Search result for

*ย้อนกลับมา*

   
61 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ย้อนกลับมา, -ย้อนกลับมา-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าตัวก. อาการที่อาคม ของขลัง หรือถ้อยคำที่ปรารถนาจะกระทำหรือพูดให้ร้ายแก่ผู้อื่นแล้วย้อนกลับมาโดนตัวเอง, ไม่พ้นตัว เช่น พูดเข้าตัว.
เลยสัน. แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดตามเหตุการณ์แรก เช่น ทำถ้วยเขาแตกเลยต้องใช้เงินเขา รถเมล์จอดพ้นป้ายไปมาก เลยต้องเดินย้อนกลับมาใหม่.
เสียงสะท้อนน. เสียงที่ย้อนกลับมามีลักษณะคล้ายเสียงเดิม เนื่องจากคลื่นเสียงไปกระทบสิ่งขวางกั้นแล้วย้อนกลับ อย่างเสียงในถ้ำในหุบเขาเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงความคิดเห็นของกลุ่มชนที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทำบางอย่างของอีกฝ่ายหนึ่ง.
หงิกโดยปริยายหมายความว่า อาการที่เหนื่อยหน่ายเนื่องจากถูกดุ ถูกใช้ หรือทำงานหนักมากเป็นต้น เช่น ถูกแม่ดุเสียหงิกไปเลย, อาการที่ถูกว่าย้อนกลับมาจนเสียหน้า.
หน้าหงายโดยปริยายหมายถึงอาการที่ถูกว่าย้อนกลับมาจนเสียหน้า เช่น ตั้งใจจะไปขอยืมเงินเขา เขาบอกว่าหนี้เก่าก็ไม่ได้ชำระยังจะมาขอยืมอีก เลยต้องหน้าหงายกลับมา
หน้าแหกว. อาการที่ต้องได้รับความอับอายขายหน้าอย่างยิ่งเพราะผิดหวังอย่างมากหรือเพราะถูกโต้ถูกย้อนกลับมาอย่างเถียงไม่ขึ้นเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If denied, t'will never return.""ถ้าไม่ไขว่คว้าไว้ มันก็จะไม่ย้อนกลับมาอีก" An American Tail (1986)
Don't look back.อย่ามองย้อนกลับมาCinema Paradiso (1988)
Maintain your position in case they turn off.เตรียมพร้อมไว้ด้วย บางทีมันอาจจะย้อนกลับมา Ghost in the Shell (1995)
- That's Mr. Potato Head to you, you back-stabbing murderer!- โปเตโต้ เฮด ที่นายพูดนั่น มันย้อนกลับมาให้นายดูเป็นฆาตรกร! Toy Story (1995)
Katherine Brewster had me reactivated and sent through the time displacement field.คำสั่งจากเธอเหรอ? แคทเธอรีน บรูวสเตอร์ เป็นคนโปรแกรมใหม่ และส่งผมย้อนกลับมาที่นี่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
As for every question I have there seem to be five questions that come back tome.ดูเหมือนทุกคำถามที่ฉันถามออกไป จะถูกถามย้อนกลับมา 5 คำถามเสมอ The Corporation (2003)
Rewind it!ย้อนกลับมาดูใหม่! Shrek 2 (2004)
I came back from India the short way, you ninny!ผมย้อนกลับมาทางเก่า ระยะทางมันสั้นกว่า ไอ้โง่! Around the World in 80 Days (2004)
No, we're gonna work with Brad. It'll all come back to you...ทั้งหมดจะย้อนกลับมาที่คุณ เพราะเราเชื่อมโยงกัน I Heart Huckabees (2004)
He turned around and headed back this way.เขาขับรถย้อนกลับมา และมุ่งหน้ามาทางถนนเส้นนี้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
"He said it would fetch bad luck, and besides, "he said, he might come back to haunt us."เขาพูดวาจะทำให้พบความโชคร้าย และอีกด้านนึง เขาพูดว่า มันจะย้อนกลับมากวนใจเรา Crusade (2004)
That's a 90-yard return.ย้อนกลับมา 90หลา The Longest Yard (2005)
- Could be feedback in the line.- เอาภาพย้อนกลับมาในสายสิ The Cave (2005)
There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back.ช่วงจังหวะของการแข่งขัน เมื่อลูกเทนนิสวิ่งชนขอบตาข่าย เสี้ยววินาทีนั้นมันอาจข้ามไปข้างหน้า หรือไม่ก็ย้อนกลับมา Match Point (2005)
A drug addict killed. Looks like a drug sale turned nasty.ผู้ตายคือหัวขโมยติดยา มันย้อนกลับมาด้วยความได้ใจ Match Point (2005)
That bag's not going to hit you back. Hit harder.ถุงทรายจะต้องไม่ย้อนกลับมาโดน ตีให้แรงขึ้น Mission: Impossible III (2006)
Maybe when you can do it better... you can come back here and fix things.ไม่แน่นายอาจจะทำได้ดีกว่าเดิม แล้วใว้ค่อยย้อนกลับมาทำก็ได้นิ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
What if you were the target of a ninja vendetta and he returns tonight to strangle you with his nun-chuks?ถ้าไอ้นินจามันแค้น แล้วย้อนกลับมาเจี๋ยนนายล่ะ Pilot (2007)
Ichinichi ippo mi ka de sanbo, sanbo susunde nippo sagaru (one step a day, three steps in three days, every three days, two steps backward)1 ครั้งต่อวัน, 3 ครั้งใน 3 วัน, ทุกๆ 3 วัน, แล้วย้อนกลับมาทำอีก 2 ครั้ง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Hannibal... memory is a knife, it can hurt you.ฮันนิบาล ความทรงจำ เป็นดั่งมีด มันจะย้อนกลับมาทำร้ายเธอ Hannibal Rising (2007)
He's gonna be back soon.เดี๋ยวเขาคงย้อนกลับมา 3:10 to Yuma (2007)
But I just worry that one day we're gonna look back at high school and wish we'd done something different.แต่ฉันแค่เป็นห่วงว่าวันนึง เรามองย้อนกลับมาตอนเรียนไฮสคูล แล้วเราก็หวังว่าเราจะทำอะไรที่แตกต่าง Charlie Bartlett (2007)
He never backed. just got up and walked away.เขาไม่ย้อนกลับมา แล้วก็เดินจากไป Next (2007)
Strolls right back into a crime scene.มันย้อนกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้ง No Country for Old Men (2007)
Uncle Mac went back in the house and got the shotgun...ลุงแม็กย้อนกลับมาใน N บ้านและเอาลูกซองไปด้วย No Country for Old Men (2007)
But... can we come back with help?พวกคุณย้อนกลับมาช่วยเราได้ไหม Rogue (2007)
By the time we get back, you know, this island's not gonna be here.กว่าเราจะย้อนกลับมาที่นี่ เราก็ไม่เห็นเกาะนี่แล้ว Rogue (2007)
The story can resume.ชีวิตสามารถย้อนกลับมาได้ Atonement (2007)
Our story can resume. I will simply resume.ชีวิตสามารถย้อนกลับมาได้ ผมจะกลับมาใหม่ Atonement (2007)
New names, new messenger boys, same old story.ภายใต้ชื่อใหม่ สมาชิกใหม่ ย้อนกลับมาที่เดิม Shooter (2007)
Those thoughts and the time between us two that... have been returned, is frozen at the last point... and the last step still has not been taken.ความคิดเหล่านั้นและช่วงเวลาระหว่างเรา ได้ย้อนกลับมาอีกครั้ง จากที่ได้ถูกหยุดไว้ในตอนนั้น และจุดจบของมันก็ยังคงมาไม่ถึง Operation Proposal (2007)
Because it supposedly clears him of a crime that maybe he came back later to commit?เพราะว่าผู้ต้องสงสัย อาจย้อนกลับมาฆ่ามอเด็ทท์ทีหลัง The First Taste (2008)
What if he comes back? He won't.เขาย้อนกลับมางั้นหรือ? Episode #2.4 (2008)
Now leave and don't turn back. Go.ตอนนี้ไปซะ และอย่าได้ย้อนกลับมา ไป Chuck Versus Santa Claus (2008)
And now this disease is just returning the favor.แล้วคราวนี้ โรคนี้ก็เหมือน ย้อนกลับมาแทนคุณน่ะ Yellow Fever (2008)
Well, what if he comes back?แล้วถ้าเกิดเขาย้อนกลับมาล่ะ? Brothers of Nablus (2008)
Lived in auxiliary housing-- left work,didn't return to his room.ใช้ชีวิตใบบ้านสวัสดิการ,ทำงาน,แล้วไม่ได้ย้อนกลับมาที่พัก Last Man Standing (2008)
Make her hide it... lie about it... it'll come back and shit on every relationship she ever has.ซ่อนเธอจากมัน... โกหกเรื่องนี้... มันจะย้อนกลับมาและแย่ลงกว่าเดิม กับทุกๆความสัมพันธุ์ที่เธอมี Fun Town (2008)
Any legit place we store those guns is a straight line back to us.ทุกๆสถานที่ถูกกฏหมายที่เราให้เก็บปืนพวกนั้น มันย้อนกลับมาหาเราโดยตรง Patch Over (2008)
Not gonna let anything turn Jax away from Sam Crow, especially pussy.ไม่ให้ทุกอย่างย้อนกลับมาหาเเจ็ค ออกไปจากSam Crow โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิ๋ม Old Bones (2008)
You came all the way back here, for me?นายย้อนกลับมาเพื่อช่วยฉันงั้นเหรอ? Bolt (2008)
They have to kiss in the end. This isn't a melodrama. It's an action movie.เธอนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับมายังปัจจุบัน มันไม่ใช่หนังรักน้ำเน่านะ มันเป็นหนังแอ็กชั่น My Sassy Girl (2008)
The other night, when Dean said he remembered a flash... or something bright, like a fire, or an explosion... it started coming back to me.คืนนั้น,วันที่ดีนบอกว่า เขาจำแสง... หรือบางอย่างสว่าง เหมือนไฟ,หรือระเบิด... มันเริ่มย้อนกลับมาหาผมแล้ว Passengers (2008)
And if in years to come, people look back and say it was in this interview that Richard Nixon exonerated himself, that would be the worst crime of all.แล้วเมื่อเวลาผ่านไป\ แล้วคนรุ่นหลังย้อนกลับมามอง แล้วพูดว่า มันปรากฎอยู่ในรายการสัมภาษณ์นี้ ที่ริชาร์ด นิกสัน ทำตัวเองให้พ้นผิด Frost/Nixon (2008)
Just turn around and walk all the way back?ก็ลองไปดูก่อน.. แล้วค่อยย้อนกลับมาก็ได้นี่ The Ruins (2008)
Next time you look back, I, uh-ในอนาคต เวลาพี่มองย้อนกลับมา... ฉันว่า... เอ่อ... 500 Days of Summer (2009)
Yeah, I mean, a couple, you know, the guys at the club or whatever, we just came back from this...ใช่ฉันหมายถึงมีคู่ชกคุณก็รู้มั๊ง เจ้าหมอนั่นที่คลับ หรือที่ไหนๆ เราจะย้อนกลับมา คุยเรื่องนี้ไม Fighting (2009)
So another one of your errors in judgment bites you have and you think you can lay the blame on me.แล้วยังไง, อาจจะเป็นใครสักคน ที่ย้อนกลับมาทำลายคุณ และคุณคิดว่าคุณจะใส่ร้ายฉันได้เหรอ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
To double back.เผื่อเขาจะย้อนกลับมา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
There's nothing that can get back to you.จะไม่มีอะไรย้อนกลับมาที่คุณได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boomerang[N] ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบน เมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง
boomerang[VI] ส่งผลร้ายย้อนกลับมา, Syn. backfire
cast one's bread on the waters[IDM] กระทำสิ่งที่ดี (ซึ่งจะย้อนกลับมาหาคุณในเวลาต่อมา), Syn. throw in
recurve[VI] ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recurve[VT] ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top