ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รสชาติ*

   
191 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รสชาติ, -รสชาติ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น (phrase )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสชาติ[N] taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รสชาติ(รดชาด) น. รส เช่น แกงนี้ไม่มีรสชาติเลย.
จืดชืดว. ไม่มีรสชาติ, ไม่สนุก, เช่น งานเลี้ยงจืดชืด.
ชาติ ๓, ชาติ- ๓คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิม เช่น รสชาติ, หรือหมายถึงพวกหรือหมู่ เช่น คชาชาติ มนุษยชาติ.
ชืดว. จืด, หมดรสชาติ.
ชูรสก. ทำให้มีรสชาติดีขึ้น เช่น แกงบวดถ้าเดาะเกลือเล็กน้อย จะชูรสขึ้น.
ซอสน. เครื่องปรุงรส มีลักษณะเหลวหรือค่อนข้างข้น ใช้จิ้มหรือปรุงอาหารเพื่อให้มีรสชาติดีขึ้น.
น้ำสต๊อกน. น้ำต้มกระดูกไก่ กระดูกหมู หรือเนื้อสัตว์ เป็นต้น ใส่เกลือเล็กน้อย เคี่ยวไฟอ่อน ๆ จนได้ที่ เคี่ยวครั้งหนึ่งเก็บไว้ได้หลายวัน ใช้ผสมในการปรุงอาหาร เช่น แกงจืด ซุป สตู หรืออาหารประเภทผัดผักต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรสชาติให้ดียิ่งขึ้น.
เย็นชืดว. เย็นอย่างสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เขานอนตายตัวเย็นชืด, เย็นจนหมดรสชาติ เช่น แกงเย็นชืด.
ลอง ๒ก. กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร เช่น ลองชิมผลไม้ว่าจะมีรสชาติอย่างไร, กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไรหรือใช่หรือไม่ เช่น ลองชิมก้อนขาว ๆ ว่าเป็นเกลือหรือน้ำตาล
สลาด(สะหฺลาด) น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Notopterus notopterus (Pallas) ในวงศ์ Notopteridae รูปร่างคล้ายปลากราย หัวและลำตัวแบนข้างมาก ท้องเป็นสันคม ปากตํ่า สันหัวแอ่นลงเล็กน้อย ครีบหลังเด่นแต่มีขนาดเล็กเท่า ๆ กันกับครีบอก ครีบท้องเล็กมาก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบกลม พื้นลำตัวสีขาว หลังเทา ไม่มีจุดสีเด่นหรือลวดลายสีเข้มใด ๆ ขนาดยาวได้ถึง ๓๕ เซนติเมตร ใช้ทำอาหารประเภททอดมัน ปลาเห็ด หรือลูกชิ้นได้รสชาติดี, ฉลาด หรือ ตอง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
รสชาติรส เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด
คำที่มักเขียนผิด รสชาด [คำที่มักเขียนผิด]
Geneยีน, ส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ผ่านการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะที่ปรากฏภายนอกแบบต่างๆ เช่น รูปร่างหน้าตาของเด็กที่มีส่วนคล้ายกับพ่อแม่ สีสันของดอกไม้ หรือรสชาติของผลไม้ รวมไปถึงลักษณะภายในบางอย่างที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้ด้วยตา เป็นผลโดยตรงหรือผลบางส่วน (ร่วมกับสิ่งแวดล้อม) จากการทำงานของยีน [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี Pinocchio (1940)
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี The Old Man and the Sea (1958)
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
They're no good to me if their feet aren't up to snuff.หรือใครอื่น ถ้าเท้าของพวกเขาไม่ได้ถึง รสชาติ How I Won the War (1967)
-I have this terrible taste in my mouth.ฉันมีรสชาติที่น่ากลัวนี้ในปาก ของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
You can't beat the taste of alcohol and plastic.รสชาติของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และพลาสติก 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's a bit of an acquired taste, really. But do try some.มันเป็นบิตของรสชาติที่ได้มาจริงๆ แต่ลองทำ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"It's a bit of an acquired taste, really. But do try some."มันเป็นบิตของรสชาติที่ได้มาจริงๆ แต่ลองทำ. " Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
This is one of my favorite recipes.รสชาตินี้ฉันชอบจริงๆ Clue (1985)
I've never known a cockroach with good taste, but I've known plenty that taste... good.ฉันไม่เคยเจอแมลงสาบ ที่มีรสนิยมดีสักตัว ฉันเจอแต่ ตัวที่รสชาติ... อร่อย An American Tail (1986)
This tastes strange.รสชาติแปลกๆนะ Labyrinth (1986)
That's when a cigarette tastes best, after supper.นั่นเป็นเวลาที่สูบบุหรี่ได้รสชาติที่สุด หลังอาหารค่ำ Stand by Me (1986)
How about it? Did you have enough to eat?รสชาติเป็นไง คุณอิ่มยัง? Goodfellas (1990)
I felt he used too many onions, but it was still a very good sauce.ผมรู้สึกว่าเขาใส่หัวหอมเยอะไป แต่ซอสก็ยังรสชาติดี Goodfellas (1990)
Where's my car?[แก้ไข-วุฒิสภาปาร์คซังฮุน คืนในไนท์คลับไม่เป็นเรื่องจริง] ฮืมมม กาแฟนี่รสชาติเริ่ดมาก Hero (1992)
No flavor. It's too bad to eat.ไม่ค่อยมีรสชาติ มันแย่เกินกว่าจะกิน The Joy Luck Club (1993)
- So how's the Expectane taste?- รสชาติเป็นยังไง Junior (1994)
But I do love the taste of a good burger. Mmmm.แต่ฉันจะรักรสชาติของเบอร์เกอร์ที่ดี mmmm Pulp Fiction (1994)
I gotta know what a five-dollar shake tastes like.ฉันต้องรู้ว่าสิ่งที่สั่นห้าดอลลาร์รสชาติเหมือน Pulp Fiction (1994)
Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good.ใช่ แต่เบคอนรสชาติดี หมูสับรสชาติดี Pulp Fiction (1994)
You said so yourself! That ring around the last moon. That strange taste in my mouth.วงกลดรอบดวงจันทร์รสชาติขมขื่นในปากข้า และบัดนี้ข้าไม่ได้บอกใครเลย Rapa Nui (1994)
Our taste is too different.มาแลกเปลี่ยนรสชาติที่แตกต่าง Wild Reeds (1994)
I like the taste.ฉันชอบรสชาติมัน Wild Reeds (1994)
It wasn't great.รสชาติมันแย่นะ Wild Reeds (1994)
"His fangs are sharp. He likes your taste."เขี้ยวของมันแหลม แถมชอบรสชาติเจ้า... Jumanji (1995)
Whoa, whoa, whoa. I have great taste in women. When have I steered you wrong?โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ ฉันมีรสชาติที่ดีใน ผู้หญิง เมื่อเราได้นำคุณผิดหรือเปล่า? Dante's Peak (1997)
Didn't taste a damn lick different from all the other whiskey I ever made.รสชาติไม่ได้ต่างอะไร กับวิสกี้ที่ปู่เคยทำมาเลย The Education of Little Tree (1997)
Still, a man ought to know what his single tastes like, seeing as how it's the backbone of the whiskey and all.อืม ชายคนนี้อยากรู้ว่า ซิงเกิ้ลของเขารสชาติเป็นอย่างไร ดูซิว่า แก่นของวิสกี้ทั้งหมดนี้ เป็นอย่างไร The Education of Little Tree (1997)
This gruel tastes like hot water.ข้าวต้มนี้รสชาติเหมือนน้ำร้อน Princess Mononoke (1997)
He never forgets to describe how things taste.เขาไม่เคยลืมที่จะบรรยาย / รสชาติของทุกสิ่งที่เขาได้ลิ้มรส City of Angels (1998)
He used to drag me out here from the time I'd walk and go on about their differences, their stories their flavors and their powers, everything.เขาชอบพาฉันมาเดินเล่นแถวนี้ เราจะพูดถึงความแตกต่างของพวกมัน เรื่องราวต่างๆ รสชาติ สรรพคุณ ทุกๆ อย่าง Dark Harbor (1998)
Dad, how come your stew always tastes so good?หนูทำอาหารเป็นยังไงมั่ง? รสชาติใช้ได้ไม๊? Christmas in August (1998)
One says, "Does this taste funny to you?"คนนึงถามว่า"รสชาติไอ้นี่มันตลกๆ มั้ย" Bicentennial Man (1999)
It'd be a waste.เสียของเปล่าๆ ฉันไม่รู้รสชาติหรอก Bicentennial Man (1999)
-And taste?- แล้วรสชาติล่ะ Bicentennial Man (1999)
-Taste, too.- รสชาติด้วย Bicentennial Man (1999)
It's wonderful, the taste and the texture both.วิเศษจริงๆ ทั้งรสชาติและเนื้อเลย Bicentennial Man (1999)
I think that to cook well, you must bring all your feelings and experience to the act of creation.เพื่อที่จะให้มีรสชาติ คุณต้องใส่ความรู้สึกและประสบการณ์ ไปกับการสร้างสรรค์ Woman on Top (2000)
It's just... new.เป็นรสชาติใหม่ Woman on Top (2000)
Girl, it's not the prettiest thing I ever seen, but, listen, I'm sure it tastes...โธ่เอ๊ย ถึงมันจะดูไม่น่ากิน แต่... ฉันว่ารสชาติคง... Woman on Top (2000)
Wine is supposed to get better with age.ไวน์ยิ่งเก่า ยิ่งรสชาติดีนะ... Il Mare (2000)
Afraid I sat on it, but I imagine it'll taste fine just the same.ฉันนั่งทับมันไปนิดหน่อย แต่คิดว่ารสชาติมันคงยังดีเหมือนเดิม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It's the strangest valentine I've ever seen."รสชาติที่สัมผัสได้จากตัวคุณ" Valentine (2001)
Taste the very best!รสชาติดีมาก! Spirited Away (2001)
Come on, feel how the other half feels... Huh?เอาน่า ลองสัมผัสรสชาติของคนรวยดูบ้าง Maid in Manhattan (2002)
Essence of Crabbe.รสชาติของแครบ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Taste goodรสชาติดีแห่ะ Sex Is Zero (2002)
charlene, what is that particular taste? It is deIic...ชาลีน รสชาตินี่รสอะไรนะ Bringing Down the House (2003)
Oh. Tastes like it, too.รสชาติก็เหมือนด้วย Love Actually (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotchāt) EN: insipid ; drab   FR: insipide
มีรสชาติ[adj.] (mī rotchāt) EN: savoury = savory (Am.)   
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
รสชาติดี[n. exp.] (rotchāt dī) FR: goût délicat [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barley wine[N] เบียร์รสชาติแรงชนิดหนึ่ง
bland[ADJ] ขาดรสชาติ, See also: ไม่มีรสชาติ, Syn. tasteless, Ant. flavorful, tasty
bounquet garni[N] สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร
colorful[ADJ] ที่มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colourful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colourful[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colorful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
flavour with[PHRV] มีรสชาติของ
flavour with[PHRV] ทำให้น่าสนใจด้วยการเพิ่ม, See also: เพิ่มรสชาติด้วย
dainty[ADJ] มีรสชาติดี, See also: อร่อย, Syn. delicious
deliciousness[N] ความอร่อย, See also: ความมีรสชาติดี
devil[VT] ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน, Syn. spice, peper
fines herbes[N] ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร
fishy[ADJ] กลิ่นหรือรสชาติคล้ายปลา, See also: กลิ่นคาวปลา, Syn. fishlike, piscine
flavour[N] รสชาติ, See also: กลิ่น, รส, Syn. taste, aroma, gusto
floury[ADJ] ปกคลุมไปด้วยแป้ง, See also: มีรสชาติคล้ายแป้ง
gustative[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatorial[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatory[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส, Syn. sensatory
melt in one's mouth[IDM] อร่อยมาก, See also: มีรสชาติดีมาก
insipid[ADJ] ไม่มีรสชาติ, See also: จืด, ไม่มีพิษไม่มีภัย, เรียบๆ, ไม่น่าสนใจ
lace with[PHRV] เพิ่มรสชาติด้วย (เครื่องดื่ม)
lush[ADJ] นุ่มและฉ่ำ (รสชาติ), Syn. sweet, juicy, succulent, Ant. withered, stale
mawkish[ADJ] จืดชืด, See also: ไม่มีรสชาติ, เอียน, Syn. tasteless
mild[ADJ] (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, See also: (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด, Syn. hot
mouthwatering[ADJ] ซึ่งมีรสชาติดี
nippy[ADJ] จัดจ้าน (รสชาติ), Syn. acute, sharp
pall[VT] ทำให้รสจืดชืด, See also: ทำให้ไม่มีรสชาติ
racy[ADJ] ซึ่งมีชีวิตชีวา, See also: ซึ่งมีรสชาติ, Syn. energetic, lively
rich[ADJ] เข้มข้น (รสชาติ, สี), See also: เข้ม, Syn. strong, tasty
weasel-water[SL] เครื่องดื่มที่ไร้รสชาติ
sapid[ADJ] ซึ่งมีรสชาติ
sapor[N] สิ่งที่ทำให้เกิดรส, See also: รส, รสชาติ, ประสาทที่ทำให้เกิดรส
saporific[ADJ] ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
saporous[ADJ] ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
savor[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savor[VI] มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savorily[ADV] อย่างมีรสชาติ
savoriness[N] ความมีรสชาติ
savorless[ADJ] ไร้รสชาติ, See also: จืดชืด, Syn. tasteless
savorous[ADJ] ซึ่งมีรสชาติ
savory[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savour[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savour[VI] มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savoury[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
season[VT] ปรุงรส, See also: เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, spice, sauce
season[VI] ปรุงรส, See also: เพิ่มรสชาติ
seasoning[N] เครื่องปรุงรส, See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร, Syn. flavoing, sauce, ganishing
smack[N] รสชาติ
smack[VI] มีรสชาติ
spice[N] เครื่องเทศ, See also: เครื่องปรุงแต่งรสชาติ, Syn. sauce, seasoning
spice[VT] ใส่เครื่องเทศ, See also: ใส่เครื่องชูรส, เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, enliven, pepper, season

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
innocuity(อินนอคคิว'อิที) n. ความไม่เป็นภัย,ความไม่มีรสชาติ
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม,มีชีวิตชีวา,มีพลังงาน,มีรสชาติ,เผ็ดร้อน,แหลมคม,ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
sapor(เซ'พอร์,เซ'พะ) (sapour) n. สิ่งที่ทำให้เกิดรส,รส,รสชาติ,ประสาทที่ทำให้เกิดรส, Syn. savour
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.
savor(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
sensualise(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensualize(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
snuff(สนัฟ) vi.,vt.,n. (การ) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,สูดยานัตถุ์,ดูถูก,เหยียดหยาม,ตัดไส้เทียน,ดับ,กลิ่น,ยานัตถุ์,รสชาติ,ยาที่นัดด้วยจมูก,ไส้เทียนส่วนที่ไหม้ดำ
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
spice(สไพซฺ) n. เครื่องเทศ,เครื่องชูรส,สิ่งที่เพิ่มรสชาติ,รสชาติ,จำนวนเล็กน้อย. vt. ใส่เครื่องเทศ,ใส่เครื่องชูรส,เพิ่มรสชาติ,ทำให้เกิดรสชาต', Syn. flavour,zest
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
tedious(ที'เดียส) adj. น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ, See also: tediousness n., Syn. slow
tedium(ที'เดียม) n. ความน่าเบื่อ,ความรำคาญ,ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour,tint,stain
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring
unsavory(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
unsavoury(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
vapid(แวพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา,ทื่อ,ไม่สนุก,น่าเบื่อหน่าย., See also: vapidity n. vapidness n. vapidly adv., Syn. flat,tasteless,boring,dull,sterile
yummy(ยัม'มี) adj. มีรสชาติดี,อร่อย
zest(เซสทฺ) n. ความสนุก,ความมัน,ความเร่าร้อน,ความมีรสชาติ,สิ่งที่ทำให้สนุกหรืออร่อยหรือมีรสชาติ., See also: zesty adj., Syn. taste
zestful(เซสทฺ'ฟูล) adj. สนุก,มัน,อร่อย,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีรสชาติ., See also: zestfully adv. zestfulness n., Syn. thrilling

English-Thai: Nontri Dictionary
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
flavour(n) รสชาติ,กลิ่น,รสนิยม
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
savour(n) รสชาติ,กลิ่น,เสน่ห์,แรงดึงดูด,ลักษณะเฉพาะ,ความอร่อย
season(vt) ตบแต่ง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาติ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
spice(vt) ปรุงรส,ใส่เครื่องเทศ,เพิ่มรสชาติ
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
tasty(adj) รสอร่อย,มีรสชาติ
tinge(n) สี,รสชาติ,สิ่งเจือปน
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก
vapid(adj) ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,น่าเบื่อ,ไม่สนุก
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
pod coffee[พ็อดส์ คอฟฟี่] (n ) กาแฟพ็อดส์ กาแฟสดที่คั่วบด มีกลิ่นหอม ซึ่งเมล็ดได้ผ่านกรรมวิธีการคั่วที่พิถีพิถัน มีความโดดเด่นทั้งรสชาติและกลิ่น ซึ่งได้นำมาบรรจุอยู่ในซองกระดาษกรองเล็กๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不味い[まずい, mazui] (adj) ไม่อร่อย (รสชาติ)
[あじ, aji] (n) รสชาติ
甘い[あまい, amai] (adj) หวาน (รสชาติ)
苦い[にがい, nigai] (adj) ขม (รสชาติ)
薄い[うすい, usui] (adj) บาง, (รสชาติ)อ่อน
辛い[からい, karai] (adj) เผ็ด (รสชาติ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
渋い[しぶい, shibui] (adj ) ฝาด(รสชาติ), บูดเบี้ยว(หน้าบูด), สุขุม เคร่งขรึม(น้ำเสียง), เรียบ ดูดี มีรสนิยม
口を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp ) ปรับลิ้นให้เข้ากัน (กับสิ่งที่รสชาติต่างไปจากความเคยชินส่วนตัว)

German-Thai: Longdo Dictionary
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก

French-Thai: Longdo Dictionary
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top