย่าได้ช้าทีรีรอ# #แค่ลุกขึ้นมา แล้วพูดว่า"ใช่ ฉันทำได้"# On My Way (2012)
But I don't think any of us have to wait to see how we feel about that.ผมคิดว่า เราทุกคนไม่ต้องรีรอ ที่จะรู้ว่าเราต่างรู้สึกยังไง Nationals (2012)
If you linger, they start in with the whining and the lying.ถ้าเธอรีรอ พวกเขาจะเริ่มต้นด้วย การคร่ำครวญและโกหก When I Think About You I Shred Myself (2012)
And if someone wronged him, he wouldn't hesitate to tear them apart limb from limb.แล้วถ้ามีใครผิด นั่นหละเขา เขาจะไม่รีรอ ที่จะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆ จากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง All In (2012)
He moves fast.ไม่รีรอเลย The Four (2012)
What you and Castle have is a holding pattern.แต่เธอกับคาสเซิ่ลน่ะ มันรีรอกันอยู่ The Limey (2012)
What are you doing?รีรออยู่ทำไม Episode #1.4 (2013)
Halley's comet is in free fall around the Sun.ดาวหางฮัลเลย์อยู่ในฤดู ใบไม้ร่วงฟรีรอบดวงอาทิตย์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
A husband off whoring every chance he--สามีที่ไม่รีรอจะโผเข้าหา อ้อมกอดหญิงอื่นเมื่อประสบ... Mother's Mercy (2015)
There can be no hesitation!จะมัวมารีรออีกไม่ได้แล้วนะ! Akira (1988)
Once it escalated into a murder-one beef for all, after they killed two guards... they didn't hesitate.หลังจากกลายเป็นคดีฆาตกรรม เพราะฆ่าการ์ดไปแล้ว 2 คน มันก็ไม่รีรอ Heat (1995)
But I will not hesitate.แต่ผมจะไม่รีรอ Heat (1995)
Well, don't just look at it, dearie.งั้นจะรีรออยู่ทำไมกันล่ะ กินซะสิ Snow White: A Tale of Terror (1997)
OK. You hesitated.โอค คุณมัวรีรออะไร Never Been Kissed (1999)
KOH underestimated my size and held back... and with one lucky kick I defeated him.โกประเมินขนาดตัวฉันต่ำไป เลยรีรอ... และการเตะแบบโชคช่วยนั้น เลยทำให้ฉันชนะ Spin Kick (2004)
Well, then what's the delay?งั้นจะรีรออะไรอีก Red Eye (2005)
- Don't let doubt stop you.อย่าให้ความรีรอหยุดนาย Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Don't hesitate to tell me if you feel uncomfortableอย่ารีรอที่จะบอกครู ถ้ารูสึกลำบากใจ Ing (2006)
I wish Lowry had made it here to see this.อยากให้โลว์รีรอดมาเห็น Flyboys (2006)
Uh, actually, uh, bree's waiting--อ่า จริงๆแล้วบรีรออยู่ Hello, Little Girl (2008)
What are you waiting for?ลูกรีรออะไรอยู่นะ ! Samson & Delilah (2008)
And you were quick to flirt with me.และไม่รีรอที่จะจีบฉัน Mayhem (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่รีรอ[adv.] (dōi mai rīrø) EN: hurriedly   
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; tarry ; wait ; hesitate   FR: hésiter ; attendre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggle[VI] รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
demur[VI] ไม่ยอมทำตาม, See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ, Syn. disagree, dispute, challenge
falter[VI] ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
forthwith[ADV] โดยทันทีทันใด (คำทางการ), See also: ทันที, ไม่รีรอ, Syn. immediately, instantaneously, instantly
immediacy[N] ความเร่งด่วน, See also: ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ, Syn. instantaneity, immediateness
linger[VI] อ้อยอิ่ง, See also: รีรอที่จะไป, Syn. loiter, tarry
matinee[N] การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย, See also: การแสดงละครรอบบ่าย, การเล่นดนตรีรอบบ่าย, ภาพยนตร์รอบบ่าย, งานรื่นเริงที่จัดขึ้นตอนกลางว, Syn. early show, play show, show
unhesitatingly[ADV] อย่างไม่ลังเล, See also: อย่างไม่รีรอ, อย่างมั่นคง, อย่างยึดมั่น, Syn. promptly, Ant. hesitatingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
immediacy(อิมี'เดียซี) n. ความฉับพลัน,ความไม่รีรอ,ความใกล้ชิด
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ
temporize(vt) ผัดไป,รีรอ,ดำเนินนโยบายชั่วคราว

German-Thai: Longdo Dictionary
unverzüglich(adv) ในทันที, โดยเร็ว, โดยไม่รีรอ เช่น Die Einführung von Studienentgelten muss unverzüglich geschehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top